Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura v síti
IKAP II Kdy: 1.2.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Jana Divišová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Seminář otevírá nové možnosti předat žákům a studentům učivo neotřelou formou a připoutat jejich pozornost prostřednictvím něčeho, co v době moderních technologií sami často používají. Jak by tvořila svůj deník Anna Franková, pokud by měla Instagram (takový projekt už mezinárodní týmy vyzkoušely, aby si studenti dokázali osud dívky představit). Jak by Božena Němcová shrnula děj své nejnovější knihy Babička do postu na Twitter, jestliže by měla k dispozici pouze určený počet znaků? Co z metody spisovatelky Květy Legátové se hodí při tvorbě slohové práce každému studentovi? Na které sociální síti je nejvíce fotografií známých spisovatelů? Jak přistoupit moderně k tvorbě třídního časopisu?
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Informační a komunikační technologie Webinář: Novinky v Office 365 a jejich využití ve školním prostředí
IKAP II Kdy: 7.2.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas Od 14:00 hod
Lektor Mgr. Miroslav Kotlas
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Webinář je zaměřen na vybrané aplikace ze služby Office 365 a jejich využití ve školním prostředí. Získáte tipy a triky jak efektivně pracovat s vybranými aplikacemi ze sady Office 365 a jak je můžete využít při výuce. Seznámíte se s novinkami a novými nástroji, které jsou v těchto aplikacích dostupné a můžou vám usnadnit každodenní práci.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Český jazyk a literatura Každodennost, kultura a literatura britského romantismu
IKAP II Kdy: 10.2.2022 - 11.2.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 10:00 hod.
Lektor Mgr. Marie Michlová
Určeno vyučujícím z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah 1. den 
 Svět Jane Austenové: britská každodennost 1780-1850 
- mentalita a struktura tehdejší společnosti 
- čest a náboženství 
- každodenní život ve městě a mimo něj 
- rodina, práce, vzdělání 
- strava, hygiena, odívání, doprava
 
 2. den 
Surový svět anglického romantismu 
- britské literární prostředí na konci 18. a začátku 19. století a jeho specifika 
- první a druhá generace romantiků 
- jejich společenství a životy 
- literární kluby, časopisy a kritika
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Ubytování a stravování je plně hrazeno z projektu.

 Člověk a společnost Hudební výchova hravě
Kdy: 11.2.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 8:30 - 15:00
Lektor Mgr. Martina Hadačová
Určeno učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1.stupeň, vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga, pedag. volného času
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Cílem semináře je ukázat účastníkům konkrétní a praktické tipy nejen do hodin hudební výchovy.Výchozím materiálem budou tematické básničky, popěvky a písničky většinou vlastní tvorby lektorky, tematický repertoár bude spojen s využitím pedagogických nabídek pro rozvoj celkové koordinace, hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, zaměříme se na nabídku průpravných cvičení (dechová, fonační, artikulační), věnovat se budeme činnostem rozvíjejícím smyslové vnímání (sluchovou a zrakovou percepci, rytmické schopnosti).Seminář nabídne seznámení s metodickými postupy zážitkového učení v hudební výchově.
Rozsah 8 hodin
Cena 1150,- Kč
Akreditace 32617/2020-3-872
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Umění a kultura Webinář: Historie a současnost obrazového vyprávění z pohledu výuky výtvarné výchovy aneb Komiksy nejsou jen o superhrdinech
IKAP II Kdy: 15.2.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: On-line

Čas Od 14:00 hod
Lektor Jiří Walker Procházka
Určeno Učitele 1. a 2. st. ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Umění a kultura
Obsah Jiří Walker Procházka píše knihy již přes 35 let. Se spisovatelkou Klárou Smolíkovou se podílí na tvorbě detektivek pro dospělé i pro děti. 
Čtyřhodinový workshop nabízí vhled do světa komiksů, během kterého se seznámíte s historií komiksu od starověku až do současnosti. 
Účastníci semináře:
 • uvidí ukázku práce s pracovními listy, které mohou využít při výuce,
 • seznámí se s pravidly komiksu, komiksové řeči, piktogramů a používání citoslovcí.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Webinář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Další Požární ochrana ve školství - vedoucí pracovník
Kdy: 15.2.2022    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Kategorie Další
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 3 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Další Požární ochrana ve školství - požární preventista
Kdy: 15.2.2022    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním preventistům
Kategorie Další
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru 
 • Vzdělávání zaměstnanců 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru

Rozsah 3 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Další Požární ochrana ve školství - požární hlídka
Kdy: 15.2.2022    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním hlídkám
Kategorie Další
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru 
 • Vzdělávání zaměstnanců 
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru

Rozsah 3 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

 Inkluze Příběh jako cesta prevence rizikového chování ve škole
IKAP II Kdy: 17.2.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 12:00 - 15.00
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ, metodici prevence, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Kategorie Inkluze
Obsah Účastník semináře: • zhodnotí klima školní třídy • pojmenuje dílčí kroky využití příběhu v prevenci rizikového chování • analyzuje ukázku jedné lekce využívající práci s příběhem v prevenci rizikového chování • navrhne vlastní lekci zaměřenou na vybrané rizikové chování • navrhne propojení a přesah vlastní lekce do dalších předmětů
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace 13884/2021-5-632
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Vedení škol Jak to všechno stihnout? - Osobní efektivita 5.0
IKAP II Kdy: 3.3.2022    |    Kde: hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas prezence v 8:30 h., zahájení 9:00 hod.
Lektor PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA
Určeno Ředitelům, zástupcům a dalším členům vedení škol, kteří chtějí zlepšit svou práci s časem.
Kategorie Vedení škol
Obsah

Cílem je podpořit účastníky ve zlepšení práce s časem. 

·        Získáte přehled o čase, který máte k dispozici

·        Uděláte si inventuru svých činností a rolí

·        Seznámíte se s různými přístupy k řízení času

·        Dostanete praktické tipy, jak zvýšit svojí efektivitu

O čem je seminář:

·         o množství času, který máme k dispozici 

·         o tom, jak svůj čas investujeme

·        o čtyřech generacích Time managementu aneb CO, KDY, JAK, PROČ

·        o to-do listech, diářích, křivkách výkonnosti

·        o „časožroutech“ a tom, jak si s nimi poradit

·        o prioritách a plánování

·        o osobní produktivitě a efektivitě

·        o praktických mobilních aplikacích a digitálních  pomocnících Time managementu 

Můžete se těšit na interaktivní výklad, ilustrační videoklipy, výkonový test i skupinové diskuse. 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 0
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Více informací o lektorovi naleznete zde. Stravování a lektorné je hrazeno z prostředků projektu, bezplatné parkování je možno přímo ve dvoře hotelu Lužnice, do kterého je vjezd zezadu od řeky. V Plané n.L. staví rychlíky, od nádraží je hotel 3 minuty. Poznámka:Účastníci v souladu s projektem pro získání osvědčení musí absolvovat celkem 20 hodin výcviku v jakékoliv zvolené kombinaci. 

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č. 1
IKAP II Kdy: 3.3.2022 - 9.9.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489

Čas 9.00 - 16:00
Lektor Ing. Petr Šmíd, DiS., Mgr. Renata Vordová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin = 4 x jednodenní, 1 x dvoudenní) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: čt 3.3. - pá 4.3.2022 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 Modul B: pá 13.5. - so 14.5.2022 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9.května 489 Modul C: čt 8.9. - pá 9.9.2022 - Planá nad Lužnicí, Hotel Lužnice

 Pedagogika, psychologie, soft skills Kurz: Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence
Kdy: 9.3.2022 - 11.5.2022    |    Kde: České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr., Bc. Marie Kubešová
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah
Absolvent:
 • Porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. 
 • Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu. 
 • Získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. 
 • Získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. 
 • Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku. 
 • Získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. 
 • Je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví. 
Kritéria výběru účastníků: 
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. 
Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti. 
Plánované termíny:

 • 9. března (zahájení)
 • 23. březen (teorie)
 • 30. březen (teorie)
 • 6. dubna (praxe)
 • 27. duben (teorie)
 • 3. května (praxe)
 • 11. května  (závěr) 

Rozsah 60 hodin
Cena 7800,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Webinář: Nad otázkami asistentů pedagoga aneb Setkání s odborníky
IKAP II Kdy: 9.3.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: on-line

Čas 17:30 - 19:00
Lektor Mgr. Tereza Elian, Mgr. Radka Brabcová, Mgr. Veronika Míková
Určeno profesní skupina asistentů pedagoga v rámci kolegiální podpory
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Využijte příležitost pokládat nejrůznější otázky odbornicím, jejichž hlavním působištěm je pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum. Zajímá vás, jak dlouhé je vyšetření a čím při něm klient prochází? Co rozhoduje o tom, zda mu bude přidělen asistent? Jaký je správný poměr mezi přímou a nepřímou činností u asistentské profese? Chcete tipy na funkční didaktické pomůcky pro určité znevýhodnění? Pokládejte své otázky prostřednictvím tohoto dotazníku (https://forms.gle/hzKdskm7cY7gFUYa7) a následně se připojte k on-line setkání. 
Těšíme se na společné hledání odpovědí...
Rozsah 2 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na webinář bude zaslán všem přihlášeným účastníkům nejpozději v den konání aktivity spolu s instrukcemi. Proběhne na platformě Google-meets

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky: VYCHOVATEL / specializační část
Kdy: 12.3.2022 - 23.7.2022    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Dr. Franclová, Dr. Rozum, Mgr. Vodáčková, D. Křížková
Určeno absolventům Studia pedagogiky - společná část; podmínkou je min. vyšší odborné vzdělání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Průběh specializační části studia:

 • 5 setkání / každé setkání 8 vyučovacích hodin
 • sobotní termíny (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

  Specializační část je tvořena 5 bloky: 
  • Teorie výchovy
  • Vybraná témata pedagogiky volného času
  • Základy sociální pedagogiky
  • Základy sociální psychologie
  • Vybraná témata pedagogické psychologie
Rozsah 40+40 hodin
Cena 5000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Do poznámk uveďte číslo kurzu AP, který jste absolvovali, případně alespoň informaci, ve kterém roce jste absolvovali kurz + ČB/TA.

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 12.3.2022 - 7.1.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Radka Brabcová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., PhDr. František Rozum
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 80 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 40217/2020-5-1064
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.

 Inkluze Rozvoj tvořivosti a logiky nadaných dětí
IKAP II Kdy: 16.3.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Alena Vávrová
Určeno učitelé ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje
Kategorie Inkluze
Obsah Seminář nastíní principy práce s nadanými dětmi, je zaměřen na praktické ukázky úloh. Budeme si hrát, luštit, řešit, hloubat nad logickými úlohami, lámat si hlavy. Podíváme se na šifry použitelné ve výuce a samozřejmě dojde i na Abaku. Mgr. Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na ZŠ Karla Čapka v Praze. Zapojuje do výuky herní prvky, doprovází žáky na turnaje a soutěže. Je autorkou metodiky ke hře Abaku a vychovala již pět mistrů ČR v této hře. Lektoruje programy NPI zaměřené na práci s nadáním.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje. Občerstvení je účastníkům plně hrazeno z projektu Implementace Krajského akčního plánu II.

 Matematika a její aplikace Matematická gramotnost pro 1. stupeň ZŠ
IKAP II Kdy: 17.3.2022 - 18.3.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitele matematiky na 1. stupni ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Dvoudenní metodické setkání nabídne účastníkům několik dílčích témat důležitých v oblasti matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ.
Setkání bude zaměřeno na tato témata:
- Formativní hodnocení v matematice,
- Vzorová hodina,
- Otevřené otázky,
- Rozvoj logiky a myšlení,
- Sebehodnocení žáků, týdenní plánování,
- On-line nástroje pro tvorbu materiálů do vyučovací hodiny,
- Kooperativní učení.
Účastníci semináře:
 • si vyzkouší vybrané aktivity do hodiny matematiky,
 • vytvoří si pomocí on-line nástrojů např. osmisměrku, scramble, OR kód,
 •  seznámí se s prvními kroky kooperativního učení v hodinách matematiky,
 • připomenou si základní principy formativního hodnocení.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Setkání je určeno pro učitele z Jihočeského kraje. Občerstvení během obou dnů a ubytování je pro účastníky plně hrazeno z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Vedení škol Zástupce ředitele a jeho role v řízení střední školy
IKAP II Kdy: 21.3.2022    |    Kde: hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas prezence od 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod.
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno Zástupcům ředitelů středních škol Jihočeského kraje
Kategorie Vedení škol
Obsah
Cílem setkání je vytvořit prostor pro společné zamýšlení nad různorodostí rolí zástupců ředitelů, vzájemné sdílení zkušeností a obohacování se, získání kontaktů mezi sebou s možností vzájemné podpory i mimo semináře.  
Podíváme se na ZŘ jako součást vrcholového managementu školy, který musí zvládat spolupráci s ředitelem i podřízenými pedagogy. Budeme hledat konkrétní odpovědi na problémy, které ZŘ řeší v každodenní práci. Využijeme podpory a inspirace od ostatních kolegů, vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností ZŘ. 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Stravování a lektorné je hrazeno z prostředků projektu, bezplatné parkování je možno přímo ve dvoře hotelu Lužnice, do kterého je vjezd zezadu od řeky. V Plané n.L. staví rychlíky, od nádraží je hotel 3 minuty. Poznámka:Účastníci v souladu s projektem pro získání osvědčení musí absolvovat celkem 20 hodin výcviku v jakékoliv zvolené kombinaci. 

 Inkluze Klima školy - MIŠ Minimalizace šikany - skupina č.5
IKAP II Kdy: 22.3.2022 - 24.4.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: ZŠ a MŠ Frymburk

Čas 9.00 - 16:00
Lektor PhDr. David Čáp, Ph.D., Mgr. Pavel Dosoudil
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Ucelený program pro sborovny pedagogických pracovníků (48 hodin) zahrnuje 3 moduly: motivační workshop, měření bezpečného klimatu školy, program zaměřený na minimalizaci šikany. Seminář povedou dva lektoři. Výstupem programu je akční plán školy pro zlepšování systému preventivních opatření a procesů školy a vyhodnocení pokroku školy v oblasti prevence a intervencí proti šikaně.
Rozsah 48 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Termíny:Modul A: út 22.3 - st.23.3. ZŠ a MŠ FrymburkModu B: st 27.4 - čt 28.4 ZŠ a MŠ FrymburkModul C: po 6.6 - út 7.6.2022 - České Budějovice, Šindlovská krčma

 Vedení škol Jak efektivně komunikovat s různými osobnostními typy
IKAP II Kdy: 24.3.2022    |    Kde: hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas prezence od 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod.
Lektor PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA
Určeno Ředitelům, zástupcům a dalším členům vedení základních a středních škol Jihočeského kraje.
Kategorie Vedení škol
Obsah

Seminář je určen pro ty, kteří chtějí respektovat svou osobnost i osobnost těch druhých.

Nerozumíte tomu, proč neudělá, co chcete, když jste mu to už několikrát řekli?

Proč neřekne přímo, co chce?

Mohu na první pohled poznat, „co je zač“?

Když na mě křičí, je to psychopat nebo cholerik?

 

·        Připomenete si, že v komunikaci nejde jen o informace, ale i o vztahy

·        Získáte přehled o různých typech osobnosti

·        Ujistíte se, ke kterým typům osobnosti máte blízko

·        Pochopíte příčiny některých konfliktů a nedorozumění

 

O čem

·        O lidské osobnosti a tom, co ji utváří

·        O různých osobnostních typech, jejich přednostech a limitách

·        O tom, kterým osobnostním typům hrozí větší riziko manipulace

·        O těch, kteří říkají: „Odpouštím Ti, ale budu si to pamatovat!“ a o těch, co říkají „Nezapomeň mi to vrátit!“

·        O využití znalosti osobnostní typologie pro efektivnější komunikaci

·        O předcházení konfliktů a nedorozumění

 

Jak kurz probíhá

Můžete se těšit na koktejl namíchaný z interaktivního sdílení „know-how“, filmových klipů, sebepoznávací techniky, nácviku „diagnostiky“ osobnostního typu a praktických doporučení.

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Více informací o lektorovi naleznete zde. Stravování a lektorné je hrazeno z prostředků projektu, bezplatné parkování je možno přímo ve dvoře hotelu Lužnice, do kterého je vjezd zezadu od řeky. V Plané n.L. staví rychlíky, od nádraží je hotel 3 minuty. Poznámka:Účastníci v souladu s projektem pro získání osvědčení musí absolvovat celkem 20 hodin výcviku v jakékoliv zvolené kombinaci. 

 Předškolní vzdělávání Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Kdy: 24.3.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor Mgr. et Bc. Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy.
Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
• Základní terminologie, koncepce péče o dítě předškolního věku 1 hodina
• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – přehled 1 hodina
• Dostupné materiály pro pedagogickou diagnostiku – vyzkoušení (dle potřeb skupiny) 2 hodiny
• Vytváření vlastních pracovních materiálů, pracovních listů 3 hodiny
• Vzájemné předávání zkušeností 1 hodina
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Člověk a zdraví Zdravotní tělesná výchova od hlavy až k patě
Kdy: 25.3.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas
Lektor Mgr. Lucie Volemanová DiS
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1.stupeň
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah Hlavním cílem je vybavit absolventy hlubšími znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti zdravotně orientované tělesné výchovy pro potřeby mateřských a základních škol všech typů. Vzdělávací program nabízí cvičení s nejrůznějšími pomůckami, kdy se cvičení stává opravdu funkčním. Učitelé se blíže seznámí s problematikou tělesné výchovy oslabených jedinců a s vhodným vyrovnávacím procesem, který mohou aplikovat v hodinách tělesné výchovy. V průběhu praktických hodin budou účastníci semináře seznámeni s možnostmi diagnostiky držení těla, s projevy vadného držení těla a konkrétními svalovými oslabeními. Budou realizována kompenzační cvičení na odstranění svalových oslabení. Teorie bude propojena s praktickými ukázkami. Při praktickém provádění cviků hlavně formou hravého cvičení a her si na sobě vyzkoušejí pohyby anatomicky správné, poznají, jak cílená cvičení vedou k většímu cítění celého těla.
Rozsah 8 hodin
Cena 1150,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Český jazyk a literatura Arnošt Lustig v kontextu české literatury o šoa (holocaustu)
IKAP II Kdy: 29.3.2022    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Seminář je zaměřen na literárněhistorické informace o stavu české literatury od 2. poloviny 50. let 20. století tematizující holocaust. Součástí semináře bude interpretace vybraných děl Arnošta Lustiga.
Účastník semináře:
 • získá přehled o nejvýznamnějších českých autorech tematizujících 2. světovou válku a holocaust,
 • seznámí se s tvorbou A. Lustiga od přelomu 40. a 50. let 20. století,
 • v praktické části semináře budou představena signifikantní díla A. Lustiga.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Průřezová témata Třídnické hodiny - prostor pro práci s třídním klimatem
IKAP II Kdy: 31.3.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 12:00 - 15.00
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah Účastník vzdělávací aktivity: • zhodnotí klima školní třídy • pojmenuje dílčí kroky přípravy třídnické hodiny • analyzuje ukázku jedné lekce třídnické hodiny • navrhne strukturu a obsah vlastní třídnické hodiny zaměřené na konkrétní potřeby třídy
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Bádání v terénu: Jak na minerály a nerosty
IKAP II Kdy: 1.4.2022 - 2.4.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Marek Chvátal
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Dvoudenní setkání při bádání po nerostech a minerálech v terénu kolem Křemže, navazuje na seminář "Nerosty a jak na ně? Aneb jak se vyznat v horninách".
Získané znalosti a poznatky o nerostech a minerálech uplatní účastníci při hledání vybraných kamenů v terénu. Nápomocen jim samozřejmě bude lektor Mgr. Marek Chvátal a jeho doprovodný komentář. Na procházce se dají najít granáty, opály a pěkné ukázky limonitu. 
Na terénní bádání jsou nezbytností vhodná obuv a oblečení. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Setkání je určeno pro učitele z Jihočeského kraje. Občerstvení během obou dnů a ubytování je pro účastníky plně hrazeno z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Člověk a společnost Film ve výuce humanitních předmětů
IKAP II Kdy: 7.4.2022 - 8.4.2022    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D.
Určeno Učitelé humanitních předmětů 1. a 2. st. ZŠ, učitelé SŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah
Na dvoudenním metodickém setkání se vyučující humanitních předmětů na ZŠ a SŠ seznámí s výukovými aktivitami oživujícími výuku.
Účastníci semináře:
 • zjistí jaké filmy jsou do výuky vhodné a jak je při výuce využít,
 • získají inspiraci k filmovým zdrojům,
 • uvidí modelovou práci s filmovým materiálem,
 • seznámí se s metodami práce s dokumenty.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Dvoudenní metodické setkání je určeno pro učitele z Jihočeského kraje. Občerstvení během obou dnů a ubytování je pro účastníky plně hrazeno z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Matematika a její aplikace Matematická gramotnost pro 1. stupeň ZŠ
IKAP II Kdy: 11.4.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitele matematiky na 1. stupni ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Jednodenní metodické setkání je volným pokračováním březnového dvoudenního semináře na téma matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ a nabídne účastníkům tato témata:
- Slovní úlohy v hodinách matematiky,
- Rozvoj logiky a myšlení,
- Sdílení zkušeností.
Účastníci semináře:
 • seznámí se se slovními úlohami podporujícími uvažování a komunikaci v hodinách matematiky,
 • zažijí aktivity pro rozvoj logiky a myšlení,
 • budou sdílet vlastní zkušenosti z výuky matematiky.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje. Celodenní občerstvení je účastníkům plně hrazeno z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Český jazyk a literatura Současná česká literatura
IKAP II Kdy: 13.4.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Seminář nabídne podněty k tomu, jak pracovat ve škole se současnou (českou) literaturou. 
Účastník získá povědomí nejen o tom, co se v české literatuře posledních desetiletí událo a odehrálo, ale hlavně o tom, jak by bylo možné tyto jevy a události prezentovat žákům tak, aby pochopili jejich smysluplnost a důležitou roli, kterou mohou hrát i v jejich životech.
Seminář zodpoví tyto důležité otázky:
 • Jak učit jinak než formou líčení autorských životů a zkratkovitých charakteristik děl?
 • Jak literaturu zasazovat do kontextu soudobého dění v kultuře, ale i ve společnosti?
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 1. stupeň ZŠ Metodický průvodce 1. třídou
Kdy: 20.4.2022    |    Kde: České Budějovice

Čas 9:00 - 16:30
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno pedagogickým pracovníků ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Během semináe si účastníci projdou časově, tematicky a především metodicky každý měsíc první třídy od září do června. 
Zaměří se na český jazyk a předvedou si různé způsoby výuky. Vyzkouší si, jak pracovat s novými učebními materiály. 
Získají náměty do výuky včetně praktických ukázek hodnocení čtení a psaní. 
Rozsah 8 hodin
Cena 1400,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastníci se seznámí:
 • s novými učebnicemi a pomůckami nakladatelství Hanami
 • s časově-tematickým plánem výuky čtení a psaní v 1. třídě
Prohloubí si znalosti o:
 • metodách výuky čtení a psaní
 • možných způsobech a postupech v 1. třídě
 • způsobech hodnocení žákovských výkonů
 • prakticky si vyzkouší "učit" z nových učebnic, pracovat s cíli a zdokonalí se v dovednostech hodnocení výkonů žáků. 
 • Získají zásobník vyzkoušených aktivit do 1. třídy.

 Člověk a společnost Profilování a detekce extremistických postojů v prostředí vzdělávacích zařízení - prevence extrémního násilí
IKAP II Kdy: 20.4.2022 - 21.4.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00
Lektor doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA
Určeno vyučujícím z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Seminář představuje, formou přednášek, cvičení a praktických příkladů, současný fenomén radikalizace s akcentem na online prostředí a sociální média. V rámci přednášek budou popsány základní formy extremistických projevů, metody cílené rekrutace, využívaná symbolika a strategie manipulativní propagandy, konspiračních teorií, včetně novodobých trendů v této oblasti v kontextu aktuálního dění a bezpečnostní situace. Zásadní část bude věnována případům inklinace k extrémnímu násilí a postupům včasné detekce a prevence těchto aktivit.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Obsah:

 • úvod do problematiky
 • extremistická hnutí a jejich představitelé
 • současná symbolika a praktické příklady
 • kazuistika
 • radikalizační proces a jednotlivé fáze
 • detekce varovných signálů
 • příležitosti a výzvy prevence radikalizace a extrémního násilí

Účastnický poplatek, ubytování a stravování v Šindlovské Krčmě je plně hrazeno z projektu.

 1. stupeň ZŠ ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ - Od písmen po čtení s porozuměním
Kdy: 21.4.2022    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Mühlhauserová Hana
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah
ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ - OD PÍSMEN PO ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Praktický seminář věnující se problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí.
Účastníci se seznámí s časově tematickým plánem čtení na celý školní rok.
Porozumí vzdělávacím cílům čtení dle RVP na 1. období, které společně rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník
- si prohloubí svoje znalosti o jednotlivých metodách čtení, zmapují jejich klady i zápory a získají informace, jak využít kladů jednotlivých metod ve prospěch žáka.
Vyzkouší si v praxi dílčí kroky metodického postupu při seznamování žáků s novým písmenem, při čtení prvních slov a vět, metody vhodné pro práci s textem s cílem učit žáky porozumět textu.
Vyhodnotí několik vzorových nahrávek čtení, navrhnou řešení problémů a předají si vlastní příklady dobré praxe.
Rozsah 8 hodin
Cena 1520,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Předškolní vzdělávání Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Kdy: 22.4.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno Učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje předmatematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
Rozsah 8 hodin
Cena 1650,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Možnost hradit ze šablon - 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická pregramotnost.

 Inkluze Nadané dítě ve školním prostředí a možnosti jeho identifikace
Kdy: 25.4.2022    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas
Lektor Mgr. Monika Stehlíková, MBA
Určeno všichni zájemci o toto téma z Jihočeského kraje
Kategorie Inkluze
Obsah Program semináře se zaměřuje na nadané žáky ve školním prostředí a na proces jejich identifikace. Účastníci akce se seznámí s možnostmi poskytování adekvátní podpory těmto žákům, jejich potřebami, možnostmi a vhodnými metodami práce s nimi. Společně budou hledat i řešení příkladů z vlastní praxe. Mgr. Monika Stehlíková, MBA se ve své praxi specializuje na nadané děti a dospělé. Jde ji mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Propaguje a lektoruje metody mindfulness. Je autorkou publikací: Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu a Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Olga Blechová   |   blechova@zvas.cz   |      |   +420608152881
Poznámky

 Průřezová témata Literární texty v mezipředmětových vztazích
IKAP II Kdy: 26.4.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Jiří Novotný
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Průřezová témata
Obsah Stále se ptát a poznatky vstřebat a vstřebané předat: to jsou tři okamžiky, v nichž učitel předčí své žáky. Mezipředmětové vztahy jsou zřejmé takřka mezi všemi vyučovacími předměty a je žádoucí těmto vazbám porozumět a využít je ve vzdělávání žáků. Cílem semináře je ukázat mezipředmětový potenciál literárního textu a jeho využití např. v matematice, fyzice, zeměpisu, přírodopisu, dějepisu,...
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen výhradně pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen (včetně celodenního občerstvení) z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Cizí jazyky Rétorické dovednosti v němčině
IKAP II Kdy: 28.4.2022    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Dr. phil. Zdeněk Pecka
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Získejte základní rétorické dovednosti (nejen) v cizím jazyce a posuňte své kompetence zase o kousek dál.
Na semináři navážete na své dosavadní znalosti cizího jazyka a současně si osvojíte nové jazykové znalosti. Nové dovednosti se naučíte aplikovat v odpovídajících situacích a díky nácviku si zautomatizujete jejich užívání v praxi. 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Český jazyk a literatura Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
Kdy: 28.4.2022    |    Kde: Tábor

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Český jazyk a literatura
Obsah Seminář seznámí účastníky s přechodem z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku.
Účastníci:
 •  se seznámí s diagnostikou rizik specifických poruch učení a s dostupnými materiály, které jsou na trhu,
 •  vyzkouší si diagnostiku rizik specifických poruch učení,
 • vytvoří si vlastní materiály,
 • získají informace k práci s dětmi v době odložení školní docházky.
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Aspekty a procesy lidské reprodukce
IKAP II Kdy: 2.5.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Katarína Chalásová, PhD.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Seminář se věnuje fyziologii reprodukce člověka. V první části bude popsáno pohlavní ústrojí člověka a fyziologické procesy vzniku a dozrávání pohlavních buněk. Podrobněji bude rozebrán vývoj spermii (spermatogeneze) a vajíček (oogeneze), rozdíly mezi těmito procesy a význam jednotlivých kroků. Druhá část bude věnována průběhu ovulace a buněčné podstaty vzniku nového jedince – oplození. Posluchači si poslechnou, jaké jsou podmínky střetu pohlavních buněk, jaké hormonální změny probíhají v ženském pohlavním ústrojí před a po ovulaci a jak vypadá první týden existence nového jedince.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Matematika a její aplikace Matematická gramotnost pro 2. stupeň ZŠ
IKAP II Kdy: 5.5.2022 - 6.5.2022 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitele matematiky na 2. stupni ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Dvoudenní metodické setkání nabídne účastníkům několik dílčích témat důležitých v oblasti matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ.
Setkání bude zaměřeno na tato témata:
- Formativní hodnocení v matematice,
- Vzorová hodina,
- Otevřené otázky,
- Rozvoj logiky a myšlení,
- Sebehodnocení žáků, týdenní plánování,
- On-line nástroje pro tvorbu materiálů do vyučovací hodiny,
- Kooperativní učení.
Účastníci semináře:
 • si vyzkouší vybrané aktivity do začátku a na konec hodiny matematiky,
 • vytvoří si pomocí on-line nástrojů např. osmisměrku, scramble, OR kód,
 •  vyzkouší si výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením,
 • zjistí jak využít hlasový záznam při výuce,
 • připomenou si základní principy formativního hodnocení.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Setkání je určeno pro učitele z Jihočeského kraje. Občerstvení během obou dnů a ubytování je pro účastníky plně hrazeno z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Cizí jazyky Anglická gramatika snadno a efektivně
Kdy: 9.5.2022    |    Kde: Tábor

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Cizí jazyky
Obsah Podstatou semináře je pochopení, jak učení gramatiky zpříjemnit a jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž se na ni soustřeďuje výhradní pozornost. 
Účastníci:
 • se seznámí s technikami pro procvičování základních gramatických jevů,
 • naučí se připravovat hry a pracovní listy "na míru" svým žákům,
 • zjistí jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly žáků.
Během semináře se účastníci budou věnovat např. těmto tématům:
 • How to present new grammar,
 • Practising grammar structures,
 • Grammar props,
 • Moving grammar. 
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1300,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

 Člověk a společnost Finanční gramotnost na ZŠ
IKAP II Kdy: 12.5.2022    |    Kde: Planá nad Lužnicí

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Člověk a společnost
Obsah Seminář je zásobníkem aktivit a inovativních metod, které posilují dovednosti spojené s finanční gramotností u dětí 8-13let v tématech PENÍZE, NÁKUP, PŘÍJEM, VÝDAJE a BANKA. Seminář ukáže možnosti, jak téma finanční gramotnosti atraktivně začlenit v malých blocích nejen do hodin matematiky. Předvedeme si STARTÉRY s mincemi a bankovkami, využití účtenky v aktivitě KOKTEJL, spojení nákupu s metodami SOLE, SKLÁDANKOVÉHO UČENÍ, ČTYŘMI ROHY nebo BĚHACÍM KUFREM. Vyzkoušíme párové aktivity jako TRIMINO, HÁDAČKU nebo QR KÓDY, využití formací jako řady nebo kruh u opakovacích aktivit jako "ANO/NE" nebo "SPEED DATING". Ukážeme si, jak začlenit kooperativní učení ve spojení s metodou ZÁSTUPNÝCH PÍSMEN. 
Po absolvování semináře budete mít nasdíleny zdroje, kde zdarma získáte aktivity pro rozvoj finanční gramotnosti. 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Průřezová témata S pohádkou to dokážu…
Kdy: 13.5.2022    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; pedagogové volného času
Kategorie Průřezová témata
Obsah V semináři se učitelé a ostatních pedagogičtí pracovníci seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. 
Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.
Rozsah 8 hodin
Cena 1300,- Kč
Akreditace 21083/2021-5-786
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1

 Umění a kultura Stisk, tisk, otisk, potisk
IKAP II Kdy: 18.5.2022    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah Seminář vás seznámí s výtvarnou řadou STISK, TISK, OTISK, POTISK realizovanou se žáky základní školy. Prakticky si osvojíte práci s technikami vycházejícími z tisku z výšky. Seminář se také zabývá otázkou, co žákovi výtvarné činnosti přinášejí. Účastníci obdrží inspirační materiál, který může sloužit jako podklad pro další výtvarné řady ve výtvarné výchově.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 1. stupeň ZŠ Matematická gramotnost pro 2. stupeň ZŠ
IKAP II Kdy: 27.5.2022    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitele matematiky na 2. stupni ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Jednodenní metodické setkání je volným pokračováním dvoudenního semináře na téma matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ a nabídne účastníkům tato témata:
- Slovní úlohy v hodinách matematiky,
- Rozvoj logiky a myšlení,
- Sdílení zkušeností.
Účastníci semináře:
 • seznámí se se slovními úlohami podporujícími uvažování a komunikaci v hodinách matematiky,
 • zažijí aktivity pro rozvoj logiky a myšlení a to hlavně formou párové práce; např. Vyřeš a prohoď, Geoboard, Tangram a další,
 • budou sdílet vlastní zkušenosti z výuky matematiky.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.

 Inkluze Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Kdy: 22.6.2022    |    Kde: ZVAS České Budějovice

Čas 9.00 - 15:30
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ učitelé 2. stupně ZŠ učitelé gymnázií učitelé SOŠ a SOU učitelé speciálních škol učitelé ZUŠ a SUŠ vychovatelé školských zařízení speciální pedagogové asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie Inkluze
Obsah Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při předcházení vzniku a řešení agrese dětí a mládeže ve třídě.Účastník získá informace o:• základních pojmech v oblasti agrese a agresivity• variantách agresivního chování u dětí a mládeže• příčinách agresivního chování u dětí a mládeže• spouštěčích agresivního chování• možnostech adekvátního řešeníÚčastník rozvine:• dovednosti rozlišovat druhy agresí• žádoucí reakce v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte či mladistvéhoRozdělení základních pojmů agresivita x agrese – 20 minutPříčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení) – 60 minutAgrese jako projev agresivity v chování dítěte – 10 minutSměry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti 30 minutAutoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese, impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí, možnosti řešení v rámci školního prostředí – 50 minutZákladní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení – 40 minutMoyerova klasifikace agresí: predátorská agrese – její projevy u dětí a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním – 50 minutAgrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, jedince se zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně - jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince – 60 minutDráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí – přetěžování dítěte, kladení nereálných nároků na dítě ze strany rodičů, vliv na chování dítěte – 20 minutMožnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy – základní formy regulace chování, pravidla při používání metody odměn a trestů, pozitivní motivace jako možnost korekce agresivního chování – 20 minut
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace 32617/2020-3-872
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2022 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist