Sobota 26. dubna 2008 se stala významným dnem pro 30 účastníků STUDIA PRO ASISTENTY PEDAGOGA, které bylo zahájeno v říjnu 2007 v Českých Budějovicích. Po více jak půlročním studiu si přišli poslechnout hodnocení svého písemného testu a obhájit svou závěrečnou práci. Před tříčlennou porotou – PhDr. Alexandra Hergetová, PPP Č. Budějovice – PhDr. Miloslava Janoušková, PPP Č. Budějovice – Mgr. Alena Podepřelová, ZVaS – hovořili nejen o svém tématu, ale se zanícením líčili své bohaté zkušenosti z práce dětmi i pohnutky ke studiu. Nikoho tedy nepřekvapilo, že všichni účastníci studia obstáli úspěšně ve své zkoušce a že v pozdních odpoledních hodinách obdrželi z rukou ředitele ZVaS Mgr. Miroslava Pikharta OSVĚDČENÍ o studiu.

Tak tedy – „Dík za vaši snahu a úsilí a hodně úspěchů ve vaší záslužné práci!“