Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - metodická setkávání Letní konverzační kurz angličtiny
Kdy: 19. 08. 2020 - 20. 08. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas 9:00 - 17:30
Lektor Nikol Nováčková
Určeno všem vyučujícím z Jihočeského kraje ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Letní konverzační kurz angličtiny zaměřený na rozšíření jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Kurzu se mohou účastnit učitelé všech aprobací s jazykovou úrovní min. B1, kteří mají zájem o upevnění a rozšíření svých jazykových znalostí. Během kurzu si účastníci aktivně zopakujete a procvičí gramatické jevy, jako jsou např. tvoření otázek, frázová slovesa, modální slovesa, budoucí čas prostý, předpřítomný čas, minulý čas prostý a další. Konverzace bude probíhat zábavnou formou, aby se účastníci na anglický jazyk naladili a bez obav jej dokázali přirozeně využít v běžné komunikaci.
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 7 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Radka Čadková

Mgr. Ivana Čurdová

Mgr. Marcela Götzová

Mgr. Miroslava Hudková

Mgr. Radka Juračková Šimůnková

Lenka Kudrličková

Mgr. Pavla Lukášová

Ing. Jana Návarová

Mgr. Štěpánka Otepková

Mgr. Jaroslava Stříbrská

Mgr. Markéta Štěpková

Mgr. Vendula Švarcová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 21. 08. 2020 - 23. 01. 2021 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Rejlková, Mgr. Brabcová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
 11. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
Rozsah 80+20 hodin
Cena 8000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • Přednášky se konají v 1. semestru v PÁTEK, ve 2. semestru v PÁTEK a SOBOTU; jednou až dvakrát do měsíce. Studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Splněním těchto podmínek získá uchazeč osvědčení, kterým získává kvalifikaci na pozici asistent pedagoga (platná pro všechny stupně škol).
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 20 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Michaela Aujezdecká

Jana Fialová

Martina Honsová

Lenka Hořejší

Bc. Renata Chmelíková

Romana Klečacká

Lucie Křivánková

Štěpánka Kubrová

Lenka Macháčková

Jindřiška Mánková

Hana Matoušová

Markéta Nováková

Michaela Píchová

Martina Průšová

Petra Punčochářová

Petra Rehakova Kumzakova

Elena Slunečková

Leona Šedivá

Věra Václavovská

Vlastimila Vopalecká

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 24. 08. 2020 - 25. 08. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno vyučující 1. stupně ZŠ; vychovatelé; asistenti pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah

  Vzdělávací cyklus zahrnuje 2 osmihodinové vzdělávací semináře:

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ 
 • Cesta ke čtenářské gramotnosti - práce s krásnou literaturou na 1. stupni ZŠ. 
 • Čtenářská gramotnost se dá rozvíjet různými způsoby. Jednou z možností jsou čtenářské dílny a čtenářské lekce, které nabízí dětem řadu příležitostí, jak se stát vnímavými čtenáři. Podporují a rozvíjí tak nejen jednotlivé čtenářské dovednosti, ale umožňují mu zlepšení i v jiných vzdělávacích oblastech. Účastníci semináře se seznámí s tím, co jsou čtenářské dílny i čtenářské lekce a porovnají jejich odlišnosti. Ukážeme si jejich strukturu, škálu metod a jednotlivých postupů, které nám pomohou pochopit jejich specifika. Prožijeme si čtenářskou lekci a zúčastníme se čtenářské dílny. Nahlédneme do praktických ukázek dětí z 1. stupně, včetně záznamů o četbě ve čtenářských portfoliích. Naplánujeme a připravíme si čtenářskou dílnu i čtenářskou lekci ke konkrétní knize. Účastníci tak získají množství materiálů, které mohou v praxi využít.

   Účastník seminářů:

  • Popíše svoje dosavadní zkušenosti s rozvojem a podporou čtenářské gramotnosti.  
  • Seznámí se čtenářskou lekcí a čtenářskou dílnou jako možností podpory čtenářství. 
  • Rozezná a popíše základní rysy čtenářské lekce a čtenářské dílny, včetně jejich plánování. 
  • Vysvětlí, v čem je přínosné jejich zařazení do běžné výuky nejen v rámci vzdělávací oblasti jazyk a komunikace. 
  • Posuzuje čtenářskou lekci a čtenářskou dílnu vzhledem k jejich praktickému využití.  
  • Hodnotí čtenářskou lekci a čtenářskou dílnu na základě praktických ukázek i svých vlastních prožitků. 
  • Plánuje čtenářskou dílnu i čtenářskou lekci a sdílí svoje nápady s ostatními.  
  • Posoudí a zhodnotí jejich přínos ve vzdělávacím procesu.
  Rozsah 8 + 8 hodin
  Cena 2740,- Kč
  Akreditace 11534/2020-2-429
  Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
  Poznámky Prosíme účastníky, aby si na seminář vzali svoji knihu, kterou právě čtou nebo je jejich oblíbenou.
  Obsazenost 2 účastníci (min 8 / max 14)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Šárka Markvartová

  Mgr. Jana Sváčková

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky: asistent pedagoga
  Kdy: 12. 09. 2020 - 29. 05. 2021    |    Obsazenost 28    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Peroutková Štencová, Mgr. Brandová, Mgr. Brichtová, Mgr. Rejlková
  Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah

  Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

  • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

  Průběh studia:

  • 10 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
  • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
  • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

  Témata setkání:

  1. Základy obecné pedagogiky  
  2. Sociální interakce  
  3. Vybraná témata obecné psychologie
  4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
  5. Základy speciální pedagogiky 1 
  6. Základy speciální pedagogiky 2 
  7. Systém péče o žáka 
  8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
  9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
  10. Specifika práce asistenta pedagoga
  11. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
  Rozsah 80+20 hodin
  Cena 8500,- Kč
  Akreditace 27518/2019-2-956
  Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
  Poznámky
  • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
  • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
  Obsazenost 28 účastníků (min 18 / max 28)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Hana Antlová

  Renata Bártíková

  Šárka Binnhacková

  Miroslava Fikotová

  Marta Gregorová

  Michaela Kičinková

  Soňa Kirešová

  Petra Kolafová

  Jana Lampová

  Barbora Ligenzová

  Lenka Matějková

  Petra Meskářová

  Markéta Motyčáková

  Adéla Němcová

  Monika Nováková

  Miroslava Oberajtrová

  Radka Preňková

  Hana Růžičková

  Veronika Slivková

  Kristýna Studená

  Jana Špidlenová

  Markéta Tomečková

  Petra Truhlíková

  Lenka Urbanová

  Lenka Vedralová

  Marcela Voběrková

  Nikol Votrubová

  Martina Zelenková

   Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Zdravotní tělesná výchova od hlavy až k patě
  Kdy: 22. 09. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor Mgr. Lucie Volemanová DiS
  Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
  Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
  Obsah Tento seminář je koncipován podle moderních poznatků z oblasti fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy. Seminář je určen zájemcům o problematiku oslabení pohybového systému a jeho nápravy. Hlavním cílem je vybavit absolventy hlubšími znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti zdravotně orientované tělesné výchovy pro potřeby mateřských a základních škol všech typů. Zváni jsou také zájemci ze speciálního školství. Vzdělávací program nabízí cvičení s nejrůznějšími pomůckami, kdy se cvičení stává opravdu funkčním. Vzhledem k preferenci integrace jedinců se zdravotním oslabením do školní tělesné výchovy - je nutné, aby se učitelé seznámili blíže s problematikou tělesné výchovy oslabených jedinců a s vhodným vyrovnávacím procesem, který mohou aplikovat v hodinách tělesné výchovy. Pedagog bude v rámci semináře upozorněn na nevhodné pohybové aktivity a cvičení pro jednotlivá oslabení. V průběhu praktických hodin budou účastníci semináře seznámeni s možnostmi diagnostiky držení těla, s projevy vadného držení těla a konkrétními svalovými oslabeními. Budou realizována kompenzační cvičení na odstranění svalových oslabení. Dále se pedagogové se seznámí s poruchami nohou a s tím, jak tyto poruchy plosky nohy ovlivňují chůzi a držení těla.

  Teorie bude prolínat praktickými ukázkami. Při praktickém provádění cviků hlavně formou hravého cvičení a her si na sobě vyzkoušejí pohyby anatomicky správné, poznají, jak cílená cvičení vedou k většímu cítění celého těla.

  Rozsah 8 hodin
  Cena 900,- Kč
  Akreditace 34035/2019-2-1178
  Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
  Poznámky
  Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 16)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Jaroslava Braunová

  Mgr. Radka Burianová

  Petra Komžáková

  Halina Matulková

  Bc. Renata Nepodalová

  Bc. Gabriela Pechkova

  Bc. Jitka Petráková

  Anna Princová

  Bc. Jana Vandová

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky: asistent pedagoga
  Kdy: 25. 09. 2020 - 19. 06. 2021    |    Obsazenost 25    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8:00 - 14:30
  Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Rejlková, Mgr. Brabcová
  Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah

  Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

  • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

  Průběh studia:

  • 10 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
  • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
  • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

  Témata setkání:

  1. Základy obecné pedagogiky  
  2. Sociální interakce  
  3. Vybraná témata obecné psychologie
  4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
  5. Základy speciální pedagogiky 1 
  6. Základy speciální pedagogiky 2 
  7. Systém péče o žáka 
  8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
  9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
  10. Specifika práce asistenta pedagoga
  11. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
  Rozsah 80+20 hodin
  Cena 8500,- Kč
  Akreditace 27518/2019-2-956
  Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
  Poznámky
  • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
  • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
  Obsazenost 25 účastníků (min 18 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Babrora Brosková

  Jaroslava Dolejšová

  Alena Dvořáková

  Veronika Hejhalová

  Aneta Hořejší

  Pavla Hošnová

  Ilona Husníková

  Petr Chocholoušek

  Marcela Korbelová

  Marie Marešová

  Radka Markova

  Lenka Matějková

  Marie Mazancová

  Miroslava Oberajtrová

  Michaela Pechková

  Radka Pitzmosová

  Kamila Pospíšilová

  Jaroslava Srnková

  Martina Stuchlíková

  Jana Synková

  Anna Študlarová

  Bc. Kateřina Valtrová

  Ing. Jana Vaňatová

  Ing. Radka Velková

  Tereza Vránová

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pedagoga + pedagog volného času + (vychovatel)
  Kdy: 03. 10. 2020 - 26. 06. 2021    |    Obsazenost 33    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
  Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah

  Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

  • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

  Průběh studia:

  • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
  • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
  • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

  Témata setkání:

  • Základy obecné didaktiky 1
  • Základy obecné didaktiky 2
  • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
  • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
  • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
  • Vybraná témata psychologie osobnosti
  • Základy speciální pedagogiky 1
  • Základy speciální pedagogiky 2
  • Systém péče o žáka
  • Teorie výchovy
  • Vybraná témata vývojové psychologie
  • Základy sociální pedagogiky
  • Osobnostní a sociální výchova
  Rozsah 120 hodin
  Cena 10500,- Kč
  Akreditace 27518/2019-2-956
  Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
  Poznámky
  • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
  • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
  Obsazenost 33 účastníků (min 18 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Jana Adamová DiS.

  Ing. Martina Bendasová

  Dagmar Brabcová

  Anna Březinová

  Jaroslava Dobiášová

  Bc. Ivona Duskova

  Alena Dvořáková

  Lucie Havlíčková

  Alena Havlová

  Jana Hlasová

  Pavla Hošnová

  Ilona Husníková

  Radka Jandová

  Pavla Janů

  Ivana Kalinová

  Jana Káňová

  Petra Klečková

  Renata Maroušková

  Bc. Eliška Novotná

  Lenka Pálková

  Bc. kateřina pešelová

  Bc. Pavla Podlahová

  Michaela Prášková

  Mgr. Markéta Roztočilová

  Lenka Schlehoferová

  Tereza Slámová

  Ing. Jana Smažíková

  Bc. Eva Stanková

  Ester Šebelíková

  Jana Šimečková

  Lenka Šochmanová

  Bc. Petra Švarcová

  Soňa Zacharievová

   Člověk a jeho svět Badatelské poznávání neživé přírody
  Kdy: 12. 10. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

  Čas Od 9:30 hod
  Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
  Určeno Pedagogům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, pracovníkům v zájmovém vzděláváním, pedagogům volného času, vychovatelům ŠD a ŠK
  Kategorie Člověk a jeho svět
  Obsah Účastníci semináře získají poznatky a dovednosti, které jim následně umožní v jejich pedagogické praxi v rámci polytechnického vzdělávání uplatnit řadu jednoduchých a zajímavých pokusů, podporujících pozitivní vztah dětí a žáků k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. (Vztah k přírodovědným a technickým oborům se významně formuje již v předškolním a mladším školním věku). Účastníci si osvojí správné postupy při přípravě a vedení pokusů včetně zásad bezpečnosti, aby bylo dosaženo správných a zamýšlených dějů a efektů.
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1200,- Kč
  Akreditace
  Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
  Poznámky Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně představeno cca 14 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Pokusy bude provádět jeden z lektorů a souběžně pod vedením druhého lektora jeden z účastníků.V další části semináře budou účastníci pracovat ve dvou skupinách a pod vedením lektorů se naučí technicky provádět cca 12 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí a žáků o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život.
  Obsazenost buďte první účastník (min 12 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Levák a jeho svět I.
  Kdy: 21. 10. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

  Čas 13:00 - 16:30
  Lektor Mgr. Ivo Vodička
  Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Účastníci získají aktuální informace a přehled o problematice leváctví včetně historického pohledu a vyzkouší si metodické postupy pro práci s leváky.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 780,- Kč
  Akreditace Ve schvalovacím řízení
  Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
  Poznámky autor: www.levactvi.cz
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 25)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pedagoga + pedagog volného času + (vychovatel)
  Kdy: 07. 11. 2020 - 21. 08. 2021    |    Obsazenost 28    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
  Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah

  Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

  • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

  Průběh studia:

  • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
  • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
  • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

  Témata setkání:

  • Základy obecné didaktiky 1
  • Základy obecné didaktiky 2
  • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
  • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
  • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
  • Vybraná témata psychologie osobnosti
  • Základy speciální pedagogiky 1
  • Základy speciální pedagogiky 2
  • Systém péče o žáka
  • Teorie výchovy
  • Vybraná témata vývojové psychologie
  • Základy sociální pedagogiky
  • Osobnostní a sociální výchova

  Rozsah 120 hodin
  Cena 10500,- Kč
  Akreditace 27518/2019-2-956
  Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
  Poznámky
  • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
  • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
  Obsazenost 28 účastníků (min 18 / max 26)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Hana Brožová

  Renata Caltová

  Monika Čížkova

  Veronika Farová

  Leona Fořtíková

  Nikola Gazdíková

  Hana Hrušová

  Jana Janoutová

  Michaela Jansová

  Petra Klečková

  Alena Klobušníková

  Leona Košanová

  Klára Nováková

  Lucie Pauličová

  Bc. Denisa Pavlíčková

  Pavlína Pitrová

  Lenka Schlehoferová

  Eva Stanková

  Bc. Kateřina Stará

  Bc. Jana Starczewska

  Michaela Sujová

  Ing. Petra Ševčíková

  Lenka Šochmanová

  Lenka Šťastná

  Denisa Štrauchová

  Klára Švarcová

  Soňa Zacharievová, DiS.

  Bc. Ladislava Zelenková

   Předškolní vzdělávání Školní připravenost a odklad školní docházky i u dětí se SVP
  Kdy: 11. 11. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
  Určeno Učitelé MŠ; asistent pedagoga
  Kategorie Předškolní vzdělávání
  Obsah Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou školní zralosti, se základními znaky připravenosti resp. nepřipravenosti dětí k zahájení školní docházky a s vhodnými postupy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími participujícími partnery.
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1090,- Kč
  Akreditace Č.j.: MSMT- 11534/2020-2-429
  Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
  Poznámky
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 30)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Jak reagovat na krizové situace ve škole či školském zařízení
  Kdy: 25. 11. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

  Čas od 9:00 hod
  Lektor Mgr. Karel Opravil
  Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; výchovní poradci; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pe
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Škola je prostředím, kde bohužel čas od času dochází k dějům, které přináší riziko a vytváří krizové situace. Základem efektivního zvládání krizových situací jsou připravené strategie a algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala a minimalizoval se dopad negativních důsledků. Seminář se zaměřuje na vytvoření těchto algoritmů, vyhodnocení možných rizik, a to jak v běžných, tak i mimořádných podmínkách.
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1390,- Kč
  Akreditace 11534/2020-2-429
  Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
  Poznámky
  Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Matematika a její aplikace Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 25. 11. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor PaedDr. Iva Tomášková
  Určeno učitelé MŠ, asistenti pedagoga
  Kategorie Matematika a její aplikace
  Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje předmatematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
  Možnost hradit ze šablon - 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická pregramotnost
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1290,- Kč
  Akreditace 11534/2020-2-429
  Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
  Poznámky
  Obsazenost 2 účastníci (min 9 / max 22)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Gabriela Černohorská

  Pavla Dvořáková

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Motivace a demotivace na základní škole
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26. 11. 2020    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

  Čas od 9:00 hod
  Lektor Mgr. Karel Opravil
  Určeno Učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ; ředitelé škol a školských zařízení; učitel - metodik prevence; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; výchovní poradci; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové, asistenti ped
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah České školství je převážně zaměřeno na práci s chybou dítěte. Učitelé se ve velké míře zaměřují na to, co se žákovi nepodařilo a snaží se docílit nápravy. Tento permanentní kontakt s chybou vede děti ke značné demotivaci a strachu z chyb. K tomu se připojí obava ze selhání a dítě ztrácí chuť ke škole. Seminář se zaměřuje na změnu tohoto postoje a hledá to, co funguje, co motivuje a posiluje sebedůvěru dítěte. Protože sebedůvěra a chvála vždy zvyšuje naše výkony. A hlavně pomáhá hledat řešení. Jak se dostat nahoru, namísto pitvání se v tom, jak se mi to nepovedlo a jak jsem u toho vypadal nemožně.
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1390,- Kč
  Akreditace 11534/2020-2-429
  Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
  Poznámky Šablony - Osobnostně sociální rozvoj 
  Obsazenost 3 účastníci (min 15 / max 30)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Miroslav Kruba

  Mgr. Radka Mikolášová

  Mgr. Michaela Robová

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Hry pro žáky s dyslexií, dysgrafií a dysortografií
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 03. 12. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor Mgr. Eva Chaloupková
  Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Cílem semináře je prohloubit znalosti o problematice SPU a pomoci pedagogickým pracovníkům v jejich práci. Seminář seznamuje pedagogické pracovníky s konkrétními metodami a hrami, které mohou využít při práci s dětmi a žáky s SPU. Návody a praktické ukázky vhodné nejen pro děti a žáky s SPU. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Pracovní listy, pracovní návody. Hry, zábava, prožitkový seminář. S sebou na seminář: pohodlné oblečení, pastelky, nůžky. Možnost hradit ze šablon - 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin e) INKLUZE
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1250,- Kč
  Akreditace 34035/2019-2-1178
  Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
  Poznámky
  Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Lapbook aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva
  Kdy: 19. 01. 2021    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor Mgr. Sylvie Doláková
  Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; učitelé ZUŠ a SUŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva. Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. 1. Seznámení s technikou práce 2. Seznámení s výtvarnými technikami 3. Příprava a plánování vlastní knihy 4. Diskuze nad možnostmi techniky
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1250,-,- Kč
  Akreditace 11534/2020-2-429
  Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
  Poznámky Cílem vzdělávacího programu je:- naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatování faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků.- naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli.- inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta).- technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět.Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
  Kdy: 01. 02. 2021    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

  Čas 9:00 - 15:30
  Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
  Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
  Rozsah 8 hodin
  Cena 1450,- Kč
  Akreditace Ve schvalovacím řízení
  Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
  Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.
  Obsazenost 1 účastník (min 17 / max 30)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Iva Filsaková

  Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
  Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

  ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist