Inkluze Jak poznat nadaného žáka - intenzivní vzdělávací cyklus
Kdy: 1.11.2023 - 6.12.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS České Budějovice, ZVaS Tábor

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Monika Stehlíková, MBA, PhDr. Radka High, Ph.D., PhDr. Miloslava Janoušková
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ / SŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Vzdělávací cyklus v oblasti identifikace nadání.
1. den /1.11.- od 9:00 hod., ZVaS ČB, 8 hod./ - účastníci kurzu:
- porozumí tomu, co je to nadání a vysoký potenciál, jaké jsou druhy nadání a inteligence
- zjistí, jak se ve třídě projevuje dítě, které je nadané a jaké jsou možné způsoby jeho chování
- se dozví o častých mýtech o nadaných dětech, včetně mylných diagnóz
-se seznámí s osobnostními profily nadaných dětí, s příklady z praxe, s kazuistikami
2.den /2.11. - od 9:00 hod., ZVaS ČB, 8 hod./ - účastníci kurzu:
- porozumí tomu, co potřebují nadaní žáci ve škole pro svůj efektivní osobnostní vývoj a rozvoj svého potenciálu
- seznámí se se specifiky pozornosti nadaných žáků
- zjistí, jaké jsou vhodné metody učení nadaných žáků a sami navrhnou učební aktivitu pro nadané žáky
- získají tipy, jak připravit konkrétní vyučovací hodinu ve společném vzdělávání
- budou na základě zkušenosti ze semináře definovat podmínky pro efektivní rozvoj nadání ve škole
3.den / 8.11.- od 9:00 hod., ZVaS TA, - 8 hod./ - účastníci kurzu:
- posoudí rozdíly v psychologické a pedagogické identifikaci nadání, u každého typu uvedou minimálně 3 identifikační způsoby, popíší jejich pozitiva a negativa
- porozumí procesu identifikace nadání za použití pojmů: nominace, screening, diagnostika a návazná opatření
- popíší pět oblastí, které lze při identifikaci nadání pozorovat
- se seznámí s Pozorovací škálou a didaktickými testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA) vhodné k identifikaci nadaných žáků na ZŠ
4.den / 29.11. - od 12:00 hod., ZVaS TA, 6 hod./ - účastníci kurzu: 
- se seznámí s projevy nadaných žáků ve školním i mimoškolním prostředí z hlediska psychologa PPP
-získají přehled o možnosti využití podpůrných opatření ve výuce nadaných
5.den  / 6.12. - od 8:00 hod. ZŠ Máj II, ČB, 6 hod./ - účastníci kurzu:
- se zúčastní náslechů a následných rozborů na ZŠ Máj II, kde se dlouhodobě věnují práci s nadanými žáky
Rozsah 36 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2023 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist