Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - vedení škol Jak neriskovat - znalost ekonomiky a práva aktuálně
Kdy: 20. 02. 2019 - 21. 02. 2019    |    Obsazenost 18    |    Kde: ČB, Šindlovy Dvory

Čas zahájení středa 9:00 h., ukončení čt. 14.00 h.
Lektor Ing. Helena Plosová, Mgr. Pavel Zeman
Určeno Ředitelé, zástupci ředitelů, ostatní vedoucí pracovníci.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Ing. H. Plosová vás seznámí se základy ekonomického řízení školy. Upozorní na rizika, kterým se můžete zbytečně vystavovat. Představí efektivní nastavení systému vnitřní kontroly. Upozorní vás na všechny důležité povinnosti, jejichž neznalost vás může ohrožovat. • Zodpoví vaše dotazy tak, abyste porozuměli i v případě, že nemáte s řízením příspěvkové organizace dlouhé zkušenosti. • Seznámí vás s nejdůležitějšími předpisy, kterými se v ekonomické oblasti musíte řídit. S Mgr. P. Zemanem projdete novinky a změny ve školské legislativě. Seznámíte se s aktuálním zněním předpisů, kterými jste povinni se řídit ve své práci. Seminář je určen pro malou skupinu účastníků s dostatečným časovým prostorem na konkrétní dotazy a konzultace k aktuálním problémům.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku ZDE.
Obsazenost 18 účastníků (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jarmila Benýšková

Mgr. Radka Čadková

Ing. Marcela Dominová

Mgr. Petr Holba

mg Martina Kokořová

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Jana Mlnaříková

Bohumil Novotný

Mgr. Tomáš Novotný

Mgr. Rudolf Prušák

Roman Rozkošný

Mgr. Jana Sedláčková

Antonín Sekyrka

Mgr. Jana Silovská

Mgr. Zdeněk Šrom

Bc. Romana Štěrbová

Mgr. Jakub Zelenka

Mgr. Eva Zemanová

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - vedoucí pracovník
Kdy: 20. 02. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost 3 účastníci (min 1 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Marie Kopečková

Mgr. Milan Kožíšek

Mgr. Miroslav Pikhart

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - požární hlídka
Kdy: 20. 02. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním hlídkám
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru Vzdělávání zaměstnanců Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost 3 účastníci (min 1 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Eva Pravečková

Bc. Jana Skaláková

MgA. Daniela Šůnová

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství-požární preventista
Kdy: 20. 02. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním preventistům
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru Vzdělávání zaměstnanců Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost 4 účastníci (min 2 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jiří Beneš

Walter Flandera

Romana Kinclová

Michal Pacalaj

 IKAP - metodická setkávání GEOcoaching aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu?
Kdy: 22. 02. 2019 - 23. 02. 2019    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Michal Staněk
Určeno vyučujícím* ZEMĚPISU z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Pojďme se společně zamyslet nad rozvojem kompetencí učitele zeměpisu, které budou vytvářet vhodné podmínky pro vědomostní a osobnostní růst. Představte si svou vysněnou hodinu zeměpisu. Společně budeme pátrat po následujících otázkách:
 • Jaká by byla? 
 • Co byste si v práci se svými žáky rádi vyzkoušeli? 
 • Čeho byste chtěli dosáhnout v roli učitele zeměpisu? 
 • Které překážky bude nutné překonávat a co vám to přinese? 
 • Jaká témata geografie jsou pro vás aktuální? 
 • Co byste mohli udělat jinak? 
 • Jakými způsoby se může učitel zajímat o postoje žáků k probíranému učivu? 
 • Jak sami žáci zjistí, co už umí a kde naopak potřebují zabrat?
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost 12 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Klára Drsová

Mgr. Kristýna Dvořáková

Mgr. Hana Farníková

Mgr. Jarmila Housková

Mgr. František Hřídel

Mgr. Karolína Kollarová

Mgr. Petra Komárková

Mgr. Martin Pekař

Mgr. Vendula Pilnáčková

Mgr. Filip Tomíček

Mgr. Helena Trsková

Mgr. Jiří Záleský

 IKAP - vedení škol Metodické setkání ve škole navazující na seminář Hodnocení PP a Koučování
Kdy: 27. 02. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 10    |    Kde: Olešnice

Čas zahájení v 9:30 v ZŠ Olešnice, ukončení obědem
Lektor Mgr. Gabriela Štrosserová, ředitelka školy
Určeno Pro ředitele, zástupce a další vedoucí pracovníky škol v Jihočeském kraji.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Metodické setkání ve škole, které navazuje na seminář pro vedení škol. Na programu je návštěva vyučovacích hodin na 1. stupni ZŠ, prohlídka školy a výměna zkušeností zúčastněných vedoucích pracovníků škol.
Místo setkání si můžete prohlédnout zde. 
Rozsah 4 hodiny
Cena --,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky  Místo konání si můžete prohlédnout zde.  
Obsazenost 10 účastníků (min 6 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Bučinová

Mgr. Dana Houzarová

Mgr. Dana Hronová

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Miroslav Kruba

Roman Rozkošný

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Helena Tlapáková

Mgr. Zdenka Voříšková

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání vyučujících němčiny
Kdy: 27. 02. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: Gymnázium Česká ul., České Budějovice

Čas 8:00-11:30
Lektor doc. Hana Andrášová
Určeno absolventům metodického setkání vyučujících německého jazyka z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Následné metodické setkání vyučujících němčiny; budeme mít příležitost zhlédnout náslechovou hodinu jak u studentů víceletého gymnázia (vhodné pro učitele ZŠ), tak i starších studentů. Následuje didaktická reflexe. Účastníci budou mít navíc možnost konverzovat se studenty učitelství z Pasova.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 5 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dita Hanzalová

Mgr. Lenka Kolací

Mgr. Renata Kopačková

Mgr. Dana Pekočová

Mgr. Jana Španihelová

Mgr. Petra Tilpová

Mgr. Marcela Zájedová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Komunikace asistenta pedagoga a pedagoga
Kdy: 28. 02. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10.00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pedagogům MŠ, ZŠ a asistentům pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Komunikace musí stát na vzájemné důvěře a musí být partnerská, při níž se cítí všichni zúčastnění důstojně: rodič – asistent pedagoga – dítě – pedagog. V rámci projektu Bez obav spolu (BOS)
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Blengino

Jindřiška Caisová

Mgr. Dagmar Dušková

Zdeňka Frantíková

Kateřina Gebrová

Romana Háková

Bc. Zdeňka Holá

Anna Hýnová Dis.

Ing. Věra Indrrová

Petra Komžáková

Petra Láfová

Štěpánka Marková

Bc. Dagmar Matějovská

Mgr. Mária Matoušková

Lynette Melková

Alina Namnyak

Mgr. Ivana Pilná

Pavla Scheicherová

Tamara Tousecka

Tereza Vančatová

Jitka Zobalova

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 03. 2019 - 29. 02. 2020    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 20 účastníků (min 14 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Vendula Brůhová

Eva Došková

Jindřiška Hazuková

Olga Jakubcová

Lada Kasper Kaltenbrunnerova

Vladimíra Kocumová

Petra Korešová

Dana Kramplová

Dana Krtková

Milena Masáková

Jiřina Mauricová

Jana Mayerová

Jaroslava Pastorová

Klára Pekárková

Lucie Pivcová

Zuzana Přecechtělová

Marie Skvašíková

Alena Štemberková

Jaroslav Toman

Dana Vachušková

 Předškolní vzdělávání Problémové chování ve škole
Kdy: 04. 03. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 16    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům MŠ, ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Problémové chování ve škole - prevence a účinné řešení
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 16 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Pavla Balíková

Mgr. Hana Dolejší

Bc. Dana Janoušková

EVA KŘÍŽOVÁ

Mgr. Lenka Kubrová

Veronika Lexová

Mgr. Hana Lutovská

Lenka Nekolová

Mgr. Šárka Peterková

Mgr. Šárka Petrásková

Bc. Lucie Richterová

Bc. Yvona Soukupová

ALENA STARÁ

Hana Šefránková

Mgr. Pera Štěpánková

Mgr. Hana Vondřičková

 IKAP - vedení škol Zástupce ředitele - osoba mezi dvěma mlýnskými kameny
Kdy: 04. 03. 2019 - 05. 03. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas zahájení po. v 9:00 h., ukončení út. 14:30 hod.
Lektor Mgr. Bohuslav Hora, Mgr. Irena Trojanová, PhD.
Určeno zástupcům ředitelů, ředitelům, dalším vedoucím pracovníkům, kteří řídí pedagogy
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Zástupce ředitele je osobou mezi ředitelem a řadovými pedagogy, často tedy mezi pomyslnými mlýnskými kameny. A i když nemá konečnou odpovědnost, na jeho bedrech spočívá množství činností… Seminář přinese pohled na zástupce ředitele jako součást vedení školy, podrobně se bude zabývat jeho manažerskými činnostmi i činnostmi souvisejícími s vedením lidí. Získáte praktické zkušenosti a návody, jak je možné efektivněji a účinně řídit činnost podřízených, jak nastavit a podpořit jejich rozvoj. Obsah je zaměřen prakticky, účastnící (nejen zástupci, ale možná i ředitelé hledající cesty, jak funkci zástupce zefektivnit) obdrží množství materiálů okamžitě využitelných ve své praxi.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ivana Faflíková

Ing. Jan Ferda

Mgr. Jana Hadravová

Mgr. Iva Karasová

Mgr. Jana Klímová

Mgr. Monika Kneslíková

Mgr. Hana Kubaláková

Mgr. Eva Macková

Mgr. Jana Marešová

Marta Marková

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Jitka Musilová

Mgr. Hana Nováková

Mgr Bohumil Novotný

Mgr. Zdeňka Petrášková

Mgr. Jan Ptáčník

Mgr. Pavla Šimáková

Drahomíra Šímová

Mgr. Helena Tlapáková

Mgr. Jaroslava Všohájková

Mgr. Jakub Zelenka

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Feuersteinova metoda
Kdy: 05. 03. 2019    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Mgr. Kamila Štindlová
Určeno pedagogům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Ochutnávkový seminář Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. (Práce s jedním instrumentem)
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Olga BŘEZINOVÁ

Bc. Jana Gdovinová

Mgr. Věra Hradilová

Mgr. Viola Jónová

Mgr. Petra Martíšková

Ivana Ondrišová

Mgr. Milena Peroutková Štencová

Lenka Repetná

petr wolf

 IKAP - metodická setkávání Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 2. st. ZŠ a SŠ
Kdy: 06. 03. 2019 - 07. 03. 2019    |    Obsazenost 11    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:30; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Jiří Sixta
Určeno vyučujícím* nejen ČEŠTINY z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Vliv čtenářství na osobnostní rozvoj a sebezdokonalování jedince. Podpora a rozvoj složitější čtenářské gramotnosti v kontextu s rozvojem abstraktního myšlení ve starším školním věku. Čtenářské dílny – pravidla, organizace, způsob práce. Čtenářské úlohy a jejich řešení. Rozvoj čtenářské gramotnosti při práci s odborným textem.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost 11 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Barbora Šestáková

Mgr. Jana Burdová

Mgr Irena Drtinová

Mgr. Iva Eybertová

PaedDr. Vendulka Kletečková

Mgr. Alena Kotulová

Mgr. Filip Myler

Mgr. Alena Novotná

Mgr. Eliška Polívková

Mgr. Veronika Ťoupalová

Mgr.Bc. Marika Vostrovská

 IKAP - vedení škol Metodické setkání ve škole - navazující na semináře pro vedení škol.
Kdy: 06. 03. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZŠ Slavonice

Čas zahájení středa 9:30 hodin
Lektor RNDr. Jitka Kašparová, ředitelka školy
Určeno Vedoucí pracovníci, kteří již absolvovali kterýkoliv 16 hodinový seminář v Šindlových Dvorech.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Jedná se o navazující setkání na 16ti hodinové vzdělávání libovolného tématu pro vedení škol.  Setkání se uskuteční v Základní škole Slavonice. Ředitelka J. Kašparová vás seznámí se školou a představí systém evaluace školy, který využívá řadu let a který byl velmi dobře hodnocen ČŠI. Zároveň si odvezete řadu inspirací pro svojí práci ve vlastní škole ze školy ve Slavonicích i od ostatních zúčastněných. Účastí na setkání splníte požadovaný rozsah 20 hodin a obdržíte osvědčení o absolvování. 
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Místo setkání si můžete prohlédnout zde. 
Obsazenost 8 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Bučinová

Mgr. Vlasta Dušejovská

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Eva Macková

Ing EVA Macků

Mgr. Leona Marečková

Mgr. Leona Marečková

Mgr. Lenka Pípalová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Problematika romského vzdělávání
Kdy: 07. 03. 2019    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10.00
Lektor Bc. David Tišer
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Motivace Romů ke vzdělávání. Moje vlastní životní cesta. práce s učiteli,...
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Čurdová

Nela Fenigbauerová

Johana Fibichová

Zuzana Kolářová

Veronika Lexová

Mgr. Petra Martíšková

Lenka Nekolová

Ivana Ondrišová

Hana Šefránková

 IKAP - metodická setkávání Typologie MBTI 1
Kdy: 15. 03. 2019 - 16. 03. 2019    |    Obsazenost 22    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno třídním učitelům* a výchovným poradcům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Poznejme lépe sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost 22 účastníků (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Marcela Čábelová

Mgr. Petra Hejdová

Mgr. Klára Kempferová

Mgr. Jana Khuebachová

Mgr. Alexandra Kubáková

Mgr. Yveta Kunešová

Mgr Pavlína Lipertová

Mgr. Klára Ludvíková

Bc. Hana Malíková

Mgr. Vladimíra Marková

Mgr. Marie Melounková

Bc. Kateřina Morozová

Mgr. Daniela Musilová

Mgr. Daniela Nová

Mgr. Věra Radová

Mgr. Kateřina Reitingerová

Mgr. Lucie Royt

Mgr. Milena Soukupová

Mgr. Andrea Sudová

Mgr. Eva Šípová

Mgr. Alice Škodová

Mgr. Iva Vopalecká

 Projekty (ZDARMA) Jak efektivně komunikovat s rodiči
Kdy: 18. 03. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář se bude věnovat následujícím tématům: Jaké emoce vyvolává v učiteli chování rodičů Jak prezentujeme školu směrem k rodičům Co rodiče chtějí slyšet a co jim učitelé říkají Kdy chce rodič spolupracovat a jak to učitel pozná
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Správní řízení v praxi mateřské školy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 19. 03. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 22    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 14:00
Lektor PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Určeno Vedení MŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

§  Shrnutí právní úpravy, případy rozhodování ve správním řízení v praxi mateřské školy

§  Průběh správního řízení zahájeného na žádost (zejména přijímání k předškolnímu vzdělávání) a správního řízení zahájeného z moci úřední (zejména ukončení předškolního vzdělávání a ukončení individuálního vzdělávání dítěte).

a)     Činnosti: Zahájení řízení, získávání podkladů k vydání rozhodnutí, vydání rozhodnutí, počítání lhůt, doručování.

b)    Tvorba dokumentace: Vedení spisu, obsahové náležitosti jednotlivých dokumentů (zejména rozhodnutí).

§  Rozbor dokumentů, chybné a správné postupy

§  Porovnání správního řízení s některými jinými činnostmi mateřské školy (např. oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání dítěte, postup při neplnění povinnosti předškolního vzdělávání)

§  Dotazy

Rozsah 5 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Cílem semináře je demonstrovat použití pravidel správního řízení na typických případech správního řízení v prvním stupni v praxi mateřské školy.Přihlášené účastníky žádáme aby s předstihem zaslali informaci, kterou by nejvíce potřebovali vysvětlit. 
Obsazenost 22 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vítězslava Benešová

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Kateřina Deutschová

Mgr. Eva Dlouhá

Mgr Zuzana Drančáková

Bc. Jana Dufková

Bc. Kamila Gucko

Romana Háková

Eva Heřmanová

Mgr. Adéla Hlávková

Bc. Kateřina Janouchovoá

Bc Lenka Karasová

Ivana Klomfarová

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Milada Minaříková

Romana Mydlilová

Bc. Jitka Pešková

Bc. Romana Píchová

Hana Rychlíková

Mgr. Eva Seberová

Bc. Blanka Shorná

Zlata Vlachová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Problematika romského vzdělávání
Kdy: 20. 03. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor Bc. David Tišer
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Motivace Romů ke vzdělávání. Moje vlastní životní cesta. práce s učiteli,...
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Viola Jónová

 IKAP - metodická setkávání To chce klid! Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi
Kdy: 21. 03. 2019 - 22. 03. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 18    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Seminář je volným pokračováním vzdělávací aktivity Efektivní komunikace a praktická asertivita; absolvování předchozího semináře však není podmínkou. Tentokrát se zaměříme na důležitost pozitivního myšlení nejen v pedagogické profesi ale i osobním životě.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost 18 účastníků (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Alena Bártová

Mgr. Jana Benešová

Mgr. Irena Bětíková

Mgr. Zuzana Danielisová

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Ivan Hájek

Mgr. Monika Hejnová

Mgr. Jana Jedličková

Mgr. Michaela Kalenská

Mgr. Eva Kalíšková

Mgr. Eva Kašáková

Mgr. Alena Kubová

Mgr. Eva Líbenková

Mgr. Eva Malíková

Mgr. Anna Pultarová

Mgr. Ivana Smolková

Mgr. Vendula Tesařová

Mgr. Hana Zabilková

 Projekty (ZDARMA) Velikonoční pletení ošatek
Kdy: 27. 03. 2019    |    Obsazenost 9    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor Kajjka
Určeno Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zvládnout techniky košíkářství, které využijí i pro práci s dětmi.

V teoretické části kurzu budou účastníci seznámeni s materiálem zvaným pedig, s postupy práce a s možnostmi konečné úpravy výrobků. Součástí teoretické části jsou i tipy a rady na využití dovednosti košíkářství při práci s dětmi různého věku. V praktické části si pak každý z účastníků uplete ošatku, díky čemuž zvládne vyplétané dno, pletení japonskou vazbou, pletení opletky čtyřmi pruty a ozdobnou točenou zavírku tvořící ozdobný cop na okraji ošatky. Na kurz si prosím doneste pracovní oblečení, ručník, ostré nůžky (např. zahradnické).
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Davidová

Mgr, Eva Dvořáková

Jana Hlávková

Mgr. Eva Chaloupková

Mgr. Monika Rokosová

Mgr. Eva Seberová

Bc. Blanka Shorná

Eva Smržová

Lenka Urbanová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Angličtina od začátku – Jak začít?
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 28. 03. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: Učebny ZVaS , České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny, pedagog.volného času
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah
Cílem kurzu je ukázat učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům, jak mohou začít s výukou angličtiny u dětí, které s jazykem začínají, tedy v mateřské škole, v první, druhé nebo i ve třetí třídě, v zájmových kroužcích.. 
Techniky budou prezentovány postupně tak, jak se s nimi děti od začátku seznamují, tedy od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému. Kurz učitele naučí přemýšlet o dalších postupech, kterými mohou svou práci obohacovat.
Účastníci se naučí pracovat se širokou škálou nových technik, postupů a aktivit, navázaných do jednotného námětu s širokým záběrem činností (manipulační techniky, kartičkové hry, flashcards, poslechové hry, hudebně-taneční hry). Tento způsob umožní dětem lépe a rychleji vstřebávat nový jazyk a snáze jej používat.
Kurz poskytuje celkový náhled s praktickým vyzkoušením jednotlivých částí. Účastníci si budou moci vyzkoušet plánování vlastních námětů s ohledem na potřeby a zvláštnosti dětí.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Monika Ptáčková

Mgr. Radomíra Stoličková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Anglická gramatika snadno a efektivně
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 29. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s technikami, které umožňují procvičování základních gramatických jevů, poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž na ni soustřeďuje výhradní pozornost.Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy „na míru“ svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“.Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce.Vstupní jazykovou úroveň účastníků min. B1. Široká škála materiálů napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí. Učitelé se naučí připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkouší si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, používat kvalitní výslovnost a naučí se recyklovat slovní zásobu.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Kdy: 03. 04. 2019 - 12. 06. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: České Budějovice

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iva Gromovská

 IKAP - metodická setkávání MBTI 2 / individualizace výchovy, výuky a učení
Kdy: 05. 04. 2019 - 06. 04. 2019    |    Obsazenost 22    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno třídním učitelům* a výchovným poradcům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Lépe porozumíme přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím učebním stylům. Získáme kompetence, které nám pomohou připravovat více individualizovaných typů učebních úloh.
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost 22 účastníků (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Marcela Čábelová

Mgr. Ivana Čurdová

Mgr. Radka Holá

Ing. Ivana Jiránková

Mgr. Anna Kalivodová

Mgr. Michaela Kuklová

Mgr. Miloslava Lafatová

Mgr. Monika Landkammerová

Bc. Hana Malíková

Mgr. Marie Melounková

Mgr. Daniela Musilová

Romana Němečková

Mgr. Daniela Nová

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Lucie Royt

Mgr. Petr Semrád

Mgr. Eva Schrollova

Mgr. Roman Tlapák

Mgr. Marie Tomešová

MgA. Eva Volfová

Mgr.et Bc. Marika Vostrovská

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Asertivita a asertivní jednání
Kdy: 10. 04. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Být úspěšný v profesním životě učitele je komplex mnoha faktorů. Patří k nim zejména schopnost uvědomovat si vlastní myšlenky, impulsy a pocity, empatie, umění naslouchat, komunikační dovednosti, pozitivní nastavení, schopnost překonávat překážky, zaměření na cíl, ale i zdravé sebevědomí, asertivita, schopnost zvládat negativní emoce i stres. To jsou dovednosti, které by měl ovládat každý kvalitní učitel, a které se naučíte v tomto kurzu. Cílem kurzu je objasnit podstatu asertivního jednání, zmapovat a zvládnout vlastní asertivní styl jednání, zdokonalit schopnost lépe hájit a prosazovat zájmy své, svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, naučit se lépe čelit manipulativnímu jednání, zdokonalit si komunikační dovednosti v symetrických (partnerských) i asymetrických vztazích (např. podřízený vs. nadřízený).
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Obsah vzdělávací akce 

·       Sebepoznání.

·       Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace.

·       Negativa a pozitiva asertivity.

·       Agresivní jednání.

·       Manipulativní jednání.

·       Submisivní jednání.

·       Asertivní práva, včetně praktické aplikace.

·       Asertivní techniky, jejich použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou.

·       Negativní dotazování, negativní aserce, kritika a reakce na ni. 

Zpětná vazba s účastníky, problémové oblasti, vysvětlení, diskuse.

Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Klímová

Mgr. Šárka Petrásková

Mgr. Irena Procházková

Mgr. Radomíra Stoličková

 IKAP - metodická setkávání Rozvoj myšlení žáků aneb Jak vést diskusi ve výuce?
Kdy: 11. 04. 2019 - 12. 04. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje ZŠ/SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Chcete zlepšit způsob, jak kladete otázky, vedete diskusi a rozvíjíte myšlení žáků? Setkání nabízí praktické tipy pro výuku i podněty pro osobní rozvoj pedagogů. Kurz využívá prvky metodiky programu Filozofie pro děti (Philosophy for Children) a klade důraz na porozumění základním principům diskuse jako metody rozvoje kritického a tvořivého myšlení.

 • Diskuse jako cesta k lepšímu porozumění
 • Než začneme diskutovat (koncipování námětu pro diskusi)
 • Není otázka jako otázka (formulace „dobré otázky“)
 • Jak v diskusi někam dojít (cíle a limity diskuse jako výukové metody)
 • Jak diskusi prohlubovat (identifikace, problematizace, konceptualizace)
 • Jak poznáme, že v diskusi jen „nepovídáme“ (dobrý úsudek a metakognitivní regulace)
 • Úkoly vyučujícího v diskusi: tipy pro začátek, průběh a závěr diskuse
 • Didaktické prostředky pro vedení diskuse
 • Diskuse a navazující aktivity
 • Jak diskusi hodnotit

Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost 8 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Lucie Beterová

Mgr. Dagmar Dušková

Mgr. Jana Němečková

Mgr. Jan Pazourek

Mgr. Martin Punčochář

Bc. Kamil Rosa

Mgr. Martina Sochůrková

Mgr. Hana Šebková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Problémové chování ve škole
Školení na klíč pro sborovnu Kdy: 12. 04. 2019 - 13. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10.00?????
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ a MŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Problémové chování ve škole - prevence a účinné řešení
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) KONFERENCE v rámci projektu Bez obav spolu (BOS)
Kdy: 17. 04. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: hotel BUDWEIS, Mlýnská 6 370 01 České Budějovice

Čas 10.00
Lektor PhDr. D.Čáp, Ph.D., Bc. D.Tišer
Určeno všem zájemcům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Problematika inkluzivního vzdělávání v praxi. Účastníci se seznámí s výstupy projektu prostřednictvím zapojených organizací i lektorů.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 70)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr. Ivana Pilná

Ing. Marie Procházková

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 18. 04. 2019 - 18. 05. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář 
18.4.2019 - Zahájení e-learningu
17. - 18. 5. 2019 - Prezenční akce - přednáška, hands-on workshop, prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků.

Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Angličtina pro ty kteří se nechtějí učit
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 23. 04. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: Učebny ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, jenž jsou určeny žákům 4 a 5 tříd a žákům druhého stupně kteří potřebují motivovat pro další učení, stejně jako prohloubit získané znalosti. Základní výukové dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtení s porozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny i tzv. konverzace. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak procvičit náročné jazykové úkoly, naučí se samostatně projektovat tematické hodiny a odnesou si z kursu celou řadu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách (listening dictation, card games, space relays, shared reading, jigsaw reading, speech bubbles, irregular disco, running dictation apod.)
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Budíčková

Mgr. Irena Procházková

Mgr. Radomíra Stoličková

Mgr. Jitka Šefránková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Asertivita a asertivní jednání
Kdy: 25. 04. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Obsah vzdělávací akce 

·       Sebepoznání.

·       Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace.

·       Negativa a pozitiva asertivity.

·       Agresivní jednání.

·       Manipulativní jednání.

·       Submisivní jednání.

·       Asertivní práva, včetně praktické aplikace.

·       Asertivní techniky, jejich použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou.

·       Negativní dotazování, negativní aserce, kritika a reakce na ni. 

Zpětná vazba s účastníky, problémové oblasti, vysvětlení, diskuse.

Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace bude doplněno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Renat Kubíčková

Mgr Lenka Kunešová

Kateřina Menglerová

Mgr Petra Mrázová

Eva Tomečková

Veronika Tůmová

Mgr. Hana Vondřičková

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní? - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 26. 04. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: Tábor, místo bude účastníkům upřesněno

Čas od 9.00hod
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod 
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod 
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod 
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod 
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod 
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Pavlína Bednářová

Bc. Lenka Bičovská

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Mgr. Vladimír Doležal

PaedDr. Alena Heršálková

Lenka Hlavicová

Mgr Miroslava Komárková Halamová

Mgr. Irena Křemenová

Jana Kubísková

Bc Pavla Maislová

Lenka Nekolová

Ivana Ondrišová

Dis. Magda Reichelová

Tomáš Sedláček

Bc. Jana Skaláková

Ivana Smetanová

Eva Smržová

Mgr. Andrea Sudová

Hana Šefránková

MgA. Daniela Šůnová

Mgr. Hana Váchová

 IKAP - metodická setkávání Pohyb – klam – fikce – animace
Kdy: 26. 04. 2019 - 27. 04. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno vyučujícím* VÝTVARNÉ VÝCHOVY z Jihočeského kraje / 2. stupeň ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Čeká vás rozvinutí výtvarných úloh z oblasti pohyb-klam-fikce-animace. Na semináři se prakticky seznámíte s postupy a technologiemi pro práci se žáky ve výtvarné výchově. Vytvoříte si vlastní materiály, které můžete dále rozvíjet ve vlastních hodinách. Inspirujete se možnostmi digitálních technologií a jejich možností v rozvíjení vnímání, tvorby i reflexe.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost 3 účastníci (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Marcela Čábelová

Mgr. Eliška Polívková

Zdena Sekaninová

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní?- Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 29. 04. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: České Budějovice, místo bude účastníkům upřesněno

Čas od 9:00 hod.
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Benešová

Mgr. Věra Čiperová

Šárka Dibďáková

Marie Dorotovičová

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Jaroslava Havrdová

Bc. Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Bc. Zuzana Kolářová

Petra Komžáková

Mgr Šárka Křivanová

Karolína Lamačová

Veronika Lexová

Mgr Eva Lišková

Mgr. Petra Martíšková

Mgr. Monika Rokosová

Mgr. Gabriela Růžičková

Mgr. Renata Sedláčková

Mgr Tomáš Tenkl

Zlata Vlachová

Mgr. Šárka Zaimlová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 13. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup.  
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace bude doplněno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Obtížné situace a zvládání emocí
Kdy: 14. 05. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům všech typů škol a školských zařízení
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Jak zvládat obtížné situace a zvládat emoci při každodenní pedagogické práci.  Komunikace s rodičem, kolegou, dítětem,…

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jitka Bělská

Bc. Zuzana Benešová

Mgr. Jana Dvořáková

Mgr. Patrik Elhenický

Mgr. Iva Eybertová

Miluše Fürbachová

EVA KLIMEŠOVÁ

Eva Lišková

Bc Pavla Maislová

Martina Mendelová

Dis Markéta Multušová

Mgr. Alena Musilová

Mgr. Anna Pultarová

Tomáš Sedláček

Eva Sosnová

Dana Strejcová

Mgr. Jana Sváčková

Vendula Šafářová

Bc. Vendula Váchová

BC Sabina Veselá

MGR. Marcela Vosátková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Odraz lidské psychiky ve výtvarném projevu
Kdy: 15. 05. 2019    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé ZŠ, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové a zájemci o danou problematiku
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Praktický seminář seznámí účastníky s problematikou artefiletiky a arteterapie, naučí je základní orientaci ve výtvarném projevu dětí a seznámí je s vývojem dětské kresby a jeho patologií. V praktické části si účastníci sami vyzkouší některé výtvarné techniky. Seminář bude ukončen rozborem donesených artefaktů dětí. PaedDr. Bc. Marie Kubešová je absolventka "Rožnovskéé arteterapeutické školy" Jihočeské univerzity.
Rozsah 8 hodin
Cena 740,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc Ilona Brusová

Ing. arch. Bc. Štěpánka Kašová

Mgr. Ivana Kašová

Bc. Andrea Macanovič

Bc. Kateřina Pecherová

 Projekty (ZDARMA) Jaká jsou specifika romských žáků a jak se s nimi dá pracovat? (Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže)
Kdy: 17. 05. 2019 - 18. 05. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Martin Procházka, Jan Chromeček
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Seminář zaměřený na specifika práce s romskými dětmi, úvod do muzikoterapie, sdílení zkušeností a předávání dobré praxe. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika. Společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi žáky a pedagogem, které posilují vzájemnou pedagogickou spolupráci, důvěru a bezpečí ve třídě. Podstatnou částí kurzu je i supervizní rovina reflektující dosavadní zkušenosti pedagogů s výukou romských dětí a společné hledání východisek.

Lektor kurzu Mgr. Martin Procházka má osmnáctiletou zkušenost s romským etnikem, sociálně uměleckou terapií, pedagogikou a psychoterapií.

Lektor muzikoterapie Jan Chromeček má dvanáctiletou zkušenost s romským etnikem, sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského a v současnosti vede mimo jiné uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů při ČVUT v Praze.

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

POZOR! Změna termínu
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Drahomíra Hanigerová

Sandra Kolářová

Lenka Nekolová

Ivana Ondrišová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Pohádka nám pomůže
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 05. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: Učebny ZVAS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny, pedagog.volného času
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Osvojování znalostí a dovedností je u dětí efektivnější, pokud jsou nabízené aktivity a cvičení vázány jednotným, srozumitelným obsahem. V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL. Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině).Časové rozvržení:Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 3 hodMatematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 2 hodPřírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 1 hodVýtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 1 hodHudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 30 minZávěr, shrnutí a diskuze - 15 minVstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL. 
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dis. Anna Hýnová

Bc. Yvona Kaňová

Mgr. Pavla Tollar

Hana Vlachová

 Předškolní vzdělávání Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Kdy: 28. 05. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVAS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Soňa Medková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 30. 05. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup. Cílem kurzu je orientovat se v oblasti neverbální komunikace (v řeči těla) a se všemi složkami nonverbální komunikace.
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Obsah vzdělávací akce:

·       Sociální komunikace,

·       Modely a pozice v procesu komunikace,

·       Extralingvistické a paralingvistické projevy,

·       Obory zabývající se neverbální komunikací,

·       Složky neverbální komunikace – mimika a oční kontakt,

·       Gestika a kinezika,

·       Proxemika,

·       Haptika,

·       Posturologie – řeč těla,

·       Charakteristika nonverbálních projevů v rámci posturologie.

Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Pavlína Růžičková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 06. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVAS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem školení je seznámit pedagogy s přechodem z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Seznámení se s diagnostikou rizik specifických poruch učení a s dostupnými materiály, které jsou na trhu.Seminář bude zaměřen na přechod z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Bude možné si prakticky vyzkoušet diagnostiku rizik specifických poruch učení, budou ukázány některé diagnostické materiály dostupné na trhu. Následovat bude vytvoření vlastních materiálů (pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin, diagnostika zrakového a sluchového vnímání, včetně paměti, vnímání časoprostorové orientace, jemné motoriky, grafomotoriky, kresebných dovedností a laterality). Účastníci semináře budou zacvičeni v oblasti předcházení specifických poruch učení a budou seznámeni s dalším postupem při doporučování odkladu školní docházky a práce s dětmi v době odložení školní docházky. Dále budou rámově seznámeni s navazující etapou - počáteční výukou čtení a psaní (metody a možnosti).• Teoretický úvod – čtenářská gramotnost a pregramotnost 1 hodina• Nástup do školy, odklad školní docházky z hlediska rizik SVPU 1 hodina• Navazující etapa výuky čtení a psaní 1 hodina• Diagnostika rizik SVPU – dostupné materiály a práce s nimi- Sindelarová - Předcházíme poruchám učení- Kucharská, Švancarová - Test rizika - základní informace- Saidlová- Málková - Diagnostika jazykového vývoje- Bednářová - Diagnostika dítěte předškolního věku- Lietavcová - Diagnostické pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin 2 hodiny• Vytváření vlastního diagnostického materiálu 2 hodiny• Motivace dětí jako činitel pro zvládání možných potíží čtení a psaní 1 hodina
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zdeňka Jindrová

Mgr. Eva Šípová

 Projekty (ZDARMA) Metoda GRUNNLAGET
Kdy: 10. 06. 2019 - 11. 06. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:30
Lektor Karolína Ranglová
Určeno pro pedagogy MŠ a 1.stupeň ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní příprav

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Marta Marková

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Hana Nováková

 Projekty (ZDARMA) Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 11. 09. 2019    |    Obsazenost 18    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10:00 - 16:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše "krevní skupina". Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 18 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iva Fričková

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Jana Háječková

Bc. Eva Kuklová

Bc. Lucie Lešková

Mgr. Eva Líbenková

Ing EVA Macků

Jitka Pechačová

Bc. Lucie Richterová

Mgr Jana Součková

Mgr. Andrea Sudová

DiS. Kateřina Sýkorová

Bc. Helena Šafránková

Hana Šefránková

Mgr. Miluše Štemberková

Bc. Klára Štenclová

Bc. Vendula Váchová

petr wolf

 Projekty (ZDARMA) Práce s časem a psychohygiena učitele - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 09. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme méně toho zvládáme. Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Andrea Hanusová

Mgr. Liana Jedličková

Mgr. Stanislava Kaloušová

Mgr. Hana Lávičková

Mgr. Eva Líbenková

Mgr. Jana Součková

DiS. Kateřina Sýkorová

Mgr.Bc Marika Vostrovská

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Kdy: 18. 09. 2019 - 11. 12. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 05. 10. 2019 - 01. 08. 2020    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková, PhDr. František Rozum
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 8 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Korandová

Denisa Malechová

Jitka Marková

Iva Maroušková

Václav Pech

Lucie Plešáková

Lada Steinerová

Milan Tábořík

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist