Pedagogika, psychologie, soft skills Kurz: Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence (logopedický asistent)
Kdy: 8.10.2022 - 4.2.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr., Bc. Marie Kubešová
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
Absolvent:
 • Porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. 
 • Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu. 
 • Získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. 
 • Získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku. 
 • Získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
Kritéria výběru účastníků: 
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. 
Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti. 
Plánované termíny:

 • 8. října (zahájení)
 • 5. listopadu (teorie)
 • 10. prosince (teorie)
 • 13. prosince (praxe) MŠ U Trojice
 • 7. ledna (teorie)
 • 17. ledna (praxe) MŠ Preslova
 • 4. února  (závěr)
 • Podmínka přijetí uchazeče: 
Dokončená kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele. Podmínkou přijetí do kurzu je doložení 

kopie dokladu o ukončené odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, tj. osvědčení z kurzu pro Asistenty pedagoga/vychovatele, maturitní vysvědčení nebo VŠ/VOŠ diplom pedagogického směru.

Rozsah 60 hodin
Cena 8000,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist