20141021 093212Od září 2014 se účastní 13 učitelek mateřských a základních škol Jihočeského kraje nově pořádaného Kurzu logopedické prevence pro asistenty logopeda. Pod vedením zkušené lektorky a na slovo vzaté odbornice PaedDr. Marie Kubešové se účastnice kurzu seznamují nejen s potřebnou teorií, ale učí se pronikat i do každodenní praxe. Díky vstřícnosti paní ředitelky Mgr. Marie Bízková mohly společně navštívit Mateřskou školu pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5. Na vlastní oči mohly vidět přímo „v akci“ svoji lektorku, která s plným nasazením ukázala, jak vypadá práce logopeda v praxi. Ukázalo se, jak důležité je mít vedle teoretických znalostí dostatek trpělivosti, taktu, empatie, smyslu pro humor, kreativity, vlídnosti a lásky ke svěřeným dětem. Zajímavé pro všechny zúčastněné bylo také to, že si mohly práci s dětmi přímo na místě i vyzkoušet.

A zatímco vedení MŠ Zachariášova patří naše poděkování, účastnice kurzu se již mohou těšit na novou praktickou zkušenost, kterou budou moci získat díky pochopení ředitele ZŠ Grünwaldova Mgr. Vladimíra Caldra. Zde budou moci nahlédnout do praxe logopeda na základní škole. Získané poznatky následně prodiskutují a spojí s praktickým cvičením, kterým bude společné setkání pokračovat.

Tak ať se vám společná praxe vydaří!