aneb Rámcový vzdělávací program a co dál?

Pod tímto názvem proběhl 27. února 2006 v budově Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích seminář pro učitele dějepisu ZŠ a víceletých gymnázií. Konečný počet účastníků se vyšplhal na rekordních 50, což svědčí o tom, že učitelé pociťují zavádění RVP jako proces, který ještě ani zdaleka neskončil. A že je zajímá cesta, kterou se budou muset se svými žáky ubírat, dokázali všichni svým aktivním podílem na semináři bez ohledu na poněkud stísněné poměry.

Nepoměr počtu účastníků a velikosti vyhrazené učebny neubral také ani trochu na elánu, nadšení a temperamentu lektora semináře pana Mgr. Ivana Bauera. Svým zajímavým a strhujícím stylem předával nejen zkušenosti z vlastní praxe, ale i část svého pedagogického optimismu a zanícení pro moderní a zajímavou výuku dějepisu. Jemu i všem účastníkům patří poděkování za zdařilý průběh semináře.

A co říci závěrem? „S hraběcí korunkou“ je název úplně nového semináře Mgr. Bauera, v němž nabídne ukázku integrované tématické výuky dějepisu, která nebude postrádat dobovou hudbu a rekvizity.

20. září 2006 je Ivan Bauer opět v Českých Budějovicích právě pro Vás