Všechny akce

 Inkluze Jak ve škole nastavit podporu nadání
Kdy: 8.12.2022    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 436

Čas od 15:00
Lektor RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Určeno pedagogové, vedení škol
Kategorie Inkluze
Obsah Seminář informuje o koncepci nadání v NPI ČR, o práci krajských koordinátorů podpory nadání, jejich činnosti směrem k individualizované podpoře škol a k propojování aktérů v jednotlivých krajích a přenášení informací a zkušeností na celostátní úroveň. RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. pracuje jako garantka podpory nadání NPI ČR a zároveň je krajskou koordinátorkou podpory nadání NPI ČR v Plzeňském kraji.
Má zkušenosti z projektů pro nadané žáky a z projektů zaměřených na badatelskou a terénní výuku v přírodovědném vzdělávání.
Účastník semináře se:
-seznámí se znaky osobnosti nadaného žáka
-získá přehled o koncepci podpory nadání ve škole
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje.

 Inkluze Nadané dítě ve školním prostředí a možnosti jeho identifikace
Kdy: 13.12.2022    |    Kde: Hotel Biograf, Gregorova 124, Písek

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Monika Stehlíková, MBA
Určeno pedagogové, ředitelé škol, veřejnost
Kategorie Inkluze
Obsah Program semináře se zaměřuje na nadané žáky ve školním prostředí a na proces jejich identifikace. Účastníci akce se seznámí s možnostmi poskytování adekvátní podpory těmto žákům, jejich potřebami, možnostmi a vhodnými metodami práce s nimi. Společně budou hledat i řešení příkladů z vlastní praxe. Mgr. Monika Stehlíková, MBA se ve své praxi specializuje na nadané děti a dospělé. Jde jí mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Propaguje a lektoruje metody mindfulness. Je autorkou publikací: Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu a Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Občerstvení včetně nápojů zajištěno. Nepedagogický pracovník uvede v přihlášce u názvu školy nulu.

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č.9
IKAP II Kdy: 20.1.2023 - 21.1.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ Chýnov

Čas 9.00 - 16:00
Lektor Mgr. Markéta Bajerová, Mgr. Lucie Hermánková
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: pá 20.1. - so 21.1.202š České Budějovice, Šindlovská krčmaModul B: pá 17.2. - so 18.2.2022 - ZŠ Chýnov, Gabrielovo náměstí 16Modul C: pá 17.3. - so 18.3.2022 - ZŠ Chýnov, Gabrielovo náměstí 16

 Inkluze Šikana ve školním prostředí a její řešení
Školení na klíč pro sborovnu IKAP II Kdy: 22.2.2023    |    Kde: Základní škola Slavonice

Čas 13:45 - 16:45
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany ve třídách, nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě – metody, které může využít sám pedagog na zmapování vztahů ve třídě, nácvik praktických hravých technik na zvládání šikanujícího chování a psychosociální hry.Tento seminář je zcela praktický, minimalizuje se metoda přednášky, účastníci si musí především vyzkoušet techniky, které by měli umět použít v rámci uvedeného Vrstevnického programu- Základní způsoby zjišťování vztahů ve třídě - rozdíl standardní a nestandardní sociometrické techniky, základní pravidla sociometrie – 30 minut- Nestandardní sociometrické techniky: Dotazník Naše třída, Sociální klima třídy, Lodičky, Strom postaviček, Sluníčko, Pyramidy sympatií a moci – 70 minut- Vrstevnický program jako možnost řešení raných stádií šikany ve třídě, pravidla vrstevnického programu – 30 minut- 1. blok Vrstevnického programu – sociometrie, hry Místa si vymění, Vedle mě se posadí, praktická ukázka her – 30 minut- 2. blok Vrstevnického programu – vyhlašování výsledků, anonymní sdělování přes ruku, hra Cizinec, praktická ukázka – 40 minut- 3. blok Vrstevnického programu – práce s „rituálním“ předmětem, hry Co máme společného, Sousoší, praktické ukázky – 50 minut- 4. blok - práce s „rituálním“ předmětem, hry Molekuly, Postavičky, praktická ukázka – 50 minut- 5. blok - práce s „rituálním“ předmětem, otevřené sdělování přes ruku, kresba společného znaku, způsoby ukončení Vrstevnického programu – praktické ukázky – 60 minut
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Inkluze Šikana ve školním prostředí a její řešení
IKAP II Kdy: 13.3.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ a MŠ Ševětín

Čas 13:45 - 16:45
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany ve třídách, nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě – metody, které může využít sám pedagog na zmapování vztahů ve třídě, nácvik praktických hravých technik na zvládání šikanujícího chování a psychosociální hry.Tento seminář je zcela praktický, minimalizuje se metoda přednášky, účastníci si musí především vyzkoušet techniky, které by měli umět použít v rámci uvedeného Vrstevnického programu- Základní způsoby zjišťování vztahů ve třídě - rozdíl standardní a nestandardní sociometrické techniky, základní pravidla sociometrie – 30 minut- Nestandardní sociometrické techniky: Dotazník Naše třída, Sociální klima třídy, Lodičky, Strom postaviček, Sluníčko, Pyramidy sympatií a moci – 70 minut- Vrstevnický program jako možnost řešení raných stádií šikany ve třídě, pravidla vrstevnického programu – 30 minut- 1. blok Vrstevnického programu – sociometrie, hry Místa si vymění, Vedle mě se posadí, praktická ukázka her – 30 minut- 2. blok Vrstevnického programu – vyhlašování výsledků, anonymní sdělování přes ruku, hra Cizinec, praktická ukázka – 40 minut- 3. blok Vrstevnického programu – práce s „rituálním“ předmětem, hry Co máme společného, Sousoší, praktické ukázky – 50 minut- 4. blok - práce s „rituálním“ předmětem, hry Molekuly, Postavičky, praktická ukázka – 50 minut- 5. blok - práce s „rituálním“ předmětem, otevřené sdělování přes ruku, kresba společného znaku, způsoby ukončení Vrstevnického programu – praktické ukázky – 60 minut
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist