18. května 2006 se v Českých Budějovicích konal pracovní seminář s reprezentantkou HOBBY programu firmy BD-TOVA s.r.o. Brno paní Marií Křížovou. Jeho účastnice vyráběly z drobných hobby produktů jednoduché výrobky vhodné pro tvořivou práci dětí předškolního a mladšího školního věku. Seminář byl spojen s prodejem, který byl začátkem nově navázané spolupráce s BD-TOVA s.r.o. – výrobcem skládacích figurek, vatových tvarů a dekorativních doplňků.

Hned další den – 19.5. – předvedla paní Křížová výrobky BD-TOVA v našem školicím zařízení na Zadově ředitelkám MŠ.

Od nynějška budou mít všichni zájemci možnost naším prostřednictvím nakupovat a objednávat výrobky BD-TOVA podle průběžně aktualizované nabídky.