Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - pro asistenty pedagoga
Kdy: 30. 09. 2017 - 02. 06. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 37    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas soboty 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Hergetová, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 SB. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Rozsah 108 + 20  hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 108 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
Obsazenost 37 účastníků (min 10 / max 28)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Irena Balková

Veronika Borovanská

Iva Cihlová

Petra Červinková

Lucie Furiková

Radka Hermová

Jana Horáková

Marianna Kaiserová

Andrea Keclíková

Jitka Keplová

Bc. Blanka Kněžínková Krillová

Bc. Lenka Korčáková

Martina Koubová

Gabriela Kovaříková

Martina Krátká

Vladimíra Kubíčková

Bohumila Kukolíková

Iva Lichá

Barbora Ouředníková

Bc. Michaela Pavlisová

Kateřina Pěstová

Kateřina Peštová

Jana Poláčková, DiS.

Dis Markéta Prachařová

Martina Rysová

Mgr. Martina Smolíková

Pavla Stráská

Tereza Šafratová

Kateřina Šimková

Hana Tůmová

Eva Vajliková

Bc. Hana Vavrušková

Petra Víšková

Hedvika Vítů

Veronika Vojtová

Katrin Vršínská

Irena Weberová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 07. 10. 2017 - 20. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 19    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní

Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 38704/2014-1-1052
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 19 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Boháčová

Jiří Brož

Lucie Carhounová

Aneta Duspivová

Dagmar Dvořáková

Naděžda Hettnerová

Jiřina Jirsová

Vladimíra Kalousková

Radka Košťálová

Marta Mertová

Klára Nováková

Kateřina Pavlovská

Jana Podlešáková

Lenka Repetná

HANA Řoutilová

Věra Seidelová

Alena Skálová

Jaroslav Sudík

Petra Vzatková

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
Mgr. Alena Podepřelová
podeprelovazvas.cz
387 007 116
739 027 926
Mgr. Marie Kopečková
kopeckovazvas.cz
389 822 735
605 232 180

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2017 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist