Všechny akce

 Průřezová témata Třídnické hodiny - prostor pro práci s třídním klimatem
IKAP II Kdy: 31.3.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 12:00 - 15.00
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah Účastník vzdělávací aktivity: • zhodnotí klima školní třídy • pojmenuje dílčí kroky přípravy třídnické hodiny • analyzuje ukázku jedné lekce třídnické hodiny • navrhne strukturu a obsah vlastní třídnické hodiny zaměřené na konkrétní potřeby třídy
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Průřezová témata Literární texty v mezipředmětových vztazích
IKAP II Kdy: 26.4.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Jiří Novotný
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Průřezová témata
Obsah Stále se ptát a poznatky vstřebat a vstřebané předat: to jsou tři okamžiky, v nichž učitel předčí své žáky. Mezipředmětové vztahy jsou zřejmé takřka mezi všemi vyučovacími předměty a je žádoucí těmto vazbám porozumět a využít je ve vzdělávání žáků. Cílem semináře je ukázat mezipředmětový potenciál literárního textu a jeho využití např. v matematice, fyzice, zeměpisu, přírodopisu, dějepisu,...
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen výhradně pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen (včetně celodenního občerstvení) z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Průřezová témata S pohádkou to dokážu…
Kdy: 13.5.2022    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah V semináři se učitelé a ostatních pedagogičtí pracovníci seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. 
Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.
Rozsah 8 hodin
Cena 1300,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist