Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
Kdy: 16. 04. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Petra Vávrů
Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Inspirace
Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.
Rozsah 6 hodin
Cena 620,- Kč
Akreditace
Poznámky Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
Obsazenost 8 účastníků ( min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Šárka Čížková

Zuzana Kocourková

Mgr. Lenka Kultová

Lenka Lejčarová

Mgr. Zuzana Malinská

Mgr. Gabriela Růžičková

Jana Staňková

Ing. Andrea Šanderová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist