Inkluze Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Kdy: 22.6.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při předcházení vzniku a řešení agrese dětí a mládeže ve třídě.Účastník získá informace o:• základních pojmech v oblasti agrese a agresivity• variantách agresivního chování u dětí a mládeže• příčinách agresivního chování u dětí a mládeže• spouštěčích agresivního chování• možnostech adekvátního řešeníÚčastník rozvine:• dovednosti rozlišovat druhy agresí• žádoucí reakce v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte či mladistvéhoRozdělení základních pojmů agresivita x agrese – 20 minutPříčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení) – 60 minutAgrese jako projev agresivity v chování dítěte – 10 minutSměry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti 30 minutAutoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese, impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí, možnosti řešení v rámci školního prostředí – 50 minutZákladní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení – 40 minutMoyerova klasifikace agresí: predátorská agrese – její projevy u dětí a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním – 50 minutAgrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, jedince se zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně - jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince – 60 minutDráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí – přetěžování dítěte, kladení nereálných nároků na dítě ze strany rodičů, vliv na chování dítěte – 20 minutMožnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy – základní formy regulace chování, pravidla při používání metody odměn a trestů, pozitivní motivace jako možnost korekce agresivního chování – 20 minut
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace 32617/2020-3-872
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist