Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (finanční podpora od UNICEF)
Kdy: 10.2.2023 - 24.6.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Radka Brabcová, PhDr. Marta Franclová Ph.D., PhDr. František Rozum
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání + on-line modul
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě - žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Základní pedagogické kompetence
Volitelné moduly / webináře
 • budou specifikovány

Podmínky pro získání finanční podpory:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
 • absolvování kurzu v řádném termínu
 • splněné všechny požadované zápočty
 • prezence; tolerovány maximálně 2 absence
 • obhájená závěrečná práce
 • splnění závěrečné zkoušky
 • absolvování rozšířeného on-line modulu v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Kritéria přijímacího řízení:

 • termín odeslané přihlášky / 4 body
 • nejvyšší dosažený stupeň vzdělání / 2 body
 • stávající praxe v pedagogickém oboru / 2 body
 • včasné zpracování motivačního dotazníku (odkaz: https://forms.gle/XJ6pS1gbVrVxNw5v9) / 1 bod
Rozsah 80 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 29079/2022-4-1039
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • Odesláním přihlášky se uchazeč hlásí k přijímacímu řízení. Termín uzávěrky přihlášek je 30. 1. 2023; o výsledcích přijímacího řízení budete informování emailem do 2. 2. 2023
 • Spolu s přihláškou k přijímacímu řízení odešlete do 30. 1. 2023 i motivační dotazník: odkaz ZDE
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku.

 Člověk a zdraví Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ
IKAP II Kdy: 15.2.2023    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Dagmar Molíková
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví
Obsah

Cílem vzdělávací akce je představení metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků a je veden formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení). Doporučujeme tedy zvolit pohodlné oblečení.

Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Kvalifikační studia Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (finanční podpora od UNICEF)
Kdy: 17.2.2023 - 29.7.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Milena Peroutková, PhDr. Tereza Maříková, Mgr. Lucie Hronová, Mgr. Kristýna Nováková
Určeno Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Kategorie Kvalifikační studia
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání + on-line modul
 • kombinace pátky a soboty (většinou 1x měsíčně) 
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě - žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Základní pedagogické kompetence
Volitelné moduly / webináře
 • budou specifikovány

Podmínky pro získání finanční podpory:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
 • absolvování kurzu v řádném termínu
 • splněné všechny požadované zápočty
 • prezence; tolerovány maximálně 2 absence
 • obhájená závěrečná práce
 • splnění závěrečné zkoušky
 • absolvování rozšířeného on-line modulu v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Kritéria přijímacího řízení:

 • termín odeslané přihlášky / 4 body
 • nejvyšší dosažený stupeň vzdělání / 2 body
 • stávající praxe v pedagogickém oboru / 2 body
 • včasné zpracování motivačního dotazníku (odkaz: https://forms.gle/XJ6pS1gbVrVxNw5v9) / 1 bod
Rozsah 80 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 29079/2022-4-1039
Organizátor: Bc. Lukáš Malecha   |   malecha@zvas.cz   |      |   +420608652718
Poznámky
 • Odesláním přihlášky se uchazeč hlásí k přijímacímu řízení. Termín uzávěrky přihlášek je 1. 2. 2023; o výsledcích přijímacího řízení budete informování emailem do 10. 2. 2023
 • Spolu s přihláškou k přijímacímu řízení odešlete do 1. 2. 2023 i motivační dotazník: odkaz ZDE
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje Přesný název organizace a adresa uveďte prosím adresu vašeho bydliště; místo IČ napište 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku.

 Umění a kultura A můžu si to obkreslit?
IKAP II Kdy: 21.2.2023    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Alžběta Horynová
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah

Proč je "výtvarka" povinný předmět a co by se v ní měly děti naučit, aby splnila svůj účel? A proč její důležitost v kontaktu s virtuální realitou stoupá? 

Seminář pro učitele výtvarné výchovy bude zaměřen na prostředí základních škol, na možnosti a výzvy, ale i obtíže a předsudky,  které výuka výtvarné výchovy v tomto prostředí přináší. 

Účastníci se seznámí s ukázkami praktických i teoretických úkolů a her, které rozvíjí nejen výtvarné dispozice, ale i vizuální gramotnost, divergentní myšlení, komunikativní dovednosti apod.

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Během semináře je účastníkům hrazen celodenní raut, nahrazující servírovaný oběd.

 Inkluze Šikana ve školním prostředí a její řešení
Školení na klíč pro sborovnu IKAP II Kdy: 22.2.2023    |    Kde: Základní škola Slavonice

Čas 13:45 - 16:45
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany ve třídách, nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě – metody, které může využít sám pedagog na zmapování vztahů ve třídě, nácvik praktických hravých technik na zvládání šikanujícího chování a psychosociální hry.Tento seminář je zcela praktický, minimalizuje se metoda přednášky, účastníci si musí především vyzkoušet techniky, které by měli umět použít v rámci uvedeného Vrstevnického programu- Základní způsoby zjišťování vztahů ve třídě - rozdíl standardní a nestandardní sociometrické techniky, základní pravidla sociometrie – 30 minut- Nestandardní sociometrické techniky: Dotazník Naše třída, Sociální klima třídy, Lodičky, Strom postaviček, Sluníčko, Pyramidy sympatií a moci – 70 minut- Vrstevnický program jako možnost řešení raných stádií šikany ve třídě, pravidla vrstevnického programu – 30 minut- 1. blok Vrstevnického programu – sociometrie, hry Místa si vymění, Vedle mě se posadí, praktická ukázka her – 30 minut- 2. blok Vrstevnického programu – vyhlašování výsledků, anonymní sdělování přes ruku, hra Cizinec, praktická ukázka – 40 minut- 3. blok Vrstevnického programu – práce s „rituálním“ předmětem, hry Co máme společného, Sousoší, praktické ukázky – 50 minut- 4. blok - práce s „rituálním“ předmětem, hry Molekuly, Postavičky, praktická ukázka – 50 minut- 5. blok - práce s „rituálním“ předmětem, otevřené sdělování přes ruku, kresba společného znaku, způsoby ukončení Vrstevnického programu – praktické ukázky – 60 minut
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Další Vybrané psychické problémy a poruchy u dětí a mládeže
IKAP II Kdy: 7.3.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00 hodin
Lektor Mgr. et bc. Nikola Železná
Určeno pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ z jihočeského kraje
Kategorie Další
Obsah Seznámíte se s vybranými psychickými poruchami - poruchy příjmu potravy, sebepoškozování. Dozvíte se více o projevech, příčinách a důsledcích. Upozorníme vás na signální projevy, čeho si u dětí a mládeže všímat. Zazní také doporučení, jak s dětmi pracovat a na jaké instituce či odborníky se případně obrátit. V závěru vám budou poskytnuty odkazy na užitečné zdroje a materiály
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky O lektorce: Psycholožka se zaměřením na práci s dětmi, individuální i skupinové práce, lektorka primární prevence, vzdělávací činnost pro dospělé.

 Inkluze Šikana ve školním prostředí a její řešení
Školení na klíč pro sborovnu IKAP II Kdy: 13.3.2023    |    Kde: ZŠ a MŠ Ševětín

Čas 13:45 - 16:45
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Určeno pedagogičtí pracovníci ZŠ
Kategorie Inkluze
Obsah Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany ve třídách, nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě – metody, které může využít sám pedagog na zmapování vztahů ve třídě, nácvik praktických hravých technik na zvládání šikanujícího chování a psychosociální hry.Tento seminář je zcela praktický, minimalizuje se metoda přednášky, účastníci si musí především vyzkoušet techniky, které by měli umět použít v rámci uvedeného Vrstevnického programu- Základní způsoby zjišťování vztahů ve třídě - rozdíl standardní a nestandardní sociometrické techniky, základní pravidla sociometrie – 30 minut- Nestandardní sociometrické techniky: Dotazník Naše třída, Sociální klima třídy, Lodičky, Strom postaviček, Sluníčko, Pyramidy sympatií a moci – 70 minut- Vrstevnický program jako možnost řešení raných stádií šikany ve třídě, pravidla vrstevnického programu – 30 minut- 1. blok Vrstevnického programu – sociometrie, hry Místa si vymění, Vedle mě se posadí, praktická ukázka her – 30 minut- 2. blok Vrstevnického programu – vyhlašování výsledků, anonymní sdělování přes ruku, hra Cizinec, praktická ukázka – 40 minut- 3. blok Vrstevnického programu – práce s „rituálním“ předmětem, hry Co máme společného, Sousoší, praktické ukázky – 50 minut- 4. blok - práce s „rituálním“ předmětem, hry Molekuly, Postavičky, praktická ukázka – 50 minut- 5. blok - práce s „rituálním“ předmětem, otevřené sdělování přes ruku, kresba společného znaku, způsoby ukončení Vrstevnického programu – praktické ukázky – 60 minut
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

 Další Sketchnoting jako nástroj učení a myšlení - webinář
IKAP II Kdy: 15.3.2023 - 21.3.2023    |    Kde: On-line

Čas od 13:00 hod.
Lektor Ing. Zdenka Tomaidesová
Určeno pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Další
Obsah 1. část
Účastník semináře: 
• se seznámí s jednotlivými prvky vizuálních poznámek/zápisů, aby pochopil téma jako celek; 
• diskutuje a trénuje formou kreslení jednotlivé prvky zápisů (bubliny, rámečky, postavičky, atd.); 
• uvede souvislost mezi tématy, které učí s náplní svých hodin, najde části, ve kterých může psanou 
• vytvoří příběh, téma s uplatněním jednotlivých prvků vizuálních zápisů do celku; 
• posoudí, kde všude a v jaké formě může využívat vizuální zápisy při výuce či tvorbě výukových materiálů; 
• se dozví, jak jednoduchou kresbou si lze získat pozornost žáků a studentů, jak jednoduše, a přitom hravou a zábavnou formou prezentovat nové poznatky, jak zapojit současné trendy ve vizuální stránce vzdělávání;
2. část
• komunikační situace a vůbec kreslení panáčků 
• Jak nakreslit dav, jak nakreslit skupinu, jak vyjádřit, že někdo něco vlastní nebo 
• jak trénovat postavičky sedící, v pohybu nebo držící nějaké předměty atd.

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 14135/2022-6-652
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Webinář je rozdělený na 2 části. První zahajovací část proběhne 15. března od 13:00 hodin.Druhá část webináře proběhne 21. března od 13:00 hodin.Po absolvování obou částí webináře obdrží účastníci Osvědčení o absolvování (8 hodin). 

 Předškolní vzdělávání Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku
Kdy: 16.3.2023    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00
Lektor Mgr. et Bc. Michael Novotný
Určeno učitelé MŠ; vychovatelé školských zařízení; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem aktivity je nabídnout účastníkům dramatické hry a činnosti napříč metodami a technikami dramatické výchovy. Tyto aktivity jsou lehce aplikovatelné do edukačního prostředí MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání. Prezentované hry, činnosti a aktivity jsou v praxi ověřeny a lze je využít v rámci vzdělávání. Účastníci si osvojí metody a techniky dramatické výchovy při participativních činnostech.
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace 14135/2022-6-652
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 1. stupeň ZŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ
Kdy: 22.3.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ vychovatelé školských zařízení učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů asistenti pedagoga pedagogové volného času
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Účastník semináře: 
 • Popíše svoje dosavadní zkušenosti s rozvojem a podporou čtenářské gramotnosti. 
 •  Seznámí se čtenářskou lekcí a čtenářskou dílnou jako možností podpory čtenářství. 
 • Rozezná a popíše základní rysy čtenářské lekce a čtenářské dílny, včetně jejich plánování. 
 • Vysvětlí, v čem je přínosné jejich zařazení do běžné výuky nejen v rámci vzdělávací oblasti jazyk a komunikace. 
 • Posuzuje čtenářskou lekci a čtenářskou dílnu vzhledem k jejich praktickému využití. 
 • Hodnotí čtenářskou lekci a čtenářskou dílnu na základě praktických ukázek i svých vlastních prožitků.
 • Plánuje čtenářskou dílnu i čtenářskou lekci a sdílí svoje nápady s ostatními. Posoudí a zhodnotí jejich přínos ve vzdělávacím procesu.
Rozsah 8 hodin
Cena 1455,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 Umění a kultura Tiskové techniky ve výtvarné výchově (šablony a sítotisk)
IKAP II Kdy: 23.3.2023 - 29.3.2023    |    Kde: ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648

Čas od 9:00 hod
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno Učitelé výtvarné výchovy 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah Účastníci semináře se seznámí a prakticky si vyzkouší sítotisk (všechny fáze této technologie) a výtvarnou práci se šablonami. Důraz bude kladen na seznámení se s technologií, vlastní tvůrčí činnost a sdílení zkušeností z učitelské praxe. 
 Cíl setkání: 
• obohatit rejstřík výtvarných možností učitelů o škálu postupů práce se šablonou a sítotiskem 
• sdílení zkušeností s rozvíjením tvůrčí práce u žáků 
Podmínka účasti: Jedná se o technologickou práci na pokračování, proto je nezbytné zúčastnit se obou dnů (čt 23. 3. a st 29. 3. 23)
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Během semináře je účastníkům hrazen celodenní raut, nahrazující servírovaný oběd.

 Průřezová témata Kooperativní a párové metody učení
IKAP II Kdy: 27.3.2023    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Lukáš Javorek
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Průřezová témata
Obsah Jednodenní metodické setkání nabídne účastníkům několik dílčích témat v oblasti kooperativního a párového učení. Setkání bude probíhat formou modelových aktivit.
Účastníci semináře:
 • zjistí jak dělit žáky do skupin,
 • získají náměty a aktivity přímo do výuky,
 • vyzkouší si výukové metody spjaté s kooperativním učením.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Při jednodenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, oběd.Při dvoudenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, 2x oběd, snídaně (pro ubytované), 1x večeře.

 Průřezová témata Mediální gramotnost a dobré vztahy v třídním kolektivu
IKAP II Kdy: 18.4.2023 - 19.4.2023 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michaela Doležalová, Mgr. Tereza Kaucká Günterová
Určeno Učitelé D, ČJ, ZSV, třídní učitelé, školní metodici prevence
Kategorie Průřezová témata
Obsah Dvoudenní interaktivní metodické setkání nabídne účastníkům několik dílčích témat důležitých v oblasti mediální gramotnosti. Během semináře se bude pracovat s dokumentárními filmy, audiovizuálními materiály a aktivitami ze vzdělávacího portálu JSNS.cz.
Setkání bude zaměřeno na tato témata:
- rizika kyberprostoru,
- orientace v sociálních sítích,
- fake news a dezinformace,
- otevřená atmosféra (tolerance, respekt).
Účastníci semináře:
 • si vyzkouší evokační a reflexivní aktivity,
 • seznámí se s riziky kyberprostoru a naučí se je identifikovat,
 • budou vzájemně sdílet zkušenosti z praxe,
 • zjistí, kde hledat materiály vhodné do výuky.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Hrůšová   |   petra.hrusova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Seminář je určen pro učitele z Jihočeského kraje a je plně hrazen z projektu implementace Krajského akčního plánu II.Při jednodenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, oběd.Při dvoudenním setkání je v rámci stravy účastníkům hrazeno: coffe break, 2x oběd, snídaně (pro ubytované), 1x večeře.

 Umění a kultura Světové dějiny hygieny a praktické medicíny
IKAP II Kdy: 20.4.2023    |    Kde: Zvas České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Marie Michlová, Ph.D
Určeno pedagogickým pracovníkům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie Umění a kultura
Obsah • Seminář se změří na dějiny lékařství "zdola", na praktické využití lékařských objevů ve světových dějinách • Budeme sledovat změny v přístupu k lidskému tělu, zdraví a kráse od pravěku až po 20. století • Zařadíme dějiny medicíny do širšího kontextu každodenní historie a dějin mentalit • Součástí semináře budou doporučení na materiály pro práci s dětmi a mládeží
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 1. stupeň ZŠ Metodický průvodce první třídou
Kdy: 26.4.2023    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno Účastník semináře: Popíše svoje dosavadní zkušenosti s rozvojem a podporou čtenářské gramotnosti. Seznámí se čtenářskou lekcí a čtenářskou dílnou jako možností podpory čtenářství. Rozezná a popíše základní rysy čtenářské lekce a čtenářské dílny, včetně
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah Účastníci se seznámí: 
 • s novými učebnicemi a pomůckami nakladatelství Hanami 
 • s časově-tematickým plánem výuky čtení a psaní v 1. třídě 
Prohloubí si znalosti o: 
 • metodách výuky čtení a psaní
 • možných způsobech a postupech v 1. třídě
 • způsobech hodnocení žákovských výkonů 
 • prakticky si vyzkouší "učit" z nových učebnic
 • pracovat s cíli a zdokonalí se v dovednostech hodnocení výkonů žáků.
Účastníci získají zásobník vyzkoušených aktivit do 1. třídy.
Rozsah 8 hodin
Cena 1400,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

 1. stupeň ZŠ Efektivní výuka češtiny ve 2. ročníku s integrací prvoučných témat
Kdy: 11.5.2023    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas
Lektor PaedDr. Hana Műhlhauserová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ speciální pedagogové asistenti pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ
Obsah
Účastníci semináře:
 • se seznámí s časově tematickým plánem ČJ 2 na celý školní rok. 
 • popíšou si jak porozumět vzdělávacím cílům ČJ dle RVP - rozpracovaných do dílčích cílů ve 2. ročníku.
 • aplikují získané znalosti v přesných metodických postupech při vyvozování učiva ve všech oblastech oboru Český jazyk a komunikace s důrazem na cyklické opakování a dodržování didaktických zásad výuky (přiměřenosti a názornosti) 
 • a vyzkouší si v praxi některé metody vhodné pro práci s textem. 
Rozsah 8 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace 785/2022-5-182
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2023 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist