Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk,  cizí jazyky) Doplňující didaktické studium cizího jazyka – německý jazyk
Školení na klíč pro sborovnu Kdy: 24. 02. 2018 - 02. 06. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 (z náměstí Republiky směr Pivovarské muzeum pod restaurací Na Parkáně), učebna č. 11, 2. patro

Čas 9.00-16.00
Lektor kolektiv externích lektorů KCVJŠ Plzeň
Určeno budoucím učitelům němčiny 2. stupně základních škol a všech typů středních škol s ukončeným magisterským vzděláním v oblasti pedagogických věd nebo jiným magisterským vzděláním doplněným vzděláním na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Doplňující didaktické studium německého jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele německého jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z německého jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERRJ a doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka. Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky německého jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se seznámí také se základy managementu výuky německého jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Z obsahu studia: 1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. 2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin. 3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 9. Fonetika a výslovnost. 10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. 11. Využití ICT ve výuce. 12. Evropské jazykové portfolio, využití s žáky ve výuce. 13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků. 14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších. 15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.
Rozsah 60 hodin
Cena 6990,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Přihlášky _ KCVJŠ Plzeň, Mgr. Kateřina Caisová, caisova@kcvjs.cz, tel. 731 410 137

Termín: zahájení - sobota 24. února 2017, 9:00 – 16:00, rozvrh dalších výukových dnů bude účastníkům předán na první výuce, výuka bude probíhat vždy v sobotu od 9:00 do 16:00 hod.

Obsazenost buďte první účastník ( min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist