Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých

O projektu

loga erdf

Název projektu: „Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých

Registrační číslo projektu: MOO128

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), státním rozpočtem ČR a rozpočtem Jihočeského kraje.

Leaderpartner: Úřad dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K_5 a školy K_4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko

Další partneři:

 1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice
 2. Vysočina Education
 3. Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Rozpočet projektu: 1.472.778 € (z toho ZVaS Č. Budějovice 289.114 €)

Doba realizace projektu: 1. září 2009 – 31. srpna 2012

V roce 2004-2005 se uskutečnily v rámci projektu Interregn IIIA první pokusy zařadit český jazyk do výuky v příhraničních MŠ. Tento projekt byl experimentem, ve kterém se získaly první zkušenosti. Přesto byly výsledky externí evaluace pozitivní a MŠ si přály pokračování projektu. V dalším projektu Interreg IIIA byl již vypracován didakticko metodický pro osvojení si cizího jazyka a vyzkoušen opět v příhraničních MŠ. V tomto období byly uskutečněny exkurze do MŠ v ČR, kde byly navázány důležité kontakty. Tyto kontakty a spolupráce se staly základem pro intenzivnější a strukturovanější projekt mezi sousedními státy.

Cíle projektu:

 1. Pomocí společných projektů mezi mateřskými školami sousedních zemí vznikne přirozené prostředí a nutnost pro děti a dospělé využívat jiný jazyk, aby se mohli dorozumět a uspokojit své potřeby.
 2. Vytvoření přirozených míst a možností učit se.
 3. Zapojení vícejazyčných dospělých (rodičů, prarodičů..) do vzdělávací práce v mateřských školách, zvyšuje hodnotu všech jazyků, kterými se hovoří v mateřské škole.
 4. Cizí (jazyk, zvyky, jídlo, náboženství..) se stává prostřednictvím různých setkání a společné práce známým.
 5. Společným vzděláváním peadogogů z Čech a Dolního Rakouska se vytvoří důležitý základ pro společnou práci.
 6. Zaměstnání 33 pracovníků, kteří jsou dvojjazyční, má vliv na rozvoj pracovního trhu.
 7. Výměna nejnovějších vědeckých poznatků o výchově spojená s různými zkušenostmi v Čechách a Dolním Rakousku umožní vypracovat nové koncepty a v obou zemích je vyzkoušet.
 8. Cílenou prací s veřejností se odstraní bariéry a naznačí se možnosti společné budoucnosti.

Udržitelnost:

Milé kolegyně / kolegové / lektorky / učitelky MŠ,
projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých / Interkulturelle Bildung fűr Kinder und Erwachsene posledním srpnem končí, nekončí ale jeho hlavní poslání – postupné osvojování si německého jazyka dětmi mateřských škol v příhraničí. Jeho pokračování promítnuté do tzv. „udržitelnosti“ bude spočívat v tom, že němčina se i v následujících letech stane pevnou součástí výchovně vzdělávací práce s dětmi původních projektových školek. Vzhledem k tomu, že tato práce s jazykem nebude ve všech MŠ zajištěna stávajícími jazykovými lektorkami, ale budete ji realizovat třeba právě Vy, budeme pro Vás na našich webových stránkách připravovat náměty pro hravé jazykové aktivity. Bez ohledu na úroveň Vašich jazykových znalostí a dovedností budeme uvádět poznámky k výslovnosti i k českému významu textů, stejně jako k metodickým postupům.  Vašim dalším aktivitám se meze samozřejmě nekladou, bylo by však vhodné, kdybyste pracovní listy „Arbeitsblätter“ pro děti zakládaly do jedné složky, k níž přikládám titulní stranu.

Je nezbytné, abyste probírané téma zapisovaly pravidelně do Vašich třídních knih.

Pokud budete mít potřebu nějaký nápad konzultovat či jenom potřebu komunikovat, najdete mě na adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přála bych si, aby naše náměty přinesly Vám i dětem příjemné chvilky a aby se němčina stala pevnou součástí života Vaší mateřské školy.

V kontaktu s Vámi zůstává

Alena Podepřelová, vedoucí projektu za PP1
Evropský učitel jazyků 2006
metodolog ZVaS České Budějovice