1. stupeň ZŠ Metodický průvodce 1. třídou
Kdy: 21.6.2021 - 22.6.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas 13:30 – 16:30 I 9:00 – 12:00
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno pedagogickým pracovníků ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Během semináe si účastníci projdou časově, tematicky a především metodicky každý měsíc první třídy od září do června. Zaměří se na český jazyk a předvedou si různé způsoby výuky. Vyzkouší si, jak pracovat s novými učebními materiály. Získají náměty do výuky včetně praktických ukázek hodnocení čtení a psaní. 
Rozsah 8 hodin
Cena 1200,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastníci se seznámí:
 • s novými učebnicemi a pomůckami nakladatelství Hanami
 • s časově-tematickým plánem výuky čtení a psaní v 1. třídě
Prohloubí si znalosti o:
 • metodách výuky čtení a psaní
 • možných způsobech a postupech v 1. třídě
 • způsobech hodnocení žákovských výkonů
 • prakticky si vyzkouší "učit" z nových učebnic, pracovat s cíli a zdokonalí se v dovednostech hodnocení výkonů žáků. 
 • Získají zásobník vyzkoušených aktivit do 1. třídy.

 Další Webinář: Kreativní techniky ve výuce
IKAP II Kdy: 21.6.2021    |    Kde: On-line

Čas 13:00 – 19:00
Lektor Ing. Zdenka Tomaidesová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Další
Obsah

 

1)  Kreativita v učení – typy posluchačů (vizuální, auditivní a kinestetický) aneb jak zaujmout různé typy posluchačů, studentů

 • Kde a kdy máme nejvíce nápadů – kreativita ve školní praxi
 • Kreativní komunikace v týmu (jak zábavně rekapitulovat učivo, získávat zpětnou vazbu, co nového jsem se naučil nebo strukturovat výuku)

 

2) Hravé pomůcky (papír, pastelky, lepící papírky a jejich kombinace s vizuálními poznámkami)

 • kreativní schéma pro výuku
 • rozbor jednotlivých vzorů a jak je využít pro jednotlivé aktivity

 

3) Myšlenkové mapy/mind maps/vision board a sketchnoting

 • styly – kreslená, kresba a koláž
 • jak je kombinovat se sketchnotingem


4) Bariéry tvořivosti – předsudky (vnitřní a vnější)

5) Metafory a jak je využít při učení  - vizuální vzory schémat pro výuku a diskuse o jejich používání

6) Jak tvořit originální prezentace?

7) Brainstorming a mindstorming – hledání řešení sepisováním myšlenek (praktické cvičení) pomocí kreativních pomůcek (kreslení, koláž, psaní)

8) Vizuální myšlení – pomocník ve výuce (pojmy: doodle – bezmyšlenkovité čmárání aneb jak kreslit jednoduché obrázky, scribble - čmárání aneb klikyháky a využití ve školní praxi a vybraných předmětech) 

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorce:
 • autor webu www.edux.cz
 • trenér, kouč NLP a sketchnoter 

 1. stupeň ZŠ Základy matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Kdy: 28.6.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Choustník

Čas 8:00 - 15:00
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno sborovna ZŠ Choustník
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj matematické gramotnosti.
Rozsah 8 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Další BOZP - o elektrotechnické způsobilosti (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.)
Kdy: 29.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 12:30 hod
Lektor Zdeněk Pikhart
Určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
Kategorie Další
Obsah Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice a některé související předpisy. Požadované znalosti dle vyhlášky obsažené v právních předpisech a v řadě technických norem.
Rozsah 2 hodiny
Cena 450+ DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Člověk a zdraví Začlenění jógy a jógových prvků do výuky na základních školách
IKAP II Kdy: 2.7.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 12:30
Lektor Mgr. Silvie Hájková
Určeno Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah
Seminář seznámí účastníky s historií jógy a nastíní základní informace o józe jako jsou: účinky jógového cvičení, význam cvičení jógových prvků a zásady uplatňované při cvičení. Po absolvování semináře pochopíte základní zákonitosti cvičení jógové hodiny s dětmi a dokážete sami sestavit jógovou sestavu pro děti.
Podložky a cvičební pomůcky jsou součástí semináře.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.Pro prezenční účast je nutné splnit jednu z následujících podmínek:a) absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dnyb) absolvování POC test (= antigenní)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinamic) laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, po uplynutí doby izolace a zároveň neuplynulovíce jak 180 dní d) očkování proti onemocnění COVID-19:i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávkaii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

 Cizí jazyky Letní jazykový kurz angličtiny
IKAP II Kdy: 7.7.2021 - 8.7.2021    |    Kde: Tábor

Čas od 9:00 hod
Lektor Nikol Nováčková
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Letní konverzační kurz angličtiny zaměřený na rozšíření jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Dvoudenní setkání je určeno výhradně pro učitele, kteří učí jiné předměty než anglický jazyk a současně mají zájem o upevnění a rozšíření svých jazykových znalostí. Vstupní jazyková úroveň je min. A2.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.Pro prezenční účast je nutné splnit jednu z následujících podmínek:a) absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dnyb) absolvování POC test (= antigenní)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinamic) laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, po uplynutí doby izolace a zároveň neuplynulovíce jak 180 dní d) očkování proti onemocnění COVID-19:i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávkaii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

 Cizí jazyky Letní jazykový kurz němčiny
IKAP II Kdy: 13.7.2021 - 14.7.2021 ZRUŠENO    |    Kde: Tábor

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Dominika Mrázová
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Letní konverzační kurz němčiny zaměřený na rozšíření jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Dvoudenní setkání je určeno výhradně pro učitele, kteří učí jiné předměty než německý jazyk a současně mají zájem o upevnění a rozšíření svých jazykových znalostí. Vstupní jazyková úroveň je min. A2.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.Pro prezenční účast je nutné splnit jednu z následujících podmínek:a) absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dnyb) absolvování POC test (= antigenní)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinamic) laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, po uplynutí doby izolace a zároveň neuplynulovíce jak 180 dní d) očkování proti onemocnění COVID-19:i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávkaii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pg. + pg. volného času + (vychovatel)
Kdy: 11.9.2021 - 27.8.2022    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

Průběh studia:

 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
Rozsah 120 hodin
Cena 10500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Vedení škol Strategické plánování - dovednost, která podpoří rozvoj školy
IKAP II Kdy: 22.9.2021 - 23.9.2021    |    Kde: Tábor (místo a hotel bude upřesněn)

Čas prezence v 9 h., ukončení 2. den v 15 hod.
Lektor Mgr. František Eliáš
Určeno Ředitelé, zástupci a další členové vedení základních a středních škol JK
Kategorie Vedení škol
Obsah

Účastníci se naučí základy strategického plánování, které budou moci v budoucnu samostatně využívat ve škole.

Zpracujete si strategický plán rozvoje školy v souladu s kvalitní školou v ČŠI (část 1 Koncepce a rámec školy), který obsahuje

 • analýzu podmínek školy včetně SWOT analýzy
 • návrh mise a vize školy
 • formulaci strategických cílů rozvoje školy
 • návrh postupných kroků ke splnění jednotlivých cílů
 • návrh postupu evaluace naplnění stanoveného cíle
Pracovat budete aktivními metodami – skupinová práce, vzájemné sdílení, … Na prezenčních setkáních si vyzkoušíte způsoby tvorby jednotlivých částí a získáte i částečné výstupy pro svoji školu. Naplánujete postup další práce ve škole a zapojení dalších zaměstnanců. Proto je velkou výhodou účast ředitele a zástupce.
Rozsah 40  hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Cyklus je tvořen 3 setkáními - 2 x 2 denní, 1 x jednodenní. Ubytování a stravování je plně hrazeno z projektu. První setkání je na konci školního roku, abyste měli možnost v přípravném týdnu využít dovedností při plánování nového školního roku. Následující setkání proběhnou v říjnu a listopadu. Jedinečnou příležitostí pro vás je možnost využít podpory dalších konzultací, případně přímé podpory konzultanta při práci ve škole například s pedagogickým sborem. 

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 8.10.2021 - 11.6.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8:30 - 15:00
Lektor Mgr. Radka Brabcová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., PhDr. František Rozum
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 80 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pg. + pg. volného času + (vychovatel)
Kdy: 9.10.2021 - 3.9.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

Průběh studia:

 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
Rozsah 120 hodin
Cena 10500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 9.10.2021 - 11.6.2022    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15:30
Lektor Mgr. Radka Brabcová, Mgr. et Mgr. Nikola Brandová, Mgr. Jaromíra Brichtová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., Mgr. Lucie Hronová, Mgr. Veronika Míková, Mgr. Milena Peroutková Štencová, Mgr. Eliška Rejlková, PhDr. František Rozum, Mgr. Andrea Sudová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 80 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
Kdy: 12.10.2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Identifikace, podpora a rozvoj nadání na školách
IKAP II Kdy: 20.10.2021    |    Kde: České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Miloslav Hubatka
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Pokud školy mají skutečně naplňovat své náročné poslání, nesmí chybět ani tento aspekt : Identifikace a podpora nadání a talentu jejich žáků – a to bez ohledu na výši jejich nadání. Jinými slovy – podpora a rozvoj všech žáků nejen s vysokým nadáním, ale i žáků bystrých nebo šikovných a v neposlední řadě i žáků s dvojí výjimečností, nebo užším zaměřením.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • Rozdíly, výhody a nevýhody mezi inkluzivním a výběrovým modelem podpory na školách
 • Systémová podpora v běžné škole/ třídě – vnitřní a systémová diferenciace
 • Legislativní, organizační možnosti podpory nadaných včetně výhod i možných rizik – kazuistiky
 • Problematika nadaných a podporujícího klimatu ve třídě nebo kolektivu
 • Nadaní a osobnostní rozvoj – optimální morálně–volní a charakterové vlastnosti pro další rozvoj a úspěšnost
 • Talenty a silné stránky jednotlivce
 • EQ a rozvoj nadaných žáků …

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist