Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, psychologie, soft skills Logopedický asistent - primární logopedická prevence
Kdy: 24. 03. 2021 - 09. 06. 2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr., Bc. Marie Kubešová
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
Absolvent:
  • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
  • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
  • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
  • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální 
  • bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
  • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
  • bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
  • bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
  • bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 7800,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT.Plánované termíny:24. 03. 2021 Zahájení kurzu14. 04. 202128. 04. 202105. 05. 202118. 05. 2021 (praxe)02. 06. 2021 Závěr Rezervní / náhradní termíny:19. 05. 202109. 06. 2021
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Eliška Marešová

Mgr. Lenka Preuslerová

Miroslava Šafářová

Mgr. Iveta Urbanová

Zuzana Vacková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist