Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - vedoucí pracovník
Kdy: 26. 02. 2020    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9:00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru

Rozsah 3 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Obsazenost 5 účastníků (min 2 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Marie Holanová

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Luboš Schorný

Vendula Šafářová

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - požární preventista
Kdy: 26. 02. 2020    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním preventistům
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru 
 • Vzdělávání zaměstnanců 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 3 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Obsazenost 4 účastníci (min 4 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petr Burdych

Ladislav Fanta

Romana Kinclová

Ladislav Rosman

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - požární hlídka
Kdy: 26. 02. 2020    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9:00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním hlídkám
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru 
 • Vzdělávání zaměstnanců 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 3 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Obsazenost 4 účastníci (min 1 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Lucie RICHTEROVÁ DiS.

Eva Pravečková

Martina Prokešová

Mgr. Jan Říha

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Typologie MBTI 1 / jen jako součást kurzu Komplexní rozvoj lídršipu
Kdy: 04. 03. 2020 - 05. 03. 2020    |    Obsazenost 11    |    Kde: ZMĚNA: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 16:00
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno POUZE PRO ÚČASTNÍKY kurzu Komplexní rozvoj lídršipu
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
 1. Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem? •
 2. Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi? •
 3. Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování? Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu? •
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce? •
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme? •
 6. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. •
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně? •
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou? •
 9. Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu? •
 10. Reflexe, zpětná vazba 
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 11 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr. Vlasta Dušejovská

Mgr. Jakub Jareš

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Eva Macková

Ing. EVA Macků

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Jaroslav Novák

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Lenka Pípalová

 Informační a komunikační technologie Pomocník moderního učitele I. - IT SMART BOARD
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 03. 2020 - 26. 03. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 12    |    Kde: MŠ Tábor, Sokolovská 2417

Čas 12:30 - 15:30
Lektor Mgr. Tomáš Vašek
Určeno vyučujícím MŠ Tábor, Sokolovská 2417
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah
Rozsah 8 hodin
Cena 2400,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 4 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Bechyně

Iva Bubnová

Marie Dvořáková

Ilona Halounová

Tereza Chlaňová

Jana Janovská, Mgr.

Jana Kabelíková

Světlana Kozáková

Martina Pinkavová

Petra Samková

Stanislava Smolíková

Jana Ťoupalová

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání / práce s emocemi
Kdy: 11. 03. 2020    |    Obsazenost 16    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas 8:00 - 11:00
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno absolventům 16 hodinového kurzu Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Follow up: metodické setkání kurzu Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi. Trénink.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 16 účastníků (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Nina Černá

Mgr. Iveta Grznárová

Marie Hlavničková

Marie Hlavničková

Mgr. Petra Karpiskova

Kateřina Lencová

Mgr. Veronika Maňáková

Martina Mendelová

Mgr. Miluše Míčková

Mgr. Jiří Mikulec

Mgr. Petra Mrázová

Mgr. DANIELA Mušinská

Mgr. Lucie Nachtmannová

Mgr. Jana Němečková

Mgr. Tereza Švecová

Mgr. Jana Urbanová

 IKAP - metodická setkávání Následné setkání uvádějících učitelů
Kdy: 11. 03. 2020    |    Obsazenost 11    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas 12:00 - 15:00
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno absolventům 16 hodinového kurzu pro uvádějící učitele
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Follow up: uvádějící učitel; sdílení příkladů dobré praxe, mapování zkušeností s touto rolí a další tipy, jak pracovat se začínajícími učiteli.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 11 účastníků (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Bučinová

Mgr. Irena Doležalová

Mgr. Miroslava Honzová

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Eva Macková

Mgr. Vladimíra Martínková

Mgr. Filip Myler

Ing. Olga Plašilová

Ing. Blanka Pokorná

Mgr. Dagmar Sváčková

Mgr. Ivana Temiaková

 IKAP - metodická setkávání Otevřené hodiny 1. stupně Mgr. Jitky Vodáčkové
Kdy: 12. 03. 2020    |    Obsazenost 5    |    Kde: 2. ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas sraz 9:40 před ZŠ - 13:00
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno absolventům 16 hodinového kurzu Tematický den na 1. st. ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Následné setkání účastníků metodického setkání Tematické dny na 1. stupni ZŠ. Výuka 2. ročníku 10:00 - 11:40, následná reflexe a sdílení příkladů dobré praxe.
Prosím o včasný příchod, po začátku hodiny nebude vstup do třídy možný.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 5 / max 8)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iveta Havlová

Mgr. Miriam Chalániová

Mgr. Martina Nohavová

Mgr. Martina Rokůsková

Mgr. Alena Říhová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 13. 03. 2020 - 12. 12. 2020    |    Obsazenost 29    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Rejlková, Mgr. Brabcová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 100 hodin
Cena 8000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • Přednášky se konají v 1. semestru v PÁTEK, ve 2. semestru v PÁTEK a SOBOTU; jednou až dvakrát do měsíce. Studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Splněním těchto podmínek získá uchazeč osvědčení, kterým získává kvalifikaci na pozici asistent pedagoga (platná pro všechny stupně škol).
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 29 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Aldorfová

Hana Antlová

Michaela Aujezdecká

Lenka Čiháková

Jana Fialová

Veronika Holakovska

Martina Honsová

Lenka Hořejší

Bc. Renata Chmelíková

Romana Klečacká

Lenka Kofronova

Alena Křížovská

Štěpánka Kubrová

Lenka Macháčková

Jindřiška Mánková

Hana Matoušová

Michaela Píchová

Zdeňka Prušáková Řepová

Martina Průšová

Veronika Pudilová

Petra Punčochářová

Petra Rehakova Kumzakova

Bc. Martina Rohožková

Hana Růžičková

Bc. Michal Slaba

Elena Slunečková

Ing. Jana Smažíková

Jaroslava Volejníková

Vlastimila Vopalecká

 IKAP - vedení škol Následné metodické setkání - ZŠ Dukelská, ČB
Kdy: 16. 03. 2020    |    Obsazenost 6    |    Kde: Základní škola, Dukelská 258/11, České Budějovice

Čas zahájení v 9:30 hodin
Lektor Mgr. Zdeněk Hnilička, ředitel školy
Určeno Absolventi 16 hodinových seminářů pro vedení škol.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah
Při návštěvě školy získáte informace o systému řízení školy, aktivitách, které vás budou inspirovat při vaší práci vedoucího pracovníka. Budete mít možnost sdílet zkušenosti s dalšími účastníky setkání.  
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Informace o škole najdete zde. Následné metodické setkání je určeno především účastníkům semináře Ředitel zavalený papíry, případně dalším absolventům 16ti hodinových seminářů, kteří se dosud následných setkání nezúčastnili.  
Obsazenost 6 účastníků (min 5 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Anaya

Mgr. Hana Kubaláková

Martina Mendelová

Mgr. Soňa Růžičková

Mgr. Drahomíra Šímová

Mgr. Milan Šnorek

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Zdravotní tělesná výchova od hlavy až k patě
Kdy: 17. 03. 2020    |    Obsazenost 14    |    Kde: Učebny ZVaS , České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Lucie Volemanová DiS
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah Hlavním cílem je vybavit absolventy hlubšími znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti zdravotně orientované tělesné výchovy pro potřeby mateřských a základních škol všech typů. Zváni jsou také zájemci ze speciálního školství. Vzdělávací program nabízí cvičení s nejrůznějšími pomůckami, kdy se cvičení stává opravdu funkčním. Vzhledem k preferenci integrace jedinců se zdravotním oslabením do školní tělesné výchovy - je nutné, aby se učitelé seznámili blíže s problematikou tělesné výchovy oslabených jedinců a s vhodným vyrovnávacím procesem, který mohou aplikovat v hodinách tělesné výchovy. Pedagog bude v rámci semináře upozorněn na nevhodné pohybové aktivity a cvičení pro jednotlivá oslabení. V průběhu praktických hodin budou účastníci semináře seznámeni s možnostmi diagnostiky držení těla, s projevy vadného držení těla a konkrétními svalovými oslabeními. Budou realizována kompenzační cvičení na odstranění svalových oslabení. Dále se pedagogové se seznámí s poruchami nohou a s tím, jak tyto poruchy plosky nohy ovlivňují chůzi a držení těla.
Teorie bude prolínat praktickými ukázkami. Při praktickém provádění cviků hlavně formou hravého cvičení a her si na sobě vyzkoušejí pohyby anatomicky správné, poznají, jak cílená cvičení vedou k většímu cítění celého těla.
Tento seminář je koncipován podle moderních poznatků z oblasti fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy. Kurz je určen zájemcům o problematiku oslabení pohybového systému a jeho nápravy.
Rozsah 8 hodin
Cena 900,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Bozadžievová

Mgr. Jaroslava Braunová

Mgr. Radka Burianová

Renata Klimešová

Petra Komžáková

Halina Matulková

Kateřina Mrázová

Bc. Renata Nepodalová

Mgr. Hana Nováková

Bc. Jitka Petráková

Anna Princová

Pavla Průchová

Bc. Jana Vandová

Bc. Jitka Zídková

 IKAP - metodická setkávání Otevřené hodiny 1. stupně Mgr. Jitky Vodáčkové
Kdy: 18. 03. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: 2. ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas sraz 10:45 před ZŠ - 14:00
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno absolventům 16 hodinového kurzu Tematický den na 1. st. ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Následné setkání účastníků metodického setkání Tematické dny na 1. stupni ZŠ. Výuka 2. ročníku 10:55 - 12:35, následná reflexe a sdílení příkladů dobré praxe.
Prosím o včasný příchod, po začátku hodiny nebude vstup do třídy možný.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 5 / max 9)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Ištoková

Mgr. Pavla Havelková

Mgr. Miroslava Machová

Mgr. Dana Milerová

Mgr. Julie Pešková

Mgr. Jana Ranglová

Mgr. Tereza Švecová

Mgr. Iveta Toufarová

Mgr. Šárka Urbanová

 IKAP - metodická setkávání Film ve výuce humanitních předmětů
Kdy: 20. 03. 2020 - 21. 03. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 13:00
Lektor Mgr. Jiří Krejčí
Určeno vyučujícím* humanitních předmětů z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah 1. den - "Co?", "proč?" a "jak?" ve výuce s filmovými materiály - zdroje filmových materiálů a možnosti k inspiraci - modelová práce s filmovým materiálem - zpětná vazba a diskuse 2. den - dokumentární film a jeho možné využití - reflexe emocí po filmové projekci - metody práce s dokumenty - kontroverzní témata v praxi - zpětná vazba a diskuse Veškeré náklady (účastnický poplatek, ubytování i strava) jsou hrazeny z projektu iKAP.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost 2 účastníci (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Monika Hejnová

Mgr. Věra Trníková

 Řízení, školský management a ekonomika Komplexní rozvoj lídršipu
Kdy: 23. 03. 2020 - 11. 06. 2020    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas viz poznámky
Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová
Určeno ředitelé škol a školských zařízení
Kategorie Řízení, školský management a ekonomika
Obsah
 1. blok Lídršip z perspektivy typologie MBTI – komunikace, potřeby a hodnoty ve vztahu k temperamentu, konflikty 
 2. blok Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace  
 3. blok Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace  
 4. blok Posilování kultury organizace prostřednictvím vědomých postojů lídra a týmu
Rozsah 64 hodin
Cena 9800,- Kč
Akreditace 32842/2018-2-986
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • Kurz pořádáme ve spolupráci se společností Viaspirita s.r.o., která je držitelem akreditace MŠMT.
 • 1. blok: pondělí 23. března 2020 od 10 - 17 h; úterý 24. března 2020 od 9 - 16 h

 • 2. blok: pondělí 20. dubna 2020 od 10 - 17 h; úterý 21. dubna 2020 od 9 - 16 h

 • 3. blok: úterý 19. května 2020 od 10 - 17 h; středa 20. května 2020 od 9 - 16 h

 • 4. blok: středa 10. června 2020 od 10 - 17 h; čtvrtek 11. června 2020 od 9 - 16 h

Obsazenost 12 účastníků (min 16 / max 24)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr. Vlasta Dušejovská

Mgr. Jakub Jareš

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Eva Macková

Ing. Eva Macků

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Jaroslav Novák

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Lenka Pípalová

Mgr. Barbora Šedivá

 IKAP - vedení škol V pohodě a s nadhledem - je to při vedení školy možné?
Kdy: 23. 03. 2020 - 24. 03. 2020    |    Obsazenost 14    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas prezence v 9 h., zahájení v 9:30 h.
Lektor Mgr. Kamila Bobysudová
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů a ostatní pracovníci širšího vedení základních a středních škol
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Cílem dvoudenního semináře je zlepšit kompetence vedoucích pracovníků škol především v oblasti manažerských dovedností jako je lepší plánování a organizace času, psychohygiena, efektivní komunikace a vedení lidí. Budeme se věnovat time managementu a vlastní organizaci času, včetně podrobného mapování této problematiky a navržení konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení. Zopakujeme si delegování a zásady kvalitní péče o sebe a principy snižování stresu. Vyzkoušíme si vybraná relaxační cvičení a konkrétní techniky, které nám mohou pomoci zajistit vlastní emoční stabilitu ve vypjatých situacích. Zmapujeme si, jaký styl vedení a ovlivňování lidí je nám blízký. Připomeneme si situační vedení a jeho využití při práci s podřízenými. Podrobněji se podíváme na konkrétní náročné situace, se kterými se v roli vedoucích pracovníků potýkáme, následně je rozebereme a navrhneme možné způsoby jejich řešení a vhodnou komunikaci. Nedílnou součástí semináře bude sdílení zkušeností, konzultace a diskuze k probíraným tématům.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na místo konání najdete zde.  Odkaz na pozvánku k vytištění najdete zde.  Více o lektorce se dozvíte zde.
Obsazenost 14 účastníků (min 7 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. Jan Cendelín

Ing. Ladislav Honsa

Mgr. Jana Jedličková

Mgr. Martina Kalová

Mgr. Eva Kašáková

PaedDr. Eva Klasová

Ing. Pavel Kopačka

Mgr. Zdeňka Petrášková

Mgr. Dana Šatrová

Mgr. Pavla Šimáková

Mgr. Zdeněk Šrom

Mgr. Miroslav Ťoupal

Mgr. Vladimíra Trnková

Mgr. Jakub Zelenka

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 24. 03. 2020    |    Obsazenost 8    |    Kde: Učebny ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / inkluze.
Obsazenost 8 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Bardová

Mgr. Květoslava Bartoňová

Olga Březinová

Bc. Jana Gdovinová

Romana Kotalíková

Bc. Andrea Macanovič

Bc. Radka Pravdová

Andrea Sitařová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Osobnostně sociální rozvoj zaměřený na efektivní komunikaci
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 01. 04. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Hana Jurásková
Určeno vyučujícím MŠ a ZŠ, ZUŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Pro pedagogické pracovníky školy je komunikace denní rutinou. Mluví s dětmi i s dospělými a čas od času se stane, že komunikace mezi vámi vázne, drhne nebo není úplně příjemná. Někdy musíte ukočírovat stížnosti, problémy či konflikty. Až vám z toho jde hlava kolem a ne vždy se cítíte dobře a pevní v kramflecích. Efektivní komunikace je účinným nástrojem, jak tato komunikační úskalí zvládat s jistotou a lehkostí.
Rozsah 8 hodin
Cena 1100,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky  Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / osobnostně sociální rozvoj.
Obsazenost 17 účastníků (min 9 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Bendová

Marie Dindová

Monika DVOŘÁKOVÁ

Lenka Hlavicová

Jana Janoušková

Věra Joglová

Bc. Jindřiška Kolářová

Alena Marešová

Mgr. Irena Miloschewitschová

Jana Mládková

Mgr. Daniela Mušinská

Mgr. Jana Němečková

Bc. Zdeňka Slabová

Milada Stehlíková

Kateřina Štolzová

Jaroslava Tichá

Bc. Karolína VODÁKOVÁ

 IKAP - vedení škol Jak rozvíjet potenciál týmu z vlastních zdrojů
Kdy: 01. 04. 2020 - 02. 04. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas prezence 9:30 hod. zahájení 10:00 h.
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno vedoucí pracovníci základních a středních škol
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Jak získat ze svého týmu to nejlepší? Seznámíme vás s tipy, jak využít potenciál týmu s ohledem na týmové role, nahlédneme týmovou dynamiku, ale poskytneme i několik návrhů na ozdravení skupiny, prevenci vyhoření a "ponorky". Poodhalíme tajemství motivace i techniku oceňujícího dotazování Appreciative Inquiry.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Více o lektorce naleznete zde. Pozvánku s podrobnými údaji k vytištění najdete zde. 
Obsazenost 7 účastníků (min 7 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Magdalena Bíchová

Mgr. Jana Dejmková

Mgr. Alena Jirková

Mgr. Gabriela Kaislerová

Martina Kokořová

Antonín Sekyrka

Mgr. Gabriela Štrosserová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Systém podpůrných opatření
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 04. 2020    |    Obsazenost 10    |    Kde: Učebny ZVAS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s některými aspekty inkluzivního vzdělávání a pomoci pedagogickým pracovníkům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v běžných školách a ve školských zařízeních. Náplní semináře bude mj. praktická ukázka některých dokumentů školských poradenských zařízení (dotazník Sdělení ZŠ o žákovi a Doporučení) Bude uskutečněn rozbor „Doporučení“ školského poradenského zařízení, účastníci si také navíc prakticky vyzkouší vyplnit dotazník pro školská poradenská zařízení (tzv. „Sdělení školy o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami“).Seminář nabízí náhled do „Společného vzdělávání“ dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Má pomoci podpořit učitele, vychovatele i asistenty pedagoga zvládnout některé složitosti v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / inkluze.
Obsazenost 10 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zdeňka Frantíková

Mgr. Jitka Jančurová

Jana Kundrátová

Lucie Maurerová

Bc. Vendula Moravová

Mgr. Miroslava Mrázová

Hana Nováková

Mgr. Gabriela Růžičková

Mgr. Alena Smolíková

MgA. Daniela Šůnová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Logopedický asistent - primární logopedická prevence
Kdy: 06. 04. 2020 - 29. 05. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální 
 • bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
 • bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
 • bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
 • bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Termíny:

6. dubna 

22. dubna

13. května

20. května - rezervní termín

27. května

17. června

1x úterý praxe

výuka probíhá od 9:00 - 15:00 hod. 

Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Pavla Papoušková

Bc. Radka Pravdová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Hry pro žáky s dyslexií, dysgrafií a dysortografií
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 16. 04. 2020    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno vyučujícím 1. i 2. st. ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Prožitkový seminář s praktickými ukázkami pracovních listů a návodů vhodných nejen pro děti a žáky s SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V teoretické části představíme základní poznatky o specifických poruchách učení, didaktických hrách i pomůckách. V praktické části prožijeme řadu cvičení, her a návodů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Seminář lze hradit ze šablony MŠMT / inkluze.
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vendulka Bitalová

Mgr. Drahoslava Mikulášková

Mgr. EVA PROKEŠOVÁ

Mgr. Jitka Tůmová

 Umění a kultura, člověk a svět práce Zahrada v očích, rukách i mysli výtvarného pedagoga
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 04. 2020    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor MgA. Eva Volfová, Mgr. Alžběta Horynová
Určeno vyučujícím výtvarné výchovy (zejm. 1. st. ZŠ), vychovatelé ŠD a ŠK
Kategorie Umění a kultura, člověk a svět práce
Obsah Seminář Vás provede celoročním projektem Zahrada. Inspirujete se realizovanými úlohami a to jak analýzou zadání a příprav, tak žákovskými řešeními. Vyzkoušíte si sdělovat informace vizuálním způsobem, kriticky nahlédnete na současný design, seznámíte se s moderní plastikou a nově pohlédnete na tvůrčí možnosti veřejného prostoru. V ceně je zahrnut i materiál pro tvorbu na semináři.
Rozsah 8 hodin
Cena 1100,- Kč
Akreditace v akreditačním řízení
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Seminář lze hradit ze šablony MŠMT / kulturní povědomí a vyjádření.
Obsazenost 3 účastníci (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Ryjáčková

Mgr. Tereza Šindelářová

Mgr. Jitka Vodáčková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 04. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem školení je seznámit pedagogy s přechodem z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Seznámení se s diagnostikou rizik specifických poruch učení a s dostupnými materiály, které jsou na trhu.Seminář bude zaměřen na přechod z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Bude možné si prakticky vyzkoušet diagnostiku rizik specifických poruch učení, budou ukázány některé diagnostické materiály dostupné na trhu. Následovat bude vytvoření vlastních materiálů (pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin, diagnostika zrakového a sluchového vnímání, včetně paměti, vnímání časoprostorové orientace, jemné motoriky, grafomotoriky, kresebných dovedností a laterality). Účastníci semináře budou zacvičeni v oblasti předcházení specifických poruch učení a budou seznámeni s dalším postupem při doporučování odkladu školní docházky a práce s dětmi v době odložení školní docházky. Dále budou rámově seznámeni s navazující etapou - počáteční výukou čtení a psaní (metody a možnosti).
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / čtenářská gramotnost.
Obsazenost 7 účastníků (min 8 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Michaela Bařinková

Mgr. Petra Bednářová

Zuzana Bohdalová

Mgr. Lucie Čejková

Mgr. Veronika Maňáková

Bc. Eliška Nováková

Bc. Regina Rejžková

 BOZP, PO a obdobná školení BOZP - o elektrotechnické způsobilosti (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.)
Kdy: 22. 04. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 12:30 hod
Lektor Zdeněk Pikhart
Určeno pedagogickým pracovníkům a školníkům
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice a některé související předpisy. Požadované znalosti dle vyhlášky obsažené v právních předpisech a v řadě technických norem.
Rozsah 2 hodiny
Cena 350+ DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 5 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petr Burdych

Ladislav Fanta

Mgr. Martin Kotrba

Lenka Pálková

Mgr. Jitka Pavlů

Mgr. Jan Říha

Mgr. Pavla Schorná Matyášová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 06. 05. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 30    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Mühlhauserová Hana
Určeno Určeno pro 1. stupeň ZŠ, asistent pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí.
Rozsah 8 hodin
Cena 910,- Kč
Akreditace 17049/2019-1-723
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastníci:
 • se seznámí s časově tematickým plánem psaní na celý školní rok
 • porozumí vzdělávacím cílům psaní dle RVP na 1. období, které rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník
 • si vyzkouší v praxi různé aktivity na uvolnění ruky
 • prodiskutují problémy počátečního výcviku psaní a budou hledat možnosti jejich řešení
 • prohloubí si znalost o správné posloupnosti GF prvků
 • vyzkouší si v praxi metodický postup při výuce grafomotoriky i při dalších etapách výuky psaní
 • získají informace o různých možnostech hodnocení a sebehodnocení psaní
 • prohlédnou si mnoho ukázek i nahrávek z výuky a předají si vlastní příklady dobré praxe
Obsazenost 30 účastníků (min 0 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Markéta Beránková

Mgr. Sylva Bigasová

Mgr. Kateřina Bolková

Mgr. Lucie Čejková

Mgr. Martina Hanzalová

Mgr. Lukáš Hejný

Mgr. Michaela Kándlová

Mgr. Růžena Kolářová

Mgr. Jitka Krupová

Mgr. Monika Leitnerová

Mgr. Petra Lorencová

Mgr. Veronika Maňáková

Mgr. Petra Matoušková

Mgr. Marie Melounková

Mgr. Iveta Michalicová

Mgr. Jana Novotná

Mgr. Lenka Novotná

Marie Pavlíková

Mgr. Hana Pechartová

Mgr. Hana Potůčková

Mgr. Milena Soukupová

Mgr. Iveta Špačková

LUCIE ŠUTKOVÁ

Mgr. Tereza Švecová

Mgr. Kateřina Švehlová

Mgr. Tereza Vačkářová

Mgr. Michaela Vejšická

Mgr. Kateřina Volfová

Mgr. Zuzana Winterová

Mgr. Andrea Zíbarová

 Člověk a jeho svět Badatelské poznávání neživé přírody
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 18. 05. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas Od 9:30 hod
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno Pedagogům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, pracovníkům v zájmovém vzděláváním, pedagogům volného času, vychovatelům ŠD a ŠK
Kategorie Člověk a jeho svět
Obsah Účastníci semináře získají poznatky a dovednosti, které jim následně umožní v jejich pedagogické praxi v rámci polytechnického vzdělávání uplatnit řadu jednoduchých a zajímavých pokusů, podporujících pozitivní vztah dětí a žáků k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. (Vztah k přírodovědným a technickým oborům se významně formuje již v předškolním a mladším školním věku). Účastníci si osvojí správné postupy při přípravě a vedení pokusů včetně zásad bezpečnosti, aby bylo dosaženo správných a zamýšlených dějů a efektů.
Rozsah 8 hodin
Cena připravujeme,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně představeno cca 14 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Pokusy bude provádět jeden z lektorů a souběžně pod vedením druhého lektora jeden z účastníků.V další části semináře budou účastníci pracovat ve dvou skupinách a pod vedením lektorů se naučí technicky provádět cca 12 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí a žáků o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život.
Obsazenost 9 účastníků (min 12 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kateřina Čurdová

Bc. Kamila Gucko

Lenka Hlavicová

Milena Hütterová

Monika Jonášová

Marie Petrová

Daniela Půbalová

Bc. Zdeňka Slabová

Kateřina Štolzová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Anglická gramatika snadno a efektivně
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 06. 2020    |    Obsazenost 16    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s technikami, které umožňují procvičování základních gramatických jevů, poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž na ni soustřeďuje výhradní pozornost. Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy „na míru“ svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Vstupní jazykovou úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Přehled témat výuky a časová dotace:1. How to present new grammarPříklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“2. Practising grammar structuresHry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.)3. Grammar propsSeznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, crazy stairs etc.).4. Moving grammar – how to keep, organize and remember new things Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc)5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatkůÚčastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.ŠABLONA MŠMT - CIZÍ JAZYKY
Obsazenost 16 účastníků (min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Zita Bicanová

Renáta Fuxová

Mgr. Jana Jannová

Jana Klejnová

Mgr. František Kocman

Mgr. Lenka Kultová

Mgr. Petra Lorencová

Jaromíra Loumová

Mgr. Nikola Malá

Mgr. Jana Pilečková

Mgr. Martina Podroužková

Ing. Blanka Pokorná

Mgr. Jana Rampasová

RNDr. Andrea Škeříková

Mgr. Kristýna Tejčková

Mgr. Ivana Temiaková

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist