Pedagogika, psychologie, soft skills Vrstevnické a kooperativní učení
IKAP II Kdy: 12.10.2022 - 13.10.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas 9:00 - 16:30
Lektor doc. Hana Kasíková, CSc.
Určeno učitelé ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje (všechny předměty)
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Jde o čtyři praktické semináře navazující vzájemně na sebe, vždy s podněty vyzkoušet si vybrané postupy ve vlastní školní praxi. V seminářích se klade důraz na zkušenostní učení: to, co chceme učit děti, si převážně vyzkoušíme na sobě. Společně budeme hledat varianty kooperativních strategií a technik a zhodnocování jejich fungování v různých podmínkách.
1. setkání: Vrstevnické a kooperativní učení

Zaměření: Navázat na předchozí zkušenosti a pojetí výuky u každého z učitelů, porozumět tomu, kdy má kooperativní učení optimální dopad, vyzkoušet si jednodušší strategie a techniky kooperativního učení.

Obsah: Vysvětlení cesty, kde jsme každý z nás v tematice a kudy půjdete – společně i individuálně, s příp. oporou na vlastní škole. Založení reflektivního deníku. Základ pro odpovědné učení: růstové a fixní myšlení. Přístupy k odpovědnému učení, jejich variabilita. Vrstevnické učení a jeho zhodnocení ve škole. Kooperativní učení jako model, který má prokazatelný  vliv na odpovědné učení a rozvoj poznávacích procesů, sociálních dovedností a psychické stability žáků. Rozdíly efektů skupinové organizační formy oproti modelu kooperativního učení. Vybrané  strategie a techniky kooperativního učení. Dohoda o obsahu a způsobech druhého setkání. Podněty pro vyzkoušení si některých strategií a technik ve vlastní praxi na příslušné škole. 

2. setkání: Formativní hodnocení v kooperativním učení

Zaměření: Reflektovat a zhodnotit to, co si učitelé vyzkoušeli ve vlastní praxi, hledat lépe fungující postupy,  jít do hlubšího porozumění kooperativnímu učení, obohatit repertoár kooperativních strategií a technik, propojit model kooperativního učení s fungujícím hodnocením.

Obsah: Reflexe výuky od předchozího setkání: co ze zkoušených strategií a technik fungovalo, co ne, jaké jsou možné varianty, co by napomohlo k optimálnímu fungování. Různé způsoby, jak zabezpečit spolupráci dětí (prostřednictvím cíle, rozdělením úkolů, rolí atp.) Další strategie a techniky kooperativního učení. Jak zdokonalit sociální dovednosti dětí pro kooperativní činnost – v různých předmětech a výukových projektech, včetně oblasti osobnostní a sociální výchovy. Základní principy hodnocení v kooperativním učení – učitelské hodnocení, vrstevnické hodnocení. Dohoda o obsahu a způsobech druhého setkání. Podněty pro vyzkoušení si některých strategií a technik ve vlastní praxi na příslušné škole, také s oporou o spolupráci kolegů na škole.

3. setkání: Složitější kooperativní strategie a struktury

Zaměření: Pojmenovat objevená kritická místa dosavadních cest k odpovědnému učení, propracovat postupy kooperativního učení v propojení s formativním hodnocením do větších vzdělávacích celků, zdokonalit se v postupech formativního hodnocení, porozumět zavádění formativního hodnocení na vlastní škole, porozumět fungování kooperativního společenství kolegů.

Obsah: Reflexe výuky od předchozího setkání: co ze zkoušených strategií a technik fungovalo, co ne, jaké jsou možné varianty, co by napomohlo k optimálnímu fungování. Složitější kooperativní strategie a struktury  a jejich kombinace s dalšími postupy (překřížené skupiny, učební spor aj.) Zhodnocování výuky v kooperativních učebních skupinách prostřednictvím formativního hodnocení. Zopakování podstaty formativního hodnocení a jeho zavádění do praxe: víme, kam společně v učení směřujeme, sledujeme tento směr sbíráním informací o učení všech, dáváme optimální učitelskou zpětnou vazbu, učíme  žáky, aby se mohli vzájemně formativně hodnotit, cesty k sebehodnocení. Návrh celé kooperativní vyučovací hodiny a kooperativního výukového projektu.

4. setkání: „Filozofie“ kooperativní školy aneb jak v tom nebýt sám

Zaměření: Prohloubit své vědění o hodnocení celé výuky žáky jako vyústění postupů  odpovědného učení, porozumět své pozici v profesním  společenství na škole při  cestě  k „filozofii“ kooperativní školy

Obsah: Reflexe výuky a činnosti mezi setkáními, zaměřená především na fungování větších kooperativních celků (kooperativní hodiny a kooperativního projektu) s podporou formativního hodnocení. Další techniky kooperativního učení a formativního hodnocení. Hodnocení výuky žáky jako cesta k odpovědném učení – optimální postup a různé techniky. „Filozofie“ kooperativní školy aneb jak v tom nebýt sám. Celková reflexe seminářů na základě záznamů v reflektivních denících.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

  • 12. - 13. 10. 2022
  • 6. - 7. 12. 2022
  • 7. - 8. 2. 2023
  • 3. - 4. 4. 2023

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace hrazeno z projektu
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky POZOR!Spolu s přihláškou je zapotřebí odeslat i dotazník zájemce - ZDE. O zařazení do tohoto vzdělávacího cyklu nerozhoduje "rychlost" přihlášení, ale následující kritéria:
  • odeslaný dotazník (viz odkaz výše), resp. specifikace přihlášky
  • souhlas vedení školy s účastí na všech 4 vzdělávacích modulech
  • otevřenost sdílet návrhy svých hodiny a výstupy práce žáků; ochota učit se s druhými
  • vnitřní motivace posunout se v pedagogickém přemýšlení
  • účast dvojice ze stejné školy
  • pestrá "předmětová paleta"
Poslední termín pro přijetí přihlášky je do 3. 10. 2022. Potvrzení o zařazení do tohoto vzdělávacího cyklu oznámíme zájemcům do 7. 10. 2022 formou e-mailové zprávy.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist