POLYGLOT představil novinku – ENE MENE INTERAKTIV

To si ve středu 17. října přišlo potvrdit 14 němčinářů ze základních a středních škol.

Po dlouhé době se totiž podařilo zrealizovat seminář nakladatelství POLYGLOT s úžasným lektorem – pedagogem, muzikantem a prima člověkem Jensem Krűgerem. Bohatá výstavka učebnic pro všechny typy škol, zasvěcené rady a informace z úst RNDr. Dusilové a jejích sympatických spolupracovníků dodaly účastníkům semináře novou energii i naději, že se němčině jako světovému jazyku podaří získat na našich školách rovnoprávné postavení s angličtinou.

Zcela novým příspěvkem POLYGLOTu ke snahám o oživení zájmu o němčinu je interaktivní učebnice Ene mene interaktiv. Multimediální učebnice obsahuje vybraná cvičení z obou dílů tištěné verze knihy Ene mene a je vhodná pro všechny typy interaktivní tabule. Zájem přítomných pedagogů o hravá a kreativně zpracovaná cvičení naznačuje, že tento materiál bude maximálně vhodný pro výuku na I. stupni ZŠ i pro práci v jazykových kroužcích.

No a praktická jazyková cvičení s rodilým mluvčím doprovázená písničkami neměla chybu. Jens Krűger se svou harmonikou je známý daleko za hranicemi své vlasti, jeho příjemné, skromné a profesionální vystoupení nadchlo i nás, němčináře, kteří se na ZVaS sešli.

Snad opět brzy „Auf Wiedersehen!“