Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
Kdy: 16. 04. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Petra Vávrů
Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Inspirace
Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.

Rozsah 6 hodin
Cena 620,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
Obsazenost 15 účastníků ( min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Markéta Beránková

Veronika Caisová

Šárka Čížková

Zuzana Kocourková

Alena Kratochvílová

Mgr. Lenka Kultová

Lenka Lejčarová

Mgr. Dagmar Lošková

Mgr. Lenka Macháčková

Mgr. Zuzana Malinská

Mgr. Gabriela Růžičková

Jana Staňková

Ing. Andrea Šanderová

Monika Vlčková

Mgr. Andrea Zíbarová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist