Další Webinář: Levák a jeho svět
IKAP II Kdy: 28.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod.
Lektor Mgr. Ivo Vodička
Určeno učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Další
Obsah Teoreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Nabízí srovnání přístupu pravoruké společnosti k levákům v různých historických obdobích a představuje současný pohled na leváctví; představuje přehled původní české i překladové zahraniční odborné literatury o lateralitě a leváctví a vývojových etap přístupů k leváctví v českém pedagogickém prostředí.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Vysvětlí, jakými metodami lze správně určit lateralitu dítěte a jak vychovávat leváky, aby byli schopni se hladce začlenit do pravoruké společnosti. Představuje to, jak leváci tento svět ze své pozice vidí a jaká povahová a jiná specifika leváků ve srovnání s praváky od nich mohou rodiče i učitelé očekávat. Zaměřuje se na oblasti rodinné a školní výchovy i zájmové činnosti, v nichž se leváci musí adaptovat, protože jsou ze své podstaty uzpůsobeny podle pravorukých principů (sebeobslužné činnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky, položení základů psaní, pracovní činnosti v domácnosti a na zahradě, hra na hudební nástroje, sportovní aktivity a řízení vozidel). Nabízí návody, jakými postupy vést leváky při různých činnostech tak, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky; seznamuje s nevýhodami, ale i výhodami leváctví v různých povoláních.

V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší lateralizovaná pohybová schémata tak, aby učitelé a vychovatelé uměli rozpoznat situace, v nichž leváci musí vykonávat jinou strukturu pohybů, nebo ji naopak potlačit. Součástí praktické části je ukázka pomůcek pro leváky a práce s nimi, vysvětlení zásad bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky, i otázky vhodnosti pomůcek pro leváky. Studijní materiály a informační podpora jsou na těchto webových stránkách www.levactvi.cz a www.dumy.cz.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist