Matematika a její aplikace Webinář: Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání a přípravných třídách
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 15.4.2021    |    Kde: On-line

Čas 8:30 - 16:30
Lektor Mgr. Hana Švejdová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je zorientovat se v problematice matematické pregramotnosti v souladu s vývojovými potřebami dítěte. Seznámit se s některými metodami práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti a usnadnit dětem nejen rozvíjení v této oblasti, ale vybavit děti i na přechod z mateřské do základní školy. Sdílet příklady dobré praxe, společně je reflektovat v souvislosti s rozvojem matematické pregramotnosti. Účastníci kurzu si ozřejmí oblasti, které do matematické pregramotnosti patří a současně si prohloubí své znalosti v jednotlivých oblastech rozvíjejících matematickou pregramotnost u dětí v předškolním věku. Seznámí se s tím, co je matematická pregramotnost a gramotnost, co je příčinou toho, že v této oblasti mají děti problémy a jak jim již v předškolním věku předcházet. Naučí se efektivně využívat různé metody práce k rozvoji předmatematických představ v kontextu integrovaného vzdělávání v mateřské škole, přípravné třídě. Zároveň jim vzdělávací program nabídne konkrétní ukázky dobré praxe s bohatou nabídkou praktických činností, prostřednictvím nichž si společně pojmenují okruhy, na něž je potřeba se v předškolním věku prioritně zaměřovat.
Možnost hradit ze šablon:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin b) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Rozvržení semináře:

Blok 1    8:30  -   9:15, 9:15 -  10:00

Přestávka            10:00     10:30

Blok 2    10:30  -  11:15, 11:15  - 12:00

Přestávka            12:00     13:00

Blok 3    13:00  - 13:45, 13:45  - 14:30

Přestávka            14:30     15:00

Blok 4    15:00  - 15:45, 15:45  - 16:30

Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Webinář: Buněčná biologie – z čeho se skládají buňky a jak se rozmnožují
IKAP II Kdy: 15.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor Mgr. Katarína Chalásová, PhD.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Tento seminář uvede posluchače do problematiky buněčné biologie. Posluchači se dozví o struktuře a funkci eukaryotické buňky – z jakých části se skládá a k čemu tyto části slouží. Účastníci si poslechnou, jak se buňky dělí, jak se v nich kopíruje genetický materiál a od čeho závisí, jestli a jak často se budou naše buňky rozmnožovat. Seminář ukončíme popisem speciálního typu buněk – pohlavních, jak vznikají, jaká je jejich role a jaký je počátek života jedince po střetu dvou těchto pohlavních buněk.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Člověk a společnost Webinář: Únikové hry ve výuce dějepisu
IKAP II Kdy: 16.4.2021 - 17.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas 14:00 - 17:30; 9:00 - 12:30
Lektor Mgr. Olga Kovaříková, Dis., Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Vytvořte si vlastní únikovku v Google Slides (krok za krokem) Výhodou tvorby tohoto materiálu je mimo zpestření online výuky i fakt, že bude hra použitelná v běžné výuce ve školách. Na webináři získáte základní informace o možnostech tvorby či úpravy již hotové únikovky poskytnuté ke sdílení ostatním učitelům. Seznámení bude ovšem pouze první, teoretickou částí webináře, v těch dalších projdeme jednotlivými fázemi tvorby únikovky a účastníci kurzu si v oline skupinách zkusí vlastní únikovku pod vedením lektorky postupně vytvořit. Záleží na počtu přihlášených účastníků, pokud vytvoříme 3 skupiny mohou vzniknout 3 různé únikovky, které si navzájem můžeme měnit. Z webináře odejdete nejen s dovednostmi, ale i hotovým materiálem k výuce.
Rozsah 8 (2x4) hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • Autorka blogu Hravá dějeprava
 • Absolventka magisterského studia PedF UK a doktorandského studia České a československé dějiny tamtéž.
 • Absolventka historických seminářů a letních škol (Post bellum, ÚSTR)
 • Učitelka ZŠ Přerov nad Labem
Webinář je rozdělen do dvou dnů 2x4 vyučovací hodiny.

 Český jazyk a literatura Webinář: Reflexe holokaustu v české próze
IKAP II Kdy: 19.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Proč je v dnešní době židovská tragédie za druhé světové války tak oblíbeným tématem v literatuře, filmu i na divadle? Jedná se o důsledek vysvětlitelného oživení zájmu o holokaust po pádu železné opony? Na samotný závěr semináře, který bude zaměřen na tematizaci holokaustu v české próze, se na základě předchozího výkladu pokusíme tyto otázky zodpovědět.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Český jazyk a literatura Webinář: Čeština na dálku
IKAP II Kdy: 20.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas 13:30 - 16:30
Lektor Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Co na webináři získáte a na jaké otázky vám odpovím: Přehled online zdrojů - procvičování mluvnice, online knihy, poslech mluveného slova + další zajímavé odkazy. Doporučení online nástrojů, které se mi pro děti osvědčily: videokonference, pořizování vlastních videí, tvorba výukových materiálů, formy sdílení. Aplikací na tvorbu materiálů je spousta, nemusíme znát a používat všechny, představím vám ty, které mi nejvíce pomáhají, jsou časově méně náročné a splňují to, co češtinář potřebuje. Naučím vás vytvářet křížovky, slovní mraky a přiřazovací cvičení. Na konkrétních výukových hodinách, které jsem odučila, vás seznámím s didaktickými postupy, které se mi jeví efektivní a dětmi jsou kladně přijímány. Doporučení způsobů komunikace s dětmi, kolegy, rodiči – efektivita jednotlivých nástrojů – aneb jak chránit i svůj čas. Jak ověřit v online prostoru znalosti? Co ano a co ne? – sdílení zkušeností ze zpětných vazeb od dětí i kolegů. Zkušenosti o tom, jak získat v online prostoru zpětnou vazbu? Obdržíte několik výukových materiálů vhodných pro výuku online na 2. stupni ZŠ.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Autorka praktických výukových materiálů, které ověřuje se svými žáky ve třídě.

http://maly-princ.cz/

www.interaktivka.cz

https://www.ucitelnice.cz/author/821

https://www.ucitelnice.cz/author/16107

 Pedagogika, psychologie, soft skills Webinář: Jak se připravit na "nový" začátek?
IKAP II Kdy: 20.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: on-line

Čas 17:00 - 19:15
Lektor PhDr. Marta Franclová, PhD.
Určeno pedagogické veřejnosti z Jihočeského kraje (ZŠ a SŠ)
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Nejen pedagogové ale i žáci prošli za poslední rok nebývalými změnami a zátěžovými zkouškami z neznámého. Vše nasvědčuje tomu, že se brzy začne „život” vracet do školních lavic. Jaká očekávání můžeme mít od „nového začátku”? Jak nepřepálit start? Na co se soustředit? Jak pracovat s psychikou dětí? Odpovědi hledáme s psycholožkou Martou Franclovou.
Rozsah 3 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Český jazyk a literatura Webinář: Čeština na dálku
IKAP II Kdy: 21.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Co na webináři získáte a na jaké otázky vám odpovím: Přehled online zdrojů - procvičování mluvnice, online knihy, poslech mluveného slova + další zajímavé odkazy. Doporučení online nástrojů, které se mi pro děti osvědčily: videokonference, pořizování vlastních videí, tvorba výukových materiálů, formy sdílení. Aplikací na tvorbu materiálů je spousta, nemusíme znát a používat všechny, představím vám ty, které mi nejvíce pomáhají, jsou časově méně náročné a splňují to, co češtinář potřebuje. Naučím vás vytvářet křížovky, slovní mraky a přiřazovací cvičení. Na konkrétních výukových hodinách, které jsem odučila, vás seznámím s didaktickými postupy, které se mi jeví efektivní a dětmi jsou kladně přijímány. Doporučení způsobů komunikace s dětmi, kolegy, rodiči – efektivita jednotlivých nástrojů – aneb jak chránit i svůj čas. Jak ověřit v online prostoru znalosti? Co ano a co ne? – sdílení zkušeností ze zpětných vazeb od dětí i kolegů. Zkušenosti o tom, jak získat v online prostoru zpětnou vazbu? Obdržíte několik výukových materiálů vhodných pro výuku online na 2. stupni ZŠ.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Autorka praktických výukových materiálů, které ověřuje se svými žáky ve třídě.

http://maly-princ.cz/

www.interaktivka.cz

https://www.ucitelnice.cz/author/821

https://www.ucitelnice.cz/author/16107

 Cizí jazyky English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26.4.2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné výslovnosti. Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné, jako je spojení pohybu s výslovností, jak se snadno naučit rozumět značkám výslovnosti a kdy je používat. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se, kde můžeme konzultovat správnou výslovnost (zdroje) a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky.
Rozsah 8 hodin
Cena 1335,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Webinář: Cukrovka – nejčastější porucha metabolismu sacharidů
IKAP II Kdy: 26.4.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor Mgr. Katarína Chalásová, PhD.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Tento seminář představí posluchačům základy metabolismu sacharidů, jak se nám cukry z diety dostanou do oběhu, jak se zpracovávají, jak se ukládají. Účastníci si poslechnou, co má s metabolismem společné inzulin, jak vzniká cukrovka a jak se diagnostikuje a léčí. Vysvětlíme si, že cukrovka nebolí, ale její nebezpečí tkví v jejích pozdních komplikacích, které postupně vyřadí z činnosti některé orgány, co může mít fatální následky. Cílem akce je představit posluchačům tuto zákeřnou civilizační nemoc a navést k cestě, jak se jí vyhnout, nebo alespoň zmírnit dopady.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Další Webinář: Levák a jeho svět
IKAP II Kdy: 28.4.2021    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod.
Lektor Mgr. Ivo Vodička
Určeno učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Další
Obsah Teoreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Nabízí srovnání přístupu pravoruké společnosti k levákům v různých historických obdobích a představuje současný pohled na leváctví; představuje přehled původní české i překladové zahraniční odborné literatury o lateralitě a leváctví a vývojových etap přístupů k leváctví v českém pedagogickém prostředí.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Vysvětlí, jakými metodami lze správně určit lateralitu dítěte a jak vychovávat leváky, aby byli schopni se hladce začlenit do pravoruké společnosti. Představuje to, jak leváci tento svět ze své pozice vidí a jaká povahová a jiná specifika leváků ve srovnání s praváky od nich mohou rodiče i učitelé očekávat. Zaměřuje se na oblasti rodinné a školní výchovy i zájmové činnosti, v nichž se leváci musí adaptovat, protože jsou ze své podstaty uzpůsobeny podle pravorukých principů (sebeobslužné činnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky, položení základů psaní, pracovní činnosti v domácnosti a na zahradě, hra na hudební nástroje, sportovní aktivity a řízení vozidel). Nabízí návody, jakými postupy vést leváky při různých činnostech tak, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky; seznamuje s nevýhodami, ale i výhodami leváctví v různých povoláních.

V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší lateralizovaná pohybová schémata tak, aby učitelé a vychovatelé uměli rozpoznat situace, v nichž leváci musí vykonávat jinou strukturu pohybů, nebo ji naopak potlačit. Součástí praktické části je ukázka pomůcek pro leváky a práce s nimi, vysvětlení zásad bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky, i otázky vhodnosti pomůcek pro leváky. Studijní materiály a informační podpora jsou na těchto webových stránkách www.levactvi.cz a www.dumy.cz.

 Člověk a zdraví Začlenění jógy a jógových prvků do výuky na základních školách
IKAP II Kdy: 5.5.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 12:30
Lektor Mgr. Silvie Hájková
Určeno Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah
Seminář seznámí účastníky s historií jógy a nastíní základní informace o józe jako jsou: účinky jógového cvičení, význam cvičení jógových prvků a zásady uplatňované při cvičení. Po absolvování semináře pochopíte základní zákonitosti cvičení jógové hodiny s dětmi a dokážete sami sestavit jógovou sestavu pro děti.
Podložky a cvičební pomůcky jsou součástí semináře.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Český jazyk a literatura Webinář: Česká próza po roce 1989
IKAP II Kdy: 10.5.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: webinář

Čas od 13:00 hod
Lektor doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Čím je současná literatura specifická a jakými faktory se liší od historicky uzavřených literárních období? Jaké úkoly stojí před literárním historikem, chce-li současnou literaturu klasifikovat a nemá přitom žádný nebo velmi malý časový odstup? Mohou mediální konkurenti tištěné literatury, jako jsou internet, sociální sítě, blogy, audioknihy a e-knihy, vytlačit papírovou knihu? Získejte odpovědi nejen na tyto otázky díky našemu webináři z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Další Webinář: Jak tvořit vizuální poznámky (sketchnoting)
IKAP II Kdy: 11.5.2021 - 12.5.2021    |    Kde: On-line

Čas 13:00 – 16:30 I 9:00 – 12:30
Lektor Ing. Zdenka Tomaidesová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Další
Obsah Vliv kreslení na náš mozek (vnímání nových poznatků) Duální princip zpracování informací (verbální a vizuální propojení) Jak jednoduše kreslit ikonky, obrázky Prvky vizuálních zápisků Struktura zápisu Pomůcky ke kreslení Výhody kreslení a čmárání pro výuku
Rozsah 8 (2x4) hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorce:
 • autor webu www.edux.cz
 • trenér, kouč NLP a sketchnoter 

 Pedagogika, psychologie, soft skills Webinář: Zvládání náročného chování u žáků s PAS
IKAP II Kdy: 12.5.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas od 15:30
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
 • Co je náročné/problémové chování?
 • Spouštěče, příčiny náročného chování. Funkčnost náročného chování.
 • Řešení náročného chování – co může pro „terapii“ udělat žák s PAS, personál a škola jako organizace.
 • Jak můžeme napomáhat vhodnému sociálnímu chování v rámci výchovně – vzdělávacího procesu?
 • Prostor pro dotazy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

O lektorce:

 • Autorka webu www.jarkastankova.cz
 • 26 let praxe v pomáhajících profesích – zkušenosti z oblasti školství (základní a speciální školství), sociálních a doprovodných služeb (akreditované soc. služby a NNO)
 • 17 let praktických zkušeností v oblasti poruch autistického spektra
 • Rodič s osobní životní zkušeností (dítě s PAS se SVP)
 • Nyní soukromá praxe – poradenská, konzultační a lektorská činnost zaměřená na PAS
 • Pracovní zkušenosti v oblasti PAS:
 •  zakladatelka a koordinátorka služeb pro rodiny s dětmi/dospělými s PAS na Lanškrounsku v nestátní neziskové organizaci
 • lektorka akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky, pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poruchy autistického spektra (akreditace MPSV, MŠMT)
 • lektorka vzdělávacích seminářů pro spolužáky dětí s PAS – práce s třídními kolektivy v ZŠ, SŠ
 • lektorka podpůrných skupin pro asistenty pedagoga, kteří mají v péči děti s náročným chováním (PAS, ADHD)
 • sociální pracovnice rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, sociální rehabilitace pro dospělé osoby s PAS (akreditované sociální služby)
 • asistentka pedagoga, vychovatelka a učitelka u dětí s poruchami autistického spektra (základní a speciální školství)

 Člověk a společnost Webinář: Vybrané aspekty mezinárodní chudoby
IKAP II Kdy: 17.5.2021 - 19.5.2021    |    Kde: On-line

Čas Od 14:00 hod
Lektor PhDr. Linda Piknerová, Ph. D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Nahlédněte pod oponu africké expedice a staňte se na okamžik také její součástí. Spolu s Lindou Piknerovou se seznámíte s ekonomickými faktory ovlivňující fungování afrického kontinentu. Získáte povědomí o fenoménu slumů a favel prostřednictvím rozmanitých videozáznamů a fotografií např. z Kibery. Webinář se dále bude věnovat možnému boji s chudobou ve vybraných zemích.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen učitelům z Jihočeského kraje.

 Matematika a její aplikace Webinář: Kombinatorika a její aplikace
IKAP II Kdy: 18.5.2021    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod
Lektor Mgr. Jitka Doležalová, PhD.
Určeno Učitelé gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Účastníci se seznámí se základními metodami kombinatoriky ilustrované na typizovaných příkladech Poznají různé přístupy k nestandardním úlohám, vhodné využití v klasické pravděpodobnosti a náměty k domácím cvičením. Získejte jistotu při určování vhodné metody a postupů výpočtu kombinatorických úloh díky celkovému prohloubení Vaší znalosti kombinatoriky a jejích aplikací.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Český jazyk a literatura Komiksy hravé i dravé, historické i současné
IKAP II Kdy: 1.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 13:00 hod
Lektor Jiří Walker Procházka
Určeno Vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Jiří Walker Procházka píše knihy již přes 35 let. Se spisovatelkou Klárou Smolíkovou se podílí na tvorbě detektivek pro dospělé i pro děti. Čtyřhodinový workshop nabízí vhled do světa komiksů, během kterého se seznámíte s historií komiksu od starověku až do současnosti. Osvojíte si pravidla komiksu, které využijete při práci s pracovními listy, bublinami, citoslovci a komiksovými stripy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Krizové situace výuky
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 3.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor PhDr. Jan Svoboda
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU, VOŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Díky semináři porozumíte pojmu "krizová situace" v celém jeho rozsahu. Osvojíte si techniky pro vedení třídního kolektivu, který díky získaným technikám dokážete usměrnit a korigovat. Po absolvování semináře dokážete předcházet krizovým situacím a případně vyvstalé situace zvládnete bez větších obtíží efektivně řešit.
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Průřezová témata Lapbook aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva
Kdy: 7.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; učitelé ZUŠ a SUŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva. Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. 1. Seznámení s technikou práce 2. Seznámení s výtvarnými technikami 3. Příprava a plánování vlastní knihy 4. Diskuze nad možnostmi techniky
Možnost hradit ze šablon:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,-,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Cílem vzdělávacího programu je:- naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatování faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků.- naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli.- inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta).- technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět.Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).Lze hradit v rámci šablon OSR - vhodné vyučovací metody, metodická připravenost

 Matematika a její aplikace Základy matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 8.6.2021    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj matematické gramotnosti.
Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Pedagogika, psychologie, soft skills Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
Kdy: 12.10.2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist