Vedení škol Profesní rozvoj učitelů
IKAP II Kdy: 3.4.2023    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas zahájení v 9:00 hod. (prezence 8.30 h.)
Lektor PhDr. Romana Lisnerová
Určeno vedení základních a středních škol JK škol (přednost mají zájemci, kteří nemají splněnou minimální 20 hodinovou dotaci potřebnou pro získání osvědčení)
Kategorie Vedení škol
Obsah Chcete podpořit rozvoj každého zaměstnance? Hledáte cesty jak na to? Pojďte s námi sdílet zkušenosti, objevovat potenciál svůj i druhých. Budeme pracovat s otevřenými otázkami, připravíme se na vedení rozvojových rozhovorů a vytvoříme si plán profesního rozvoje. Jedná se o praktický seminář, kde budete mít možnost si vše vyzkoušet přímo v jeho průběhu.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky PhDr. Romanan Lisnerová je ředitelkou školy, zároveň pracuje jako lektor v ředitelské akademii Libchavy, působí jako mentorka,  koučka a vysokoškolská pedagožka. Podrobnější informace o lektorce získáte zde. Seminář je určen pro pedagogy z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Člověk a zdraví Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ
IKAP II Kdy: 4.4.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Dagmar Molíková
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah

Cílem vzdělávací akce je představení metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků a je veden formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení). Doporučujeme tedy zvolit pohodlné oblečení.

Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Umění a kultura Na kameni kámen
Kdy: 5.4.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648

Čas od 8:30 hod
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno žáci 10-14 let, pedagogičtí pracovníci
Kategorie Umění a kultura
Obsah Den s výtvarnými aktivitami, kde kámen je inspirací, motivem i médiem, je určen pro žáky, kteří mají blízko k výtvarnému vyjadřování. Seminář nabízí ucelený výtvarný program, který rozvine možnosti přístupu ke kameni. Účastníci se seznámí se zajímavými realizacemi z dějin umění i ze současného umění i designu. Vyzkouší si, jakými prostředky a s jakým účinkem je možné zachytit, ale i proměnit kámen. 
Program: seznamovací hra s výtvarným materiálem, workshop s frotáží, explorační hry s kresbou, workshop s linorytem, workshop s ytongem, akční hra, reflektivní hra na galerii. 
Z každé školy lze přihlásit nejvíce pět dětí.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Veškeré pomůcky a materiál žáci obdrží, přinesou si pouze pracovní oblečení, případně zástěru či starou košili.Oběd je zajištěn.

 Další Didaktické pomůcky jako zdroj inspirace pro práci pedagoga
IKAP II Kdy: 13.4.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 14:00 hod.
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Další
Obsah Pedagogové používají během své práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami různorodé kompenzační pomůcky. Didaktické pomůcky jsou na 1. stupni nedílnou součástí názorné výuky a dají se uplatnit nejen v rámci její individualizace. Seminář nabízí inspiraci různými typy pomůcek, které lze využít nejen v hodinách českého jazyka, čtení, matematiky, ale např. i v oblasti třídního managementu.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Cizí jazyky Learn through an English story
IKAP II Kdy: 14.4.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor Nikol Nováčková
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Setkání je zaměřeno na rozšíření jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Setkání je určeno pro učitele, kteří učí jiné předměty než anglický jazyk a současně mají zájem o upevnění a rozšíření svých jazykových znalostí. Požadovaná jazyková úroveň A2 - B1.
Program setkání:
 • Procvičování poslechových dovedností a práce s textem
 • English idioms
 • Grammar (tvorba otázek, tázací zájmena, předpony a přípony, aj.)
 • Work in pairs - role plays
 • Team work (práce s vizuálními pomůckami)
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Během semináře je účastníkům hrazeno občerstvení.

 Průřezová témata Mediální gramotnost a dobré vztahy v třídním kolektivu
IKAP II Kdy: 18.4.2023 - 19.4.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michaela Doležalová, Mgr. Tereza Kaucká Günterová
Určeno Učitelé D, ČJ, ZSV, třídní učitelé, školní metodici prevence
Kategorie Průřezová témata
Obsah Dvoudenní interaktivní metodické setkání nabídne účastníkům několik dílčích témat důležitých v oblasti mediální gramotnosti. Během semináře se bude pracovat s dokumentárními filmy, audiovizuálními materiály a aktivitami ze vzdělávacího portálu JSNS.cz.
Setkání bude zaměřeno na tato témata:
- rizika kyberprostoru,
- orientace v sociálních sítích,
- fake news a dezinformace,
- otevřená atmosféra (tolerance, respekt).
Účastníci semináře:
 • si vyzkouší evokační a reflexivní aktivity,
 • seznámí se s riziky kyberprostoru a naučí se je identifikovat,
 • budou vzájemně sdílet zkušenosti z praxe,
 • zjistí, kde hledat materiály vhodné do výuky.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Při jednodenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, oběd.Při dvoudenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, 2x oběd, snídaně (pro ubytované), 1x večeře.

 Umění a kultura Světové dějiny hygieny a praktické medicíny
IKAP II Kdy: 20.4.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Marie Michlová, Ph.D
Určeno pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah • Seminář se změří na dějiny lékařství "zdola", na praktické využití lékařských objevů ve světových dějinách • Budeme sledovat změny v přístupu k lidskému tělu, zdraví a kráse od pravěku až po 20. století • Zařadíme dějiny medicíny do širšího kontextu každodenní historie a dějin mentalit • Součástí semináře budou doporučení na materiály pro práci s dětmi a mládeží
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Průřezová témata Umělá inteligence ve výuce? Proč ne!
IKAP II Kdy: 24.4.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas od 13:00
Lektor Eva Nečasová
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Průřezová témata
Obsah Program: 
1) V krátkém teoretickém úvodu si vysvětlíme základní pojmy z oblasti umělé inteligence.
2) V další části vám představíme vzdělávací materiály a na konkrétních příkladech ukážeme, jak je zavést do výuky na ZŠ.
3) Ukážeme vám tipy na AI nástroje, které vám mohou pomoci při přípravě vyučování.
4) V závěrečné diskuzi otevřeme etické výzvy umělé inteligence a její dopady na společnost. 
 O lektorce: Eva Nečasová je zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) a stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou designity.cz.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Lukáš Malecha   |   malecha@zvas.cz   |      |   +420608652718
Poznámky Doporučujeme si s sebou vzít vlastní notebook. 

 Další Hlas jako pracovní nástroj pedagoga
IKAP II Kdy: 25.4.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 12:30
Lektor Mgr. Kateřina Sluková
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Další
Obsah Cílem semináře je ukázat a společně procvičit hlasovou techniku, která vede k zdravému použití hlasu. Hlasivky se tímto minimálně namáhají a hlas se stává silným a znělým. Ukážeme si a společně procvičíme: 
• Jak mluvit, aby náš hlas zněl dostatečně silně a přitom se minimálně unavoval.
• Jak hlasem zaujmout posluchače, udržet si jejich pozornost a respekt.
• Jak zvládat trému při mluvení na veřejnosti.
• Jak pečovat o hlas, aby jeho kvalita byla zachována po celou dobu učitelské profese.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Při půldenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazen lehký coffe break.

 1. stupeň ZŠ Metodický průvodce první třídou
Kdy: 26.4.2023    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno Účastník semináře: Popíše svoje dosavadní zkušenosti s rozvojem a podporou čtenářské gramotnosti. Seznámí se čtenářskou lekcí a čtenářskou dílnou jako možností podpory čtenářství. Rozezná a popíše základní rysy čtenářské lekce a čtenářské dílny, včetně
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Účastníci se seznámí: 
 • s novými učebnicemi a pomůckami nakladatelství Hanami 
 • s časově-tematickým plánem výuky čtení a psaní v 1. třídě 
Prohloubí si znalosti o: 
 • metodách výuky čtení a psaní
 • možných způsobech a postupech v 1. třídě
 • způsobech hodnocení žákovských výkonů 
 • prakticky si vyzkouší "učit" z nových učebnic
 • pracovat s cíli a zdokonalí se v dovednostech hodnocení výkonů žáků.
Účastníci získají zásobník vyzkoušených aktivit do 1. třídy.
Rozsah 8 hodin
Cena 1400,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Předškolní vzdělávání Systém podpory nadání v běžné mateřské škole
Kdy: 26.4.2023    |    Kde: Hotel Biograf, Písek

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Jitka Adamová
Určeno pedagogové MŠ, rodiče
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem semináře je podtrhnout důležitost předškolního období pro učení dětí a zdůraznit význam pedagogických dovedností pedagogů v předškolním vzdělávání.
Účastníci akce se:
- dozvědí, jak pracovat nejen s nadaným dítětem, ale i jaké jsou možnosti optimální podpory potenciálu všech dětí
- inspirují k tomu, jak vytvořit systém podpory nadání v běžné mateřské škole
- zjistí, jak plánovat činnosti v mateřské škole pomocí Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence
- seznámí s projektem Mensa NTC Learning
Mgr. Jitka Adamová je ředitelkou Mateřské školy Štěnovice, dlouhodobě se zabývá podporou nadání dětí.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Nepedagogický pracovník uvede v přihlášce u názvu školy nulu. Občerstvení je zajištěno.

 Člověk a společnost Badatelská výuka v dějepise pro žáky základních škol
IKAP II Kdy: 27.4.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Jiří Král
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Účastníci semináře se seznámí s teoretickým i praktickým ukotvením badatelské výuky, která je nedílnou součástí vzdělávací strategie 2030+. Kromě teoretického vymezení si v roli žáků vyzkouší badatelskou výuku v praxi. Dále budou seznámeni s existujícími materiály, které slouží k badatelsky orientované výuce. 
Účastníci semináře: 
• si vyzkouší praktickou lekci badatelské výuky 
• můžou porovnat frontálně a badatelsky vedenou výuku 
• navrhnou vlastní badatelsky orientovanou výuku
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení, nahrazující servírovaný oběd.

 1. stupeň ZŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ
Kdy: 27.4.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ vychovatelé školských zařízení učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Účastník semináře: 
 • Popíše svoje dosavadní zkušenosti s rozvojem a podporou čtenářské gramotnosti. 
 •  Seznámí se čtenářskou lekcí a čtenářskou dílnou jako možností podpory čtenářství. 
 • Rozezná a popíše základní rysy čtenářské lekce a čtenářské dílny, včetně jejich plánování. 
 • Vysvětlí, v čem je přínosné jejich zařazení do běžné výuky nejen v rámci vzdělávací oblasti jazyk a komunikace. 
 • Posuzuje čtenářskou lekci a čtenářskou dílnu vzhledem k jejich praktickému využití. 
 • Hodnotí čtenářskou lekci a čtenářskou dílnu na základě praktických ukázek i svých vlastních prožitků.
 • Plánuje čtenářskou dílnu i čtenářskou lekci a sdílí svoje nápady s ostatními. Posoudí a zhodnotí jejich přínos ve vzdělávacím procesu.
Rozsah 8 hodin
Cena 1455,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 1. stupeň ZŠ Jak vycházet a komunikovat s žáky s PAS
IKAP II Kdy: 4.5.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
Určeno vyučujícím z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah

Cílem semináře je přiblížit specifika v myšlení, prožívání a chování lidí s PAS. Nejnovější teoretické poznatky budou doplňovány konkrétními příklady z praxe a videoukázkami.  Budeme probírat situace, která v komunikaci s lidmi s PAS mohou vést k nedorozuměním a oboustranně nepříjemným pocitům. Účastníci semináře budou mít prostor pro dotazy a společné hledání řešení náročnějších situací.   

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 1. stupeň ZŠ Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných témat
Kdy: 11.5.2023    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ speciální pedagogové asistenti pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah
Účastníci semináře:
 • se seznámí s časově tematickým plánem ČJ 2 na celý školní rok. 
 • popíšou si jak porozumět vzdělávacím cílům ČJ dle RVP - rozpracovaných do dílčích cílů ve 2. ročníku.
 • aplikují získané znalosti v přesných metodických postupech při vyvozování učiva ve všech oblastech oboru Český jazyk a komunikace s důrazem na cyklické opakování a dodržování didaktických zásad výuky (přiměřenosti a názornosti) 
 • a vyzkouší si v praxi některé metody vhodné pro práci s textem. 
Rozsah 8 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Pedagogika, psychologie, soft skills Emoční problémy dětí a dospívajících v současnosti
IKAP II Kdy: 12.5.2023    |    Kde: On-line

Čas od 9:00 hod
Lektor MUDr. Peter Pöthe
Určeno vyučujícím z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorovi: Dětský psychoanalytický psychoterapeut a psychiatr; https://dr-pothe.com/profil/

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Využití online aplikací pro výuku geografie
IKAP II Kdy: 15.5.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas od 13:00
Lektor Mgr. Filip Jelínek
Určeno pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ, učitelům zeměpisu
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Seminář pro učitele s názvem "Využití online aplikací pro výuku geografie" se zaměří na ukázku využití vybraných aplikací v hodinách zeměpisu. Aplikace Ventusky přehledně na interaktivní mapě zobrazuje meteorologická data z celého světa a umožňuje sledovat vývoj počasí pro jakékoliv místo na Zemi. Procvičení místopisu světa nabízí portál Seterra. Webové stránky GeoGuessr nabízejí možnost prozkoumat zajímavým způsobem svět - formou hádanky. Aplikace vychází z populární funkce Google Maps – Street View. Aplikace Google Earth nabízí prohlídku 3D a 2D budov, zajímavých míst, množství sférických fotografií, funkci Cestovatel, Moje místa a možnost sdílení.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Lukáš Malecha   |   malecha@zvas.cz   |      |   +420608652718
Poznámky Doporučujeme si s sebou přinést vlastní notebook.

 Inkluze Setkání pedagogických pracovníků nadaných žáků
Kdy: 23.5.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 13:00 hod.
Lektor PhDr. Miloslava Janoušková
Určeno pedagogickým pracovníkům nadaných žáků
Kategorie Inkluze
Obsah Toto setkání pedagogických pracovníků se zaměřuje na téma vzdělávání nadaných dětí. Je příležitostí k diskuzi o nejlepších způsobech práce s touto specifickou skupinou žáků, k sdílení zkušeností s výukou, vzájemné inspiraci a hledání způsobů, jak optimalizovat potenciál nadaného tak, aby rozkvetla jeho osobnost. Setkání se zúčastní psycholožka PhDr. Miloslava Janoušková, která se specializuje na diagnostiku nadání.
Rozsah 3 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky

 Vedení škol Komunikační pasti ve sborovně
Školení na klíč pro sborovnu IKAP II Kdy: 24.5.2023    |    Kde: Český Krumlov

Čas
Lektor PhDr. David Čáp, Ph.D.
Určeno vyučujícím z Jihočeského kraje ZŠ
Kategorie Vedení škol
Obsah
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Umění a kultura Výtvarná dílna "Co je tady a co je jinde?" + komentovaná prohlídka
IKAP II Kdy: 25.5.2023    |    Kde: Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648

Čas od 8:00 hod
Lektor
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, vychovatelé
Kategorie Umění a kultura
Obsah

Co je tady a co je jinde? Chceme se tam podívat? Kudy a jak se tam dostaneme? Co může být jinde, co není tady? A proč by to, co je tady, nemohlo být jinde? Slovo JINDE lze rozvinout spoustou známých i nově vymyšlených příběhů, společenských témat, ale i otázek formální stavby obrazu, vztahů a  umístění obrazových prvků. Seminář představí celoroční projekt v ZUŠ, kterým nás provázelo právě slovo JINDE.

Obsah semináře:

Začneme komentovanou prohlídkou žákovských prací, představením jednotlivých konkrétních úloh, jejich motivací a návazností. Součástí prohlídky bude i zhodnocení vzdělávacího zisku i úskalí, která realizace přinesla. 

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Jak správně identifikovat kameny ve školní sbírce
IKAP II Kdy: 27.5.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Marek Chvátal
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah

Máte ve školní sbírce vzorky nerostů a hornin, se kterými si nevíte rady? Máte pochybnosti, zda je identifikujete správně? Jsou u  nich podezřelé, možná pomíchané cedulky, nebo nejsou popsány vůbec? Vezměte své kameny na výlet a přineste je na společnou určovací besedu. Přinesené vzorky se pokusíme určit a vysvětlíme si, jak je rozeznat od jiných, podobných nerostů a hornin. 

Podle času a zájmu můžeme určování doplnit výkladem o nerostech a horninách s ukázkou dalších vzorků, případně rozebrat problémy, které před vás učivo o neživé přírodě staví. Netradiční setkání je určeno především učitelům základních a středních škol, zejména učitelům přírodopisu, zeměpisu a chemie. Jako vždy bude důraz kladen na srozumitelnost s co nejmenším využitím tajemné odborné terminologie.

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení, nahrazující servírovaný oběd.

 Cizí jazyky Anglická gramatika snadno a efektivně
IKAP II Kdy: 30.5.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Podstatou semináře je pochopení, jak učení gramatiky zpříjemnit a jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž se na ni soustřeďuje výhradní pozornost. 
Účastníci:
 • se seznámí s technikami pro procvičování základních gramatických jevů,
 • naučí se připravovat hry a pracovní listy "na míru" svým žákům,
 • zjistí jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly žáků.
Během semináře se účastníci budou věnovat např. těmto tématům:
 • How to present new grammar,
 • Practising grammar structures,
 • Grammar props,
 • Moving grammar. 
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Během semináře je účastníkům hrazeno celodenní občerstvení, nahrazující servírovaný oběd.

 Průřezová témata S pohádkou to dokážu…
IKAP II Kdy: 31.5.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah V semináři se učitelé a ostatních pedagogičtí pracovníci seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. 

Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Inkluze Setkání rodičů nadaných dětí
Kdy: 15.6.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 17:00
Lektor
Určeno rodičům nadaných dětí
Kategorie Inkluze
Obsah Cílem této akce je vytvořit prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a navázání kontaktů mezi rodiči, kteří mají nadané děti. Během setkání budou mít rodiče možnost vzájemně se inspirovat, diskutovat a sdílet své příběhy a zkušenosti s výchovou a vzděláváním svých dětí.
Rozsah 2 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2023 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist