Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Exkurze do MŠ a ZŠ Jihomoravského kraje - V rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: dnes JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 14    |    Kde: Jihomoravský kraj

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Návštěva MŠ Nový Šaldorf - dvoutřídní venkovská mateřská škola s pokročilou úrovní komunitní politiky. ZŠ Strachotice - Malá venkovská škola s prvky komunitní politiky - mimořádně kvalitně přírodní učebna a školní zahrada, pokročilé pojetí enviromentální výchovy. Procházka národním parkem Podyjí s průvodcem.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastníkům je hrazeno doprava, ubytování a stravování (nápoje nejsou hrazeny) 
Obsazenost 14 účastníků (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Pavla Antošová

Mgr. Vítězslava Benešová

Petra Bláhová

Šárka Dibďáková

Jana Dvořáková

Hana Kliková

Renata Koperdáková

Bc. Eva Kuklová

Magda Mikšovská

Mgr. Milena Peroutková Štencová

DiS. Dagmar Poddaná

Helena Šafránková

Lenka Urbanová

Bc. Jana Veselá

 IKAP - vedení škol Hranice a konflikt
Kdy: 17. 10. 2018 - 18. 10. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Štefan Schwarc
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Hranice a konflikt v pedagogické profesi - zaměříme se na znalost vlastních hranic, hranic žáků a kolegů. Kurz je jen málo teoretický, více sebereflektivní, plný aktivit a her, motivačních videí, příkladů a kazuistik, diskusí a nácviků. Témata, která tvoří páteř našeho setkání: Teorie konfliktu, typologie konfliktu, konfliktní styly, konfliktní kazuistiky ze škol, osobní hranice, profesionální hranice, pedagogická práce na osobní a profesionální úrovni, principy osobní práce s konfliktem a agresivitou včetně zvládání vzteku.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 7 účastníků (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ivana Faflíková

Mgr. Zdeňka Helmová

Mgr. Luboš Laczko

Mgr. Pavla Lenzová

Mgr. Roman Rozkošný

Mgr. Anna Šubrtová

Mgr. Marcela Vosátková

 IKAP - metodická setkávání Formativní hodnocení v práci učitele (1) / metodické setkání učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů
Kdy: 19. 10. 2018 - 20. 10. 2018    |    Obsazenost 20    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Hana Vellánová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Formativní hodnocení v práci učitele - cesta k efektivnímu učení žáků
 • Úvod – kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.
 • Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm - mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.
 • Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH - analýza vybraných videosekvencí (jazyková výchova, 2. třída).
 • Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy (skládankové učení):
 • vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 
 • připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení,
 • poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed,
 • aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení,
 • aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení (owners of learning).
 • Techniky FH jako prostředky zjišťování informací o učení žáků a následného uzpůsobování výukových postupů podle učebních potřeb žáků - analýza videosekvencí (matematika, 5. třída). Videa průběžně v programu.
 • Společná strategie zavádění FH v celé škole – příklad (videa, žáci 8. tříd ZŠ v Anglii) 
Plán profesního pedagogického rozvoje
Navazující pracovní dílna, ve které si účastníci za účasti lektora:
 • naplánují 1 vyučovací lekci
 • na základě poznatků ze semináře sestaví vlastní plán profesního pedagogického rozvoje zaměřený na uplatnění formativního hodnocení v práci s dětmi
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 20 účastníků (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Romana Bláhová

Mgr. Jana Drdáková

PaedDr. Alena Ducháčková

Mgr. Iveta Dvořáková

Ing. Marie Hánová

Mgr. Iva Hermannová

Mgr. Martina Kalivodová

Mgr. Michaela Kuklová

Mgr. Klára Ludvíková

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Lucie Samcová

Mgr. Tereza Skamenová

Mgr. Olga Steinerová

Mgr. Pavla Stifterová

Mgr. Hana Šebková

Mgr. Barbora Šedivá

Mgr. Markéta Štěpková

Mgr. Anna Šubrtová

Mgr. Kristina Zůbková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Poruchy učení – Jak zvládnout dys…?
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 30. 10. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Po absolvování semináře se účastník seznámí s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a dyskalkulie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Kurz upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání a nabídne účastníkům seznámení s didaktickými pomůckami a materiály, které mohou použít ve výuce.
Rozsah 8 hodin
Cena 1590,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Veronika Haislerová

Bc., DiS. Jana Hovorková

DiS Miroslava Jandová

Michaela Kellingerová

Mgr. Hana Potůčková

Kristýna Sobolová

Jaroslava Svetová

Blanka Svobodová

Jana Šoberová

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 13    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 13 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Veronika Fuksová

Mgr. Martina Hadravová Dobosiová

Mgr. Petra Chovancová

Mgr. Ivana Krajčiová

Helena Málková

Mgr. Eliška Pitálková

Mgr. Radka Rybáková

Mgr. Michaela Široká

Mgr. Kamila Štindlová

Mgr. Hana Váchová

Bc. Jana Veltrubská

 IKAP - metodická setkávání Jednoduché i sofistikovanější pokusy z fyziky / metodické setkání - fyzika
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 16    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno Vyučující fyziky ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Na úvod projdeme základní klasifikaci fyzikálních pokusů, zaměříme se na konstruktivistický přístup - badatelsky orientované vyučování. Setkání bude laděno převážně prakticky - získáte více jak padesátku tipů na pokusy z oblasti termiky a aerostatiky.
Témata setkání
 1. Aktuální a průběžné výsledky mezinárodních testování TIMSS a PISA v přírodovědné oblasti
 2. Klasifikace pokusů ve fyzice 
 3. Konstruktivistické přístupy ve výuce přírodovědných předmětů 
 4. Laboratorní úlohy z okresních kol fyzikální olympiády
 5. Experimenty z termiky

 • termometrie
 • kalorimetrie
 • termokinetika
 • termodynamika

 1. Experimenty z aerostatiky
 • existence vzduchu
 • tíha vzduchu
 • projevy atmosférického tlaku
 • Pascalův zákon
 • Archimedův zákon pro plyny
 • přetlak
 • podtlak
 • experimenty s vývěvou
 • projevy při změně vnitřní energie
 • těžké plyny
 • práce plynu
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 16 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Batystová

Mgr. Martin Günzel

Mgr. Hana Chlapcová

Mgr. Eva Košková

Mgr. Milan Kramár

Mgr. Alena Maříková

Mgr. Michaela Mašková

Mgr. Jana Morávková

Mgr. Iveta Nagyová

Mgr. Jitka Pazderová

Mgr. Jiří Sháněl

Mgr. Petr Syrovátka

Mgr. Libuše Špinglová

Mgr Vratislav Ulrich

Ing. Bc. Jana Vávrová

Mgr. Lucie Zavoralová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Výživa pro každý den
Kdy: 02. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 12:30 - 14:30
Lektor MUDr. Petr Tláskal, CSc., Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem projektu je podpořit rozvíjení kompetencí žáků v oblasti podpory zdraví. Seminář nabízí pedagogům základních a mateřských škol možnost získat nové aktuální informace z oblasti správné výživy a bezpečnosti potravin, doplněné přímou didaktickou aplikací pro výuku na 1. stupni základní školy. Každý účastník semináře obdrží odborně garantovaný metodický materiál s doporučením, jak u žáků mladšího školního věku rozvíjet správné stravovací návyky. V přímé obsahové návaznosti nabízí didaktické zpracování dané problematiky do podoby pracovních listů, které mohou učitelé poskytnout žákům jako aktivizační pomůcku ve výuce zaměřené na výchovu ke správné výživě. Hrazeno v rámci projektu Ministerstva zemědělství č. 107/2018 "Vzdělávání ředitelů a učitelů základních škol v oblasti zdravé výživy, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, za účelem začlenění zmíněných témat do učebních osnov".
Rozsah 2 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - vedení škol Teorie typů - praktické poznávání sebe i druhých
Kdy: 07. 11. 2018 - 08. 11. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Šárka Miková
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Porozumíme tomu, jaké jsou naše vrozené potřeby, co nás motivuje a co nás vyčerpává. Zjistíme, co ovlivňuje naše chování a jaké to má dopady na naší komunikaci a spolupráci s druhými lidmi. Na tento seminář navazuje druhá část "Sám sobě lídrem - lídrem všech.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Informace o semináři a lektorce,  odkaz na pozvánku
Obsazenost 2 účastníci (min 16 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Drdáková

Mgr. Petra Musilová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ I.
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 11. 2018 - 09. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Lucie Čechová
Určeno učitele ZŠ a SŠ různých cizích jazyků
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem celé dvoudenní akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost.
Rozsah 16 hodin
Cena 4000,- Kč
Akreditace 28341/2017-1-1132
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 12. 11. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, - pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Jednodenní vzdělávací program vychází z cílů RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a z cílů RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i ze záměrů rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). Program se skládá z dvouhodinové úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována technice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných látek a pomůckám potřebných k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Zbývající čas se budou jednotliví účastníci:: 1. učit technicky provádět cca 10 dalších přírodovědných pokusů 2. zabývat způsoby jak provádět vybrané pokusy s dětmi 3. diskutovat jak motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů 4. učit (i s využitím diskuse) komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1490,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dagmar Lošková

 IKAP - metodická setkávání Jak se nevzdat pohybových aktivit žáků a uchovat si "čistý rejstřík"
Kdy: 13. 11. 2018 - 14. 11. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Libuše Černá
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Hlavním tématem setkání bude bezpečnost a ochrana zdraví žáků při školních i mimoškolních činnostech zaměřených především na tělocvik, a to se soudní znalkyní a specialistkou na BOZP. Vedle množství praktických příkladů získáte podněty na všechny potřebné dokumenty, které chrání vedoucího akce před případnými stěžovateli.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 25 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vlastislav Činovský

Mgr. Jan Dvořák

Mgr. Lukáš Erhart

Bc. Michaela Hálová

Mgr. Stanislav Hlavatý

Mgr Miroslava Hudková

Mgr. Pavel Chalupa

Mgr. Miloš Jindra

Mgr. Roman Kneifl

Mgr Radka Křížová

Mgr. Pavel Kún

Mgr. Ladislav Lád

PaedDr. Alena Linhartová

Mgr. Dagmar Minaříková

Mgr. Pavel Pech

Mgr. Dušan Pilík

Mgr. Michaela Pischeková

Mgr Lucie Rosenfelderová

Mgr. Tomáš Skolka

Mgr. Hana Skolková

Mgr. Michal Stropek

Mgr. Petr Syrový

Ing. Mgr. Petra Šálková Dufková

Ing. Ph.D. Markéta Švajnerová

Bc. Jana Záhorková

 Projekty (ZDARMA) Předvánoční tvoření s Kajjkou - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 15. 11. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas
Lektor Kajjka Hátleová
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
Seminář je zaměřený na vánoční tvoření s dětmi za použití dostupných materiálů. 
V teoretické části semináře se účastníci dozvědí o charakterem použitých materiálů a jejich využití pro kreativní tvorbu. 
V praktické části si pak každý z účastníků vyrobí 7 jednoduchých projektů jako jsou sněhové vločky, stromečky, rybky, sovičky a vánoční hvězdy. 
S sebou si prosím doneste 1 plato od vajíček, nůžky a lepidlo v tyčce.
Rozsah 4 hodiny
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Davidová

Mgr. Eva Seberová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Čtenářská dílna
Kdy: 16. 11. 2018 - 17. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 14:30
Lektor Mgr. Jana Pluhařová
Určeno pedagogům 1.stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Seminář nabídne učitelům možnosti, jak u dětí podporovat a rozvíjet prožitkové čtení, čtenářskou gramotnost, jak žáky vést k celoživotnímu čtenářství, prostřednictvím tzv. dílen čtení. Budete mít prostor sdílet Vaše dosavadní zkušenosti s dílnami čtení. Prodiskutujeme nejen přínosy, ale také rizika, se kterými jste se setkali ze strany učitele i žáků. Dle Vašich aktuálních potřeb mohu nabídnout další metody, tipy a materiály použitelné ve vaší výuce. Dopolední seminář bude více zaměřen pro učitele, kteří teprve plánují otevírat čtenářské dílny, případně s nimi začínají, odpolední blok je určen pro všechny, kteří s dílnami čtení pracují a mají zájem se v této oblasti dále rozvíjet. Konkrétní podoba semináře bude uzpůsobena aktuálnímu složení účastníků.
Rozsah 16 hodin
Cena 4100,- Kč
Akreditace 1317/2017-1-243
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 5 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Aktuální trendy ve vývoji metod výuky němčiny / metodické setkání vyučujících němčiny
Kdy: 19. 11. 2018 - 20. 11. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 13:30
Lektor doc. Andrášová Ph.D., Dr.phil. Pecka
Určeno Vyučující němčiny na SŠ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka: Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.Seznámení s instrumenty hodnocení kvality výuky v oblasti jazykové gramotnosti.
 2. Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce: Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině.
 3. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka:  bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání Projekt je určen pouze pro vyučující ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje.
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dita Hanzalová

Mgr. Lenka Kolací

Mgr. Renata Kopačková

Mgr. Jana Kříhová

Mgr. Dana Pekočová

Mgr. Jana Španihelová

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Petra Tilpová

Mgr. Marcela Zájedová

 IKAP - vedení škol Sám sobě lídrem - lídrem všech
Kdy: 22. 11. 2018 - 23. 11. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Šárka Miková
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Navazující seminář - aplikace Teorie typů na komunikaci, motivaci a vedení lidí. Zdokonalíte se ve vedení lidí, podpoře spolupráce v týmu, zlepšíte komunikaci a předejdete tak vzniku konfliktních situací.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 2 účastníci (min 16 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Drdáková

Mgr. Petra Musilová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Šikana a co s ní?
Kdy: 23. 11. 2018 - 24. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer Vodňany

Čas 10.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi – nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy- Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe-
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Navazující metodické setkání vyučujících biologie / přírodopisu
Kdy: 27. 11. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Čas 9:30 - 13:00
Lektor Mgr. Pavla Trčková
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Navštívíme dvouhodinovou lekci volitelného předmětu Biologie živočichů, který absolvují studenti čtvrtého ročníku gymnázia. Následuje reflexe a sdílení vlastní praxe.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • sraz 9:30 před budovou školy (prosím o dochvilnost, náslechová hodina začíná v 9:40)

 • Parkování: pod budovou gymnázia – naproti Jordánu – je parkovací dům

 • Při naplněnosti kurzu mají přednost kolegové, kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání věnované nerostům a horninám s Mgr. Chvátalem

Obsazenost 3 účastníci (min 5 / max 7)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Vendula Kořínková

Mgr. Lucie Rosenfelderová

Mgr. Helena Tlapáková

 Informační a komunikační technologie Pracujeme s iPadem: smysluplné zavádění ICT do výuky základní školy
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 28. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Vše v klidu, pěkně od začátku - základní nastavení a ovládání iPadu, propojení s další technikou. Vyzkoušíme fotografování a natáčení (iMovie), střih videa i klíčování na zelenou barvu. Seznámíme se s aplikacemi na tvorbu pracovních listů i elektronických nástěnek. 41792/2015-1-985
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Obsazenost buďte první účastník (min 7 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Lucie Šimánková

Hana Břicháčková

Liliana Frühaufová

Jindřiška Javorská

Veronika Musilová

Bc. Eva Pekařová

Mgr. Marika Součková

Květa Svobodová

Gabriela Šubardová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 15.00hod
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno pro učitele 1.stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání
Účastníci se seznámí s rozvojem předmatematické gramotnosti v mateřské škole s návazností rozvoje matematické gramotnosti na základní škole jako s prostředkem k dalšímu sebevzdělávání. Seznámí se s některými didaktickými hrami pro rozvoj představy o čísle, číselné řady, početními operacemi a vytvoří si zásobník her a činností v matematice na 1. stupni.Rozsah 16 hodin
Cena 5700,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - vedení škol Hodnocení pedagogických pracovníků, koučování v denní praxi ředitele školy
Kdy: 06. 12. 2018 - 07. 12. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 14:00.
Lektor Mgr. Irena Trojanová PhD., Mgr. Hana Jurásková,
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky (ZŠ/SŠ)
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah
 • HODNOCENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Lektor: Mgr. Irena Trojanová, PhD. Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. Hodnotit své učitele musí tedy i ředitel školy. Je to ale mnohem obtížnější. Práce učitele je různorodá a její výsledky jsou často obtížně uchopitelné. Co všechno je tedy možné v práci učitele objektivně hodnotit? Jaké nástroje využít? A může někdo řediteli školy s hodnocením učitelů pomoci? Obsahem semináře je nalezení odpovědí na tyto otázky včetně získání množství materiálů okamžitě využitelných v praxi ředitelů škol a školských zařízení. 
 • KOUČOVÁNÍ V DENNÍ PRAXI ŘEDITELE ŠKOLY Lektor: Mgr. Hana Jurásková Součástí rozvoje školy je podpora zaměstnanců. Nejefektivnější je koučovací způsob podpory a vedení lidí. V tomto programu se seznámíte s podstatou koučování a procvičíte si některé postupy, které můžete aplikovat v každodenní praxi. Vzdělávací program probíhá aktivní formou, střídají se fáze vysvětlování a procvičování. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na POZVÁNKU
Obsazenost 4 účastníci (min 6 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dana Houzarová

Mgr. Roman Rozkošný

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Zdenka Voříšková

 IKAP - metodická setkávání Metodická stáž v SPC České Budějovice
Kdy: 11. 12. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: SPC ČB, Riegrova 1

Čas 9:00 - 12:00
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé), kteří absolvovali jakékoli 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 • Prohlídka SPC a přilehlých škol
 • Kazuistika 
 • Průběh vyšetření klientů 
 • Sdílení praxe 
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Sraz před SPC Riegrova 1, hlavní vchod do ZŠ.V případě plné obsazenosti akce mají přednost kolegyně, které navštívily metodické setkání věnované specifickým poruchám učení (11. - 12. 6. 2018)
Obsazenost 4 účastníci (min 5 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová Foralová

Mgr. Ilona Grenarová

Mgr. Jana Pečmanová

Mgr. Václava Tůmová

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 17. 12. 2018 - 18. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace MSMT-32732/2016-2-1006
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků.

Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 07. 01. 2019 - 08. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas od 14:00 hod
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace MSMT-32732/2016-2-1006
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Cíl: Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků. Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Třídní učitel Osobnostně sociální rozvoj skrze etickou výchovu
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 01. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 8:30 - 15:15
Lektor PhDr. František Rozum
Určeno vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ
Kategorie Třídní učitel
Obsah Etická výchova má ambici působit na rozvoj prosociálního chování žáků, stává se tak účinnou prevencí šikany. Jde o komplexní program, který se zabývá nejen obsahem (jednotlivá témata), ale i výchovným stylem pedagoga. Získáte řadu inspiračních materiálů využitelných ve výuce.
Rozsah 8 hodin
Cena 990,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Vaňurová

 Informační a komunikační technologie Pracujeme s iPadem: smysluplné využití ICT při volnočasových aktivitách
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno vyučující ZŠ, DDM, ZUŠ
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Vše v klidu, pěkně od začátku - vedle základního nastavení a ovládání iPadu se zaměříme na fotografování a natáčení, střih videa, ale i klíčování na zelenou barvu. Otevřeme téma klubového zpravodajství a tvorbu komiksu (Halfton, Ballon, Comic Puppets). Pronikneme i mezi vzdělávací "on-line" komunity.
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 7 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ II.
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 01. 2019 - 10. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Lucie Čechová
Určeno učitele ZŠ a SŠ různých cizích jazyků
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem celé dvoudenní akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost.
Rozsah 16 hodin
Cena 4000,- Kč
Akreditace 28341/2017-1-1132
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Pohyb jako součást psychomotorického rozvoje u dětí ze sociálně-znevýhodnění prostředí
Kdy: 11. 01. 2019 - 12. 01. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10.00hod
Lektor MUDr. Světlana Holubová
Určeno pro učitele 1. a 2.stupně ZŠ - v rámci projektu BOS
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah • Somatomotorický vývoj u dětí • Důležitost podpory základních pohybových vzorců ve škole a v rodině • Psychika a pohyb – vizualizace, práce s pomůckami • Pohyb a hudba
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

1.den teorie + praxe

2.den  praktická cvičení- ukázky a výuka jednotlivých cviků

Obsazenost 2 účastníci (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Romana KINCLOVÁ

Bc. Jana Skaláková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 02. 2019 - 01. 02. 2020    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 13 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dis. Renata Borkovcová

Eva Došková

Bc. Sabina Dvořáková

Renata Fau

Ing. Ilona Frouzová

Mgr. Veronika Holická

Eva Housková

Michaela Konopická

Barbora Loubalová

Ing. Zuzana Sedláková

Jaroslav Votruba

Mgr. Romana Zíková

Hedvika Žíttová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 08. 02. 2019 - 09. 02. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu

Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Pavlína Véle

 Inspirace Polytechnické aktivity: motivace k technickému a přírodovědnému vzdělávání
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 13. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno vyučující ZŠ, DDM, ZUŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Absolvent kurzu dokáže pojmenovat pojem technická gramotnost. Vhodně kombinuje a modifikuje konstrukční úlohy se stavebnicemi, podle potřeby navrhuje nové aktivity; je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy badatelsky orientované výuky. Vybrané aktivity doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky. 
Témata semináře: 
 1. Technická gramotnost v primárním vzdělávání a sekundárním vzdělávání.  
 2. Konstrukční úlohy s normálními stavebnicemi LEGO i se speciálními stavebnicemi LEGO Education. Tematické úlohy zadávané slovně, písemně a obrazově. 
 3. Jednoduché debrujárské pokusy pro děti staršího školního věku: experimenty z posledních ročníků Poháru vědy; 8 aktivit měření základních fyzikálních veličin se systémem FOSS  
 4. 3D tisk a 3D modelování pomůcek na experimentování: modelování tělesa v Google SketchUp a Solidworks; příprava modelu pro 3D tisk; tisk na 3D tiskárně 
 5. Sdílení zkušeností účastníků, reflexe semináře 
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Správní řízení v praxi mateřské školy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 19. 03. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 14:00
Lektor PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Určeno Vedení MŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

§  Shrnutí právní úpravy, případy rozhodování ve správním řízení v praxi mateřské školy

§  Průběh správního řízení zahájeného na žádost (zejména přijímání k předškolnímu vzdělávání) a správního řízení zahájeného z moci úřední (zejména ukončení předškolního vzdělávání a ukončení individuálního vzdělávání dítěte).

a)     Činnosti: Zahájení řízení, získávání podkladů k vydání rozhodnutí, vydání rozhodnutí, počítání lhůt, doručování.

b)    Tvorba dokumentace: Vedení spisu, obsahové náležitosti jednotlivých dokumentů (zejména rozhodnutí).

§  Rozbor dokumentů, chybné a správné postupy

§  Porovnání správního řízení s některými jinými činnostmi mateřské školy (např. oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání dítěte, postup při neplnění povinnosti předškolního vzdělávání)

§  Dotazy

Rozsah 5 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Cílem semináře je demonstrovat použití pravidel správního řízení na typických případech správního řízení v prvním stupni v praxi mateřské školy.Přihlášené účastníky žádáme aby s předstihem zaslali informaci, kterou by nejvíce potřebovali vysvětlit. 
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc Lenka Karasová

Mgr. Milada Minaříková

Mgr. Eva Seberová

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní? - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 26. 04. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod 
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod 
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod 
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod 
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod 
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vladimír Doležal

Mgr. Andrea Sudová

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní?- Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 29. 04. 2019    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kamila Gucko

Bc. Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Karolína Lamačová

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 11. 09. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10:00 - 16:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše "krevní skupina". Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kamila Gucko

Jitka Pechačová

 Projekty (ZDARMA) Práce s časem a psychohygiena učitele - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 09. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme méně toho zvládáme. Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 05. 10. 2019 - 01. 08. 2020    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková, PhDr. František Rozum
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 3 účastníci (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Korandová

Václav Pech

Milan Tábořík

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist