Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Kdy: 01. 02. 2017 - 14. 06. 2017    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent
- porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence
- získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
- získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
- získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči
a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
- získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak
v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální
- bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
- získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
- bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
- bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
- bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.


Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Tomáš Vašek   |   vasek@zvas.cz   |   +420387007112   |   +420604561379
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků ( min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Květoslava Bartoňová

Jitka Břečková

Mgr. Šárka Hrádková

Eva Hrbková

Bc. Ludmila Janoušová

Monika Kollárová

Karolína Lamačová

Petra Lepšová

Mgr. Markéta Moravcová

Radmila Stehlíková

Lada Suchá

Naděžda Tvarohová

Bc. Hana Urbanová

Pavlína Vlásková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist