Matematika a její aplikace Webinář: Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání a přípravných třídách
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 30.4.2021    |    Kde: On-line

Čas 8:30 - 16:30
Lektor Mgr. Hana Švejdová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je zorientovat se v problematice matematické pregramotnosti v souladu s vývojovými potřebami dítěte. Seznámit se s některými metodami práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti a usnadnit dětem nejen rozvíjení v této oblasti, ale vybavit děti i na přechod z mateřské do základní školy. Sdílet příklady dobré praxe, společně je reflektovat v souvislosti s rozvojem matematické pregramotnosti. Účastníci kurzu si ozřejmí oblasti, které do matematické pregramotnosti patří a současně si prohloubí své znalosti v jednotlivých oblastech rozvíjejících matematickou pregramotnost u dětí v předškolním věku. Seznámí se s tím, co je matematická pregramotnost a gramotnost, co je příčinou toho, že v této oblasti mají děti problémy a jak jim již v předškolním věku předcházet. Naučí se efektivně využívat různé metody práce k rozvoji předmatematických představ v kontextu integrovaného vzdělávání v mateřské škole, přípravné třídě. Zároveň jim vzdělávací program nabídne konkrétní ukázky dobré praxe s bohatou nabídkou praktických činností, prostřednictvím nichž si společně pojmenují okruhy, na něž je potřeba se v předškolním věku prioritně zaměřovat.
Možnost hradit ze šablon:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Rozvržení semináře:

Blok 1    8:30  -   9:15, 9:15 -  10:00

Přestávka            10:00     10:30

Blok 2    10:30  -  11:15, 11:15  - 12:00

Přestávka            12:00     13:00

Blok 3    13:00  - 13:45, 13:45  - 14:30

Přestávka            14:30     15:00

Blok 4    15:00  - 15:45, 15:45  - 16:30

Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist