Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Kdy: 23. 01. 2018 - 05. 02. 2018    |    Obsazenost 18    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas každý modul 8hodin
Lektor Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Zuzana Štefánková Ph.D., Mgr. Hana Švejdová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem kurzu je seznámit účastníky s novými výzkumy a poznatky z pedagogiky a psychologie v oblasti vývoje a vzdělávání dětí od dvou let a vybavit je praktickými dovednostmi pro zařazení dvouletého dítěte do mateřské školy.

Absolventi kurzů kurzu:
- budou schopni cíleně pracovat s dětmi dvou až tříletými v prostředí mateřské školy za respektování jejich potřeb a vývojové úrovně
- budou disponovat zásobou her a činností pro práci s dvouletými dětmi a budou schopni přizpůsobit prostředí, ve kterém se dítě nachází, jeho potřebám
- budou schopni sebereflexe a sebehodnocení

Účastníci programu se seznámí se specifiky práce s dvouletými dětmi v mateřské škole jak v oblasti teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání této věkové skupiny.Rozsah 24 hodin
Cena 2970,- Kč
Akreditace 1317/2017-1-243
Poznámky 1.modul 23.1. 2018 od 8:00hod, 2.modul 30.1. 2018 od 9:00hod, 3.modul 05.2. 2018 od 10:00hod
Obsazenost 18 účastníků (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zdena Bielawská

Lucie Gardošová

Bc. Kateřina Havlíková

Nikola Koblihová

Alena Kotrbová

Bc. Simona Kromková

Andrea Kudrnová

Iveta Kvasničková

Ilona Louženská

Bc. Alena Maňáková

Jindřiška Řičicová

Lada Suchá

Květa Svobodová

Veronika Šílená

Mgr. Renata Švecová

Mgr. Lenka Veselá

Jindřiška Vykoukalová

Irena Žilková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Kurz ADHD ve třídě, školní družině
Kdy: 12. 03. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 17:00
Lektor Jaroslava Budíková
Určeno všem zájemcům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem semináře je účastníkům objasnit: 
 • ADHD příčiny, projevy
 • metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD 
 • metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD 
 • Účastníci získají: 
 • znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD 
 • metody pro individuální práci s ADHD, příklady řešení konfliktních situací 
 • metody pro práci se třídou 
 • možnosti spolupráce s rodiči 
 • relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny
 • Rozsah 10 hodin
  Cena zdarma,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 3 účastníci (min 15 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Kateřina Mikešová

  Bc. Vendula Moravová

  MgA Daniela Šůnová

   1. stupeň ZŠ, školní družiny Kurz ADHD ve třídě, školní družině
  Kdy: 26. 03. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 17:00
  Lektor Jaroslava Budíková
  Určeno všem zájemcům
  Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
  Obsah Cílem semináře je účastníkům objasnit: 
 • ADHD příčiny, projevy
 • metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD 
 • metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD 
 • Účastníci získají: 
 • znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD 
 • metody pro individuální práci s ADHD, příklady řešení konfliktních situací 
 • metody pro práci se třídou 
 • možnosti spolupráce s rodiči 
 • relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny


 • Rozsah 10 hodin
  Cena zdarma,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 9 účastníků (min 15 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Kateřina Čurdová

  Bc. Nela Fenigbauerová

  Bc. Zuzana Kolářová

  Petra Komžáková

  Bc. Jaroslava Malá

  Mgr. Petra Martíšková

  Zuzana Poláková

  Mgr. Jana Průšová

  Jitka Štědrá

   1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Přeshraniční vzdělávací nabídka projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 16. 04. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Jindřichův Hradec - adresa bude doplněna

  Čas 9:30 - 15:00
  Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
  Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
  Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
  Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Seminář vychází z cílů RVP PV Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).
  Rozsah 6 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Stanislava Jírovcová

  Romana KINCLOVÁ

  Bc Yvona Soukupová

  Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
  Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

  Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
  Mgr. Iveta Bašná
  basna@zvas.cz
  387 007 116
  739 027 926
  Mgr. Marie Kopečková
  kopeckova@zvas.cz
  389 822 735
  605 232 180

  ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist