Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ 1. stupeň ZŠ: Písmo Comenia Script® v praxi; Ucelený systém hodnocení; Tematické dny na 1. st. ZŠ
Kdy: 18. 05. 2018 - 19. 05. 2018    |    Obsazenost 17    |    Kde: Šindlovy Dvory / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den obědem
Lektor Mgr. Korčáková, Mgr. Marušáková, Mgr. Vodáčková
Určeno Vyučující 1. stupně ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
  1. Písmo Comenia Script® v praxi: Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, Ph.D. držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 
  2. Ucelený systém hodnocení na 1. stupni ZŠ: Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.  
  3. Tematické dny na 1. stupni ZŠ / Jak propojit jednotlivé vzdělávací obsahy: Účastníci poznají rozdíly mezi tematickým dnem a projektem. Nahlédnou do způsobu plánování a přípravy tematického dnu. Seznámí se s tím, jakým způsobem je možné integrovat, smysluplně propojit různé vzdělávací obsahy (předměty). Prakticky si vyzkouší přípravu tematického dnu a získají materiály se zpracovanými tématy.

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání
Obsazenost 17 účastníků ( min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Náhradník 1

Náhradník 2

Mgr. Jana Bůrková

Mgr. Naděžda Dupalová

Mgr. Iveta Dvořáková

Mgr. Renata Heřmanová

Mgr. Petra Chadimová

Mgr. Miriam Chalániová

Mgr. Jana Líbalová

Mgr. Pavla Lukášová

Mgr. Miroslava Machová

Mgr. Kateřina Martíšková

Mgr. Markéta Moravcová

Mgr. Milena Peroutková Štencová

Mgr. Michaela Robová

Mgr. Martina Rokůsková

Mgr Tereza Vojtíšková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist