Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Pedagogická diagnostika (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 26. 04. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ (1. – 2. třída ZŠ), kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své znalosti v oblasti problematiky pedagogické diagnostiky. Pedagogové budou proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky jako předpokladu pro usnadnění přechodu dětí do vzdělávacího systému. Účastníci semináře získají přehled o problematice diagnostiky a diferenciální diagnostiky u dětí v předškolním a v mladším školním věku, základní terminologii, obsahu vyšetření, sledovaných položkách, možnostech další spolupráce s odborníky.
Obsah semináře:
- Základní terminologie
- Pedagogická diagnostika a proces diagnostikování, metody pedagogické diagnostiky
- Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
- Diagnostika úrovně percepce
- Diagnostika chování dítěte
- Diagnostika komunikačních dovedností
- Problematika vztahu pedagog a rodič
- Spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Tomáš Vašek   |   vasek@zvas.cz   |   +420387007112   |   +420604561379
Poznámky
Obsazenost 20 účastníků ( min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Květoslava Bartoňová

Dis. Šárka Dibďáková

Bc. Kristýna Drdáková

Bc. Lenka Faturová

Iva Fričková

Irena Frnková

Bc. Kamila Gucko

Zdeňka Havlová

Dagmar Hybrantová

Bc Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Dis Eva Lojková

Bc. Martina Marková

Magda Mikšovská

Monika Rothbauerová

Mgr. Eva Seberová

Monika Svobodníková

Hana Šefránková

Mgr. Dagmar Tupá

Zlata Vlachová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist