Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,
dovolte nám, abychom Vás několika větami seznámili s naší organizací.

Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2005/ZK a 257/2005/ZK vznikla od 1. ledna 2006 nově zřízená příspěvková organizace Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 splynutím bývalých Středisek služeb školám v jednotlivých okresech. Pro snadnější zapamatování jsme si vytvořili pracovní název 

Zařízení vzdělávání a služeb

se zkratkou ZVaS.

ZVaS

Vznik jediného krajského vzdělávacího zařízení pro DVPP a Střediska služeb školám by měl přinést sjednocení nabídek v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků i úrovně kvality služeb pro školy a školská zařízení celého Jihočeského kraje.

Jak už z názvu vyplývá, prioritou by měla být oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Po dlouhých letech se zdá, že vzniká i patřičná legislativní opora DVPP. Například zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících nebo vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků kladou před naši organizaci celou řadu úkolů, jejichž realizace se samozřejmě může dotknout i Vás. Jelikož v současnosti prochází školství celou řadou zásadních změn, z nichž nejpodstatnější bude zřejmě zavádění Školních vzdělávacích programů, rádi bychom Vám na této trnité cestě byli nápomocni tak, abychom ji společně zvládli s co nejmenším počtem šrámů.

S přáním vydatné a kvalitní spolupráce Mgr. Miroslav Pikhart, ředitel ZVaS