Zdokonalujeme se v angličtině – Učíme se na zkoušku PET

O projektu

OPVK hor zakladni logolink RGB cz

Název projektu: Zdokonalujeme se v angličtině – Učíme se na zkoušku PET

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/02.0022

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy: Jihočeský kraj - Výzva č.2 pro GP - oblast podpory 1.3

Doba trvání: leden 2010 – červen 2012

Projekt připravený v partnerské spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a jejím Britským centrem Jazykového centra byl zaměřen na zvýšení úrovně výuky angličtiny na základních školách Jihočeského kraje.

Nabízel učitelům základních škol, kteří vyučují angličtinu nebo se na její výuku připravují a nemají odpovídající jazykovou kvalifikaci, přípravu na mezinárodní Cambridgeskou jazykovou zkoušku PET a její vykonání.

Získání certifikátu Preliminary English Test je dokladem o dosažení jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Účastníci v malých jazykových skupinách rozvíjeli své řečové dovednosti, jejich dosažená úroveň byla průběžně testována a tím bude sledován stupeň připravenosti jednotlivců k vykonání jazykové zkoušky. BC Jihočeské univerzity umožnilo účastníkům kurzu využívat svou knihovnu i multimediální učebnu,  zajistilo poradenskou službu i simulaci uvedené zkoušky. Systematičnost výuky byla podpořena formou e-learningu, který byl pevnou součástí výukového plánu. Na závěr kurzu složili účastníci zkoušku PET a obdrželi certifikát z řady cambridgeských zkoušek, který vydává University of Cambridge.

Udržitelnost: zde