Cizí jazyky Hravými aktivitami k jednoduché konverzaci v německém jazyce
IKAP II Kdy: 4.10.2021    |    Kde: Šindlovská krčma

Čas od 8:30 hod.
Lektor Mgr. Lenka Hůlková
Určeno učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Seminář je určen pro učitele NJ, kteří chtějí svoji výuku ozvláštnit hravými prvky. Zaměříme se na cílovou skupinu žáků, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk na druhém stupni ZŠ. Stěžejní téma je: Jak dovedu své žáky ke komunikaci? Jak mohu pracovat s celými větami? Jak děti rozmluvit? Jak je naučit nebát se komunikovat? Ukážeme si a vyzkoušíme si celou řadu aktivit, které vedou žáky k samostatnosti v jazykovém projevu, které je vedou k rozšiřování slovní zásoby a k tvorbě dialogů. Součástí semináře budou také tvořivé a kreativní komunikativní dílny.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Určeno pro učitele z Jihočeského kraje.Stravování v Šindlovské Krčmě je plně hrazeno z projektu.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 8.10.2021 - 11.6.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8:30 - 15:00
Lektor Mgr. Radka Brabcová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., PhDr. František Rozum
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 80 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pg. + pg. volného času + (vychovatel)
Kdy: 9.10.2021 - 3.9.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

Průběh studia:

 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
Rozsah 120 hodin
Cena 10500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 9.10.2021 - 11.6.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15:30
Lektor Mgr. Radka Brabcová, Mgr. et Mgr. Nikola Brandová, Mgr. Jaromíra Brichtová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., Mgr. Lucie Hronová, Mgr. Veronika Míková, Mgr. Milena Peroutková Štencová, Mgr. Eliška Rejlková, PhDr. František Rozum, Mgr. Andrea Sudová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 80 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
Kdy: 12.10.2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.

 Vedení škol Jak vést tým s využitím mentorských dovedností
IKAP II Kdy: 12.10.2021 - 13.10.2021    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas prezence 9:30, zahájení 10:00h.
Lektor PhDr. Romana Lisnerová
Určeno Ředitelé ZŠ a SŠ, další členové vedení, kteří vedou podřízené pracovníky
Kategorie Vedení škol
Obsah

Výcvik je určen pro členy vedení, kteří chtějí profesně rozvíjet nejen sebe, ale také podporovat svoje začínající, nové nebo unavené kolegy ve své škole. 

Společně budeme objevovat možnosti otevírání vlastního potenciálu i potenciálu svých zaměstnanců, budeme pracovat se sebereflexí – podíváme se do „svého“ zrcadla, osvojíme si dovednost vést rozvojový rozhovor, poskytovat popisnou zpětnou vazbu, klást otevřené otázky a řadu dalších nejen komunikativních dovedností.

Budeme rozvíjet také emoční, sociální a adaptační dovednosti, které jsou právě v současné době důležité pro to, abychom se ve své roli „ředitele“ neztratili a mohli jít dál.

Čeká nás hodně praktických cvičení a trocha teorie. Postupně si budeme skládat své portfolio.

Rozsah 60 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky O lektorce se dozvíte více zde. Další termíny setkání jsou plánované takto:      
 • 10. - 11. 11. 2021
 • 8. 12. 2021
 • 9. 2. 2022
 • 22. - 23. 3. 2022
Ubytování a stravování je plně hrazeno z projektu.Zájemci budou po absolvování připraveni v případě svého zájmu spolupracovat se ZVASem a v budoucnu poskytovat mentorskou podporu začínajícím ředitelům ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji. Tato spolupráce není podmínkou pro absolvování výcviku, je pouze další možností vašeho rozvoje. 

 Český jazyk a literatura Kreativita v hodinách ČJ a literatury – nové cesty ke zvýšení čtenářské gramotnosti
IKAP II Kdy: 12.10.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Jana Divišová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Seminář otevírá nové možnosti předat žákům a studentům učivo neotřelou formou a připoutat jejich pozornost prostřednictvím něčeho, co v době moderních technologií sami často používají. Jak by tvořila svůj deník Anna Franková, pokud by měla Instagram (takový projekt už mezinárodní týmy vyzkoušely, aby si studenti dokázali osud dívky představit). Jak by Božena Němcová shrnula děj své nejnovější knihy Babička do postu na Twitter, jestliže by měla k dispozici pouze určený počet znaků? Co z metody spisovatelky Květy Legátové se hodí při tvorbě slohové práce každému studentovi? Na které sociální síti je nejvíce fotografií známých spisovatelů? Jak přistoupit moderně k tvorbě třídního časopisu?
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Cizí jazyky Hrajeme si s němčinou - Jak vést žáky k lásce k cizímu jazyku?
IKAP II Kdy: 18.10.2021    |    Kde: Šindlovská krčma

Čas od 8:30 hod.
Lektor Lenka Hůlková
Určeno učitelé 1. st. ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Seminář je určen učitelům, kteří mají možnost jazykově vzdělávat žáky na prvním stupni ZŠ v hodinách cizího jazyka či v jazykových kroužcích. Seminář bude veden na příkladu německého jazyka, nicméně jazykové hry jsou lehce převeditelné do všech jazyků. Pokud tedy umíte základy německého jazyka a učíte angličtinu, budete také vítání. Stěžejní téma je: Jak dovedu své žáky k tomu, aby je cizí jazyk bavil? Jak je dovedu ke komunikaci? Jak naučit žáky komunikovat bez strachu? Ukážeme si a vyzkoušíme si celou řadu aktivit, her, písniček, které vedou žáky k samostatnosti v jazykovém projevu, které je vedou k rozšiřování slovní zásoby a k tvorbě dialogů. Součástí semináře budou také tvořivé a kreativní komunikativní dílny.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Určeno pro učitele z Jihočeského kraje.Stravování v Šindlovské Krčmě je plně hrazeno z projektu.

 Vedení škol Konstruktivní komunikace v náročných situacích.
IKAP II Kdy: 19.10.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: České Budějovice, Šindlovy Dvory, Šindlovská krčma

Čas prezence 8:30h, zahájení 9:00 h.
Lektor PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA
Určeno ředitelům, zástupcům a dalším vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ JK
Kategorie Vedení škol
Obsah Musíte se čas od času vypořádat s konfrontační či jinou komunikačně – náročnou situací? Máte obavy, nebo víte, že přijdete do kontaktu s nevlídnými, konfliktními nebo arogantními lidmi? Problémová komunikace zahrnuje celou škálu chování, se kterým si nemusíme vědět rady, nebo je pro nás nepříjemné. Tomu se tedy budeme na (jinak pohodovém) kurzu věnovat.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Více informací o lektorovi naleznete zde a o kurzu se dozvíte  více zde. Stravování a lektorné je hrazeno z prostředků projektu, parkování je možno přímo u restaurace Šindlovská krčma

 Pedagogika, psychologie, soft skills Identifikace, podpora a rozvoj nadání na školách
IKAP II Kdy: 20.10.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Miloslav Hubatka
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Pokud školy mají skutečně naplňovat své náročné poslání, nesmí chybět ani tento aspekt: Identifikace a podpora nadání a talentu jejich žáků – a to bez ohledu na výši jejich nadání. Jinými slovy – podpora a rozvoj všech žáků nejen s vysokým nadáním, ale i žáků bystrých nebo šikovných a v neposlední řadě i žáků s dvojí výjimečností, nebo užším zaměřením.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • Rozdíly, výhody a nevýhody mezi inkluzivním a výběrovým modelem podpory na školách
 • Systémová podpora v běžné škole/ třídě – vnitřní a systémová diferenciace
 • Legislativní, organizační možnosti podpory nadaných včetně výhod i možných rizik – kazuistiky
 • Problematika nadaných a podporujícího klimatu ve třídě nebo kolektivu
 • Nadaní a osobnostní rozvoj – optimální morálně–volní a charakterové vlastnosti pro další rozvoj a úspěšnost
 • Talenty a silné stránky jednotlivce
 • EQ a rozvoj nadaných žáků …

 Průřezová témata Učíme se venku
IKAP II Kdy: 20.10.2021    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas 8:30 - 16:30
Lektor Mgr. Justina Danišová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah Hlavním cílem je, aby účastníci semináře získali motivaci učit venku, uměli odstranit překážky, které jim brání v učení venku, uměli se snadno vybavit ven, a zároveň věděli, co vše lze učit venku a co vše učení venku přináší dětem i učiteli. Seminář je postaven na konkrétních zkušenostech z praxe, na příkladech ze škol a učení venku. Seminář využívá principy konstruktivistické pedagogiky. Průběh semináře je sestaven, tak aby účastníci byli co nejvíce aktivní a mohli sdílet své vlastní zkušenosti, otázky i rady. Ukázky aktivit budou představovány včetně ukázek práce žáků. Účastníci si ze semináře odnesou metodické materiály, ukázkové lekce, pracovní listy i určovací klíče, které mohou ve své výuce ihned otestovat. Rozvržení semináře: Blok 1 8:30 - 9:15, 9:15 - 10:00 Přestávka 10:00 10:30 Blok 2 10:30 - 11:15, 11:15 - 12:00 Přestávka 12:00 13:00 Blok 3 13:00 - 13:45, 13:45 - 14:30 Přestávka 14:30 15:00 Blok 4 15:00 - 15:45, 15:45 - 16:30
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Stravování je plně hrazeno z projektu.

 Cizí jazyky Německá konverzace hravě
IKAP II Kdy: 23.10.2021    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Dominika Mrázová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, vedení škol
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Konverzační kurz němčiny je zaměřený na rozšíření jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Setkání je určeno i pro učitele, kteří učí jiné předměty než německý jazyk a současně mají zájem o upevnění a rozšíření svých jazykových znalostí. Vstupní jazyková úroveň je min. A2.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Český jazyk a literatura Milan Kundera v letech 1945–1970: básník, překladatel, prozaik, dramatik, esejista, scenárista
IKAP II Kdy: 25.10.2021    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Seminář položí nosné literárněhistorické informace o české literatuře v letech 1945 - 1970. Účastník tak získá ucelený obraz o osobnosti Milana Kundery v různých aspektech jeho díla, a to se zaměřením na jeho tvorbu před odchodem do exilu. Nedílnou součástí semináře je interpretace vybraných děl Milana Kundery.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Aspekty a procesy lidské reprodukce
IKAP II Kdy: 27.10.2021    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Katarína Chalásová, PhD.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Seminář se věnuje fyziologii reprodukce člověka. V první části bude popsáno pohlavní ústrojí člověka a fyziologické procesy vzniku a dozrávání pohlavních buněk. Podrobněji bude rozebrán vývoj spermii (spermatogeneze) a vajíček (oogeneze), rozdíly mezi těmito procesy a význam jednotlivých kroků. Druhá část bude věnována průběhu ovulace a buněčné podstaty vzniku nového jedince – oplození. Posluchači si poslechnou, jaké jsou podmínky střetu pohlavních buněk, jaké hormonální změny probíhají v ženském pohlavním ústrojí před a po ovulaci a jak vypadá první týden existence nového jedince.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Další Současné výzvy radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže
IKAP II Kdy: 1.11.2021    |    Kde: Šindlovská krčma

Čas od 9:00
Lektor doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Další
Obsah Seminář představuje aktuální trendy v oblasti radikalizace se zaměřením na praktické otázky detekce varovných signálů radikalizace u dětí a mládeže z pohledu pedagogických pracovníků a dalších aktérů prevence kriminality. Klíčové části semináře představí současné trendy v oblasti radikalizace s akcentem na mladou generaci, metody rekrutace, propagandy a manipulace v online a offline prostředí a adorace extrémního násilí. Na praktických příkladech budou demonstrovány faktory ovlivňující proces radikalizace, možnosti identifikace rizikových indikátorů, efektivní nástroje prevence a současné výzvy v kontextu aktuálního dění a společenských událostí.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Stravování v Šindlovské Krčmě je plně hrazeno z projektu.

 1. stupeň ZŠ Zahrada v očích, rukách i mysli výtvarného pedagoga
IKAP II Kdy: 5.11.2021 - 6.11.2021    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor MgA. Eva Volfová, Mgr. Alžběta Horynová
Určeno vyučujícím výtvarné výchovy (zejm. 1. st. ZŠ)
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah
Seminář pro výtvarníky, kde prim hrají zejména přírodniny.
Lektorky semináře Vám představí celoroční projekt "Zahrada".  Inspirujete se realizovanými úlohami a to jak analýzou zadání a příprav, tak žákovskými řešeními. Vyzkoušíte si sdělovat informace vizuálním způsobem. Kriticky nahlédnete na současný design. Seznámíte se s moderní plastikou a nově pohlédnete na tvůrčí možnosti veřejného prostoru.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Nerosty a jak na ně? Aneb jak se vyznat v horninách
IKAP II Kdy: 9.11.2021 - 10.11.2021    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Marek Chvátal
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s nejdůležitějšími nerosty, a to zejména na základě rozsáhlé sbírky minerálů. Seminář se bude věnovat nejdůležitějším horninám, jejich vzniku a výskytu v přírodě, vlastnostem a průmyslovému využití. Účastníci získají praktické rady k určování nejčastějších minerálů obvykle zastoupených ve školních sbírkách. Nedílnou součástí výkladu budou tipy na nejrůznější zajímavosti, kterými lze oživit a zatraktivnit výklad žákům. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 1. stupeň ZŠ Zvuk a jednoduché hudební nástroje
IKAP II Kdy: 10.11.2021    |    Kde: Šindlovská krčma

Čas od 9:00 hod
Lektor RNDr. Jitka Houfkova, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Praktický seminář s dílnou, ve kterém se účastníci seznámí s jednoduchými pokusy zaměřenými na zvuk, jeho vznik, vlastnosti a způsob šíření, jejich aplikaci při prožitkovém učení a propojení se STEAM aktivitami a badatelským přístupem, vše si vyzkouší a vyrobí si některé jednoduché hudební nástroje. Prostor bude věnován i vysvětlení všech pokusů a vzájemnému sdílení zkušeností.
Ubytování a stravování v Šindlovské Krčmě je plně hrazeno z projektu.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Vybrané pokusy:Jak zvuk vzniká - chvění- kmitání ladičky- chvění vzduchu v trubce- mince s vroubkovaným okrajem pohybující se v balónkuJak se zvuk zesiluje- zesílení zvuku hracího stolku - rezonanční deska (stůl)- model kytaryJak se zvuk šíří- nitkový telefon- lžíce jako zvonPoznáváme různé zvuky- zvukové pexesoHudební nástroje- výroba vlastních (bubínky, kytarky, dešťová trubka, trumpetky ...)- hraní na různé dlouhé trubky - boomwhacker- další vhodné pokusy dle zájmu a zkušeností účastníkůVybrané STEM aktivity

 Cizí jazyky Rétorické dovednosti v němčině
IKAP II Kdy: 23.11.2021    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Dr. phil. Zdeněk Pecka
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Získejte základní rétorické dovednosti (nejen) v cizím jazyce a posuňte své kompetence zase o kousek dál.
Na semináři navážete na své dosavadní znalosti cizího jazyka a současně si osvojíte nové jazykové znalosti. Nové dovednosti se naučíte aplikovat v odpovídajících situacích a díky nácviku si zautomatizujete jejich užívání v praxi. 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Seminář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Vedení škol Jak vést tým s využitím mentorských dovedností
IKAP II Kdy: 10.1.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas prezence 9:30, zahájení 10:00h.
Lektor PhDr. Romana Lisnerová
Určeno vedení týmu pro vedoucí metodických sekcí
Kategorie Vedení škol
Obsah

Výcvik je určen pro členy vedení, kteří chtějí profesně rozvíjet nejen sebe, ale také podporovat svoje začínající, nové nebo unavené kolegy ve své škole. 

Společně budeme objevovat možnosti otevírání vlastního potenciálu i potenciálu svých zaměstnanců, budeme pracovat se sebereflexí – podíváme se do „svého“ zrcadla, osvojíme si dovednost vést rozvojový rozhovor, poskytovat popisnou zpětnou vazbu, klást otevřené otázky a řadu dalších nejen komunikativních dovedností.

Budeme rozvíjet také emoční, sociální a adaptační dovednosti, které jsou právě v současné době důležité pro to, abychom se ve své roli „ředitele“ neztratili a mohli jít dál.

Čeká nás hodně praktických cvičení a trocha teorie. Postupně si budeme skládat své portfolio.

Ubytování a stravování je plně hrazeno z projektu.
Rozsah 60 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorce se dozvíte více zde. 

 Pedagogika, psychologie, soft skills Inspirace pro třídnické hodiny
IKAP II Kdy: 24.1.2022 - 25.1.2022    |    Kde: Šindlovská krčma

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Jakub Švec
Určeno učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Hlavním cílem tohoto kurzu je ujasnit si, jak vést třídnické hodiny a jak řešit problémové situace, které při jejich vedení mohou nastat. Ukážeme si, jak poskládat program pro třídnické hodiny a kde hledat inspiraci pro různé aktivity. Vybrané ukázky programu pro třídnické hodiny si vyzkoušíme v praxi. Podíváme se, jak postupovat při dělení žáků do skupin, jak pracovat s konfliktními žáky, s pasivními žáky či v situaci, řešení výchovných problémů a porušování pravidel. Zaměříme se rovněž na to, jak pracovat s reflexí. Prioritou je, aby si účastníci kurzu odnesli praktické inspirace, vždy je věnován čas i řešení jejich situací. Kurz je činnostně orientován, očekává se aktivní zapojení.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Ubytování a stravování v Šindlovské Krčmě je plně hrazeno z projektu.

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist