Inkluze Zážitkový kurz první pomoci pro žáky
Kdy: 3.10.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ČČK, Husova 20, České Budějovice

Čas od 8:30 hod.
Lektor Blanka Černá
Určeno žáci 8-14 let
Kategorie Inkluze
Obsah
Nejlepší způsob, jak si něco zapamatovat, je zažít to na vlastní kůži. Zážitkový kurz první pomoci s modelovými situacemi je určen pro žáky, kteří mají zájem o dané téma.
Účastník kurzu:
-se seznámí se zásadami bezpečnosti
-si osvojí jednotný postup při poskytování první pomoci a komunikaci na tísňové lince
- se seznámí s druhy ran a metodami zástavy krvácení
-si prakticky nacvičí neodkladnou resuscitaci 
-zjistí, jak postupovat při obstrukci dýchacích cest
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Z jedné školy je možné přihlásit pouze pět žáků. Učitel i žák se přihlašuje samostatně. Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. 

 Další Webinář: Jak tvořit myšlenkové mapy - s prvky sketchnotingu.
Kdy: 5.10.2023    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod.
Lektor Ing. Zdenka Tomaidesová
Určeno pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje / MŠ. ZŠ i SŠ
Kategorie Další
Obsah Na webináři si ukážeme, jak vytvářet myšlenkové mapy s prvky sketchnotingu, jak zakreslovat své myšlenky volně na papír, jak je můžeme obohatit různými ikonkami či obrázky, jak originální mapy zapojit do výuky, na jednání, prezentace. 

Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky V čem spočívá kouzlo myšlenkové mapy? Myšlenková mapa výborně zapojuje obě části našeho mozku. Své myšlenky zapisujete nebo zakreslujete volně na papír, což umožňuje velkou myšlenkovou bouři. Přináší značnou flexibilitu celého procesu zápisu myšlenek. 

 Inkluze Jak poznat nadaného žáka - intenzivní vzdělávací cyklus
Kdy: 9.10.2023 - 6.12.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS České Budějovice, ZVaS Tábor

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Monika Stehlíková, MBA, PhDr. Radka High, Ph.D., PhDr. Miloslava Janoušková
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ / SŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Vzdělávací cyklus v oblasti identifikace nadání.
1. den /9.10.- od 9:00 hod., ZVaS ČB, 8 hod./ - účastníci kurzu:
- porozumí tomu, co je to nadání a vysoký potenciál, jaké jsou druhy nadání a inteligence
- zjistí, jak se ve třídě projevuje dítě, které je nadané a jaké jsou možné způsoby jeho chování
- se dozví o častých mýtech o nadaných dětech, včetně mylných diagnóz
-se seznámí s osobnostními profily nadaných dětí, s příklady z praxe, s kazuistikami
2.den /10.10. - od 9:00 hod., ZVaS ČB, 8 hod./ - účastníci kurzu:
- porozumí tomu, co potřebují nadaní žáci ve škole pro svůj efektivní osobnostní vývoj a rozvoj svého potenciálu
- seznámí se se specifiky pozornosti nadaných žáků
- zjistí, jaké jsou vhodné metody učení nadaných žáků a sami navrhnou učební aktivitu pro nadané žáky
- získají tipy, jak připravit konkrétní vyučovací hodinu ve společném vzdělávání
- budou na základě zkušenosti ze semináře definovat podmínky pro efektivní rozvoj nadání ve škole
3.den / 8.11.- od 9:00 hod., ZVaS TA, - 8 hod./ - účastníci kurzu:
- posoudí rozdíly v psychologické a pedagogické identifikaci nadání, u každého typu uvedou minimálně 3 identifikační způsoby, popíší jejich pozitiva a negativa
- porozumí procesu identifikace nadání za použití pojmů: nominace, screening, diagnostika a návazná opatření
- popíší pět oblastí, které lze při identifikaci nadání pozorovat
- se seznámí s Pozorovací škálou a didaktickými testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA) vhodné k identifikaci nadaných žáků na ZŠ
4.den / 29.11. - od 12:00 hod., ZVaS TA, 6 hod./ - účastníci kurzu: 
- se seznámí s projevy nadaných žáků ve školním i mimoškolním prostředí z hlediska psychologa PPP
-získají přehled o možnosti využití podpůrných opatření ve výuce nadaných
5.den  / 6.12. - od 8:00 hod. ZŠ Máj II, ČB, 6 hod./ - účastníci kurzu:
- se zúčastní náslechů a následných rozborů na ZŠ Máj II, kde se dlouhodobě věnují práci s nadanými žáky
Rozsah 36 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje.

 Inkluze Poruchy učení – Jak zvládnout dys…?
Kdy: 10.10.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 13:00 - 16:00
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno pedagogičtí pracovníci MŠ a 1.stupeň ZŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníka s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a dyskalkulie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Kurz upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání a nabídne účastníkům seznámení s didaktickými pomůckami a materiály, které mohou použít ve výuce.
Rozsah 4 hodiny
Cena 850,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Další Jak zdravě mluvit
Kdy: 10.10.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 12:30
Lektor Mgr. Kateřina Sluková
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Další
Obsah
Hlas je klíčovým pracovním nástrojem každého pedagoga. Učitelům je doporučeno dbát na svůj hlas stejně pečlivě, jako na svou profesní přípravu.  Hlasová hygiena a správná hlasová technika pomáhá pedagogům udržet svůj hlas zdravý a silný po mnoho let výuky. 
Ukážeme si a společně procvičíme: 
 • efektivní hlasové techniky
 • jak zdravě používat svůj hlas
 • jak minimálně namáhat svůj hlas
Rozsah 8 hodin
Cena 1020,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Předškolní vzdělávání Příprava na školní matematiku v praxi a RVP PV 1.část
Kdy: 11.10.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Michaela Kaslová
Určeno pedagogičtí pracovníci MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah První část semináře bude zaměřena na práci s číslem a na metody řešení. V praktických činnostech odhalíme pozitiva a úskalí tohoto tématu. Ukážeme si, co je podstatné a na vybraných činnostech budeme společně diskutovat, jak gradovat jednotlivé aktivity od 2 po 7 let. Zvlášť se budeme věnovat tomu, co je a co není vhodné pro věk mezi 2. a 3. rokem dítěte. Na jednom příkladu si konkrétně ukážeme možné příčiny neúspěchu dítěte. Na semináři budeme pracovat s řadou předmětů; Každý účastník si přinese: 5 stejně velkých autíček, jedny karty (např. Černý Petr, Mariášky nebo Kvarteta), knoflíky, žetony nebo dětské mince (nikoli "petvíčka"), 8 špejlí aspoň 20 cm dlouhých, 4 kolíčky na prádlo, dětské počitadlo (bude-li to možné),6 předmětů z dětské kuchyňky pro mateřské školy a 2-3 plyšáky.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Umění a kultura Náměty do výuky výtvarné výchovy
Kdy: 16.10.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Alžběta Horynová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah

Co všechno může zahrnovat výuka výtvarné výchovy na základní škole? K čemu je potřebná dětem, které nebaví? Jak se změnil její význam v kontaktu s virtuální realitou? Tvořivost potřebujeme nejen při výtvarném tvoření a překonání krize výtvarného projevu, ale může pomoci i při zvládání jiných krizí. 

Účastníci semináře si vyzkouší výtvarné hry a aktivity, které rozvíjí:

 • výtvarné dispozice,
 • tvořivost,
 • schopnost spolupráce,
 • divergentní myšlení,
 • komunikační dovednosti,
 • vizuální gramotnost.

Rozsah 8 hodin
Cena 1310,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (finanční podpora od UNICEF)
Kdy: 20.10.2023 - 18.5.2024 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. František Rozum, Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Veronika Míková, Mgr. Nikola Brandová, Mgr. Lucie Hronová
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání (80 h) + pedagogická praxe (20 h)
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě - žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin

Pedagogická praxe:

 • Doplňujícím modulem akreditovaného studia je povinná pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin. Účastník kurzu má možnost zvolit si absolvování praxe na smluvních pracovištích mateřských, základních i středních škol.
 • Výstupem z praxe je pedagogický deník a reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
 • Rozsah praxe: 3 - 4 pracovní dny; nutno počítat s uvolněním ze zaměstnání.

Podmínky pro získání finanční podpory:

Celková cena studia činí 11 500 Kč; finanční podporu účastník získá pouze při splnění následujících podmínek:
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
  • absolvování kurzu v řádném termínu
  • splněné všechny požadované zápočty
  • prezence; tolerovány maximálně 2 absence
  • obhájená závěrečná práce
  • splnění závěrečné zkoušky
  • absolvování pedagogické praxe
V případě, že nebudou výše stanovené podmínky dodrženy, finanční podporu příjemce dotace vrátí donátorovi, a účastník kurzu bude povinen hradit veškeré náklady spojené se studiem.
Rozsah 80+20 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 29079/2022-4-1039
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku.

 Inkluze Setkání pedagogických pracovníků nadaných žáků
Kdy: 23.10.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas od 13:00 hod.
Lektor PhDr. Miloslava Janoušková
Určeno pedagogickým pracovníkům nadaných žáků
Kategorie Inkluze
Obsah Toto setkání pedagogických pracovníků se zaměřuje na téma vzdělávání nadaných dětí. Je příležitostí k diskuzi o nejlepších způsobech práce s touto specifickou skupinou žáků, k sdílení zkušeností s výukou, vzájemné inspiraci a hledání způsobů, jak optimalizovat potenciál nadaného tak, aby rozkvetla jeho osobnost. Setkání se zúčastní psycholožka PhDr. Miloslava Janoušková, která se specializuje na diagnostiku nadání.
Rozsah 3 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje.

 Předškolní vzdělávání Příprava na školní matematiku v praxi a RVP PV 2.část
Kdy: 6.11.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Michaela Kaslová
Určeno pedagogičtí pracovníci MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Seminář úzce naváže na první a v řadě aktivit se na něj budeme odvolávat, protože aktivity v mateřské škole jsou komplexní a nelze odtrhnout ani v přípravě na matematiku jedno od druhého. Zaměříme se na přípravu na geometrii a prvky logického myšlení. Obojí budeme provazovat s jazykem. Ukážeme si, jak budovat pojem tvar (od tvaru věci a obrázku ke geometrickému tvaru), jak těžit ze vztahu mezi celkem a jeho částmi, jak rozvíjet časoprostorovou orientaci (orientace v čase sama o sobě je při nejmenším diskutabilní) a prostorovou představivost a paměť. Propojíme to a aktivitami transformačními a dalšími včetně pohybových her, které se na tomto rozvoji podílejí. Zejména v souvislosti s dynamickou orientací a představivostí. Ukážeme si vybrané gradované řady aktivit zaměřené např. na pojem směr. V závěru shrneme úskalí a zásady v předmatematické gramotnosti. Každý účastník si přinese: provázek nebo tkaničku o délce 30-40 cm, váleček modelíny, 8 stejně velkých krychlových kostek a 3-4 kostky jiného tvaru, lupu, fixy 4 barev a houbičku na nádobí (jednu z barev: červená, zelená, žlutá).
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Pedagogika, psychologie, soft skills Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Kdy: 8.11.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Martina Lietavcová, PjhD.
Určeno pedagogičtí pracovníci MŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy.
Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
• Základní terminologie, koncepce péče o dítě předškolního věku 1 hodina
• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – přehled 1 hodina
• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – vyzkoušení (dle potřeb skupiny) 2 hodiny
• Vytváření vlastních pracovních materiálů, pracovních listů 3 hodiny
• Vzájemné předávání zkušeností 1 hodina
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Průřezová témata Příběh jako cesta prevence rizikového chování
Kdy: 9.11.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 12:30 hod
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ
Kategorie Průřezová témata
Obsah Účastník semináře: 
• zhodnotí klima školní třídy 
• pojmenuje dílčí kroky využití příběhu v prevenci rizikového chování 
• analyzuje ukázku jedné lekce využívající práci s příběhem v prevenci rizikového chování 
• navrhne vlastní lekci zaměřenou na vybrané rizikové chování • navrhne propojení a přesah vlastní lekce do dalších předmětů
Rozsah 4 hodiny
Cena 695,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (finanční podpora od UNICEF)
Kdy: 10.11.2023 - 18.5.2024    |    Kde: Tábor, učebna ZVaS

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. František Rozum, PhDr. Marta Franclová PhD., Mgr. Radka Brabcová
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání (80 h) + pedagogická praxe (20 h)
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě - žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin

Pedagogická praxe:

 • Doplňujícím modulem akreditovaného studia je povinná pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin. Účastník kurzu má možnost zvolit si absolvování praxe na smluvních pracovištích mateřských, základních i středních škol.
 • Výstupem z praxe je pedagogický deník a reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.
 • Rozsah praxe: 3 - 4 pracovní dny; nutno počítat s uvolněním ze zaměstnání.

Podmínky pro získání finanční podpory:

Celková cena studia činí 11 500 Kč; finanční podporu účastník získá pouze při splnění následujících podmínek:
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
  • absolvování kurzu v řádném termínu
  • splněné všechny požadované zápočty
  • prezence; tolerovány maximálně 2 absence
  • obhájená závěrečná práce
  • splnění závěrečné zkoušky
  • absolvování pedagogické praxe
V případě, že nebudou výše stanovené podmínky dodrženy, finanční podporu příjemce dotace vrátí donátorovi, a účastník kurzu bude povinen hradit veškeré náklady spojené se studiem.
Rozsah 80+20 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 29079/2022-4-1039
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku.

 Člověk a zdraví Zdravotní tělesná výchova od hlavy až k patě
Kdy: 22.11.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor Mgr. Lucie Volemanová, DiS.
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1.stupeň
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah Hlavním cílem je vybavit absolventy hlubšími znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti zdravotně orientované tělesné výchovy pro potřeby mateřských a základních škol všech typů. Vzdělávací program nabízí cvičení s nejrůznějšími pomůckami, kdy se cvičení stává opravdu funkčním. Učitelé se blíže seznámí s problematikou tělesné výchovy oslabených jedinců a s vhodným vyrovnávacím procesem, který mohou aplikovat v hodinách tělesné výchovy. 
V průběhu praktických hodin budou účastníci semináře seznámeni s možnostmi diagnostiky držení těla, s projevy vadného držení těla a konkrétními svalovými oslabeními. Budou realizována kompenzační cvičení na odstranění svalových oslabení. Teorie bude propojena s praktickými ukázkami. Při praktickém provádění cviků hlavně formou hravého cvičení a her si na sobě vyzkoušejí pohyby anatomicky správné, poznají, jak cílená cvičení vedou k většímu cítění celého těla.
Rozsah 8 hodin
Cena 1150,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Další Vybrané psychické problémy a poruchy u dětí a mládeže
Kdy: 23.11.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 13:00 hod.
Lektor Mgr. et bc. Nikola Železná
Určeno pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje / MŠ, ZŠ
Kategorie Další
Obsah Seznámíte se s vybranými psychickými poruchami - poruchy příjmu potravy, sebepoškozování. Dozvíte se více o projevech, příčinách a důsledcích. Upozorníme vás na signální projevy, čeho si u dětí a mládeže všímat. Zazní také doporučení, jak s dětmi pracovat a na jaké instituce či odborníky se případně obrátit. V závěru vám budou poskytnuty odkazy na užitečné zdroje a materiály
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorce: Psycholožka se zaměřením na práci s dětmi, individuální i skupinové práce, lektorka primární prevence, vzdělávací činnost pro dospělé.

 Matematika a její aplikace Asistent pedagoga v hodinách MAT na ZŠ
Kdy: 27.11.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Michaela Kaslová
Určeno asistenti pedagoga
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Na semináři se seznámíte s rolí asistenta pedagoga v hodinách matematiky na základní škole.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Cizí jazyky Strategie pro práci s dyslektiky v hodinách angličtiny
Kdy: 12.12.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení? Společně se seznámíme s různými cestami a efektivními strategiemi pro zvládnutí cizího jazyka. Součástí setkání bude i část věnovaná hodnocení handicapovaného žáka a diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky. 
Účastníci:
 • se seznámí s praktickými ukázkami do výuky,
 • naučí se připravovat aktivity, které žákům s poruchami učení zatraktivní výuku,
 • si prakticky vyzkouší výukové metody, se kterými se během semináře seznámí.
Aktivity jsou vhodné pro žáky 6. - 9. ročníku.
Během semináře se účastníci budou věnovat např. těmto tématům:
 • procvičování předčtenářské techniky,
 • nácvik čtení s porozuměním,
 • výukové strategie. 
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Cizí jazyky Jak zaujmout žáky v hodině angličtiny
Kdy: 13.12.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Doláková Sylvie
Určeno učitelé 2. st. ZŠ, SŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Aktivity pro zpestření rutinních aktivit v hodinách a doplnění práce s učebnicí. Podíváme se na netradiční způsoby, jak rozvíjet základní dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtení s porozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení. Seznámíte se s mnoha efektivními metodami k procvičení náročných jazykových úkolů, naučíte se projektovat tematické hodiny a z kursu si odnesete celou řadu nápadů, které můžete ihned vyzkoušet se svými žáky. S minimální intervencí dosáhnete hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Aktivity pro zpestření rutinních aktivit v hodinách a doplnění práce s učebnicí.Podíváme se na netradiční způsoby, jak rozvíjet základní dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtení s porozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení. Seznámíte se s mnoha efektivními metodami k procvičení náročných jazykových úkolů, ukážeme si, jak projektovat tematické hodiny a z kursu si odnesete celou řadu nápadů, které můžete ihned vyzkoušet se svými žáky.S minimální intervencí dosáhnete hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém  pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. 

 Člověk a společnost Finanční gramotnost na ZŠ
Kdy: 15.12.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Seminář je zásobníkem aktivit a inovativních metod, které posilují dovednosti spojené s finanční gramotností u dětí 8-13let v tématech PENÍZE, NÁKUP, PŘÍJEM, VÝDAJE a BANKA. Seminář ukáže možnosti, jak téma finanční gramotnosti atraktivně začlenit v malých blocích nejen do hodin matematiky. Předvedeme si STARTÉRY s mincemi a bankovkami, využití účtenky v aktivitě KOKTEJL, spojení nákupu s metodami SOLE, SKLÁDANKOVÉHO UČENÍ, ČTYŘMI ROHY nebo BĚHACÍM KUFREM. Vyzkoušíme párové aktivity jako TRIMINO, HÁDAČKU nebo QR KÓDY, využití formací jako řady nebo kruh u opakovacích aktivit jako "ANO/NE" nebo "SPEED DATING". Ukážeme si, jak začlenit kooperativní učení ve spojení s metodou ZÁSTUPNÝCH PÍSMEN. 
Po absolvování semináře budete mít nasdíleny zdroje, kde zdarma získáte aktivity pro rozvoj finanční gramotnosti. 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2023 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist