Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 06. 11. 2017 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 19    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10:00 - 15:30
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik
a rozvíjení:
- schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů,
- propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života
- jemné motoriky,
- řečových dovedností,
- schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje,
- akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů,
- učení se spolupráci, pozornosti,
- učení se základním prvkům bezpečné práce,
- prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých.
Seminář vychází z cílů RVP PV
Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů.
Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).









Rozsah 6 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost 19 účastníků ( min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Pavla Antošová

Markéta Baldová

Petra Bláhová

Lenka Černá

Bc Jana Ficková

Bc. Kamila Gucko

Renata Homanová

Jana Hovorková

Mgr Soňa Kamenová

Bc. Yvona Kaňová

Bc. Lenka Kučerová

Hana Látová

Jitka Oupicová

Bc. Blanka Shorná

Bc Karla Schusterová

Lenka Urbanová

Miroslava Voborská

Mgr Tomáš; Volavka

Mgr. Ivana Zbytovská

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist