2. března 2006 se konala v budově ZvaSu v Českých Budějovicích první z řady prezentací učebnic vydavatelství EXPRESS PUBLISHING. Zájem o ni projevili vyučující, před kterými stojí nelehký úkol, jakým výuka cizího jazyka u žáků mladšího školního věku bezesporu je.

Ing. Eva Polenská, která sama angličtinu celou řadu let vyučuje, nejen představila zajímavé a po všech stránkách moderní učebnice, ale současně ukázala cestu, jak s angličtinou pracovat pomocí pohádek, zajímavých textů a videonahrávek, aby první krůčky při osvojování cizího jazyka byly pro malé žáky co nejpříjemnější a trvale motivující.

S ing. Polenskou se setkají znovu účastníci LETNÍHO KURZU ANGLICKÉHO JAZYKA v srpnu 2006 a zájemci o kurzy ANGLIČTINY ve školním roce 2006/2007.