Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
Kdy: 09. 04. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Lenka Korčáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 


Rozsah 6+2 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
Obsazenost 9 účastníků ( min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Černá

Mgr. Martina Drábková

Mgr. Marta Duníková

Mgr. Petra Lembergerová

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Marie Petříková

Mgr. Klára Plívová

Mgr Tereza Vojtíšková

Mgr. et Mgr. Lenka Zevlová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist