Všechny akce

 Kvalifikační studia LOGOPEDICKÝ ASISTENT: Primární logopedická prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 11.5.2024 - 29.6.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: České Budějovice, učebna ZVaS, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Šípová, Mgr. Brabcová
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
 
PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Kurz je rozdělen do pěti osmihodinových bloků.

 • sobota 11. 5. 2024
 • pátek 17. 5. 2024
 • sobota 1. 6. 2024
 • pátek 14. 6. 2024
 • sobota 29. 6. 2024
PEDAGOGICKÁ PRAXE
Pedagogickou praxi konají účastníci na svém současném působišti. Po každém setkání získají podněty a úkoly, které plní ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi a při následných setkání vše reflektují.
***
ZPŮSOB UKONČENÍ KURZU
Posluchači na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude prezentována v rámci závěrečného pohovoru.
***
STUDIJNÍ MATERIÁL
V ceně kurzu je zahrnut studijní materiál - skripta, která jsou zpracována přímo pro potřeby posluchačů tohoto kurzu. Jde tak o ojedinělý materiál.
Rozsah 60 hodin
Cena 6500,- Kč
Akreditace MŠMT již akreditace neuděluje
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Kurz naplňuje Standard MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.Tento kurz lze hradit ze šablon!

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2024 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist