Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ: Specifické poruchy učení / dys -grafie, -ortografie, -kalkulie
Kdy: 11. 06. 2018 - 12. 06. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor PhDr. Kiml, Mgr. Vávrů
Určeno Vyučující ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah 1. Dysgrafie, dysortografie: 

Po absolvování tohoto bloku účastník porovná jednotlivé přístupy k reedukaci dysgrafie a dysortografie, seznámí se s vhodnými metodami a pomůckami pro jejich reedukaci, porozumí částem plánu pg. podpory.

Dílčí témata:

u hrubá motorika jako základ pro psaní; rozvoj jemné motoriky ruky; správné sezení

u úchop psacího náčiní a rozvoj grafomotoriky (postup od velkých svislých ploch až popsaní do linek)

u pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu a grafomotorických dovedností

u osvojování a zapamatování písmen

u rozvoj sluchového vnímání a jazykového citu; jak na diakritická znaménka

u práce se systémem české gramatiky a pomocné gramatické přehledy

 


2. Dyskalkulie

V rámci tohoto bloku získáte základní teoretické znalosti o dyskalkulii, o možnostech jejího projevu. Prakticky se seznámíte s principy a postupy reedukace a vhodným přístupem a prací se žákem s dyskalkulií nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech s dopadem na sestavení plánu pedagogické podpory.

Rozvoj a reedukace problémových oblastí:

Předčíselné představy, základní matematické pojmy – číselné představy, struktura čísla, základní matematické operace – chápání operací, provádění operací; slovní úlohy; geometrie, převody jednotek, odhady výsledkůRozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ na pozvánku
Obsazenost 3 účastníci ( min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová

Mgr. Olga Jůzová

Mgr. Lenka Kultová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist