Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (finanční podpora od UNICEF)
Kdy: 20.10.2023 - 18.5.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. František Rozum, Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Veronika Míková, Mgr. Nikola Brandová, Mgr. Lucie Hronová
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání (80 h) + pedagogická praxe (20 h)
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě - žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin

Pedagogická praxe:

 • Doplňujícím modulem akreditovaného studia je povinná pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin. Účastník kurzu má možnost zvolit si absolvování praxe na smluvních pracovištích mateřských, základních i středních škol.
 • Výstupem z praxe je pedagogický deník a reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
 • Rozsah praxe: 3 - 4 pracovní dny; nutno počítat s uvolněním ze zaměstnání.

Podmínky pro získání finanční podpory:

Celková cena studia činí 11 500 Kč; finanční podporu účastník získá pouze při splnění následujících podmínek:
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
  • absolvování kurzu v řádném termínu
  • splněné všechny požadované zápočty
  • prezence; tolerovány maximálně 2 absence
  • obhájená závěrečná práce
  • splnění závěrečné zkoušky
  • absolvování pedagogické praxe
V případě, že nebudou výše stanovené podmínky dodrženy, finanční podporu příjemce dotace vrátí donátorovi, a účastník kurzu bude povinen hradit veškeré náklady spojené se studiem.
Rozsah 80+20 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 29079/2022-4-1039
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2024 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist