Dvě červnové soboty se staly závěrečnými dny pro účastníky ročního studia pro asistenty pedagoga a vychovatele.  Přes 50 dnes už „bývalých studentů“ si přišlo vyslechnout, jak úspěšní byli v závěrečném testu a současně museli obhájit své práce. Komisi, jejíž předsedkyní byla PhDr. Alexandra Hergetová a členkami byly PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Helena Machulová z Teologické fakulty JU a Naďa Hlínová, se představily práce s nejrůznějšími tématy, která byla ve většině případů propojena s praktickými zkušenostmi. Z úst autorů zněly zajímavé názory, neotřelá stanoviska i dojemné příběhy dětí z dětských domovů, dětí postižených, vyžadujících mimořádnou péči. I tentokrát byla jednotlivá vystoupení prodchnuta láskou a ochotou i pocitem nutnosti pomáhat, silnou empatií a obětavostí.

V dnešním odosobněném světě, v němž tak často chybí porozumění, soucit i láska, bylo setkání s absolventy studia obou směrů silným zážitkem.

Patří jim proto nejen blahopřání k úspěšnému zakončení studia, ale i poděkování za to, že jsou ochotni být tam, kde je to potřeba, že práci s dětmi, kterým nebylo naděleno zdraví či štěstí pevného rodinného zázemí, považují ne za pouhé zaměstnání, ale za své poslání a záležitost srdce.

Takže hodně trpělivosti, odhodlání i síly!