Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 04. 10. 2017 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00-16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Lektorka se věnuje základům teorie týkající se problematiky vývoje dítěte a jeho obrazu zrcadlícího se v dětské kresbě – uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru, ukotvení vývoje hrubé motoriky zrcadlící se v jednotlivých formách v kresbě. Seznámí účastníky s individuálními odchylkami v kresbě vzhledem k posouzení školní zralosti a vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ.
Získané poznatky využijí účastníci v praktické části, kde se budou věnovat rozborům obrázků vlastních dětí, které si mohou donést ze školy nebo modelových obrázků, které má lektorka k dispozici.
Praktický workshop učí aplikaci teoreticky získaných vědomostí a dovedností účastníků do běžné práce pedagoga s ohledem na plánování jednotlivých výtvarných činností v běžném režimu dne v MŠ a 1. stupně ZŠ, ale také v návaznosti na tvorbu PLPP a IVP.
Program:
- úvod do problematiky
- hrubá motorika, jemná motorika
- rozvoj jemné motoriky
- výtvarný projev a obraz vnitřního života dítěte
- formy
- vývoj dítěte a odraz vlastního „JÁ“ ve výtvarném projevu
- citlivé vedení a motivace
- zdokonalení jemné motorické zručnosti a manipulace
- rozbor kresby
– kazuistiky
- výměna zkušeností, diskuse


Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky

Vezměte s sebou obrázky dětí vhodné k rozboru (postava, dům, strom, rodina, zvíře…)

Obsazenost 25 účastníků ( min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Květoslava Bartoňová

Bc Lenka Bičovská

Ivana Dlouhá

Iva Fričková

Bc Kamila Gucko

Miroslava Holická

Lenka Hralová

Mgr. Adéla Kösslová

Jana Koubová

Mgr. Marie Krejčová

Bc. Jaroslava Krejčová

Lucie Kudrnová

Karolína Lamačová

Bc Romana Matoušková

Božena Mikolášová

Pavla Podlahová

Zuzana Poláková

Bc. Blanka Shorná

Bc. Karla Schusterová

Iva Soukupová

Mgr. Radomíra Stoličková

Hana Šefránková

Tereza Šimková

Jitka Štědrá

Ludmila Ludmila Vlčková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist