2016 zvas zahajil projekt big atcz5V úterý 28. 10.2016 se v kruhovém sále zastupitelstva Jihočeského kraje sešli účastníci česko-rakouského projektu BIG ATCZ5, aby odstartovali projektové aktivity naplánované až do roku 2019.

Získat potřebné informace a vzájemně se seznámit přijeli ředitelé jihočeských projektových mateřských a základních škol a SPgŠ v Prachaticích a vedle nich zasedli realizátoři aktivit, jak jsou v novém projektu nazývány lektorky, které budou děti seznamovat s němčinou.

Všichni společně pak sledovali podrobné seznámení s projektem a s jeho aktivitami, jako jsou partnerství orientovaná na polytechnickou výchovu a návštěvy tradičních podniků, pořádání jazykově-metodického a odborného vzdělávání, seznamování dětí s jazykem sousedů, exkurze, pedagogická praxe v MŠ …

Navázání osobních kontaktů mezi realizačním týmem a dalšími účastníky projektu bude určitě dobrým základem pro úspěšnou spolupráci a řešení všech projektových úkolů.

Závěrečná pozvání na seminář pro nové lektorky 24. 10. 2016 a na úvodní konferenci projektu 28. 11. 2016 v Jihlavě jsou důkazem, že se jihočeský partner začíná aktivně zapojovat do naplňování projektových cílů.

Popřejme slovy vedoucího manažera projektu Mgr. Tomáše Vaška „BIGu zdar!“