Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Inkluze a efektivní vyučovací metody pro společné vzdělávání
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 02. 2018 - 08. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas 32 hodin
Lektor Mgr. Vavřincová, PhDr. Hergetová, Mgr. Sládková, Mgr. Jochová
Určeno pedagogickým pracovníkům 2. ZŠ JH, Janderova 160
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Absolvováním tohoto semináře účastník:

 • odliší inkluzi a integraci
 • seznámí se s právními předpisy souvisejícími s inkluzí
 • vymezí rozdíly mezi jednotlivými stupni podpůrných opatření
 • seznámí se se specifiky některých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • uvede příklady vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • navrhne možnosti vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • plánuje výuku tak, aby respektovala přirozené procesy učení
 • využívá pro plánování třífázový model učení (evokace - uvědomění - reflexe)
 • klade otázky, které míří na rozvíjení myšlenkových operací vyššího řádu u žáků
 • využije množství metod aktivního učení s ohledem na individualizovanou výuku
Rozsah 32 hodin
Cena Zakázka,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky
 • 2. 2. 2018, 9:00 - 15:15 Mgr. Vavřincová; Inkluze I. - Úvod do společného vzdělávání (teoretická část)
 • 29. 3. 2018, Mgr. Sládková, Mgr. Jochová; Efektivní vyučovací metody pro společné vzdělávání I. (metody RWCT)
 • 7. 5. 2018 PhDr. Hergetová; Inkluze II. - Specifika vzdělávání některých skupin žáků se SVP (praktická část)
 • 8. 5. 2018, Mgr. Sládková, Mgr. Jochová; Efektivní vyučovací metody pro společné vzdělávání II. (metody RWCT)
 • Obsazenost buďte první účastník (min 31 / max 31)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
  Kdy: 10. 02. 2018 - 23. 02. 2019    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas sobota 9:00 - 16:30
  Lektor PhDr.Hergetová, PhDr. Rozum, Mgr. Vávrů, Mgr. Sudová, Mgr. Vavřincová, Mgr. Ira
  Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 SB. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti
  - obecné a sociální pedagogiky
  - obecné a sociální psychologie
  - teorie výchovy
  - pedagogické diagnostik
  - pedagogické psychologie,
  … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga  Rozsah 116 hodin přímé výuky + 20pedagogické praxe hodin
  Cena 7500,- Kč
  Akreditace 41792/2015-1-985
  Poznámky Podmínkou studia je maturitní zkouška.
  Obsazenost 20 účastníků (min 15 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Jana Babic

  Martina Bucková Klejnová

  Věra Dubská

  Radka Heroutová

  Ludmila Chytilová

  Blanka Jarošová

  Nina Jindrová

  Klára Kabíčková

  Denisa Kajerová

  Petra Kudrličková

  Jaroslava Kupková

  Eliška Marešová

  MVDr. Denisa Němcová

  Irena Pěchotová

  Markéta Pospíšilová

  Alena Protivínská

  Bc. Andrea Slancová

  Kristýna Sobolová

  Jitka Štvánová

  DiS. Marcela Zadražilová

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Základy komunikačních dovedností
  Kdy: 24. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 9:00 - 12:15
  Lektor Mgr. Hana Vellánová
  Určeno pro lektory ZVaS
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Seminář se skládá ze dvou částí - prezenční 4 hodinové a 2 hodiny e-learningu (studium doporučené literatury). Zaměříme se zejména na prezentační dovednosti; budou nás zajímat 3 okruhy: ovládání vlastního těla při komunikaci, chyby v komunikaci - jak se jim vyhnout a analýza konfliktní situace - vhodné způsoby jednání se „svízelnými” lidmi.
  Rozsah 4 + 2 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky
  Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - pro asistenty pedagoga
  Kdy: 15. 09. 2018 - 01. 06. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas soboty 9:00 - 16:00
  Lektor PhDr. Alexandra Hergetová, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
  Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 SB. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
  Rozsah 108 + 20 hodin
  Cena 7500,- Kč
  Akreditace 41792/2015-1-985
  Poznámky 108 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
  Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 25)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Petr Centko

  DiS Marie Kiliánová

  DiS. Zina Lexová

  Hana Líkařová

  Lucie Mašková

  Michaela Papoušková

  Zdeňka Prchlíková

  Lenka Šveďuková

  Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
  Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

  Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
  Mgr. Iveta Bašná
  basna@zvas.cz
  387 007 116
  739 027 926
  Mgr. Marie Kopečková
  kopeckova@zvas.cz
  389 822 735
  605 232 180

  ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist