V sobotu zakončili svůj studijní kurz účastníci studia PEDAGOGIKY PRO VYCHOVATELE. Všem 21 účastníkům se podařilo nejen zvládnout vědomostní test, ale i obhájit závěrečnou písemnou práci, do níž se u některých z nich promítly mnohdy i letité zkušenosti z pedagogické a vychovatelské práce.

Z rukou ředitele ZVaS Mgr. Miroslava Pikharta převzali všichni úspěšní „studenti“ závěrečné osvědčení, které bude ještě následně doplněno o certifikát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v rámci cyklu Celoživotního vzdělávání.

Všem absolventům studia patří srdečné blahopřání spojené s přáním mnoha úspěchů a pocitu uspokojení z jejich náročné, ale nesmírně záslužné práce.

Za ZVaS Alena Podepřelová