Člověk a společnost Webinář: Africká kolonizace a dekolonizace
IKAP II Kdy: dnes MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas Od 14:00 hod
Lektor PhDr. Linda Piknerová, Ph. D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Linda Piknerová je součástí 3 roky dlouhé Expedice Z101, která mapuje Afriku a Ameriku, aby dokončila dílo cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Z cesty vznikne několik filmů, knih a seriál. Nahlédněte za oponu africké expedice a seznamte se se základními fakty o tomto kontinentu... Jaké okolnosti stály za procesem africké kolonizace a jakým způsobem se tyto okolnosti promítají do současné situace v Africe. Seznámíte se s politickou mapou Afriky a identifikujete klíčové proměny, kterými kontinent prošel za posledních cca 150 let. Získejte přehled o současných rozvojových problémech, které kontinent nejvíce sužují.
Webinář je rozdělen do dvou bloků po čtyřech hodinách. První část webináře se koná 12. 4. 21, druhá část následuje 14. 4. 21. Čas začátku je totožný pro oba bloky a je stanoven na 14:00.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje

 Cizí jazyky Konverzace v anglickém jazyce pro mírně pokročilé
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 13.4.2021 - 25.1.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: GPdC Tábor

Čas 10:00 - 10:45
Lektor Mgr. Martin Smetana
Určeno individuální kurz
Kategorie Cizí jazyky
Obsah dle akreditace
Rozsah 32 hodin
Cena 10200,- Kč
Akreditace 370/2021-6-178
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Matematika a její aplikace Webinář: Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání a přípravných třídách
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 15.4.2021    |    Kde: On-line

Čas 8:30 - 16:30
Lektor Mgr. Hana Švejdová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je zorientovat se v problematice matematické pregramotnosti v souladu s vývojovými potřebami dítěte. Seznámit se s některými metodami práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti a usnadnit dětem nejen rozvíjení v této oblasti, ale vybavit děti i na přechod z mateřské do základní školy. Sdílet příklady dobré praxe, společně je reflektovat v souvislosti s rozvojem matematické pregramotnosti. Účastníci kurzu si ozřejmí oblasti, které do matematické pregramotnosti patří a současně si prohloubí své znalosti v jednotlivých oblastech rozvíjejících matematickou pregramotnost u dětí v předškolním věku. Seznámí se s tím, co je matematická pregramotnost a gramotnost, co je příčinou toho, že v této oblasti mají děti problémy a jak jim již v předškolním věku předcházet. Naučí se efektivně využívat různé metody práce k rozvoji předmatematických představ v kontextu integrovaného vzdělávání v mateřské škole, přípravné třídě. Zároveň jim vzdělávací program nabídne konkrétní ukázky dobré praxe s bohatou nabídkou praktických činností, prostřednictvím nichž si společně pojmenují okruhy, na něž je potřeba se v předškolním věku prioritně zaměřovat.
Možnost hradit ze šablon:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Rozvržení semináře:

Blok 1    8:30  -   9:15, 9:15 -  10:00

Přestávka            10:00     10:30

Blok 2    10:30  -  11:15, 11:15  - 12:00

Přestávka            12:00     13:00

Blok 3    13:00  - 13:45, 13:45  - 14:30

Přestávka            14:30     15:00

Blok 4    15:00  - 15:45, 15:45  - 16:30

Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Webinář: Buněčná biologie – z čeho se skládají buňky a jak se rozmnožují
IKAP II Kdy: 15.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor Mgr. Katarína Chalásová, PhD.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Tento seminář uvede posluchače do problematiky buněčné biologie. Posluchači se dozví o struktuře a funkci eukaryotické buňky – z jakých části se skládá a k čemu tyto části slouží. Účastníci si poslechnou, jak se buňky dělí, jak se v nich kopíruje genetický materiál a od čeho závisí, jestli a jak často se budou naše buňky rozmnožovat. Seminář ukončíme popisem speciálního typu buněk – pohlavních, jak vznikají, jaká je jejich role a jaký je počátek života jedince po střetu dvou těchto pohlavních buněk.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Člověk a společnost Webinář: Únikové hry ve výuce dějepisu
IKAP II Kdy: 16.4.2021 - 17.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas 14:00 - 17:30; 9:00 - 12:30
Lektor Mgr. Olga Kovaříková, Dis., Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Vytvořte si vlastní únikovku v Google Slides (krok za krokem) Výhodou tvorby tohoto materiálu je mimo zpestření online výuky i fakt, že bude hra použitelná v běžné výuce ve školách. Na webináři získáte základní informace o možnostech tvorby či úpravy již hotové únikovky poskytnuté ke sdílení ostatním učitelům. Seznámení bude ovšem pouze první, teoretickou částí webináře, v těch dalších projdeme jednotlivými fázemi tvorby únikovky a účastníci kurzu si v oline skupinách zkusí vlastní únikovku pod vedením lektorky postupně vytvořit. Záleží na počtu přihlášených účastníků, pokud vytvoříme 3 skupiny mohou vzniknout 3 různé únikovky, které si navzájem můžeme měnit. Z webináře odejdete nejen s dovednostmi, ale i hotovým materiálem k výuce.
Rozsah 8 (2x4) hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • Autorka blogu Hravá dějeprava
 • Absolventka magisterského studia PedF UK a doktorandského studia České a československé dějiny tamtéž.
 • Absolventka historických seminářů a letních škol (Post bellum, ÚSTR)
 • Učitelka ZŠ Přerov nad Labem
Webinář je rozdělen do dvou dnů 2x4 vyučovací hodiny.

 Český jazyk a literatura Webinář: Reflexe holokaustu v české próze
IKAP II Kdy: 19.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Proč je v dnešní době židovská tragédie za druhé světové války tak oblíbeným tématem v literatuře, filmu i na divadle? Jedná se o důsledek vysvětlitelného oživení zájmu o holokaust po pádu železné opony? Na samotný závěr semináře, který bude zaměřen na tematizaci holokaustu v české próze, se na základě předchozího výkladu pokusíme tyto otázky zodpovědět.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Český jazyk a literatura Webinář: Čeština na dálku
IKAP II Kdy: 20.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas 13:30 - 16:30
Lektor Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Co na webináři získáte a na jaké otázky vám odpovím: Přehled online zdrojů - procvičování mluvnice, online knihy, poslech mluveného slova + další zajímavé odkazy. Doporučení online nástrojů, které se mi pro děti osvědčily: videokonference, pořizování vlastních videí, tvorba výukových materiálů, formy sdílení. Aplikací na tvorbu materiálů je spousta, nemusíme znát a používat všechny, představím vám ty, které mi nejvíce pomáhají, jsou časově méně náročné a splňují to, co češtinář potřebuje. Naučím vás vytvářet křížovky, slovní mraky a přiřazovací cvičení. Na konkrétních výukových hodinách, které jsem odučila, vás seznámím s didaktickými postupy, které se mi jeví efektivní a dětmi jsou kladně přijímány. Doporučení způsobů komunikace s dětmi, kolegy, rodiči – efektivita jednotlivých nástrojů – aneb jak chránit i svůj čas. Jak ověřit v online prostoru znalosti? Co ano a co ne? – sdílení zkušeností ze zpětných vazeb od dětí i kolegů. Zkušenosti o tom, jak získat v online prostoru zpětnou vazbu? Obdržíte několik výukových materiálů vhodných pro výuku online na 2. stupni ZŠ.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Autorka praktických výukových materiálů, které ověřuje se svými žáky ve třídě.

http://maly-princ.cz/

www.interaktivka.cz

https://www.ucitelnice.cz/author/821

https://www.ucitelnice.cz/author/16107

 Pedagogika, psychologie, soft skills Webinář: Jak se připravit na "nový" začátek?
IKAP II Kdy: 20.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: on-line

Čas 17:00 - 19:15
Lektor PhDr. Marta Franclová, PhD.
Určeno pedagogické veřejnosti z Jihočeského kraje (ZŠ a SŠ)
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Nejen pedagogové ale i žáci prošli za poslední rok nebývalými změnami a zátěžovými zkouškami z neznámého. Vše nasvědčuje tomu, že se brzy začne „život” vracet do školních lavic. Jaká očekávání můžeme mít od „nového začátku”? Jak nepřepálit start? Na co se soustředit? Jak pracovat s psychikou dětí? Odpovědi hledáme s psycholožkou Martou Franclovou.
Rozsah 3 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Český jazyk a literatura Webinář: Čeština na dálku
IKAP II Kdy: 21.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Co na webináři získáte a na jaké otázky vám odpovím: Přehled online zdrojů - procvičování mluvnice, online knihy, poslech mluveného slova + další zajímavé odkazy. Doporučení online nástrojů, které se mi pro děti osvědčily: videokonference, pořizování vlastních videí, tvorba výukových materiálů, formy sdílení. Aplikací na tvorbu materiálů je spousta, nemusíme znát a používat všechny, představím vám ty, které mi nejvíce pomáhají, jsou časově méně náročné a splňují to, co češtinář potřebuje. Naučím vás vytvářet křížovky, slovní mraky a přiřazovací cvičení. Na konkrétních výukových hodinách, které jsem odučila, vás seznámím s didaktickými postupy, které se mi jeví efektivní a dětmi jsou kladně přijímány. Doporučení způsobů komunikace s dětmi, kolegy, rodiči – efektivita jednotlivých nástrojů – aneb jak chránit i svůj čas. Jak ověřit v online prostoru znalosti? Co ano a co ne? – sdílení zkušeností ze zpětných vazeb od dětí i kolegů. Zkušenosti o tom, jak získat v online prostoru zpětnou vazbu? Obdržíte několik výukových materiálů vhodných pro výuku online na 2. stupni ZŠ.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Autorka praktických výukových materiálů, které ověřuje se svými žáky ve třídě.

http://maly-princ.cz/

www.interaktivka.cz

https://www.ucitelnice.cz/author/821

https://www.ucitelnice.cz/author/16107

 Cizí jazyky English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26.4.2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné výslovnosti. Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné, jako je spojení pohybu s výslovností, jak se snadno naučit rozumět značkám výslovnosti a kdy je používat. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se, kde můžeme konzultovat správnou výslovnost (zdroje) a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky.
Rozsah 8 hodin
Cena 1335,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Webinář: Cukrovka – nejčastější porucha metabolismu sacharidů
IKAP II Kdy: 26.4.2021    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor Mgr. Katarína Chalásová, PhD.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Tento seminář představí posluchačům základy metabolismu sacharidů, jak se nám cukry z diety dostanou do oběhu, jak se zpracovávají, jak se ukládají. Účastníci si poslechnou, co má s metabolismem společné inzulin, jak vzniká cukrovka a jak se diagnostikuje a léčí. Vysvětlíme si, že cukrovka nebolí, ale její nebezpečí tkví v jejích pozdních komplikacích, které postupně vyřadí z činnosti některé orgány, co může mít fatální následky. Cílem akce je představit posluchačům tuto zákeřnou civilizační nemoc a navést k cestě, jak se jí vyhnout, nebo alespoň zmírnit dopady.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Další Webinář: Levák a jeho svět
IKAP II Kdy: 28.4.2021    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod.
Lektor Mgr. Ivo Vodička
Určeno učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Další
Obsah Teoreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Nabízí srovnání přístupu pravoruké společnosti k levákům v různých historických obdobích a představuje současný pohled na leváctví; představuje přehled původní české i překladové zahraniční odborné literatury o lateralitě a leváctví a vývojových etap přístupů k leváctví v českém pedagogickém prostředí.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Vysvětlí, jakými metodami lze správně určit lateralitu dítěte a jak vychovávat leváky, aby byli schopni se hladce začlenit do pravoruké společnosti. Představuje to, jak leváci tento svět ze své pozice vidí a jaká povahová a jiná specifika leváků ve srovnání s praváky od nich mohou rodiče i učitelé očekávat. Zaměřuje se na oblasti rodinné a školní výchovy i zájmové činnosti, v nichž se leváci musí adaptovat, protože jsou ze své podstaty uzpůsobeny podle pravorukých principů (sebeobslužné činnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky, položení základů psaní, pracovní činnosti v domácnosti a na zahradě, hra na hudební nástroje, sportovní aktivity a řízení vozidel). Nabízí návody, jakými postupy vést leváky při různých činnostech tak, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky; seznamuje s nevýhodami, ale i výhodami leváctví v různých povoláních.

V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší lateralizovaná pohybová schémata tak, aby učitelé a vychovatelé uměli rozpoznat situace, v nichž leváci musí vykonávat jinou strukturu pohybů, nebo ji naopak potlačit. Součástí praktické části je ukázka pomůcek pro leváky a práce s nimi, vysvětlení zásad bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky, i otázky vhodnosti pomůcek pro leváky. Studijní materiály a informační podpora jsou na těchto webových stránkách www.levactvi.cz a www.dumy.cz.

 Člověk a zdraví Začlenění jógy a jógových prvků do výuky na základních školách
IKAP II Kdy: 5.5.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 12:30
Lektor Mgr. Silvie Hájková
Určeno Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah
Seminář seznámí účastníky s historií jógy a nastíní základní informace o józe jako jsou: účinky jógového cvičení, význam cvičení jógových prvků a zásady uplatňované při cvičení. Po absolvování semináře pochopíte základní zákonitosti cvičení jógové hodiny s dětmi a dokážete sami sestavit jógovou sestavu pro děti.
Podložky a cvičební pomůcky jsou součástí semináře.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Český jazyk a literatura Webinář: Česká próza po roce 1989
IKAP II Kdy: 10.5.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: webinář

Čas od 13:00 hod
Lektor doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Čím je současná literatura specifická a jakými faktory se liší od historicky uzavřených literárních období? Jaké úkoly stojí před literárním historikem, chce-li současnou literaturu klasifikovat a nemá přitom žádný nebo velmi malý časový odstup? Mohou mediální konkurenti tištěné literatury, jako jsou internet, sociální sítě, blogy, audioknihy a e-knihy, vytlačit papírovou knihu? Získejte odpovědi nejen na tyto otázky díky našemu webináři z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Další Webinář: Jak tvořit vizuální poznámky (sketchnoting)
IKAP II Kdy: 11.5.2021 - 12.5.2021    |    Kde: On-line

Čas 13:00 – 16:30 I 9:00 – 12:30
Lektor Ing. Zdenka Tomaidesová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Další
Obsah Vliv kreslení na náš mozek (vnímání nových poznatků) Duální princip zpracování informací (verbální a vizuální propojení) Jak jednoduše kreslit ikonky, obrázky Prvky vizuálních zápisků Struktura zápisu Pomůcky ke kreslení Výhody kreslení a čmárání pro výuku
Rozsah 8 (2x4) hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorce:
 • autor webu www.edux.cz
 • trenér, kouč NLP a sketchnoter 

 Pedagogika, psychologie, soft skills Webinář: Zvládání náročného chování u žáků s PAS
IKAP II Kdy: 12.5.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 15:30
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
 • Co je náročné/problémové chování?
 • Spouštěče, příčiny náročného chování. Funkčnost náročného chování.
 • Řešení náročného chování – co může pro „terapii“ udělat žák s PAS, personál a škola jako organizace.
 • Jak můžeme napomáhat vhodnému sociálnímu chování v rámci výchovně – vzdělávacího procesu?
 • Prostor pro dotazy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

O lektorce:

 • Autorka webu www.jarkastankova.cz
 • 26 let praxe v pomáhajících profesích – zkušenosti z oblasti školství (základní a speciální školství), sociálních a doprovodných služeb (akreditované soc. služby a NNO)
 • 17 let praktických zkušeností v oblasti poruch autistického spektra
 • Rodič s osobní životní zkušeností (dítě s PAS se SVP)
 • Nyní soukromá praxe – poradenská, konzultační a lektorská činnost zaměřená na PAS
 • Pracovní zkušenosti v oblasti PAS:
 •  zakladatelka a koordinátorka služeb pro rodiny s dětmi/dospělými s PAS na Lanškrounsku v nestátní neziskové organizaci
 • lektorka akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky, pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poruchy autistického spektra (akreditace MPSV, MŠMT)
 • lektorka vzdělávacích seminářů pro spolužáky dětí s PAS – práce s třídními kolektivy v ZŠ, SŠ
 • lektorka podpůrných skupin pro asistenty pedagoga, kteří mají v péči děti s náročným chováním (PAS, ADHD)
 • sociální pracovnice rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, sociální rehabilitace pro dospělé osoby s PAS (akreditované sociální služby)
 • asistentka pedagoga, vychovatelka a učitelka u dětí s poruchami autistického spektra (základní a speciální školství)

 Člověk a společnost Webinář: Vybrané aspekty mezinárodní chudoby
IKAP II Kdy: 17.5.2021 - 19.5.2021    |    Kde: On-line

Čas Od 14:00 hod
Lektor PhDr. Linda Piknerová, Ph. D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Nahlédněte pod oponu africké expedice a staňte se na okamžik také její součástí. Spolu s Lindou Piknerovou se seznámíte s ekonomickými faktory ovlivňující fungování afrického kontinentu. Získáte povědomí o fenoménu slumů a favel prostřednictvím rozmanitých videozáznamů a fotografií např. z Kibery. Webinář se dále bude věnovat možnému boji s chudobou ve vybraných zemích.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Matematika a její aplikace Webinář: Kombinatorika a její aplikace
IKAP II Kdy: 18.5.2021    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor Mgr. Jitka Doležalová, PhD.
Určeno Učitelé gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Účastníci se seznámí se základními metodami kombinatoriky ilustrované na typizovaných příkladech Poznají různé přístupy k nestandardním úlohám, vhodné využití v klasické pravděpodobnosti a náměty k domácím cvičením. Získejte jistotu při určování vhodné metody a postupů výpočtu kombinatorických úloh díky celkovému prohloubení Vaší znalosti kombinatoriky a jejích aplikací.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Český jazyk a literatura Komiksy hravé i dravé, historické i současné
IKAP II Kdy: 1.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 13:00 hod
Lektor Jiří Walker Procházka
Určeno Vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Jiří Walker Procházka píše knihy již přes 35 let. Se spisovatelkou Klárou Smolíkovou se podílí na tvorbě detektivek pro dospělé i pro děti. Čtyřhodinový workshop nabízí vhled do světa komiksů, během kterého se seznámíte s historií komiksu od starověku až do současnosti. Osvojíte si pravidla komiksu, které využijete při práci s pracovními listy, bublinami, citoslovci a komiksovými stripy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Krizové situace výuky
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 3.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor PhDr. Jan Svoboda
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Díky semináři porozumíte pojmu "krizová situace" v celém jeho rozsahu. Osvojíte si techniky pro vedení třídního kolektivu, který díky získaným technikám dokážete usměrnit a korigovat. Po absolvování semináře dokážete předcházet krizovým situacím a případně vyvstalé situace zvládnete bez větších obtíží efektivně řešit.
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Průřezová témata Lapbook aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva
Kdy: 7.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; učitelé ZUŠ a SUŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva. Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. 1. Seznámení s technikou práce 2. Seznámení s výtvarnými technikami 3. Příprava a plánování vlastní knihy 4. Diskuze nad možnostmi techniky
Možnost hradit ze šablon:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,-,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Cílem vzdělávacího programu je:- naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatování faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků.- naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli.- inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta).- technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět.Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).Lze hradit v rámci šablon OSR - vhodné vyučovací metody, metodická připravenost

 Matematika a její aplikace Základy matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 8.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj matematické gramotnosti.
Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Pedagogika, psychologie, soft skills Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
Kdy: 12.10.2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist