Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ: Specifické poruchy učení / dys -grafie, -ortografie, -kalkulie
Kdy: 11. 06. 2018 - 12. 06. 2018    |    Obsazenost 11    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor PhDr. Kiml, Mgr. Vávrů
Určeno Vyučující ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah 1. Dysgrafie, dysortografie: 

Po absolvování tohoto bloku účastník porovná jednotlivé přístupy k reedukaci dysgrafie a dysortografie, seznámí se s vhodnými metodami a pomůckami pro jejich reedukaci, porozumí částem plánu pg. podpory.

Dílčí témata:

u hrubá motorika jako základ pro psaní; rozvoj jemné motoriky ruky; správné sezení

u úchop psacího náčiní a rozvoj grafomotoriky (postup od velkých svislých ploch až popsaní do linek)

u pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu a grafomotorických dovedností

u osvojování a zapamatování písmen

u rozvoj sluchového vnímání a jazykového citu; jak na diakritická znaménka

u práce se systémem české gramatiky a pomocné gramatické přehledy

 


2. Dyskalkulie

V rámci tohoto bloku získáte základní teoretické znalosti o dyskalkulii, o možnostech jejího projevu. Prakticky se seznámíte s principy a postupy reedukace a vhodným přístupem a prací se žákem s dyskalkulií nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech s dopadem na sestavení plánu pedagogické podpory.

Rozvoj a reedukace problémových oblastí:

Předčíselné představy, základní matematické pojmy – číselné představy, struktura čísla, základní matematické operace – chápání operací, provádění operací; slovní úlohy; geometrie, převody jednotek, odhady výsledků

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky ODKAZ na pozvánku
Obsazenost 11 účastníků ( min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová

Mgr. Ilona Grenarová

Mgr. Jan Harcuba

Bc. Eva Hrnečková

Mgr. Olga Jůzová

Mgr. Lenka Kultová

Mgr. Jana Pečmanová

Marie Prokopiusová

Ing Andrea Šanderová

Mgr. Helena Šimurdová

Mgr. Václava Tůmová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist