Všechny akce

 Inkluze Příběh jako cesta prevence rizikového chování ve škole
IKAP II Kdy: 17.2.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 12:00 - 15.00
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ, metodici prevence, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Kategorie Inkluze
Obsah Účastník semináře: • zhodnotí klima školní třídy • pojmenuje dílčí kroky využití příběhu v prevenci rizikového chování • analyzuje ukázku jedné lekce využívající práci s příběhem v prevenci rizikového chování • navrhne vlastní lekci zaměřenou na vybrané rizikové chování • navrhne propojení a přesah vlastní lekce do dalších předmětů
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace 13884/2021-5-632
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č. 1
IKAP II Kdy: 3.3.2022 - 9.9.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489

Čas 9.00 - 16:00
Lektor Ing. Petr Šmíd, DiS., Mgr. Renata Vordová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin = 4 x jednodenní, 1 x dvoudenní) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: čt 3.3. - pá 4.3.2022 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 Modul B: pá 13.5. - so 14.5.2022 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9.května 489 Modul C: čt 8.9. - pá 9.9.2022 - Planá nad Lužnicí, Hotel Lužnice

 Inkluze Rozvoj tvořivosti a logiky nadaných dětí
IKAP II Kdy: 16.3.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Alena Vávrová
Určeno učitelé ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje
Kategorie Inkluze
Obsah Seminář nastíní principy práce s nadanými dětmi, je zaměřen na praktické ukázky úloh. Budeme si hrát, luštit, řešit, hloubat nad logickými úlohami, lámat si hlavy. Podíváme se na šifry použitelné ve výuce a samozřejmě dojde i na Abaku. Mgr. Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na ZŠ Karla Čapka v Praze. Zapojuje do výuky herní prvky, doprovází žáky na turnaje a soutěže. Je autorkou metodiky ke hře Abaku a vychovala již pět mistrů ČR v této hře. Lektoruje programy NPI zaměřené na práci s nadáním.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje. Občerstvení je účastníkům plně hrazeno z projektu Implementace Krajského akčního plánu II.

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č.5
IKAP II Kdy: 22.3.2022 - 24.4.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ a MŠ Frymburk

Čas 9.00 - 16:00
Lektor PhDr. David Čáp, Ph.D., Mgr. Pavel Dosoudil
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: út 22.3 - st.23.3. ZŠ a MŠ FrymburkModu B: st 27.4 - čt 28.4 ZŠ a MŠ FrymburkModul C: po 6.6 - út 7.6.2022 - České Budějovice, Šindlovská krčma

 Inkluze Nadané dítě ve školním prostředí a možnosti jeho identifikace
Kdy: 25.4.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas
Lektor Mgr. Monika Stehlíková, MBA
Určeno všichni zájemci o toto téma z Jihočeského kraje
Kategorie Inkluze
Obsah Program semináře se zaměřuje na nadané žáky ve školním prostředí a na proces jejich identifikace. Účastníci akce se seznámí s možnostmi poskytování adekvátní podpory těmto žákům, jejich potřebami, možnostmi a vhodnými metodami práce s nimi. Společně budou hledat i řešení příkladů z vlastní praxe. Mgr. Monika Stehlíková, MBA se ve své praxi specializuje na nadané děti a dospělé. Jde ji mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Propaguje a lektoruje metody mindfulness. Je autorkou publikací: Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu a Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky

 Inkluze Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Kdy: 22.6.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při předcházení vzniku a řešení agrese dětí a mládeže ve třídě.Účastník získá informace o:• základních pojmech v oblasti agrese a agresivity• variantách agresivního chování u dětí a mládeže• příčinách agresivního chování u dětí a mládeže• spouštěčích agresivního chování• možnostech adekvátního řešeníÚčastník rozvine:• dovednosti rozlišovat druhy agresí• žádoucí reakce v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte či mladistvéhoRozdělení základních pojmů agresivita x agrese – 20 minutPříčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení) – 60 minutAgrese jako projev agresivity v chování dítěte – 10 minutSměry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti 30 minutAutoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese, impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí, možnosti řešení v rámci školního prostředí – 50 minutZákladní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení – 40 minutMoyerova klasifikace agresí: predátorská agrese – její projevy u dětí a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním – 50 minutAgrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, jedince se zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně - jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince – 60 minutDráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí – přetěžování dítěte, kladení nereálných nároků na dítě ze strany rodičů, vliv na chování dítěte – 20 minutMožnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy – základní formy regulace chování, pravidla při používání metody odměn a trestů, pozitivní motivace jako možnost korekce agresivního chování – 20 minut
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace 32617/2020-3-872
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist