Všechny akce

 Matematika a její aplikace Párové a kooperativní učení v matematice
Kdy: 29.8.2024 - 29.7.2024    |    Kde: Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Sborovna ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Na semináři se účastník dozví: Jak rozdělit žáky do skupin a jaké role ve skupině lze přidělovat. Hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů. Jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Účastník si odnese zásobník forem výuky, ze kterého bude moci dlouhodobě čerpat.
Rozsah 8 hodin
Cena 1050,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Matematika a její aplikace Metodické setkání: Efektivní strategie výuky matematiky
IDZ Kdy: 30.9.2024 - 7.10.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., PhDr. Sylva Peclinovská, Ph.D.
Určeno učitelé 1. st. ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Dvoudenní metodické setkání na téma rozvíjení matematické gramotnosti bude probíhat ve dvou dnech: 30. 9. a 7. 10. 24
1. den účastníci zjistí, jaké zvolit postupy, aby u žáků vybudovali hlubší porozumění číslům a předešli tak vzniku pouze formálních poznatků. Porozumění číslům by se následně mělo promítnout také do práce se slovními úlohami.
2. den účastníci získají informace o způsobu budování představ o geometrických tvarech 2D i 3D geometrie. 
Účastníci se budou zabývat např. těmito tématy:
  • pohyb po číselné ose
  • orientace ve stovkové tabulce jako struktuře čísel
  • práce s tangramy
  • práce s geodeskou
  • komunikační hry (Stavitel, ANO-NE)
  • konstrukce základních geometrických 2D útvarů v různých prostředí i různými nástroji
Pro získání osvědčení je nezbytné se zúčastnit setkání v obou uvedených dnech.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.
Přihlášením účastník potvrzuje, že se nezúčastnil identické aktivity v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (např. "šablon", projektů MAP apod.).
Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.

IDZ

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2024 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist