Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
Kdy: 07. 05. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: 2.ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas 9.00 - 14.00
Lektor Mgr. Petra Vávrů
Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Inspirace
Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.

Rozsah 6 hodin
Cena 620,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
Obsazenost 1 účastník ( min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Miroslava Mácová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist