Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Inspirace Jednoduché i sofistikovanější pokusy z termiky
Kdy: 07. 02. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
Určeno Učitelé fyziky 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
Kategorie Inspirace
Obsah Seminář bude laděn převážně prakticky - získáte padesátku tipů na pokusy tentokráte z oblasti termiky, k jejichž provedení není potřeba žádných speciálních pomůcek. Absolvent kurzu dokáže pojmenovat aktuální a dlouhodobé problémové oblasti vzdělávání ve fyzice. Ve výuce vhodně kombinuje a modifikuje experimenty z vybrané oblasti, podle potřeby navrhuje nové experimenty. Do výuky je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy výuky badatelsky orientované výuky. V diskuzi se žáky oponuje či obhajuje výsledky laboratorních měření. Dokáže uvést klady a zápory provedeného měření. Vybrané učivo doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky.


Rozsah 6 hodin
Cena 690,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.; jako učitel na Základní škole v Plané nad Lužnicí a odborný asistent na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věřím, že základem poznání ve fyzice je pokus. V rámci fyzikální olympiády připravuji experimentální úlohy pro okresní kola. Ve volném čase sbírám staré učebnice/sbírky fyziky, protože didaktika fyziky často znovu objevuje kolo – zapomíná na staré pokusy a znovu je nalézá. Manželka má se mnou trpělivost a kdykoliv jsme na dovolené blízko science centra je milou povinností ho navštívit, ať je v Barceloně nebo ve Varšavě. V rámci studia jsem vystudoval mimo fyziky i informatiku a elektroniku, a proto rád využívám moderní techniku, ovšem vždy, pokud to není nutné, dávám přednost co nejjednoduššímu experimentu.
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Konečná

Jan Kuvik

Jan Podolák

Mgr Vratislav ULRICH

 Inspirace Stisk, tisk, otisk, potisk
Kdy: 15. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 12.45
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
Kategorie Inspirace
Obsah Seminář vás seznámí s výtvarnou řadou STISK, TISK, OTISK, POTISK realizovanou se žáky základní školy. Analýza učebních úloh otevře možnosti poznávání výtvarného jazyka grafickými technikami, prakticky si osvojíte práci s technikami vycházejícími z tisku z výšky. Seminář se také zabývá otázkou, co žákovi výtvarné činnosti přinášejí. Účastníci obdrží inspirační materiál, který může sloužit jako podklad pro další výtvarné řady ve výtvarné výchově.


Rozsah 5 hodin
Cena 600,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky MgA. Eva Volfová je výtvarnice, ilustrátorka a učitelka výtvarné výchovy. Ve výtvarné práci s dětmi s oblibou přenáší současné umělecké postupy a technologie do běžného života základní školy. Zaměřuje se na moderní pojetí výtvarné výchovy a integraci současné vizuální kultury do výuky.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Dějepis před školou
Kdy: 21. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno Učitelé dějepisu na 2. st. či víceletých G, ale i SOŠ a SOU
Kategorie Inspirace
Obsah
  • ukážeme si na jednoduchém příkladu dějiny před školou; třeba tam u vás také stojí pomník. Naplánujeme si společně se žáky jednoduchý projekt, navrhneme si nástroje ke zpracování jednotlivých etap, třeba za pomoci ICT, rozdělíme si jednotlivé úkoly mezi sebe
  • najdeme si vhodné zdroje, společně je budeme třídit a vyhodnocovat. Připravíme si scénář a natočíme jednoduchý videoklip. Rozhodneme se, které z nich použijeme a sestříháme do krátkého filmu. Exportujeme do kanálu YouTube a umístíme odkaz na webové stránky školy.
  • naplánujeme si jednoduchou exkurzi za pomoci Google maps. Projedeme se na čerstvém vzduchu, vyfotíme potřebná místa, nafilmujeme krátké záběry a stříháme dokument o naší exkurzi. Sestříháme a znovu exportujeme, sdílíme.
  • vyhodnotíme, co jsme se naučili, posoudíme kvalitu výstupů, zhodnotíme použité nástroje a zdůvodníme smysluplné využití ICT - SAMR model.
Pokud máte svůj "chytrý telefon" či tablet, bude užitečné, pokud si vezmete tyto technologie s sebou. Bude pro vás přínosnější, pokud vše vyzkoušíte na vlastním zařízení. Není však nutné, budeme pro vás mít k zapůjčení tablety. 
Poznámka pod čarou: vše uvedené se máme společně naučit, není tak předem zapotřebí žádných specializovaných znalostí.

Rozsah 6 hodin
Cena 650,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky Odkaz na místo konáníMgr. Bohuslav Hora studoval dějepis, český jazyk a literaturu. V současné době je zástupcem ředitelky na Základní škole Planá nad Lužnicí. Věnuje se smysluplnému zavádění moderních technologií do výuky, je lektorem s certifikátem Apple Professional Development Trainer.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Třídnické hodiny skrze etickou výchovu
Kdy: 27. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor PhDr. Rozum František
Určeno Vyučující 1. i 2. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci zjistí, jak využívat potenciál témat etické výchovy nejen jako samostatného předmětu, ale seznámí se i s možnostmi integrace témat do stávajících předmětů. Cíl etické výchovy "prosociální chování" je zcela využitelný jako náplň setkávání třídních kolektivů. Vedle obsahu etické výchovy je nezbytné porozumění výchovnému stylu učitele i specifické metodice „postojových témat“. Absolventi získají tipy na vzdělávací materiály, sborníky aktivit, zpracovanou kompletní lekci i příručku "Začínáme s etickou výchovou".
Rozsah 6 hodin
Cena 590,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky PhDr. František Rozum má mnohaletou zkušenost s výukou etické výchovy. Považuje ji za prostředek navázání pevného vztahu mezi učitelem a jeho žáky, prostor pro sdílení radosti, úspěchů, ale i řešení mezilidských konfliktů či jiných problémů, které školní život občas přivane.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Jak nedělat z vědy vědu aneb Den pokusů pro 1. i 2. stupeň
Kdy: 28. 02. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno Vyučující 1. st ZŚ a učitelé přírodopisu či chemie na 2. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Tento seminář nabízí jeho účastníkům 2 rozměry. Za prvé získají pro své žáky námět, jak zatraktivnit své hodiny přírodních věd (ať už přírodopisu, chemie, přírodovědy, prvouky aj.) aktivním zapojením žáků 2. stupně do výuky žáčků 1. stupně metodou společného praktického zkoumání přírody. Cílem je, aby děti z obou stupňů okusily, že i často obávané předměty dokážou být zábavné a poskytují zajímavá témata. Druhým rozměrem je posílení a upevnění mezitřídních vztahů věkově vzdálených dětí a tím pozitivní působení na celkové příznivé klima školy. Absolventi získají kompletně zpracovaný „manuál“ dvouhodinového projektu „Den pokusů na 1. stupni“.

Rozsah 4 hodiny
Cena 490,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky Mgr. Lucie Hronová učí 15 let na základní škole předměty přírodopis a chemii. Snaží se hledat cesty, jak udělat tyto předměty pro děti atraktivními; cesta přes vzájemné učení praktických věcí se jí osvědčuje.
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Konečná

Mgr. Kateřina Rušínová

 Inspirace Bruncvík a lev - praktická ukázka spolupráce žáků 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti
Kdy: 01. 03. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00 - 12:15
Lektor Mgr. Radka Běhalová
Určeno Vyučující 1.st, učitelé ČJ 2. st. a víceletých gymnázií, vychovatelé školní družiny
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci semináře se stručně seznámí s typy realizace vrstevnické spolupráce žáků při rozvoji čtenářské gramotnosti. Sami si projdou konkrétní výukovou lekcí, odnesou si materiály k realizaci takové lekce. Získají tipy na další příklady vrstevnické spolupráce využitelné v praxi. Výstup ze semináře je přenositelný i na vrstevnickou spolupráci mezi žáky 2. stupně a gymnázia.


Rozsah 4 hodiny
Cena 490,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky Mgr. Radka Běhalová; od září 2003 působí jako vyučující českého a latinského jazyka na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci. Nabízená ukázková lekce vznikla ve snaze hledat a využívat rozmanité formy a metody vzdělávání motivující vztah dětí k četbě, předmětu, k literatuře. 
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Kettlebell = metodika silového tréninku
Kdy: 06. 03. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Vlastimil Vácha, DiS.
Určeno Učitelé tělocviku na 2. st. ZŠ, SŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Síla je dovednost. Pro její formování není potřeba nákladných fitness center. Nabízíme old school alternativu - ověřený systém funkčního tréninku, komplexní silové a kondiční cvičení. Obecnými principy tréninku školy Kb5 je bezpečnost, jednoduchost, pohyb, všestrannost, ale i přenos = ve skutečnosti jde o školu osobního rozvoje. V teoretické části probereme mýty o silovém tréninku, základní přípravu: resety - vlastní váha - kettlebell; silové vs. výbušné cviky; teorii 4 kvadrantů a obecnou fyzickou přípravu. V praktické části se zaměříme na základní cviky: resety = program založený na základních pohybových vzorech člověka, dýchání, mobilita, flexibilita a pohyb, "odžidlení", posílení úchopu, srovnání asymetrií a dysbalancí, posílení "jádra" / břicha, posílení posteriorního řetězce; vlastní váha = dokonalé zvládnutí techniky; pohyby jsou důležitější než svaly; KB5 = příruční tělocvična; program základní úrovně KB1: horní tlak (klik); horní tah (výdrž ve visu); spodní tlak (pohárový dřep s kettlebell); spodní tah (kettlebell swing); "pátý element" (kettlebell get-up). Sportovní oblečení s sebou (boty nejsou nutné).

Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky Vlastimil Vácha, DiS. k silovému a kondičnímu tréninku s kettlebell se poprvé dostal před 6 lety, kdy se intenzivně zabýval cvičením jihočínského bojového umění. Postupem času se stal z nadšeného žáka stále tak nadšený instruktor KB5 Gymu Tábor. Tím se mu splnil sen, že má „práci“, která ho baví a ve které nachází smysl; je radost pomáhat lidem k větší síle a lepšímu zdraví.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Tematické dny na 1. stupni ZŠ – Jak propojit jednotlivé vzdělávací obsahy
Kdy: 07. 03. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ a vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci poznají rozdíly mezi tematickým dnem a projektem. Nahlédnou do způsobu plánování a přípravy tematického dnu. Seznámí se s tím, jakým způsobem je možné integrovat, smysluplně propojit různé vzdělávací obsahy (předměty). Prakticky si vyzkouší přípravu tematického dnu a získají materiály se zpracovanými tématy.

Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky Mgr. Jitka Vodáčková učí 14 let na 1. stupni ZŠ, má zkušenosti i s malotřídní školou. S tematickými dny pracuje již několik let, tento způsob realizace výuky umožňuje propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí. Smysl takové práce spatřuje především v tom, že děti mohou získat ucelený obraz o daném tématu z mnoha úhlů pohledu.
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Gabriela Štrosserová

Mgr. Marcela Vosátková

 Inspirace Jak nedělat z vědy vědu aneb Den pokusů pro 1. i 2. stupeň
Kdy: 14. 03. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno Vyučující 1. st ZŚ a učitelé přírodopisu či chemie na 2. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Tento seminář nabízí jeho účastníkům 2 rozměry. Za prvé získají pro své žáky námět, jak zatraktivnit své hodiny přírodních věd (ať už přírodopisu, chemie, přírodovědy, prvouky aj.) aktivním zapojením žáků 2. stupně do výuky žáčků 1. stupně metodou společného praktického zkoumání přírody. Cílem je, aby děti z obou stupňů okusily, že i často obávané předměty dokážou být zábavné a poskytují zajímavá témata. Druhým rozměrem je posílení a upevnění mezitřídních vztahů věkově vzdálených dětí a tím pozitivní působení na celkové příznivé klima školy. Absolventi získají kompletně zpracovaný "manuál" dvouhodinového projektu "Den pokusů na 1. stupni".

Rozsah 4 hodiny
Cena 490,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Lucie Hronová učí 15 let na základní škole předměty přírodopis a chemii. Snaží se hledat cesty, jak udělat tyto předměty pro děti atraktivními; cesta přes vzájemné učení praktických věcí se jí osvědčuje.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr Dana Horázná

 Inspirace Příprava dvoudenního adaptačního pobytu pro jednu třídu aneb Zvládnete to sami
Kdy: 20. 03. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Dagmar Dušková
Určeno Vyučující 1. i 2. st. ZŠ, výchovní poradci, metodici prevence, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah U adaptačních pobytů jde o plnění spíše výchovných než vzdělávacích cílů. Hlavní náplní je dát dětem prostor pro možnost vzájemné interakce mimo školní vyučování. Učí se komunikovat spolu a naslouchat si navzájem; pomoci jeden druhému; dozvědět se o sobě něco navíc; přiznat si své silné, ale i slabé stránky; spolupracovat jako skupina; prožívat společně; respektovat se navzájem; ocenit druhého a umět ocenění zformulovat. Opakovaně vyzkoušený dvoudenní pobyt pro děti šestého ročníku – pomoc ke sžívání kolektivu s novými přespolními žáky. Už jsme vychytali mnohé mouchy za vás!

Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky Mgr. Dagmar Dušková; říká o sobě, že je obyčejná učitelka, které i po 20 letech zůstává chuť vymýšlet pro ty rošťáky něco navíc a dodnes si myslí, že si nezvolila práci špatně
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Dramatická výchova - inspiromat školního představení
Kdy: 21. 03. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Mgr. Ivana Neumannová
Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
Kategorie Inspirace
Obsah Účastník semináře aktivně projde procesem přípravy konkrétního školního představení metodami dramatické výchovy s důrazem na podporu plné aktivity dětí, jejich tvořivosti a spoluúčasti. Odnese si zpracovanou lekci, sborník dílčích aktivit.

Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Ivana Neumannová - kromě zkušeností učitelky na 1. stupni základní školy,  ředitelky málotřídní školy a školní inspektorky je dlouholetou vedoucí dětských dramatických kroužků, porotkyní přehlídek dětské recitace a dětské scény.
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Hana Budíková

Mgr. Eva Krafková

Mgr. Helena Šimurdová

Mgr. Jana Župková

 Inspirace Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
Kdy: 05. 04. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Lenka Hromadová
Určeno Učitelé tělocviku a VKZ na 2. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů. Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.
Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Lenka Hromadová vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
Kdy: 09. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Lenka Korčáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 
Rozsah 6+2 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace
Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Marie Petříková

 Inspirace Kettlebell = metodika silového tréninku
Kdy: 10. 04. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hotel MAS, Sezimovo Ústí

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Vlastimil Vácha, DiS.
Určeno Učitelé tělocviku na 2. st. ZŠ, SŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Síla je dovednost. Pro její formování není potřeba nákladných fitness center. Nabízíme old school alternativu - ověřený systém funkčního tréninku, komplexní silové a kondiční cvičení. Obecnými principy tréninku školy Kb5 je bezpečnost, jednoduchost, pohyb, všestrannost, ale i přenos = ve skutečnosti jde o školu osobního rozvoje. V teoretické části probereme mýty o silovém tréninku, základní přípravu: resety - vlastní váha - kettlebell; silové vs. výbušné cviky; teorii 4 kvadrantů a obecnou fyzickou přípravu. V praktické části se zaměříme na základní cviky: resety = program založený na základních pohybových vzorech člověka, dýchání, mobilita, flexibilita a pohyb, "odžidlení", posílení úchopu, srovnání asymetrií a dysbalancí, posílení "jádra" / břicha, posílení posteriorního řetězce; vlastní váha = dokonalé zvládnutí techniky; pohyby jsou důležitější než svaly; KB5 = příruční tělocvična; program základní úrovně KB1: horní tlak (klik); horní tah (výdrž ve visu); spodní tlak (pohárový dřep s kettlebell); spodní tah (kettlebell swing); "pátý element" (kettlebell get-up). Sportovní oblečení s sebou (boty nejsou nutné).

Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání - Hotel MAS Sezimovo Ústí, tělocvična 2. patro. Vlastimil Vácha, DiS. k silovému a kondičnímu tréninku s kettlebell se poprvé dostal před 6 lety, kdy se intenzivně zabýval cvičením jihočínského bojového umění. Postupem času se stal z nadšeného žáka stále tak nadšený instruktor KB5 Gymu Tábor. Tím se mu splnil sen, že má „práci“, která ho baví a ve které nachází smysl; je radost pomáhat lidem k větší síle a lepšímu zdraví.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Stisk, tisk, otisk, potisk
Kdy: 12. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 12.45
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
Kategorie Inspirace
Obsah Seminář vás seznámí s výtvarnou řadou STISK, TISK, OTISK, POTISK realizovanou se žáky základní školy. Analýza učebních úloh otevře možnosti poznávání výtvarného jazyka grafickými technikami, prakticky si osvojíte práci s technikami vycházejícími z tisku z výšky. Seminář se také zabývá otázkou, co žákovi výtvarné činnosti přinášejí. Účastníci obdrží inspirační materiál, který může sloužit jako podklad pro další výtvarné řady ve výtvarné výchově.Rozsah 5 hodin
Cena 600,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. MgA. Eva Volfová je výtvarnice, ilustrátorka a učitelka výtvarné výchovy. Ve výtvarné práci s dětmi s oblibou přenáší současné umělecké postupy a technologie do běžného života základní školy. Zaměřuje se na moderní pojetí výtvarné výchovy a integraci současné vizuální kultury do výuky.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Olga Makovcová

 Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
Kdy: 16. 04. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Petra Vávrů
Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Inspirace
Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.
Rozsah 6 hodin
Cena 620,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Šárka Čížková

Zuzana Kocourková

Mgr. Lenka Kultová

Lenka Lejčarová

Mgr. Zuzana Malinská

Mgr. Gabriela Růžičková

Jana Staňková

Ing. Andrea Šanderová

 Inspirace Dějepis před školou
Kdy: 18. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno Učitelé dějepisu na 2. st. či víceletých G, ale i SOŠ a SOU
Kategorie Inspirace
Obsah
  • ukážeme si na jednoduchém příkladu dějiny před školou; třeba tam u vás také stojí pomník. Naplánujeme si společně se žáky jednoduchý projekt, navrhneme si nástroje ke zpracování jednotlivých etap, třeba za pomoci ICT, rozdělíme si jednotlivé úkoly mezi sebe
  • najdeme si vhodné zdroje, společně je budeme třídit a vyhodnocovat. Připravíme si scénář a natočíme jednoduchý videoklip. Rozhodneme se, které z nich použijeme a sestříháme do krátkého filmu. Exportujeme do kanálu YouTube a umístíme odkaz na webové stránky školy.
  • naplánujeme si jednoduchou exkurzi za pomoci Google maps. Projedeme se na čerstvém vzduchu, vyfotíme potřebná místa, nafilmujeme krátké záběry a stříháme dokument o naší exkurzi. Sestříháme a znovu exportujeme, sdílíme.
  • vyhodnotíme, co jsme se naučili, posoudíme kvalitu výstupů, zhodnotíme použité nástroje a zdůvodníme smysluplné využití ICT - SAMR model.
Pokud máte svůj "chytrý telefon" či tablet, bude užitečné, pokud si vezmete tyto technologie s sebou. Bude pro vás přínosnější, pokud vše vyzkoušíte na vlastním zařízení. Není však nutné, budeme pro vás mít k zapůjčení tablety. 
Poznámka pod čarou: vše uvedené se máme společně naučit, není tak předem zapotřebí žádných specializovaných znalostí.
Rozsah 6 hodin
Cena 650,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Bohuslav Hora studoval dějepis, český jazyk a literaturu. V současné době je zástupcem ředitelky na Základní škole Planá nad Lužnicí. Věnuje se smysluplnému zavádění moderních technologií do výuky, je lektorem s certifikátem Apple Professional Development Trainer.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

mgr Jan Pokusný

 Inspirace Třídnické hodiny skrze etickou výchovu
Kdy: 19. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 13.30
Lektor PhDr. Rozum František
Určeno Vyučující 1. i 2. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci zjistí, jak využívat potenciál témat etické výchovy nejen jako samostatného předmětu, ale seznámí se i s možnostmi integrace témat do stávajících předmětů. Cíl etické výchovy "prosociální chování" je zcela využitelný jako náplň setkávání třídních kolektivů. Vedle obsahu etické výchovy je nezbytné porozumění výchovnému stylu učitele i specifické metodice „postojových témat“. Absolventi získají tipy na vzdělávací materiály, sborníky aktivit, zpracovanou kompletní lekci i příručku "Začínáme s etickou výchovou".


Rozsah 6 hodin
Cena 590,- Kč
Akreditace
Poznámky PhDr. František Rozum má mnohaletou zkušenost s výukou etické výchovy. Považuje ji za prostředek navázání pevného vztahu mezi učitelem a jeho žáky, prostor pro sdílení radosti, úspěchů, ale i řešení mezilidských konfliktů či jiných problémů, které školní život občas přivane.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Romana Marešová

 Inspirace Dramatická výchova - inspiromat školního představení
Kdy: 24. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Ivana Neumannová
Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
Kategorie Inspirace
Obsah Účastník semináře aktivně projde procesem přípravy konkrétního školního představení metodami dramatické výchovy s důrazem na podporu plné aktivity dětí, jejich tvořivosti a spoluúčasti. Odnese si zpracovanou lekci, sborník dílčích aktivit.

Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Ivana Neumannová - kromě zkušeností učitelky na 1. stupni základní školy,  ředitelky málotřídní školy a školní inspektorky je dlouholetou vedoucí dětských dramatických kroužků, porotkyní přehlídek dětské recitace a dětské scény.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Stanislava Jírovcová

 Inspirace Bruncvík a lev - praktická ukázka spolupráce žáků 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti
Kdy: 25. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12:15
Lektor Mgr. Radka Běhalová
Určeno Vyučující 1.st, učitelé ČJ 2. st. a víceletých gymnázií, vychovatelé školní družiny
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci semináře se stručně seznámí s typy realizace vrstevnické spolupráce žáků při rozvoji čtenářské gramotnosti. Sami si projdou konkrétní výukovou lekcí, odnesou si materiály k realizaci takové lekce. Získají tipy na další příklady vrstevnické spolupráce využitelné v praxi. Výstup ze semináře je přenositelný i na vrstevnickou spolupráci mezi žáky 2. stupně a gymnázia.Rozsah 4 hodiny
Cena 490,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Radka Běhalová; od září 2003 působí jako vyučující českého a latinského jazyka na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci. Nabízená ukázková lekce vznikla ve snaze hledat a využívat rozmanité formy a metody vzdělávání motivující vztah dětí k četbě, předmětu, k literatuře. 
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Gabriela Štrosserová

 Inspirace Chemie bez chemikálií aneb Experimentujeme ve školní lavici
Kdy: 26. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Ing. Milan Bumerl, CSc.
Určeno Učitelé chemie na 2. st. ZŠ a SŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Chemie bez pokusů je nezáživné biflování. I krátký jednoduchý pokus může vzbudit u žáků zájem o tento obor. Bezpečnostní předpisy svazují učitele natolik, že v řadě škol se zbavili veškerého vybavení laboratoří. Proto se budeme snažit využít látky běžně dostupné v domácnosti v kuchyni nebo koupelně. I zde však musíme dbát na bezpečnost žáků. Pokusy, se kterými se seznámíme: pH indikátor z červeného zelí; pokusy s CO2; hasicí přístroj; složení barviv – chromatografické dělení; tvrdost vody; sopka; faraónův had; hoří – nehoří?; vodivost roztoků; elektrochemický článek; důkaz škrobu.


Rozsah 4 hodiny
Cena 510,- Kč
Akreditace
Poznámky Ing. Milan Bumerl, CSc. studoval makromolekulární chemii, původně výzkumný pracovník VÚMOP Praha, od roku 1993 pedagog na SOŠEP Veselí nad Lužnicí, kde vyučuje chemii, hydrologii, monitorování životního prostředí, vodu a odpady, vodní hospodářství.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Šárka Ležečková

 Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
Kdy: 07. 05. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: 2.ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas 9.00 - 14.00
Lektor Mgr. Petra Vávrů
Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Inspirace
Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.

Rozsah 6 hodin
Cena 620,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Miroslava Mácová

 Inspirace Ucelený systém hodnocení aneb Nejde jen o známky
Kdy: 09. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Iveta Marušáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.
Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
Kdy: 14. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Lenka Korčáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 

Rozsah 6+2 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace
Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
Kdy: 15. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Lenka Hromadová
Určeno Učitelé tělocviku a VKZ na 2. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů. Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.

Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Lenka Hromadová vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Jednoduché i sofistikovanější pokusy z termiky
Kdy: 16. 05. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
Určeno Učitelé fyziky 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
Kategorie Inspirace
Obsah Seminář bude laděn převážně prakticky - získáte padesátku tipů na pokusy tentokráte z oblasti termiky, k jejichž provedení není potřeba žádných speciálních pomůcek. Absolvent kurzu dokáže pojmenovat aktuální a dlouhodobé problémové oblasti vzdělávání ve fyzice. Ve výuce vhodně kombinuje a modifikuje experimenty z vybrané oblasti, podle potřeby navrhuje nové experimenty. Do výuky je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy výuky badatelsky orientované výuky. V diskuzi se žáky oponuje či obhajuje výsledky laboratorních měření. Dokáže uvést klady a zápory provedeného měření. Vybrané učivo doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky.


Rozsah 6 hodin
Cena 690,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.; jako učitel na Základní škole v Plané nad Lužnicí a odborný asistent na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věřím, že základem poznání ve fyzice je pokus. V rámci fyzikální olympiády připravuji experimentální úlohy pro okresní kola. Ve volném čase sbírám staré učebnice/sbírky fyziky, protože didaktika fyziky často znovu objevuje kolo – zapomíná na staré pokusy a znovu je nalézá. Manželka má se mnou trpělivost a kdykoliv jsme na dovolené blízko science centra je milou povinností ho navštívit, ať je v Barceloně nebo ve Varšavě. V rámci studia jsem vystudoval mimo fyziky i informatiku a elektroniku, a proto rád využívám moderní techniku, ovšem vždy, pokud to není nutné, dávám přednost co nejjednoduššímu experimentu.
Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

RNDr. Hana Andrejchová

Ing Radka Hodková

Brenda Jechová

 Inspirace Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 22. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 15.15
Lektor doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Určeno Vyučující němčiny na 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
Kategorie Inspirace
Obsah Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy. Vzdělávací akce bude rozčleněna na následující bloky: 1. Charakteristika komunikační pragmaticky orientované metody výuky cizích jazyků a na ní navazujícího postmetodického období – úvodní přednáška 2. Formulace cílů výuky – práce s aktuálními výukovými soubory (Beste Freunde, Passt schon!, Macht mit!, Super) – workshop 3. Role gramatiky ve výuce německého jazyka – komparace deduktivního a induktivního přístupu. Příprava vlastních postupů při práci s vybraným gramatickým učivem.
Rozsah 8 hodin
Cena 940,- Kč
Akreditace
Poznámky Vzdělávací akci lze hradit ze "šablony" III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky.doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., vedoucí katedry germanistiky PF JU v Českých Budějovicích, garantuje didaktiku německého jazyka i pedagogickou praxi, vede pravidelnou výuku v prezenčních studijních programech bakalářského a navazujícího magisterského studia učitelství německého jazyka a literatury.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Ucelený systém hodnocení aneb Nejde jen o známky
Kdy: 23. 05. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Iveta Marušáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.
Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Volková

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
Mgr. Iveta Bašná
basna@zvas.cz
387 007 116
739 027 926
Mgr. Marie Kopečková
kopeckova@zvas.cz
389 822 735
605 232 180

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist