Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Umíte to s pohádkou? (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 06. 12. 2017 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 22    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:30 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář seznámí s projektovými aktivitami motivovanými pohádkou – maximální využití metody CLIL.
Základní text a obsah pohádky prolíná všemi výukovými oblastmi, tedy i jazykem.
Účastníci si vyzkouší,
- jak jednotlivé aktivity navazují,
- jak stimulují rozvoj znalostí dětí o tématu ze všech stran, - jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem,
- jak docílit efektivních výsledků, jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice
a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.   
Charakteristika:
Kurz představí soubor aktivit na základě pohádek
O domečku v lese a O červené Karkulce. Každá
z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích a dalších předmětech. Účastníci se naučí,
- jak mohou děti pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu)
- zvládat matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení (v ČJ a CJ)
- vykonávat tematicky zaměřené pohybové aktivity
a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4.-5. třídu ZŠ.

Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Tomáš Vašek   |   vasek@zvas.cz   |   +420387007112   |   +420604561379
Poznámky
Obsazenost 22 účastníků ( min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Michaela Bučková

DiS Anna Dvořáková

Iva Fričková

Bc. Kamila Gucko

Bc Ludmila Janoušová

Mgr. Martina Kašpárková

Jitka Kosová

Bc. Světlana Kostrounová

Lucie Kudrnová

Mgr. Michaela Lomová

Mgr. Tereza Mašátová

Jaroslava Nedorostová

Eva Pavelková

Bc. Lucie Pelcová

Jana Písařová

Bc. Eva Seberová

Hana Šefránková

Jitka Štědrá

Lenka Urbanová

Mgr. Hana Váchová

Mgr. Lenka Vaňková

Petr Wolf

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist