At je uspesny a pohodovyMilé kolegyně, milí kolegové,
všichni, pro něž zítra začíná náročný kolotoč vzdělávacích i výchovných aktivit v podobě nového školního roku!

Ať do tříd Vašich škol zasedne co nejvíce šikovných žáků s touhou učit se nové a pro ně neznámé!

Ať se Vám daří nacházet ty správné a zajímavé metody k efektivní a přitažlivé výuce, která je zaujme!

Ať zvládnete všechny nové a aktuální výzvy, ať už v podobě inkluze, šablon či nových projektů!

Ať máte dostatek pedagogického optimismu, sil a odvahy k překonání problémů, těžkostí a ke zvládnutí všech požadavků, které budou na Vás kladeny!

Ať u Vás i všude kolem vládne pozitivní atmosféra ideální pro tvořivou práci.

Ať Vám slouží zdraví a jsou v pohodě Vaši nejbližší, kteří Vám tvoří bezpečné zázemí.

Zkrátka ať je pro Vás školní rok 2016/2017 úspěšný a pohodový!