Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - metodická setkávání Využití mobilních technologií ve výuce / metodické setkání
Kdy: 30. 08. 2018 - 31. 08. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:00
Lektor Mgr. Hora Bohuslav
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 • Základní ovládání iPadu, stahování aplikací, Apple ID
 • nastavení iPadu - připojení k WiFi, nahrávání obrazovky, mail, poznámky, připomínky, kalendář - základy osobního managementu 
 • fotografování a natáčení - využití základních prvků fotoaparátu, jednoduché triky, využití natáčení v hodinách - fotky a videa v iMovie - stříháme film, natáčíme upoutávku; klíčování na zelenou barvu - Green Screen by Do Ink 
 • prázdné aplikace - plníme aplikace informacemi - učitelé i žáci - Book Creator - příprava pracovního sešitu, myšlenkové mapy - význam 
 • QR kódy - využití ve vyučování - hodiny s QR kódem, rychlé šíření odkazu, vkládání QR kódu do tiskovin, bezpečnost 
 • koláže - Pic Collage - základní ovládání, příprava pracovního listu, jeho šíření, oprava v iPadu - anotace 
 • Stick Around - tvoříme si vlastní nálepkovací pracovní listy 
 • rozšířená realita - ukázka aplikací, příprava vlastní rozšířené reality do vyučovacích hodin  
 • virtuální realita - Street View - využití v hodinách - příprava vlastní VR 
 • cloudová řešení - různé služby a jejich využití ve škole 
 • komiks - komiksování a jeho využití, příprava jednoduchého komixu 
 • sdílení - nástěnky a jejich používání ve vyučovacích hodinách, výstupy a zadávání prací 
 • malování v iPadu - Paper 53 
 • klikací aplikace - zatracená čeština, slovní druhy, tvarosloví apod. 
 • Futaba - hra a její naplnění vaším výukovým obsahem, losujeme s Decide now! - kolo štěstí, Kahoot! apod. 
 • příprava vlastní hodiny v týmu - předvedení hodiny, přemýšlení o modelu SAMR
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na POZVÁNKU
Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 14)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jiřina Bláhová

Mgr. Lucie Čejková

Mgr. Blanka Čížková

Mgr. Anna Klomfarová

Mgr. Alena Krauseová

Mgr. Veronika Márovcová

Zuzana Miková

Mgr. Iveta Nováková

Mgr. Dagmar Ptáčníková

Mgr Jana Švehlová

Mgr. Petra Tilpová

Mgr. Renata Vlachová

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Jak předcházet bolestem zad
Kdy: 03. 09. 2018 - 05. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: tělocvična Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor

Čas od 17:00 do 18:00
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah V průběhu  kurzu se absolventi dozvědí nejčastější příčiny bolesti zad (sedavé zaměstnání, jednostranná zátěž, dlouhodobý stres, nedostatečný pohyb, z toho plynoucí obezita), které samozřejmě mohou ovlivnit i jejich pracovní výkon, a které mohou být spojeny s dalšími obtížemi, jako je nepohodlí, nesoustředěnost, bolest hlavy a jiné. Naučí se účinně relaxovat a provádět některé základní relaxačními polohy. Absolventi budou po absolvování kurzu rovněž ovládat anatomické minimum týkající se dané oblasti a budou lépe schopni rozpoznat, kdy je nutné vyhledat odbornou léčbu a kdy mohou s běžným problémem zahájit samoléčbu. V kurzu se rovněž detailněji seznámí s principy správného dýchání. Jádrem kurzu budou přednášky, které se budou věnovat všem svalovým skupinám, zejména potom možnostem jejich protažení a uvolnění. Tyto přednášky budou doprovázeny ukázkami vhodného cvičení. 
Rozsah 10 hodin
Cena 460 + DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Vzdělávací akce trvá hodinu týdně (10x) - vezměte si s sebou vhodné oblečení + karimatku + ručník.Je možné rozložit:
 • 40 lekcí/1840,-Kč + DPH
 • 10 lekcí/460,-Kč + DPH
 •  1 lekce/75,-Kč
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Jak předcházet bolestem zad
Kdy: 03. 09. 2018 - 05. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: tělocvična Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor

Čas od 18:00 do 19:00
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah
V průběhu  kurzu se absolventi dozvědí nejčastější příčiny bolesti zad (sedavé zaměstnání, jednostranná zátěž, dlouhodobý stres, nedostatečný pohyb, z toho plynoucí obezita), které samozřejmě mohou ovlivnit i jejich pracovní výkon, a které mohou být spojeny s dalšími obtížemi, jako je nepohodlí, nesoustředěnost, bolest hlavy a jiné.
Naučí se účinně relaxovat a provádět některé základní relaxačními polohy. Absolventi budou po absolvování kurzu rovněž ovládat anatomické minimum týkající se dané oblasti a budou lépe schopni rozpoznat, kdy je nutné vyhledat odbornou léčbu a kdy mohou s běžným problémem zahájit samoléčbu. V kurzu se rovněž detailněji seznámí s principy správného dýchání. Jádrem kurzu budou přednášky, které se budou věnovat všem svalovým skupinám, zejména potom možnostem jejich protažení a uvolnění. Tyto přednášky budou doprovázeny ukázkami vhodného cvičení. Rozsah 10 hodin
Cena 460 + DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Vzdělávací akce trvá hodinu týdně (10x) - vezměte si s sebou vhodné oblečení + karimatku + ručník.Je možné rozložit:
 • 40 lekcí/1840,-Kč + DPH
 • 10 lekcí/460,-Kč + DPH
 •  1 lekce/75,-Kč
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 15. 09. 2018 - 01. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas soboty 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
(První platba ve výši 3 000 Kč musí proběhnout před zahájením kurzu, druhá ve výši 4 500 Kč pak během ledna 2019.)
Povinné:
 • pololetní test
 • vykonání odborné praxe
 • závěrečná práce
 • závěrečná zkouška
Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagog. praxe Podmínkou studia je maturitní zkouška.
Obsazenost 25 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dana Benešová

Alžběta Čadová

Mgr. Alena Čížková

Roman Herák

Michaela Chvostova

Václava Jordánová

DiS Marie Kiliánová

Petra Kosobudová

Lenka Kukačková

Lenka Kurincová Řezáčová

Hana Líkařová

Veronika Novotná

Jana Pavlovcová

DiS. Kateřina Pěstová

Andrea Pouzarová

Iveta Radová

Jana Rolnikova

ing. Jolana Smolová

DiS. Daniela Spěváková

Jitka Šebelková

Pavla Tůmová

Aneta Tvarohová

Zdeňka Venkrbcová

Kristýna Vodňanská

Jana Vrhelová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Aktivizační metody při výuce angličtiny I.
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 18. 09. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem semináře je vybavit učitele žáků mladšího školního věku specifickými metodami a postupy při jazykové výuce. Prostřednictvím široké škály materiálů pomoci učitelů vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí. Naučit učitele připravovat si vlastní hry a pracovní listy, umožnit jim vyzkoušet si význam vizualizace učiva a naučit je postupy při nácviku správné výslovnosti i při osvojování základních gramatických pravidel. Praktický metodický seminář zaměřený na specifiku výuky jazyka u žáků I. stupně ZŠ, případně MŠ. Ukázky postupů při nácviku základního jazykového prostředku – výslovnosti a při osvojování některých gramatických jevů.
Rozsah 8 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19. 09. 2018 - 12. 12. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 13 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Michala Anderlová

Bc Diana Bambaskova

Lucie Furiková

Michaela Kolářová

Bc. Petra Maříková

Mgr. Hana Měkutová

Marie Milsimrová

Veronika Musilová

Anna Princová

Jiřina Šináglová

Lenka Urbanová

Radka Vejvodová

Zlata Vlachová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Zdokonalujeme svou angličtinu - konverzační kurz (úroveň B1 - B2 SERR)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19. 09. 2018 - 30. 05. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 15:30 - 17:00
Lektor Mgr. Petra Basiková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah (úroveň B1 - B2 SERR) - možnost platit ze Šablon pro MŠ a ZŠ Rozsah 56 hodin
Cena 2600,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Přijďte se zdarma podívat, zda Vám vyhovuje úroveň kurzu.

Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr Lenka Vaňková

Ivana Zenklová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Zdokonalujeme svou angličtinu - konverzační kurz (úroveň B1 - B2 SERR)
Kdy: 19. 09. 2018 - 29. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 17:00 - 18:30
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah (úroveň B1 - B2 SERR) - možnost platit ze Šablon pro MŠ a ZŠ 

Rozsah 56 hodin
Cena 2600,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Přijďte se zdarma podívat, zda Vám vyhovuje úroveň kurzu.

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Kurz angličtiny - úroveň A1, A2
Kdy: 20. 09. 2018 - 30. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 15:30 - 17:00
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah pro úroveň A1, A2


Rozsah 60 hodin
Cena 2600,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Přijďte se zdarma podívat, zda Vám vyhovuje úroveň kurzu.

Obsazenost buďte první účastník (min 12 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Angličtina pro dyslektiky
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah V novém kurzu se učitelé dozvědí, jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení, zamyslí se nad situací, ve které se děti nacházejí a naučí se hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak tyto děti zaujmout, jak jim nabídnout aktraktivní činnost, při které si procvičí předčtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu. Součástí kurzu bude diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky. Aktivity jsou vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku!
Rozsah 8 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) S pohádkou to dokážu...
Kdy: 03. 10. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah V kurzu se učitelé se seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ.
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Alena Čekalová

Tereza Havlová

Dagmar Hybrantová

Bc. Jitka Kopnická

Jitka Přibylová

Monika Rothbauerová

Hana Rychlíková

Mgr. Eva Seberová

Mgr. Zuzana Stuchlíková

Šárka Šindelářová

Jana Veberová

Mgr. Věra Zavadilová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018    |    Obsazenost 16    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 16 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Olga Kainráthová

Eva Marková

Marie Milsimrová

Bc. Eva Pekařová

Jana Pilařová

Anna Rachačová

Pavla Svitáková

Milada Svobodová

Bc. Zdeňka Šimáková

Mgr. Šárka Šmitmajerová

Bc. Petra Tušová

Jitka Urbanová

Bc. Vendula Váchová

Olga Vavříková

Dana Vesecká

Ivana Veselá

 Předškolní vzdělávání Osobnostně sociální rozvoj
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 10. 2018 - 09. 10. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.00 - 16.00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Kiml
Určeno pedagogům MŠ a 1.st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah
Program bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Rozsah 16 hodin
Cena 2500,- Kč
Akreditace 25164/2016-1-817
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 8 účastníků (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Červená

Miloslava Gajdošová

Olga Kainráthová

Alena Kotrbová

Simona Kromková

Pavla Svitáková

Milada Svobodová

Šárka Špačková

 Předškolní vzdělávání Pohybově rozvojové techniky pro děti mladšího školního věku
Kdy: 10. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor MUDr. Světlana Holubová
Určeno pedagogům MŠ - v rámci projektu BOS
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah • Psychomotorický vývoj dítěte mladšího školního věku • Důležitost soustředění - rozvoj řeči, jemné motoriky • Praktická cvičení, zapojování do pohybových vzorců
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Vezměte s sebou převlečení na cvičení
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 12. 10. 2018 - 26. 04. 2019    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas pátky 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Petra Vávrů, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Povinné:
 • pololetní test
 • vykonání odborné praxe
 • závěrečná práce
 • závěrečná zkouška
(První platba ve výši 4 000 Kč musí proběhnout před zahájením kurzu, druhá ve výši 3 500 Kč pak během ledna 2019.)
Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagog. praxe Podmínkou studia je maturitní zkouška.
Obsazenost 20 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Anaya

Jaroslava Dolejšová

Jana Fenclová

Jitka Hancková

Markéta Holcová

Mgr. Veronika Holická

Ing. Bc. Marcela Jarošová

Veronika Kolouchová

Ludmila Krotká

Lucie Malá

Štěpánka Marková

Lenka Meinelová

Lynette Melková

Marie Orlová

Barbora Potclanová

Bc. Josef Raška

Jitka Rothová

Bc Jaroslava Vinšová

Marie Zachariášová

Jitka Zobalová

 IKAP - metodická setkávání Typologie MBTI 1 / metodické setkání třídních učitelů a výchovných poradců
Kdy: 12. 10. 2018 - 13. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno Výchovní poradci či třídní učitelé ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem? •
 2. Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi? •
 3. Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování? Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu? •
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce? •
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme? •
 6. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. •
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně? •
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou? •
 9. Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu? •
 10. Reflexe, zpětná vazba Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Odkaz na POZVÁNKU

Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA AKCE:

 • PhDr. František Rozum; ZVaS Tábor, 774 431 223

Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 13. 10. 2018 - 12. 10. 2019    |    Obsazenost 29    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00 - 16:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 29 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Anaya

Martina Bucková Klejnová

Jana Dvořáková

Iveta Hantáková

Marie Hlásková

Zuzana Kamrádková

Michaela Kavanová

Aneta Kornasová

Lilija Kosíková

Denisa Kosová

Dagmar Kozáková

Jaroslava Kupková

Monika Kurková

Hana Lípová

Naděžda Meišnerová

Marie Orlová

Martina Pažinová

Zdeňka Prunerová

Blanka Randlová

DiS. Magda Reichelová

Pavlína Sedláčková

Miluše Schillingová

Gabriela Sirotková

Jan Srnec

Gabriela Trantinová

Bc. Jitka Váchová

Renata Zázvorková

Martina Zelenková

Jiřina Zenlková

 IKAP - metodická setkávání Formativní hodnocení v práci učitele (1) / metodické setkání učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů
Kdy: 19. 10. 2018 - 20. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Hana Vellánová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Formativní hodnocení v práci učitele - cesta k efektivnímu učení žáků
 • Úvod – kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.
 • Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm - mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.
 • Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH - analýza vybraných videosekvencí (jazyková výchova, 2. třída).
 • Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy (skládankové učení):
 • vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 
 • připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení,
 • poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed,
 • aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení,
 • aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení (owners of learning).
 • Techniky FH jako prostředky zjišťování informací o učení žáků a následného uzpůsobování výukových postupů podle učebních potřeb žáků - analýza videosekvencí (matematika, 5. třída). Videa průběžně v programu.
 • Společná strategie zavádění FH v celé škole – příklad (videa, žáci 8. tříd ZŠ v Anglii) 
Plán profesního pedagogického rozvoje
Navazující pracovní dílna, ve které si účastníci za účasti lektora:
 • naplánují 1 vyučovací lekci
 • na základě poznatků ze semináře sestaví vlastní plán profesního pedagogického rozvoje zaměřený na uplatnění formativního hodnocení v práci s dětmi


Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na pozvánku

Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu„Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA AKCE:

 • PhDr. František Rozum; ZVaS Tábor, 774 431 223
Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Petra Chovancová

Mgr. Julie Pešková

Mgr. Tereza Šindelářová

Mgr. Michaela Široká

Mgr. Kamila Štindlová

Mgr. Romana Švestková

Mgr. Hana Váchová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 12. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, - pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Jednodenní vzdělávací program vychází z cílů RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a z cílů RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i ze záměrů rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). Program se skládá z dvouhodinové úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována technice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných látek a pomůckám potřebných k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Zbývající čas se budou jednotliví účastníci:: 1. učit technicky provádět cca 10 dalších přírodovědných pokusů 2. zabývat způsoby jak provádět vybrané pokusy s dětmi 3. diskutovat jak motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů 4. učit (i s využitím diskuse) komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Břicháčková

Jindřiška Javorská

Veronika Musilová

Bc. Blanka Shorná

Květa Svobodová

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Pohyb jako součást psychomotorického rozvoje u dětí ze sociálně-znevýhodnění prostředí
Kdy: 11. 01. 2019 - 12. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10.00hod
Lektor MUDr. Světlana Holubová
Určeno pro učitele 1. a 2.stupně ZŠ - v rámci projektu BOS
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah • Somatomotorický vývoj u dětí • Důležitost podpory základních pohybových vzorců ve škole a v rodině • Psychika a pohyb – vizualizace, práce s pomůckami • Pohyb a hudba
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

1.den teorie + praxe

2.den  praktická cvičení- ukázky a výuka jednotlivých cviků

Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 02. 2019 - 01. 02. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost buďte první účastník (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 05. 10. 2019 - 01. 08. 2020    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková, PhDr. František Rozum
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 1 účastník (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Korandová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist