Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 07. 10. 2017 - 20. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Kiml Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Marie Kopečková, Mgr. Vladimír Ira
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní


Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 38704/2014-1-1052
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 15 účastníků ( min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Boháčová

Jiří Brož

Lucie Carhounová

Dagmar Dvořáková

Naděžda Hettnerová

Jiřina Jirsová

Radka Košťálová

Soňa Krátká

Marta Mertová

Klára Nováková

Jana Podlešáková

Lenka Repetná

Jaroslav Sudík

Alena Sudíková

Petra Vzatková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist