Cizí jazyky Zásobník aktivit s využitím digitálních technologií v hodinách AJ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 5.3.2024 ZRUŠENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Lukáš Heřman
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah
Přijďte se inspirovat, ať už hledáte navigaci pro konkrétní využití moderních technologií ve výuce, nebo si pouze chcete rozšířit své digitální obzory. Součástí setkání budou ukázky začlenění digitálních nástrojů jako virtuální tabule, třídní organizér, interaktivní prezentace, chatovací rozhraní, nástroje pro tvorbu a sdílení záznamů, zpětnovazební aplikace.
Účastník akce získá náměty na aplikace k tvorbě skládaček i materiálů s využitím umělé inteligence. 
Praktické ukázky probíhají na příkladech z výuky AJ na ZŠ.
Rozsah 8 hodin
Cena 1780,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Předškolní vzdělávání Učíme se v pohybu! (Jak se učit atraktivní formou)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 6.3.2024    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Doláková Sylvie
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. - 3. třídy ZŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Kurz je zaměřen na pohybové a hudebně-taneční aktivity dětí z mateřských škol a prvního stupně ZŠ s cílem podporovat jejich celkový tělesný a motorický rozvoj. Ukážeme si, jak můžeme děti zapojit do různorodých pohybových her, písniček s pohybem, rytmických her, hudebně-tanečních her, prstohrátek a prstové gymnastiky.
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Kurz klade důraz na význam pohybu jako klíčového faktoru pro rozvoj motoriky a tělesného vnímání. Soulad pohybu s hudbou bude zdůrazněn prostřednictvím pohybových a hudebních aktivit, které podporují koordinaci a rytmus.

Ukážeme si, jak seznamovat děti s pravidly a principy fair-play, čímž se rozvíjí jejich sociální dovednosti a schopnost vytvářet pozitivní a respektující prostředí.

Kurz je koncipován jako kombinace vzdělávání a zábavy, aby ukázal možnosti podněcování radosti z pohybu a tělesné aktivity a jeho vlivu na soustředěnou práci.

Zvláštní pozornost bude věnována prstové gymnastice, která vede k vědomému ovládání svalů ruky, a tím přispívá k celkovému rozvoji jemné motoriky a koordinace.

Prstová gymnastika, integrovaná do našeho kurzu, poskytuje dětem nejen zábavný a tělesně aktivní zážitek, ale také podporuje rozvoj precizních pohybů, což má pozitivní vliv na psaní, kreslení a další dovednosti vyžadující jemnou motoriku.

 Umění a kultura Náměty do výuky výtvarné výchovy
IDZ Kdy: 18.3.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Alžběta Horynová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah

Co všechno může zahrnovat výuka výtvarné výchovy na základní škole? K čemu je potřebná dětem, které nebaví? Jak se změnil její význam v kontaktu s virtuální realitou? Tvořivost potřebujeme nejen při výtvarném tvoření a překonání krize výtvarného projevu, ale může pomoci i při zvládání jiných krizí. 

Účastníci semináře si vyzkouší výtvarné hry a aktivity, které rozvíjí:

 • výtvarné dispozice,
 • tvořivost,
 • schopnost spolupráce,
 • divergentní myšlení,
 • komunikační dovednosti,
 • vizuální gramotnost.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.
IDZ

 1. stupeň ZŠ Jak efektivněji učit češtinu ve 2. a 3. třídě
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19.3.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno pedagogickým pracovníkům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Účastníci: 
 • porozumí vzdělávacím cílům ČJ dle RVP pro 1. období, tj. 1.-3 ročník; 
 • získají přehled, které cíle zařadit ve 2. ročníku, které ve 3. ročníku, které učivo spolu souvisí a jak, na co si dát pozor, jak vytvořit pevné základy pro další komunikačně-slohový, mluvnický, pravopisný i literární výcvik;
 • prohloubí svoje znalosti metodických postupů pro efektivní výuku češtiny s využitím problémového vyučování, tematicky integrované výuky, činnostního učení a metod kritického myšlení;
 • zhlédnou některé metody vhodné pro efektivní výuku češtiny a ukázky žákovských prací.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 1. stupeň ZŠ Metodický průvodce první třídou
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 20.3.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno pedagogickým pracovníkům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Účastníci se seznámí: 
 • s novými učebnicemi a pomůckami nakladatelství Hanami 
 • s časově-tematickým plánem výuky čtení a psaní v 1. třídě 
Prohloubí si znalosti o: 
 • metodách výuky čtení a psaní
 • možných způsobech a postupech v 1. třídě
 • způsobech hodnocení žákovských výkonů 
 • prakticky si vyzkouší "učit" z nových učebnic
 • pracovat s cíli a zdokonalí se v dovednostech hodnocení výkonů žáků.
Účastníci získají zásobník vyzkoušených aktivit do 1. třídy.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Český jazyk a literatura Jak vést děti ke kritickému myšlení
IDZ Kdy: 26.3.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Monika Landkammerová
Určeno učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Seminář je vhodný pro učitele českého jazyka 2. stupně, kteří by do svých hodin rádi začlenili prvky kritického myšlení. Cílem semináře je poskytnout účastníkům několik konkrétních nástrojů, které mohou ihned zařadit do své výuky tak, aby mohli efektivně rozvíjet kritické myšlení svých žáků.
Účastníci:
 • prožijí lekce podle třífázového modelu E-U-R,
 • seznámí se s principy a metodami kritického myšlení,
 • zjistí, jak plánovat vlastní hodiny v souladu se strategiemi KM.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.
IDZ

 Digitální gramotnost Komplexní úvod do umělé inteligence pro učitele 1. stupně ZŠ
eTOM Kdy: 26.3.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Ing. Radovan Lupták
Určeno Pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ
Kategorie Digitální gramotnost
Obsah Seminář se zaměřuje na využití umělé inteligence v pedagogice. Pedagogové se seznámí s různými aplikacemi AI, které mohou efektivně sloužit jako pomocníci ve výuce.
Obsah semináře 
1. část
 • AI v kontextu našeho světa
 • úvod do umělé inteligence, historie, teorie 
2. část
 • AI jako praktický pomocník pedagoga
 • velké jazykové modely ChatGPT, Bard a Bing jako efektivní pomocníci (scénáře využití, inspirace)
 • práce s ChatGPT, praktické zkoušení promptů GPTs a Custom Instructions
 • generování obrázků - práce s Bing a Dall-E
 • další AI nástroje pro pedagogickou praxi 
3. část
 • jak přinést AI do školních lavic
 • systematické zavedení AI a změna přístupu k hodnocení žáka
 • generativní AI a právní aspekty jejího využívání
 • tipy na aktivity do výuky - praktická práce s konkrétními aplikacemi
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Lukáš Malecha   |   malecha@zvas.cz   |      |   +420608652718
Poznámky Na seminář si prosím vezměte vlastní počítač. Před konáním semináře proveďte registraci do ChatGPT 3.5 (neplacená verze) a zaregistrujte se k soukromému Microsoft účtu pro použití Microsoft Bing (tvorba obrázků).Seminář probíhá v rámci projektu eTOM (Education for Tomorrow AT-CZ  - ATCZ00001).

 Pedagogika, psychologie, soft skills Manipulace v osobním životě a v práci pedagoga
IDZ Kdy: 3.4.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor PhDr. Miroslav Pospíšil
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Hlavním cílem setkání je seznámit účastníky s podstatou manipulací a naučit se, jak se jim bránit. 
Účastníci se seznámí s technikami jak čelit výčitkám, citovému vydírání, urážkám a ironiím. Seznámí se s metodami, jak lépe komunikovat s manipulujícími rodiči a jak sjednocovat představy rodičů a pedagogů ve vzdělávání. 
Obsahem setkání bude např:
 • ukončení neplodné komunikace,
 • reakce na manipulace,
 • jak na citové vydírání.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.
IDZ

 Průřezová témata Současná literatura pro děti a jak s ní pracovat ve škole
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 9.4.2024    |    Kde: Městská knihovna Tábor

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Nina Rutová
Určeno učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Průřezová témata
Obsah V semináři si ukážeme, jak lze děti získat pro četbu a jak u nich rozvíjet čtenářskou gramotnost a kritické myšlení. Sami na sobě si vyzkoušíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma a jak zaujmout čtenáře i nečtenáře novými tituly. Vše, co vyzkoušíme lze rovnou použít s dětmi ve škole. 
 Co účastníky semináře čeká? 
• Čtenářské dílny s výběrem současných beletristických i naučných titulů pro děti.
• Metody kritického myšlení při čtení vybraných úryvků.
• Prezentace ověřených metodik pro společné čtení celé knihy.
Seminář není určen výhradně vyučujícím českého jazyka. Jak pracovat s naučnými knihami ve výuce se dozvědí také učitelé přírodopisu, dějepisu a také zeměpisu.
Rozsah 8 hodin
Cena 1850,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Místo konání:Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775místnost Klubovka

 Digitální gramotnost Komplexní úvod do umělé inteligence pro učitele
eTOM Kdy: 16.4.2024    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Ing. Radovan Lupták
Určeno Pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ a SŠ
Kategorie Digitální gramotnost
Obsah Seminář se zaměřuje na využití umělé inteligence v pedagogice. Pedagogové se seznámí s různými aplikacemi AI, které mohou efektivně sloužit jako pomocníci ve výuce.
Obsah semináře 
1. část
 • AI v kontextu našeho světa
 • úvod do umělé inteligence, historie, teorie 
2. část
 • AI jako praktický pomocník pedagoga
 • velké jazykové modely ChatGPT, Bard a Bing jako efektivní pomocníci (scénáře využití, inspirace)
 • práce s ChatGPT, praktické zkoušení promptů GPTs a Custom Instructions
 • generování obrázků - práce s Bing a Dall-E
 • další AI nástroje pro pedagogickou praxi 
3. část
 • jak přinést AI do školních lavic
 • systematické zavedení AI a změna přístupu k hodnocení žáka
 • generativní AI a právní aspekty jejího využívání
 • tipy na aktivity do výuky - praktická práce s konkrétními aplikacemi
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Lukáš Malecha   |   malecha@zvas.cz   |      |   +420608652718
Poznámky Na seminář si prosím vezměte vlastní počítač. Před konáním semináře proveďte registraci do ChatGPT 3.5 (neplacená verze) a zaregistrujte se k soukromému Microsoft účtu pro použití Microsoft Bing (tvorba obrázků).Seminář probíhá v rámci projektu eTOM (Education for Tomorrow AT-CZ  - ATCZ00001).

 Pedagogika, psychologie, soft skills Wellbeing - osobní pohoda dětí i dospělých
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 17.4.2024    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor PhDr. Miroslav Pospíšil
Určeno Pedagogickým pracovníkům
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Na semináře se účastník seznámí s: - definicí životní spokojenosti - oblasti spokojenosti - opak spokojenosti - proč některé děti nebudou chtít žít plnohodnotný život - definice wellbeingu MŠMT 2030+ - co je pro spokojenost ještě důležité - z pohledu psychologa - spokojenost ve škole z pohledu žáků a studentů - Hédonickou osobní pohodou, která je spojována s Epikurovou filosofií - Aristotelovou eudaimonií vycházející z tradice lidského vývoje a životních výzev - jak žít plnohodnotný život - sociální kompetencemi dětí - ideální stav pro děti od 10 let - dobrými rady pro spokojený život dospělých - dotazníkem PWBS pro dospělé Psychological Well-Being Scale - dotazníkem RNS-20 - naplnění vztahových potřeb - dotazníkem celkové životní spokojenosti - vyrovnávání se se stresory, frustracemi, obavami, relaxační techniky pro dospělé, asertivita, efektivní využívání času - přecitlivělostí a jak jí mírnit
Rozsah 8 hodin
Cena 1390,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorovi: Psycholog, konzultant a poradce v oblasti komunikačních dovedností a osobního rozvoje, psychodiagnostiky, motivační trenér a kouč pro jednotlivce i týmy.

 Digitální gramotnost DIGICESTA: Program rozvoje digitální gramotnosti
eTOM Kdy: 18.4.2024 - 1.6.2025 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor lektorský tým
Určeno pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ (Early starters 5-11 let) z Jihočeského kraje
Kategorie Digitální gramotnost
Obsah

v rámci nového projektu eTOM (Education for Tomorrow) připravujeme vzdělávací program "DigiCesta", ve kterém se pedagogové seznámí s konkrétními metodami a nástroji pro využívání digitálních technologií ve vzdělávání a získají praktické zkušenosti s jejich aplikací v každodenní práci. 

 Anotace programu: Tento program se zaměřuje na rozvoj digitální gramotnosti učitelů mateřských školek a prvního stupně základních škol. Jeho cílem je vybavit pedagogy nezbytnými znalostmi a dovednostmi pro efektivní využití digitálních technologií ve vzdělávání. Program zahrnuje výuku o různých digitálních nástrojích, jejich integraci do výukových plánů, principy e-bezpečnosti, rozvíjení kritického myšlení a mediální gramotnosti a podporu inovativních a tvůrčích přístupů k výuce. Důraz je kladen na praktické aplikace těchto dovedností ve vzdělávacím prostředí, s cílem připravit učitele na efektivní a bezpečné vedení digitální výuky v dnešním rychle se měnícím světě. Program také podporuje celoživotní profesní rozvoj učitelů v oblasti digitálních technologií a vzdělávacích metod.

Cílem tohoto programu je poskytnout učitelům a učitelkám ze zapojených škol komplexní soubor dovedností a znalostí nezbytných pro efektivní vyučování v digitálním věku. Mezi ně patří porozumění digitálním technologiím, využití digitálních nástrojů ve výuce, znalost bezpečnosti práce v online prostředí a v neposlední řadě i podpora inovativního a kritického myšlení spolu s formativním přístupem. Učitelé získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti pro integraci digitální gramotnosti do každodenní výuky. 

Rozsah 104 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Předpokládaný harmonogram: (plánovaný začátek vzdělávání duben 2024)
 • dvoudenní setkání (16 hodin) | 18. a 19. dubna 2024
 • jednodenní setkání (8 hodin) | 10. června 2024
 • letní škola (3 dny / 24 hodin) | 21., 22., 23. srpen
 • jednodenní setkání (8 hodin) | 20. září 2024
 • jednodenní setkání (8 hodin) - koleg. podpora listopad
 • jednodenní setkání (8 hodin) - koleg. podpora únor 2025
 • dvoudenní setkání (16 hodin) - koleg. podpora květen 2025
 • Následuje mentorská podpora + otevřené hodiny (aktivity)
 • dvoudenní závěrečné setkání (16 hodin) květen 2026
Více informací: Nikola Hrůšová | manažer projektu eTOM | hrusova@zvas.cz | 739 027 926

 Matematika a její aplikace Jednodušší aplikace a matematické modelování
IDZ Kdy: 24.4.2024    |    Kde: on-line

Čas od 14 hod.
Lektor RNDr. Jitka Rambousková
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah
Při výuce matematiky lze využívat celou řadu online nástrojů. Většina z nich je použitelná v libovolném předmětu, ale matematika a její zápis často potřebuje specifické prostředí. Představíme si aplikace, které je možné využívat na různých zařízeních (od stolního PC po tablet či mobil). Všechny aplikace jsou online a zdarma. 
Účastníci se seznámí s: 
• možností využívání obecnějších aplikací při výuce matematiky (např. digitální nástěnky, QR kódy, digitální whiteboardy), 
• aplikacemi zaměřenými na modelování nejrůznější látky v matematice (např. MathLearningCenter i Polypad). 
Při webináři by bylo vhodné mít k dispozici dvě zařízení, abyste mohli sledovat postup a současně pracovat.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.
IDZ

 Průřezová témata Rozvoj osobnosti učitele - průvodce skrze práci s dětmi
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26.4.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Tereza Kottová
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ
Kategorie Průřezová témata
Obsah

Práce s dětmi může být nádherná a vyčerpávající zároveň. Na učitele jsou kladeny velké nároky - na jejich znalosti a dovednosti, kreativitu, sebevzdělávání. Jaké kompetence by měl učitel ovládat? A jaké rozvíjet u dětí?

 

Účastník setkání:

·       si vyzkouší některé nástroje, které mohou ve výuce pomoci jemu i jeho žákům s důrazem na autonomní motivaci,

·       seznámí se s praktickými nástroji, jak podporovat ve výuce autonomní motivaci žáka i svou vlastní motivaci,

·       uvidí, jak konkrétně lze ve výuce (a možná i životě) skutečně pracovat s chybou.

Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Kvalifikační studia LOGOPEDICKÝ ASISTENT: Primární logopedická prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 11.5.2024 - 29.6.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: České Budějovice, učebna ZVaS, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Šípová, Mgr. Brabcová
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
 
PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Kurz je rozdělen do pěti osmihodinových bloků.

 • sobota 11. 5. 2024
 • pátek 17. 5. 2024
 • sobota 1. 6. 2024
 • pátek 14. 6. 2024
 • sobota 29. 6. 2024
PEDAGOGICKÁ PRAXE
Pedagogickou praxi konají účastníci na svém současném působišti. Po každém setkání získají podněty a úkoly, které plní ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi a při následných setkání vše reflektují.
***
ZPŮSOB UKONČENÍ KURZU
Posluchači na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude prezentována v rámci závěrečného pohovoru.
***
STUDIJNÍ MATERIÁL
V ceně kurzu je zahrnut studijní materiál - skripta, která jsou zpracována přímo pro potřeby posluchačů tohoto kurzu. Jde tak o ojedinělý materiál.
Rozsah 60 hodin
Cena 6500,- Kč
Akreditace MŠMT již akreditace neuděluje
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Kurz naplňuje Standard MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Další Motivační a warming-up aktivity do výuky
IDZ Kdy: 22.5.2024    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Kateřina Hříbal
Určeno pedagogickým pracovníkům ZŠ v Jihočeském kraji
Kategorie Další
Obsah Warming-upové aktivity, čili takové, kterými rozehřejete své žáky, namotivujete, procvičíte slovní zásobu a rozesmějte i největší bručouny. A hlavně - hned druhý den všechny aktivity můžete použít ve výuce. Aktivity použijete i v jiných předmětech, takže se ani učitelé z 1. stupně nemusí bát.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.
IDZ

 Další Aplikace do výuky sloužící pro přípravu učitelů
IDZ Kdy: 22.5.2024    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Lucie Čechová
Určeno pedagogickým pracovníkům ZŠ v Jihočeském kraji
Kategorie Další
Obsah Účastníci se prakticky seznámí s online aplikacemi, které povedou k přehlednější a jasnější organizaci práce ve vyučovacím procesu a hlavně urychlení příprav na výuku. Budou umět s těmito aplikacemi pracovat a běžně je ve výuce používat. Nadále budou schopni tvořit pomocí těchto a dalších aplikací vlastní pravidla, která rychle pomohou ve vyučovacím procesu, aby měl řád, spád, smysl a byla díky nim zapojena celá třída žáků.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.
IDZ

 Průřezová témata Metody aktivního učení
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 27.5.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Průřezová témata
Obsah Jednodenní metodické setkání je určeno pro pedagogy, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti jak pomocí metod aktivního učení (E-U-R) podporovat efektivní učení. 
Účastníci semináře:
 • zjistí, co je aktivní učení
 • seznámí se s faktory, které podporují aktivní učení
 • si vyzkouší např. Životabáseň, Pětilístek, Diamant, VCHD, Vennovy diagramy, T-graf, Branstorming, Rybí kost, Nedokončené věty a další aktivity
Rozsah 8 hodin
Cena 1545,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Cizí jazyky Strategie pro práci s dyslektiky v hodinách angličtiny
IDZ Kdy: 29.5.2024    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení? Společně se seznámíme s různými cestami a efektivními strategiemi pro zvládnutí cizího jazyka. Součástí setkání bude i část věnovaná hodnocení handicapovaného žáka a diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky. 
Účastníci:
 • se seznámí s praktickými ukázkami do výuky,
 • naučí se připravovat aktivity, které žákům s poruchami učení zatraktivní výuku,
 • si prakticky vyzkouší výukové metody, se kterými se během semináře seznámí.
Aktivity jsou vhodné pro žáky 6. - 9. ročníku.
Během semináře se účastníci budou věnovat např. těmto tématům:
 • procvičování předčtenářské techniky,
 • nácvik čtení s porozuměním,
 • výukové strategie. 
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ. Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.
IDZ

 Cizí jazyky TEENovation English | Angličtina pro teenagery
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 30.5.2024    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Doláková Sylvie
Určeno učitelé 2. st. ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Cílem kurzu je nabídnout učitelům druhého stupně a odborných středních škol škálu aktivit s nevšedními metodami, jak zapojit žáky do hodin a motivovat je k učení. Na kurzu vám nabídneme nové pohledy na výuku angličtiny. Provedeme vás interaktivními aktivitami, moderními přístupy ke gramatice a inspirativními postupy pro zlepšení komunikace, čtení, poslechu a psaní v angličtině, zaměříme se i na možnosti práce s výslovností. Ukážeme vám, jak teenagery zaujmout a motivovat, a jak přizpůsobit aktivity tak, aby se do nich zapojili. Společně otevřeme nové dveře do světa výuky angličtiny.
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Pedagogika, psychologie, soft skills Nenásilná komunikace a řešení konfliktu
Kdy: 1.10.2024 - 2.10.2024    |    Kde: učebny ZVaS České Budějovice

Čas 9:30 - 16.00
Lektor Mgr. Eva Mikešová
Určeno pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Cílem semináře je účastníky seznámit se základním povědomím o emoční inteligenci a nenásilné komunikaci. Představíme vám komunikační dovednosti umožňující zlepšení komunikace s druhými. V rámci nácviku komunikace si vyzkoušíte práce s emocemi a potřebami v praxi a s efektivním přístupem ke konfliktu. V průběhu semináře budete hledat odpovědi na tyto otázky: Co je emoční inteligence a proč je pro náš život tak důležitá? Proč se v emocích chováme tak, jak pro nás není užitečné a narušuje to vztahy s ostatními? Je možné ze začarovaného kruhu emocionálních reakcí při konfliktu vystoupit? Jak si skutečně uvědomit, co potřebuji, a sdělit to druhým? Proč se snažíme konfliktu vyhnout či v něm vyhrát? Jaký je význam naslouchání a sdělování potřeb? Jak rozvíjet schopnost slyšet, co skutečně druhý v konfliktu sděluje?
Rozsah 16 hodin
Cena 2650,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Tento kurz lze hradit ze šablon!

 Průřezová témata Myšlenkové mapy, paměťové techniky a jejich využití při výuce
IDZ Kdy: 16.10.2024 - 21.11.2024    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00
Lektor Helena Žahourová
Určeno učitelé 1. st. a 2. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Průřezová témata
Obsah Cílem kurzu je seznámit pedagogy s dalšími kreativními formami výuky – myšlenkovou mapou a paměťovými technikami a s různými možnostmi jejich využití ve škole.
U obou kreativních technik se naučíte jejich zásady, vytvoříte si svoje myšlenkové mapy i paměťové techniky a vyzkoušíte si, jak je můžete využít v rámci výuky nebo jak je žáci mohou použít při skupinové práci i při individuální přípravě.
Kurz je v hodinové dotaci 16 hodin, rozdělen do dvou dnů (16. 10. a 21. 11.). Pro získání osvědčení je nutná účast v obou dnech.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu IDZ.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení.
IDZ

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2024 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist