Všechny akce

 Pedagogika, psychologie, soft skills Kurz: Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence
Kdy: 9.3.2022 - 11.5.2022    |    Kde: České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr., Bc. Marie Kubešová
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
Absolvent:
 • Porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. 
 • Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu. 
 • Získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. 
 • Získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku. 
 • Získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
Kritéria výběru účastníků: 
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. 
Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti. 
Plánované termíny:

 • 9. března (zahájení)
 • 23. březen (teorie)
 • 30. březen (teorie)
 • 6. dubna (praxe)
 • 27. duben (teorie)
 • 3. května (praxe)
 • 11. května  (závěr) 

Rozsah 60 hodin
Cena 7800,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Webinář: Nad otázkami asistentů pedagoga aneb Setkání s odborníky
IKAP II Kdy: 9.3.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: on-line

Čas 17:30 - 19:00
Lektor Mgr. Tereza Elian, Mgr. Radka Brabcová, Mgr. Veronika Míková
Určeno profesní skupina asistentů pedagoga v rámci kolegiální podpory
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Využijte příležitost pokládat nejrůznější otázky odbornicím, jejichž hlavním působištěm je pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum. Zajímá vás, jak dlouhé je vyšetření a čím při něm klient prochází? Co rozhoduje o tom, zda mu bude přidělen asistent? Jaký je správný poměr mezi přímou a nepřímou činností u asistentské profese? Chcete tipy na funkční didaktické pomůcky pro určité znevýhodnění? Pokládejte své otázky prostřednictvím tohoto dotazníku (https://forms.gle/hzKdskm7cY7gFUYa7) a následně se připojte k on-line setkání. 
Těšíme se na společné hledání odpovědí...
Rozsah 2 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na webinář bude zaslán všem přihlášeným účastníkům nejpozději v den konání aktivity spolu s instrukcemi. Proběhne na platformě Google-meets

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist