Všechny akce

 Předškolní vzdělávání Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Kdy: 24.3.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor Mgr. et Bc. Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy.
Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
• Základní terminologie, koncepce péče o dítě předškolního věku 1 hodina
• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – přehled 1 hodina
• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – vyzkoušení (dle potřeb skupiny) 2 hodiny
• Vytváření vlastních pracovních materiálů, pracovních listů 3 hodiny
• Vzájemné předávání zkušeností 1 hodina
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Předškolní vzdělávání Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Kdy: 22.4.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno Učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje předmatematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Možnost hradit ze šablon - 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická pregramotnost.

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist