Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26. 02. 2018 - 28. 05. 2018    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 13.30
Lektor PhDr. Mgr. Veronika Malechová, PhDr. Martina Šípová
Určeno učitelům v MŠ a na 1.st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky další termíny: od 8:30 - do 12:45 19.3.2018 16.4.2018 30.4.2018 28.5.2018od 13:30 - do 17:45 26.2.2018 20.3.2018 17.4.2018 15.5.2018  
Obsazenost 10 účastníků ( min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Adéla Drtinová

Ing. Jindra Hořejší

Eva Hovorková

Jindřiška Javorská

Věra Jehlíková

Martina Jílková

Květa Svobodová

Pavlína Vlásková

Hana Zabloudilová

Mgr. Bc. Markéta Zemanová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist