Člověk a zdraví Aplikace jógových cviků při výuce tělesné výchovy na základní škole
IKAP II Kdy: 2.6.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 12:30
Lektor Mgr. Silvie Hájková
Určeno Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah
Seminář seznámí účastníky s historií jógy a nastíní základní informace o józe jako jsou: účinky jógového cvičení, význam cvičení jógových prvků a zásady uplatňované při cvičení. Po absolvování semináře pochopíte základní zákonitosti cvičení jógové hodiny s dětmi a dokážete sami sestavit jógovou sestavu pro děti.
Podložky a cvičební pomůcky jsou součástí semináře.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen výhradně pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Nadaní za technikou do Tábora!
Kdy: 3.6.2022 - 4.6.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: SPŠ Tábor

Čas od 9:00 hod.
Lektor tým lektorů
Určeno učitelé 2.st. ZŠ a jejich nadaní žáci
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Dvoudenní setkání je určeno pedagogům základních škol a jejich nadaným žákům, kteří se zajímají o svět techniky. Bude naplněno kreativní prací, vzájemnou inspirací pro výuku a společnými zážitky. Akce bude probíhat v budově SPŠ v Táboře, ubytování účastníků je zajištěno v domově mládeže této školy. Těší se na vás lektoři ze SPŠ v Táboře pod vedením Ing. Marcela Gauseho a ze SSPŠ v Praze z týmu Ing. Radka Sáblíka. Účast včetně ubytování a občerstvení bude pro učitele i žáky během celého setkání zdarma, akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Program: 
3.6.2022 - 9:00 -9:15 uvítání účastníků, 9:15-12:30 sestavení obráběcího ministroje a jeho využití při praktické činnosti, 12:30-13:30 oběd, 13:30-17:30 základy kyberbezpečnosti, síťová bezpečnost,
17:30-18:00 večeře, 18:00 -20:00 drony, motokáry, deskovky
4.6.2022 - 8:30-9:00 snídaně, 9:00-12:00 virtuální realita, 12:00-13:00 oběd, 13:00 závěr, rozloučení
Rozsah 12 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Přihlašuje se učitel i žák samostatně.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Rozvoj osobnostních kompetencí učitele
IKAP II Kdy: 6.6.2022 - 7.6.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00
Lektor Dita Fuchsová
Určeno vyučujícím z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
 • Verbální komunikace
Péče o hlas - hygiena hlasu, péče o hlas. Jak řeč tvoříme, co z nás vychází (tón hlasu, barva) a jak je to vnímáno posluchači. Význam výrazu ve větě. Je v souladu obsah sdělení a jeho zvuková složka? Zapracujeme na důvěryhodnosti projevu.
 • Neverbální komunikace
Co říkám, když nic neříkám. Úsměv, co s rukama, význam pomlky a ticho.
 • Péče o tělo
Postoj, páteř, dýchání - správné držení těla a dýchání, úlevové techniky použitelné ve škole, ve třídě i v kabinetu. Poznatky vycházejí z jógových technik a bohatých zkušeností lektorky, certifikované instruktorky jógy.
 • Proč, kam a jak se postavit
Práce s prostorem, rozdílná práce s posluchači ve třídě, v malé skupině, jeden na jednoho, na konferenci. Práce s trémou a jak ji (postupně) ovládnout.
Součástí semináře je nácvik a rozbor projevu před kamerou. Že se toho bojíte? Nemusíte - budeme v bezpečném prostředí s laskavou lektorkou.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorce: Dita Fuchsová vystudovala masovou komunikaci, pracovala jako moderátorka publicistických pořadů v České televizi, jako tisková mluvčí na Ministerstvu kultury získala titul Tisková mluvčí roku, má zkušenosti s personálním poradenstvím manažerů a politiků, s moderováním konferencí a s prací v soukromých i veřejnoprávním médiích. Zároveň je certifikovanou instruktorkou jógy, což dokáže velmi propojit s ostatními svými zkušenostmi.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Robert Čapek: Podporující výukové metody
Kdy: 7.6.2022    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Určeno učitelé 1. a 2. st. ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Seminář je věnován úplnému základu práce učitele: dobré didaktice, především výukovým metodám. Právě metody, výukové aktivity, formy práce jsou tím, na čem se staví vyučování. Základem dobré výuky je mít dostatečné možnosti didakticky připravit učivo, získat zájem a motivaci žáků nabídkou správné vzdělávací nabídky.
Rozsah 8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Inkluze Podporujeme nadané děti pro budoucnost
Kdy: 9.6.2022    |    Kde: Gymnázium Dačice, B.Němcové 213

Čas od 13:30
Lektor Mgr. Marta Frydrychová, Mgr. Olga Blechová
Určeno všichni zájemci o toto téma
Kategorie Inkluze
Obsah Seminář odpoví na otázky: Jak přistupujeme k nadaným dětem od první třídy ZŠ? Poznáme nadané děti na našich školách? Jak se nadané děti projevují? Jak nadané děti identifikujeme a co to vlastně nadání a inteligence je? Má pro školu smysl s nadanými dětmi pracovat? Jaké jsou formy a způsoby vzdělávání nadaných?
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje.

 Inkluze Kognitivní a emoční potřeby nadaných
Kdy: 10.6.2022    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas od 9,30 hod.
Lektor doc.PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Určeno všichni zájemci o toto téma
Kategorie Inkluze
Obsah Seminář se zaměřuje na téma nadání - jeho atributy, přednosti a úskalí. Představí kognitivní a emoční potřeby nadaných a objasní, jak by měla probíhat adekvátní edukační a sociální podpora nadaného žáka. Nastíní rovněž limity osobnosti nadaného jedince, které vycházejí z vrozeného nastavení těchto jedinců, ale i z vnějšího prostředí, kterému jsou vystaveni. Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. je vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Přednáší problematiku nadaných žáků po celé České republice, má bohaté zkušenosti s mentoringem, s organizací řady exkurzí, soutěží, aktivit, programů a projektů pro nadané žáky. Je autorkou více než 100 článků a 3 knih, většinou v propojení s tématikou nadaných.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Akce je hrazena z příspěvku Jihočeského kraje. Nepedagogický pracovník uvede v přihlášce u názvu školy nulu.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Komunikace s agresivním rodičem
Kdy: 11.6.2022    |    Kde: Gymnázium PdC, Tábor

Čas 9:00 - 16:30
Lektor PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA
Určeno pedagogický sbor Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Musíte se čas od času vypořádat s konfrontační či jinou komunikačně – náročnou situací? Máte obavy, nebo víte, že přijdete do kontaktu s nevlídnými, konfliktními nebo arogantními lidmi? Problémová komunikace zahrnuje celou škálu chování, se kterým si nemusíme vědět rady, nebo je pro nás nepříjemné. Tomu se tedy budeme na (jinak pohodovém) kurzu věnovat.
Rozsah 8 hodin
Cena zakázka,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Umění a kultura 18. a 19. století očima umělce
IKAP II Kdy: 15.6.2022 - 16.6.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Marie Michlová
Určeno vyučujícím z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah Každodennost a literatura Evropy na konci 18. a na začátku 19. století. Zaměříme se na moderní umělecká zpracování: filmová, literární apod. Realita vs. fikce, limity moderního zpracování. Seminář bude interaktivní.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastnický poplatek, ubytování a stravování je plně hrazeno z projektu.

 Inkluze Šikana v třídním kolektivu
Kdy: 22.6.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 10.00 - 16:00
Lektor PhDr. Jan Svoboda
Určeno učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Účastník semináře: • rozumí pojmům šikana, skupinová agrese, individuální agrese • ovládá techniky integrace a stmelování kolektivu • chápe zákonitosti rivality mezi žáky v závislosti na jejich věku • seznámí se s formami vyšetřování negativních jevů
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Český jazyk a literatura Individuální kurz konverzace v anglickém jazyce
Kdy: 1.7.2022 - 4.7.2022 ZRUŠENO    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:00 - 14:45
Lektor Keith Enns
Určeno pedagogickým pracovníkům
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah specifikován dle zadání klientů
Rozsah 16 hodin
Cena 6500,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č.7
IKAP II Kdy: 22.8.2022 - 9.12.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: České Budějovice

Čas 9.00 - 16:00
Lektor Mgr. Renata Vordová, Mgr. Pavel Dosoudil
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny: Modul A: po 22.8. - út 23.8.2022 České Budějovice (místo bude upřesněno)  Modul B: po 3.10. - út 4.10.2022 - České Budějovice, Šindlovská krčmaModul C: čt 8.12. - pá 9.12.2022 České Budějovice (místo bude upřesněno)

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č.4
IKAP II Kdy: 13.9.2022 - 18.1.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor

Čas 9.00 - 16:00
Lektor PhDr. David Čáp, Ph.D., Mgr. Jan Žufníček
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: út 13.9 - st 14.9.2022 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, TáborModu B: út 8.11 - st 9.11. 2022 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, TáborModul C: út 17.1 - st 18.1.2023 - Planá nad Lužnicí, Hotel Lužnice

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č.6
IKAP II Kdy: 17.9.2022 - 8.1.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489

Čas 9.00 - 16:00
Lektor Mgr. Miroslav Gažák, Mgr. et Mgr. Alena Butulová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: so 17.9 - ne 18.9. 2022 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489  Modu B: so 15.10 - ne 16.10.2022 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 Modul C: so 7.1 - ne 8.1.2023 - Planá nad Lužnicí, Hotel Lužnice

 Předškolní vzdělávání Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Kdy: 2.11.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno Učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje předmatematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Možnost hradit ze šablon - 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická pregramotnost.

 Cizí jazyky Anglická gramatika snadno a efektivně
Kdy: 18.1.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Podstatou semináře je pochopení, jak učení gramatiky zpříjemnit a jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž se na ni soustřeďuje výhradní pozornost. 
Účastníci:
 • se seznámí s technikami pro procvičování základních gramatických jevů,
 • naučí se připravovat hry a pracovní listy "na míru" svým žákům,
 • zjistí jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly žáků.
Během semináře se účastníci budou věnovat např. těmto tématům:
 • How to present new grammar,
 • Practising grammar structures,
 • Grammar props,
 • Moving grammar. 
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1

Rozsah 8 hodin
Cena 1300,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist