2017 pololetiMilí kolegyně a kolegové – pedagogové,

nastává období bilancování úspěchů, pokroků, ale i chyb a obtíží. Žákům se promítne do známek na pololetním vysvědčení. Ať už si domů odnesou „samé“, nebo byli méně úspěšní, měli by být natolik pozitivně motivováni, aby tyto výsledky přijali oni i jejich rodiče jako doklad o větší či menší úspěšnosti, snaze, vytrvalosti, zodpovědnosti, pečlivosti za určité období i jako impuls k odstraňování chyb a nedostatků.

Vy, kteří stojíte na opačné straně učitelského stolku, máte za sebou nejen pět náročných měsíců, ale i zodpovědné, ne příliš oblíbené období hodnocení výkonů svých žáků a účinnosti a úspěšnosti vlastní pedagogické práce. Už nyní ale určitě promýšlíte, co musíte v tom příštím pololetí udělat jinak, lépe, nově, efektivněji, …

Takže úspěšný závěr pololetí a ať se Vám i v tom dalším Vaše práce daří!

A ZVaS tady opět bude pro Vás, Vaše názory, požadavky a přání.