Zlepšení podmínek pro výuku a praktické dovedností žáků v přírodovědných předmětech na SŠ, SOŠ a SOU

Projektové stránky zde