Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 05. 10. 2017 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 27    |    Kde: Jindřichův Hradec, 3.MŠ Vajgar 690 (dříve u Billy), nízký pavilon-třída Koťátka

Čas 9:00-16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Lektorka se věnuje základům teorie týkající se problematiky vývoje dítěte a jeho obrazu zrcadlícího se v dětské kresbě – uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru, ukotvení vývoje hrubé motoriky zrcadlící se v jednotlivých formách v kresbě. Seznámí účastníky s individuálními odchylkami v kresbě vzhledem k posouzení školní zralosti a vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ. Získané poznatky využijí účastníci v praktické části, kde se budou věnovat rozborům obrázků vlastních dětí, které si mohou donést ze školy nebo modelových obrázků, které má lektorka k dispozici. Praktický workshop učí aplikaci teoreticky získaných vědomostí a dovedností účastníků do běžné práce pedagoga s ohledem na plánování jednotlivých výtvarných činností v běžném režimu dne v MŠ a 1. stupně ZŠ, ale také v návaznosti na tvorbu PLPP a IVP. Program: - úvod do problematiky - hrubá motorika, jemná motorika - rozvoj jemné motoriky - výtvarný projev a obraz vnitřního života dítěte - formy - vývoj dítěte a odraz vlastního „JÁ“ ve výtvarném projevu - citlivé vedení a motivace - zdokonalení jemné motorické zručnosti a manipulace - rozbor kresby – kazuistiky - výměna zkušeností, diskuse

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 27 účastníků ( min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petra Auředníková

Irena Cimrhanzlová

Mgr. Radka Čermáková

Bc. Eva Doležalová

Stanislava Dvořáková

Mgr Jana Dvořáková

Lenka Dzamuličová

Ludmila Holcová

Lenka Hralová

Sylva Hrlůšová

Petra Kudličková

Bc. Bohuslava Malá

Bc. Romana Marková

Mgr. Jindřiška Maršánová

Mgr. Anna Martínková;

Soňa Medková

Bc. Hana Nováková

Bc. Lenka Pechová

Bc. Marie Pelikánová

Mgr. Eva Pužíková

Bc. Karla Schusterová

Vladimíra Šálková

Ivana Vacková

Iveta Vetišková

Naděžda Vetyšková

Klára Vondráková

Lucie Žaloudová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist