Ve středu 5. dubna 2006 proběhl seminář na téma Tvorba ŠVP ZV na I. stupni ZŠ, který lektorovala Mgr. Dagmar Pajerová. Atmosféra byla ryze pracovní – vyučující ze zhruba 20 škol vytvářeli pokusně učební plán a zamýšleli se nad učebními osnovami. Kladně bylo hodnoceno, že lektorka vycházela z praxe, dělila se o vlastní zkušenosti, nápady i materiály.

Další semináře s Mgr. Pajerovou najdete v květnové i červnové nabídce – zaostřeno bude na tvoření osnov M a AJ.